Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" (относительно определения рынка телекоммуникационных услуг доступа)

Проект закона Украины от 28.03.2008 № 2149-1
Дата рассмотрения: 28.03.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести такі зміни до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):

Статтю 1 доповнити визначеннями таких термінів:

"ринок телекомунікаційних послуг (ринок телекомунікацій) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, яка визначається пропозицією операторів, провайдерів телекомунікацій, попитом споживачів на телекомунікаційні послуги та можливістю задоволення цього попиту";

"телекомунікаційна послуга доступу (послуга доступу) - телекомунікаційна послуга оператора, провайдера телекомунікацій, спрямована на задоволення потреб інших операторів, провайдерів телекомунікацій у пропуску трафіку між кінцевим обладнаннями споживачів телекомунікаційних послуг, які обслуговуються різними операторами телекомунікацій";

"ринок телекомунікаційних послуг доступу - сфера обігу телекомунікаційних послуг доступу, яка поділяється на ринок послуг доступу до власних мереж фіксованого зв'язку незалежно від технології надання послуг та ринок послуг доступу до власних мереж рухомого (мобільного) зв'язку незалежно від технології надання послуг".

У частині 1 статті 18:

пункт 9 після слів "телекомунікаційних послуг" доповнити словами "та послуг доступу";

у пункті 10 після слів "в терміни, визначені законодавством" доповнити слова ",та здійснює аналіз ринку телекомунікацій";

у пункті 16 після слів "телекомунікаційних мереж" доповнити слова ",а також операторів, провайдерів телекомунікацій - при наданні послуг доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій";

у пункті 19 виключити слово "провайдерами", після слів "телекомунікаційних мереж" доповнити слова "та надання послуг доступу";

у пункті 21 після слів "Регламент НКРЗ" доповнити слова "Порядок досудового вирішення спорів між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та надання послуг доступу,".

Назву глави IX викласти в такій редакції:

"Глава IX ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ"

Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та надання послуг доступу

1. При взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж та наданні послуг доступу повинні бути дотримані такі принципи:

1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги доступу до цих мереж повинні бути істотними умовами договорів, що укладають оператори, провайдери телекомунікацій при взаємоз'єднанні мереж операторів телекомунікацій та наданні послуг доступу;

2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за послуги доступу визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості таких послуг на рівні, що звичайно склався на ринку телекомунікаційних послуг доступу;

3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання з операторами телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, регулюються НКРЗ;

4) розрахункові такси за послуги доступу, за виключенням розрахункових такс за завершення міжнародних з'єднань, встановлюються НКРЗ відповідно до порядку, затвердженого НКРЗ;

5) НКРЗ, за зверненням будь-якого оператора телекомунікацій, зацікавленого у взаємоз'єднанні його телекомунікаційної мережі з телекомунікаційною мережею іншого оператора, повинна розглянути спір операторів телекомунікацій при укладанні між ними договорів про взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж та/або надання послуг доступу. З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, які є недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, після отримання звернення щодо спору, НКРЗ протягом місяця з дня отримання від сторін спору всієї необхідної інформації стосовно умов взаємоз'єднання та надання ними послуг доступу проводить її технічний та економічний аналіз та приймає відповідне рішення по суті спору між операторами телекомунікацій;

6) рішення НКРЗ стосовно спору, що виник між операторами телекомунікацій при укладенні договору про взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж та надання послуг доступу, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.".

Пункт 4 частини 1 статті 58 після слів "телекомунікаційних мереж" доповнити словами "та надання послуг доступу".

Частину 2 статті 66 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) розмір розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, за виключенням розміру розрахункових такс за завершення міжнародних з'єднань".

2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України у шестимісячний строк розробити та ввести в дію порядок визначення розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, за виключенням розміру розрахункових такс за завершення міжнародних з'єднань; у дванадцятимісячний строк розробити та затвердити порядок досудового вирішення спорів між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та надання послуг доступу;

4. Кабінету Міністрів України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Національні комісії з питань регулювання зв'язку України, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос