Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины по вопросам государственных закупок

Проект закона Украины от 07.02.2008 № 2010-1
Дата рассмотрения: 07.02.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

Верховна Ради України постановляє:

I. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Закон України "Про внесення змін до деяких, законодавчих актів України щодо додаткових гарантій, захисту фінансових інтересів держави" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 31, ст. 420);

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 14, ст. 118);

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 9, ст. 67);

4. Пункт 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені) (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, N 28).

II. Установити, що Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" діє в редакції Закону України від 22.02.2000 N 1490-III (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 січня 2003 року N 434-IV, від 9 липня 2003 року N 1047-IV, від 11 вересня 2003 року N 1158-IV, від 20 листопада 2003 року N 1294 -IV, від 18 листопада 2004 року N 2188-IV, від 14 грудня 2004 року N 2229-IV, від 20 січня 2005 року N 2377-IV) з наступними змінами:

1. У статті 1:

1) в абзаці четвертому після слів "а також" та "платежів" доповнити словом "підприємства";

2) після четвертого абзацу доповнити абзацом наступного змісту:

"підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства)";

3) абзац шостий викласти в наступній редакції:

"державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг;"

4) абзац дванадцятий викласти у наступній редакції:

"тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону "

2. У статті 2:

1) у пункті один слова "еквіваленту 5 тисячам євро" та "20 тисячам євро" замінити на слова "100 тисяч гривень " та "300 тисяч гривень";

2) пункт три викласти у наступній редакції:

"Процедури закупівлі, передбачені цим Законом, не застосовуються у випадках, якщо предметом закупівлі є:

централізоване водопостачання та водовідведення;

централізоване постачання теплової енергії;

поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо - та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та Інтернет-послуг);

користування залізничними коліями;

товари, роботи чи послуги, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

послуги з транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу;

послуги з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

електрична енергія, її передача та розподіл;

послуги з управління повітряним рухом;

послуги з обслуговування та аварійного ремонту транспортних засобів, що надаються за межами України;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України;

продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне та послуги для безпосереднього здійснення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, які проводяться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері культури, виключно на період проведення цих гастролей;

послуги з продовження строку оренди засобів зв'язку;

послуги банків з приймання комунальних платежів та обслуговування поточних рахунків;

послуги, закупівля яких проводиться державними банками при здійсненні ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";

послуги з оформлення вантажних митних декларацій, які надаються Державною митною службою України;

послуги з видачі сертифікатів про походження товарів;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари і послуги, безпосередньо пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

природний газ, який використовується газотранспортними підприємствами для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб цих підприємств;

товари, роботи і послуги, що закуповуються безпосередньо для планового ремонту ядерних реакторів";

товари, роботи і послуги, пов'язані з операціями фінансового лізингу.

3. У статті 3:

1) пункт один викласти у наступній редакції:

"Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) є Міністерство економіки України. "

2) у пункті два абзац шістнадцятий викласти у наступній редакції:

"видання друкованого бюлетеня "Державні закупівлі."

3) пункт три доповнити новим абзацом:

"створювати регіональні видання друкованого бюлетеня "Державні закупівлі ", визначати межі його розповсюдження та умови публікації оголошень в ньому.".

4. Статтю 4-1 виключити.

5. Статтю 6 виключити.

6. У статті 8:

1) у пункті один слова "Віснику державних закупівель " замінити на слова" друкованому бюлетені "Державні закупівлі";

2) пункт два викласти у наступній редакції:

"Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у друкованому бюлетені "Державні закупівлі", крім випадків застосуванням замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника";

7. У статті 14:

1) у пункті два перший абзац слова "еквівалентну 100 тисячам євро" замінити на слова "900 тисяч гривень";

2) у пункті два другий абзац слова "еквівалентну 5 тисячам євро" та "20 тисяч євро "замінити на слова "100 тисяч гривень" та "300 тисяч гривень";

8. У статті 17:

1) у пункті один сьомий абзац слова "Віснику державних закупівель" замінити на слова "друкованому бюлетені "Державні закупівлі";

9.У статті 19:

1) у пункті один шостий абзац виключити;

10. У статті 20:

1) пункт один викласти у наступній редакції:

"Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про надання необхідних документів у разі відкритих і двоступеневих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю. Якщо замовником вимагалася плата за надання тендерної документації,тендерна документація надається після внесення такої плати..";

2) додати новий пункт наступного змісту:

"За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.".

11. У статті 23:

1) у пункті один замінити слово "повинен" словами "має право";

12. У статті 25:

1) у пункті два замінити слова "становить 15 відсотків" словами "не може перевищувати 15 відсотків";

13. У статті 28

1) у пункті три слова "Віснику державних закупівель" замінити на слова "друкованому бюлетені "Державні закупівлі";

14. У статті 29

1) у пункті три слова "Віснику державних закупівель" замінити на слова "друкованому бюлетені "Державні закупівлі";

15. У статті 32

1) пункт один викласти у наступній редакції:

"Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень (у разі закупівлі товарів і послуг) та 200 тисяч гривень (у разі закупівлі робіт)";

16. У статті 34

1) пункт два викласти у наступній редакції:

"Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України";

17.У статті 36:

1) у пункті два третій абзац виключити;

18. Розділ VIII - виключити

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Цей Закон застосовується до відносин з процедури закупівель, що виникли після набрання ним чинності.

Щодо відносин, з процедури закупівель, які виникли до набрання чинності цим Законом, положення цього Закону застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

2.До приведення Законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього закону, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця від дня набрання чинності цим законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього закону;

2) розробити та затвердити нормативно-правові акти відповідно до цього закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, установами та організаціями нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4) забезпечити розроблення та затвердження міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, установами та організаціями нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос