Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства"

Проект закона Украины от 07.02.2008 № 1476-10
Дата рассмотрения: 07.02.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 28, ст. 383) такі зміни:

1. Абзац другий преамбули після слів "державних закупівель" доповнити словами "забезпечення рівної участі у процедурах закупівлі підприємств (їх об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб, у тому числі суб'єктів підприємницької діяльності".

2. У статті 1:

абзац сьомий після слова "фізична" доповнити словами "особа, в тому числі фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

абзац дев'ятий після слів "капітальний" доповнити словом "і поточний";

абзаци дев'ятнадцятий та двадцятий викласти відповідно у такій редакції:

"тендерне забезпечення - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, що надається згідно з вимогами, встановленими цим Законом;

забезпечення виконання договору про закупівлю - надання переможцем процедури закупівлі замовнику гарантій виконання ним умов договору про закупівлю, що надається згідно з вимогами, встановленими цим Законом";

в абзаці двадцять третьому слово "три" замінити словом "дві";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"оголошення про заплановану закупівлю - оголошення про проведення відкритих торгів із зменшенням ціни, здійснення попередньої кваліфікації учасників, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань), редукціону, яке оприлюднюється замовником відповідно до вимог цього Закону;

оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, редукціону, повідомлення про результати проведення запиту цінових пропозицій (котирувань), яке оприлюднюється замовником відповідно до вимог цього Закону;

потенційний учасник - фізична особа, в тому числі фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, чи юридична особа (резидент або нерезидент), яка заінтересована та має можливість поставити товари, надати послуги чи виконати роботи

Предмет закупівлі - товари, роботи і послуги, які визначаються замовником на підставі:

для товарів і послуг на основі Державного класифікатора продукції та послуг;

для робіт - предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва та відомчих будівельних норм України. Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля, на яку складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок;

для послуг з виконання науково-технічних робіт визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності;

закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення предмет закупівлі визначається з урахуванням Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.

3. У статті 2:

1) у частині першій:

в абзаці першому цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами "100" та "200";

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Дія цього Закону не поширюється на:

закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу;

закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України;

закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються за кошти кредитів, позик, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними організаціями, іноземними організаціями.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані:

Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими банками;

міжнародними, іноземними організаціями, здійснюється у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України визначає спеціальний порядок здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, безпосередньо пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики, а також послуг, пов'язаних з організацією міжнародних форумів, конкурсів, виставок, ярмарків.

2) у частині другій:

в абзаці першому слова "виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом" замінити словами "законами України, а у випадках, зазначених в абзацах восьмому та дев'ятому частини першої цієї статті, - Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

3) у частині третій:

в абзаці сімнадцятому:

слова "продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне" замінити словом "товари";

слова "які проводяться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері культури" виключити;

абзац двадцять сьомий виключити;

доповнити частину абзацами такого змісту:

"періодичні видання та книговидавнича продукція, що закуповується безпосередньо для бібліотек;

послуги з оренди службових приміщень у разі продовження строку оренди таких приміщень;

державні нагороди України;

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;

твори мистецтва, товари і послуги, пов'язані зі створенням таких творів, зокрема ескізних проектів (перехідних моделей), пам'ятників і монументів державного значення, музичних, аудіовізуальних творів; постановка вистав; твори драматургії для поповнення репертуарів театрів; творча праця режисера, художника, балетмейстера, хормейстера та виконавців творів;

природний газ;

протезно-ортопедичні вироби; ортопедичне взуття; засоби пересування, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектуючі до них, послуги з ремонту таких засобів; протезно-ортопедичні послуги;

послуги з організації і проведення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, офіційних змагань та навчально-тренувальних зборів для інвалідів і дітей-інвалідів;

товари, роботи та послуги для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України;

товари, роботи та послуги пов'язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та функціонуванням режимних об'єктів";

4) в абзаці першому частини п'ятої цифри "10" замінити цифрами "15", слова "про що протягом трьох робочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель та Тендерну палату України" виключити.

5) у частині шостій:

у пункті 3:

слова "без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель" замінити словами "без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

пункт 5 виключити;

у пункті 6 слова "отримати відповідний висновок щодо можливості застосування процедури закупівлі, передбаченої" замінити словами "застосувати процедуру закупівлі, передбачену";

у пункті 7:

в абзаці другому слова "та торгів з обмеженою участю" та "чи про проведення попередньої кваліфікації та не менше ніж сім календарних днів з дати відправлення запрошення до участі в них" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"процедури торгів з обмеженою участю - строк для подання тендерних пропозицій може становити не менше ніж 7 календарних днів з дати направлення запрошення про заплановану закупівлю;

пункт 8 виключити;

6) доповнити статтю частиною такого змісту:

"7. Особливості здійснення закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з метою виробництва і розробки замовниками товарів промислового призначення та товарів народного споживання відповідно до конструкторсько-технологічної документації, порядок визначення предмета закупівлі, форми річного плану закупівель за державні кошти, оголошення про заплановану закупівлю, про результати процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій, протоколу розкриття тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій, звіту про результати здійснення процедури закупівлі, а також зміни до цих документів затверджуються Міністерством економіки України".

4. У частині другій статті 22 слова "надсилаються Антимонопольному комітету України у випадках і в порядку, що визначені цим органом та" виключити.

5. Статті 3, 31, 32, 33 замінити однією статтею такого змісту:

"Стаття 3. Органи, що уповноважені здійснювати державний нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель

1. Органами, що уповноважені здійснювати державний нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель, є:

Міністерство економіки України;

Державна контрольно-ревізійна служба України;

Державне казначейство України;

Державний комітет статистики України;

Антимонопольний комітет України.

2. Органи, що уповноважені здійснювати державний нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель, у межах компетенції, визначеної цим та іншими законами України, здійснюють такі функції:

1) Міністерство економіки України:

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення генерального замовника;

співпрацює з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

надає офіційні роз'яснення з питань, що стосуються сфери державних закупівель;

затверджує відповідно до частини сьомої статті 2 цього Закону:

- особливості здійснення закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з метою виробництва і розробки замовниками товарів промислового призначення та товарів народного споживання відповідно до конструкторсько-технологічної документації;

- порядок визначення предмета закупівлі;

- форму річного плану закупівель за державні кошти;

- форми оголошень про заплановану закупівлю та про результати процедури закупівлі;

- форму реєстру отриманих тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій;

- форму протоколу розкриття тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій;

- форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі;

- розробляє форму та зразки тендерної документації, методику оцінки тендерних пропозицій;

- спільно з Міністерством освіти і науки України визначає порядок та приймає відповідні рішення щодо включення вищих навчальних закладів до переліку вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, веде їх перелік та оприлюднює його на своєму офіційному Інтернет-сайті, визначає порядок та здійснює атестацію викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затверджує програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель;

- здійснює оприлюднення інформації щодо державних закупівель на власному Порталі, який розміщує в інформаційній системі в мережі Інтернет;

- розробляє методику визначення збитків та за погодженням з Міністерством фінансів України подає на затвердження Кабінету Міністрів України.

2) Державна контрольно-ревізійна служба України:

здійснює контроль за додержанням замовниками вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього та інших законів України виключно в частині використання державних коштів;

складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

співпрацює з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

3) Державне казначейство України:

перевіряє наявність укладеного договору про закупівлю та його відповідність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та іншим передбаченим законодавством документам;

перевіряє підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі, а також правильність оформлення розрахункових документів;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

вживає заходів для недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором у випадках, передбачених статтею 371 цього Закону, чи відміни процедури закупівлі за рішенням суду;

4) Державний комітет статистики України:

здійснює підготовку та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічних звітів про здійснення замовниками закупівель;

проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель;

5) Антимонопольний комітет України:

розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на створення та розвиток конкурентного середовища у сфері державних закупівель;

здійснює контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель у межах компетенції, визначеної законодавством".

6. У частині першій статті 41:

в абзаці першому слова "за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет" замінити словами "в державних або інших інформаційних системах у мережі Інтернет, що відповідають вимогам цього Закону (далі - інформаційні системи в мережі Інтернет)";

в абзаці третьому слова "чи про проведення попередньої кваліфікації" замінити словами та цифрами "(крім випадків, передбачених пунктом 3 частини шостої статті 2 цього Закону)";

абзац четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:

"тендерну (кваліфікаційну) документацію та зміни до неї;

протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій;

протокол оцінки тендерних пропозицій".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

в абзаці десятому слово "проведеної" виключити.

7. Статтю 42 виключити;

8. Абзац третій частини четвертої статті 7 після слова "особа" доповнити словами "(крім органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування)".

9. У статті 8:

1) частину першу викласти у редакції:

"З метою створення оптимального конкурентного середовища діяльності засобів масової інформації у сфері закупівель оголошення про заплановану закупівлю безоплатно публікуються у одному із спеціалізованих друкованих засобах масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікують інформацію виключно з питань державних закупівель або в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України та в інформаційних системах у мережі Інтернет.

У разі не оприлюднення жодним з видань протягом 14 днів з моменту подання, замовник розміщує оголошення про заплановану закупівлю на офіційному власному Інтернет-сайті чи на офіційному Інтернет-сайті відповідного органу управління";

2) У частині 2 статті 8 після слова "оголошення" доповнити словами: "крім випадків застосування замовником процедур торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника";

3) у частині третій:

в абзаці першому слова "чи про проведення попередньої кваліфікації учасників" виключити;

4) у частині четвертій:

абзаци перший та другий виключити;

у першому реченні абзацу третього слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі".

10. Доповнити Закон статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Інформування учасників про проведення процедури закупівлі

1. В оголошенні про заплановану закупівлю обов'язково зазначаються:

найменування, юридична адреса замовника торгів та номер контактного телефону;

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;

строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;

кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;

розмір плати за тендерну документацію (якщо таку плату встановлено замовником);

місце та строк подання тендерних пропозицій;

місце та дата розкриття тендерних пропозицій;

умови надання тендерного забезпечення та способи зв'язку для отримання додаткової інформації;

адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні цими системами;

реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків);

2. Строк для подання тендерних пропозицій у разі здійснення відкритих торгів зі зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю має становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення (направлення запрошення) про заплановану закупівлю в інформаційному бюлетені. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів (до 10 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті; вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

У разі потреби замовник має право продовжити строк подання тендерних пропозицій, але не більше ніж на 60 календарних днів.

3. Учасник має право отримати тендерну документацію на свій вибір - поштою або безпосередньо в місці, встановленому замовником".

11. У частині першій статті 10 слова "повідомлення про проведення попередньої кваліфікації учасників" виключити.

12. У статті 12:

1) в абзаці другому частини четвертої слова "заступника (заступників)" замінити словом "заступників";

2) у частині сьомій:

в абзаці першому:

слова "Члени тендерного комітету" замінити словами "Голова, заступники голови та секретар тендерного комітету";

доповнити абзац після слів "вступу до тендерного комітету" словами "а також викладачі, які викладають на курсах навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель";

абзаци третій - дев'ятий виключити.

13. Абзаци перший та другий частини другої статті 14 замінити текстом:

"2. При застосуванні процедури торгів з обмеженою участю замовник оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі у порядку, визначеному цим Законом.

14. У частинах першій та четвертій статті 141 слова "Антимонопольний комітет України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економіки України" у відповідному відмінку.

15. Статті 16 і 161 виключити.

16. У статті 17:

1) у частині першій:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю відповідно до статті 8 цього Закону (крім випадків, передбачених пунктом 3 частини шостої статті 2 цього Закону) та оголошення про результати процедури закупівлі відповідно до статті 291 цього Закону";

в абзаці тринадцятому слово "оскарження" виключити;

абзаци шістнадцятий та сімнадцятий виключити;

2) у частині другій:

в абзаці другому:

слова "(оголошення про проведення попередньої кваліфікації, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань)" та "(повідомлення)" виключити;

слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі";

в абзаці шостому:

слова "Комісії, Антимонопольного комітету України" - виключити.

17. У статті 171:

1) абзаци четвертий та шостий частини першої після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити словами "Міністерства економіки України";

2) частину другу після слів "Антимонопольний комітет України" доповнити словами "Міністерство економіки України", а після слова "забезпечити" - словами "відповідно до закону".

18. У частині першій статті 172:

у першому реченні слова "чинним законодавством України" замінити словами "цим Законом, іншими законами України та її статутом";

третє речення замінити реченнями такого змісту: "Діяльність Тендерної палати України базується на принципах законності та об'єктивності, є відкритою, гласною та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на власному Інтернет-сайті, доступ до якого є безкоштовним, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів представників Тендерної палати України. Громадянам, юридичним особам, державним органам забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується діяльності Тендерної палати України. Тендерна палата України інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення досліджень, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції".

19. У статті 173:

1) у частині першій слова "інформаційно-методичного" замінити словом "інформаційного";

2) у частині другій:

в абзаці другому слова "розробляє методичні матеріали" замінити словами "сприяє в розробленні методичних матеріалів";

в абзаці шостому:

доповнити абзац після слів "Антимонопольного комітету України" словами "Державного казначейства України";

слово "самостійно" замінити словами "з власної ініціативи";

в абзаці сьомому:

доповнити абзац після слів "тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України" словами "Ради національної безпеки і оборони України";

доповнити абзац після слів "Антимонопольного комітету України" словами "Державного казначейства України, Міністерства економіки України";

слово "самостійно" замінити словами "з власної ініціативи";

абзац дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий - виключити;

3) у частині четвертій слова "за їх зверненнями" замінити словами "у разі їх звернення";

4) у частині п'ятій:

в абзаці першому:

цифри "30" замінити цифрами "15";

слова "в порядку, встановленому Тендерною палатою України" виключити;

доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі неможливості надання висновку з порушеного питання Тендерна палата України у цей строк повідомляє про це орган, особу, від якої надійшов відповідний запит";

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"У разі якщо для підготовки висновку необхідно залучити незалежних, кваліфікованих експертів чи фахівців у відповідних галузях, строк надання висновку продовжується до остаточного розгляду експертами чи фахівцями поставлених перед ними питань, але не більше ніж на 10 календарних днів.

Висновок Тендерної палати України має виключно рекомендаційний характер".

5) у частині шостій:

у першому реченні абзацу першого слова "інших осіб" та "стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання" виключити;

абзац другий виключити.

6) у частині восьмій:

в абзаці третьому слова "Антимонопольний комітет України" замінити словами "відповідні органи виконавчої влади";

в абзаці шостому:

слова "або Комісією" та "рішень або висновків Комісії" виключити;

друге речення абзацу сьомого виключити;

в абзаці восьмому слова "рішень або висновків Комісії" виключити;

7) частину 10 виключити;

8) доповнити статтю після частини десятої новою частиною такого змісту:

"101. Тендерна палата України організовує спеціалізовані виставки, ярмарки, конференції, конкурси, спрямовані на забезпечення сталого розвитку ринку державних закупівель та вивчення ринків у сфері державних закупівель, у тому числі щорічну виставку за видами товарів, робіт, послуг, в якій можуть брати участь замовники, учасники, інші заінтересовані особи";

9) у частині одинадцятій слова "Антимонопольний комітет України" замінити словами "Раду національної безпеки і оборони України".

20. У частині першій статті 175 слова "три представники" замінити словами "по одному представнику", слова "та по одному представнику від" замінити словами "Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України", слова "три народних депутати України за поданням" замінити словами "по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції у Верховній Раді України, які входять до складу".

21. Назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III. Порядок здійснення процедур закупівель"

22. У статті 18:

1) у частинах першій, другій та четвертій слова "інформацію про яких включено до каталогу" замінити словами та цифрами "які відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у статті 15 цього Закону";

2) у частині четвертій слова слово "трьох" замінити словом "двох".

23. У статті 181:

1) частини другу та третю виключити;

2) в абзаці другому частини сьомої слова "інформацію про яких включено до каталогу" замінити словами та цифрами "які відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у статті 15 цього Закону", слова "Антимонопольним комітетом України" замінити словами "Міністерством економіки України";

3) у частині дев'ятій слова "інформацію про яких включено до каталогу" замінити словами та цифрами "які відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у статті 15 цього Закону".

24. Статтю 19 виключити.

25. У статті 20:

1) у частині першій слова "з моменту її оплати" замінити словами "з дня отримання від учасника запиту про надання необхідних документів або з моменту її оплати у разі встановлення такої вимоги";

2) частини другу та четверту виключити.

26. У статті 21:

1) у частині першій:

абзац четвертий доповнити словами та цифрами "зазначеним у статті 15 цього Закону";

2) Частину 6 статті викласти у наступній редакції:

"Тендерна документація розробляється та затверджується тендерним комітетом замовника і безкоштовно надається учасникам на їх запит";

27. У статті 23:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Тендерне забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Замовник може у тендерній документації зазначити вимогу щодо надання тендерного забезпечення, якщо загальна вартість предмета закупівлі перевищує 300 тисяч гривень для товарів і послуг та 1 мільйон гривень для робіт, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику. Замовник може у тендерній документації передбачати вимогу щодо надання тендерного забезпечення і в інших випадках.

Замовник також може зазначити у тендерній документації умови щодо надання учасником - переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю";

3) перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Учасник одночасно з поданням тендерної пропозиції вносить тендерне забезпечення (якщо вимога щодо надання такого забезпечення передбачена тендерною документацією згідно з цим Законом), розмір якого становить один відсоток очікуваної вартості в разі проведення процедури закупівлі робіт та п'ять відсотків у разі проведення процедури закупівлі товарів чи послуг";

4) частину третю викласти у такій редакції: "Учасник - переможець процедури закупівлі товарів, робіт і послуг під час укладення договору про закупівлю вносить забезпечення виконання договору, якщо це передбачено тендерною документацією, у розмірі: для робіт - до 5 відсотків, для товарів і послуг - до 15 відсотків.";

5) частини четверту скасувати;

6) частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається замовником у разі невиконання учасником - переможцем процедури закупівлі умов договору про закупівлю";

7) у частині шостій:

в абзаці першому слова та цифри "і повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення" виключити;

в абзаці другому слова "забезпечення тендерної пропозиції" замінити словами "тендерного забезпечення";

в абзаці третьому слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі";

абзац четвертий після слова "відкликання" доповнити словом "учасником";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Замовник не може претендувати на забезпечення виконання договору про закупівлю у разі повного виконання учасником - переможцем процедури закупівлі всіх зобов'язань, узятих за договором про закупівлю";

28. У статті 24:

1) в абзаці другому частини першої слова "Антимонопольним комітетом України" замінити словами "Міністерством економіки України";

2) доповнити частину другу словами "якщо вимога щодо його надання передбачена тендерною документацією відповідно до цього Закону".

29. Статтю 25 виключити.

30. У статті 26:

1) в абзаці першому частини третьої:

четверте речення виключити;

у п'ятому реченні слова "Антимонопольним комітетом України" замінити словами "Міністерством економіки України";

2) абзаци третій - восьмий частини сьомої замінити абзацами такого змісту:

"Критеріями оцінки можуть бути:

у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), - ціна;

у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі закупівлі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими, як:

- досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі;

- післяпродажне обслуговування;

- експлуатаційні витрати;

- передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником;

- інші критерії";

3) у частині восьмій слова "використовуються критерії інші, ніж ціна" замінити словами "разом з ціною використовуються інші критерії оцінки";

4) частину десяту доповнити реченням такого змісту: "Спори, що виникають між замовником, експертами, консультантами, учасниками, спеціалістами, юристами, інформаційними системами в мережі Інтернет, редакціями спеціалізованих видань у сфері державних закупівель, вирішуються в судовому порядку".

31. У статті 261 слова "Антимонопольному комітету України, Комісії" замінити словами "Міністерству економіки України", а слова "або для розгляду скарги" виключити.

32. Абзаци восьмий і десятий частини першої статті 27 виключити.

33. У статті 28:

1) у назві статті слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі", слова "торгів такими, що не відбулися" замінити словами "процедури закупівлі такою, що не відбулася";

2) у частині першій:

в абзацах другому, п'ятому, сьомому слово "трьох" замінити словом "двох";

в абзаці шостому слова "Комісією чи" виключити;

3) у частині четвертій слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі", слова "торгів такими, що не відбулися" - словами "процедури закупівлі такою, що не відбулася".

34. У статті 29:

1) у частині другій:

абзаци перший та другий після слів "із зменшенням ціни" доповнити словом "редукціону";

третє речення абзацу другого після слова "понесені" доповнити словами "учасником у зв'язку з участю в тендері та";

35. У статті 291:

1) у назві слово "торгів" замінити словами "процедур закупівель";

2) у частині першій після слів "масової інформації" слово "та" замінити на "або";

3) у частині другій:

в абзаці першому слово "торгів" замінити словами "процедури закупівлі";

в абзаці четвертому слова "(оголошення про попередню кваліфікацію)" виключити;

36. У статті 292 цифри "50" замінити цифрами "100".

37. У частині першій статті 31 слова "для процедури відкритих торгів із зменшенням ціни" замінити словами та цифрами "статтями 8, 81 цього Закону".

38. У статті 32:

1) у частині першій цифри "50" та "200" замінити відповідно цифрами "100" та "300";

2) у частині третій:

абзац одинадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слова "інформацію про яких включено до каталогу" замінити словами та цифрами "які відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у статті 15 цього Закону";

3) частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Замовник визначає переможця процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) не пізніше ніж через 14 робочих дні після дня розкриття цінових пропозицій";

4) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Замовник відхиляє цінові пропозиції учасників у разі якщо:

цінові пропозиції не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні);

учасник, який подав цінову пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 цього Закону.

Процедура запиту цінових пропозицій відміняється у разі якщо:

на участь у процедурі закупівлі було подано менше двох пропозицій;

було відхилено всі цінові пропозиції відповідно до вимог цієї статті;

замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення інформації;

судом прийнято рішення про відміну процедури закупівлі.

Процедура запиту цінових пропозицій може визнаватися такою, що не відбулася, у разі якщо:

найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні), перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили)".

39. У статті 33:

1) у частині другій:

в абзаці другому слова "закупівлі творів мистецтва або" виключити.

2) у абзаці п'ятому останнє речення виключити

доповнити абзацом такого змісту:

"виконання робіт, надання послуг підпорядкованими підприємствами (організаціями), спеціально для цього створених"

40. У статті 34:

1) у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Замовник при укладенні договору про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти може передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. Обсяги закупівлі товарів, робіт і послуг в окремих випадках можуть бути змінені за погодженням сторін без зміни їх ціни та загальної вартості за договором. Ціни на товари, роботи і послуги можуть уточнятися за погодженням сторін з укладанням додаткової угоди при зміні курсу валюти більше ніж на 3% або при інфляційних процесах, якщо це передбачено договором";

2) у частині третій:

в абзаці третьому слова та цифри "із статтями 37 і" замінити словами "зі статтею";

в абзаці п'ятому:

доповнити абзац після цифри "8" цифрами "81";

цифри "19" виключити;

абзац сьомий виключити;

3) у частині четвертій слова "Антимонопольному комітету України" замінити словами "Міністерству економіки України";

4) в абзаці першому частини шостої:

слова "Комісії та" виключити;

41. У статті 36:

у частині першій слова "до Комісії, або" - виключити

42. Статтю 37 виключити.

43. У статті 371:

1) у частині другій:

доповнити частину після слів "Державному казначейству України" словами "його територіальним органам за місцезнаходженням замовника та обслуговуючому банку замовника";

слова "Антимонопольному комітету України" виключити;

цифри "20" замінити цифрами "10";

2) у частині третій слова та цифри "коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону" замінити словами "передбачених цим Законом";

3) у частині четвертій:

доповнити частину після слів "його органи" словами "(обслуговуючий банк)";

слова та цифри "крім випадків, коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону" виключити;

4) у частині п'ятій:

абзац перший після слів "його органами" доповнити словами "(обслуговуючим банком)";

в абзаці другому цифри "20" замінити цифрами "10";

після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"отримання відповідно до розділу II1 цього Закону висновку про відсутність під час здійснення процедури закупівлі порушень, що за статтею 28 Закону мають наслідком відміну процедури закупівлі, або про правомірність обрання процедури закупівлі (крім випадків, коли судом винесено ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення процедури закупівлі)";

5) у частині сьомій:

після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "його територіальні органи (обслуговуючий банк)";

слова "Антимонопольний комітет України та" виключити;

6) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Провадження у справі та ухвалення рішення (постанови) судом першої інстанції здійснюються у двадцятиденний термін. У разі апеляційного та касаційного оскарження рішення (постанова) суду ухвалюються у п'ятнадцятиденний термін".

44. У частині першій статті 372 слова "з урахуванням рекомендацій Комісії" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Міжвідомча комісія з питань державних закупівель припиняє свою діяльність з дня опублікування цього Закону.

3. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос