Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины по вопросам государственных закупок

Проект закона Украины от 09.02.2008 № 2010-6
Дата рассмотрения: 09.02.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

Верховна Ради У країни постановляє:

I. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" N 3205-IV (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 14, ст. 118)

2. Закон України "Про внесення змін, до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" N 424-V (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 9, ст. 67);

3. Пункт 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені) N 1114-V (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, N 28).

II. Установити, що Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" діє в редакції Закону України від 22.02.2000 N 1490-III (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 січня 2003 року N 434-IV, від 9 липня 2003 року N 1047-IV, від 11 вересня 2003 року N 1158-IV, від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, від 18 листопада 2004 року N 2188-IV, від 14 грудня 2004 року N 2229-IV, від 20 січня 2005 року N 2377-IV, від 16 червня 2005 року N 2664-IV, від 15 грудня 2005 року N 3205-IV), з наступними змінами:

1. в частині першій статті 1:

абзац двадцять третій доповнити словами наступного змісту:

"для процедури цінових пропозицій (котирувань) та дві для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукційну";

в абзаці двадцять п'ятому після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "(у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України) або установа, організація чи підприємство, які визначені Радою Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим) або виконавчими органами місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

2. у статті 2:

в частині першій:

в абзаці першому цифру "30" замінити цифрою "80";

3. абзац десятий частини другої статті 31 виключити;

4. у статті 33:

абзац другий частини першої доповнити словами наступного змісту:

"та три представники від об'єднань органів місцевого самоврядування";

абзац перший частини сьомої доповнити першим реченням наступного змісту:

"Рішення та висновки Комісії не повинні суперечити вимогам цього Закону";

5. частину першу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Публікація та розміщення інформації, передбачені абзацом першим частини першої цієї статті здійснюється безоплатно";

у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

6. у статті 12:

частину другу доповнити словами такого змісту:

"депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад";

в частині сьомій:

у першому реченні слово "мають" замінити словами "мають право";

7. у частині другій статті 14:

в абзаці другому цифри "30" замінити цифрами "80";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Висновки Комісії щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю та в одного учасника надаються у строк, що не може перевищувати 10 календарних днів з дати надходження відповідного запиту";

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;

8. у статті 141:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Перелік товарів, які закуповуються на засадах міжвідомчої координації, генеральних замовників визначає Кабінет Міністрів України (у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України), Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим), виконавчі органи місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

в абзаці другому частини другої слова "згідно із законодавством" замінити словами "у відповідності до вимог цього Закону";

в абзаці третьому частини другої та в частині третій після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів";

9. у частині першій статті 28:

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"на участь у процедурі запиту цінових пропозицій (котирувань) було подано менше трьох тендерних пропозицій щодо визначеного замовником предмету закупівлі;

на участь у процедурі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону було подано менше двох тендерних пропозицій щодо визначеного замовником предмету закупівлі";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Якщо до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників для процедури цінових пропозицій (котирувань) та двох учасників - для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону";

абзац сьомий доповнити словами такого змісту:

"для процедури цінових пропозицій (котирувань) та двох тендерних пропозицій для відповідного лота - для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону";

10. у частині першій статті 32 цифру "100" замінити цифрою "150";

11. статтю 34 доповнити абзацом такого змісту:

"Замовник - розпорядник коштів державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос