Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства"

Проект закона Украины от 07.02.2008 № 1476-д
Дата рассмотрения: 07.02.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 28, ст. 383) такі зміни:

1. у частині першій статті 1:

абзац двадцять третій доповнити словами такого змісту:

"для процедури цінових пропозицій (котирувань) та дві для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону";

в абзаці двадцять п'ятому після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "(у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України) або установа, організація чи підприємство, які визначені Радою Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим) або виконавчими органами місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

2. у статті 2:

1) у частині першій:

в абзаці першому цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами "80" та "300";

2) пункти 1) та 2) частини шостої виключити;

3. абзац десятий частини другої статті 3-1 виключити;

4. у статті 3-3:

абзац другий частини першої доповнити словами такого змісту:

"і три представники від об'єднань органів місцевого самоврядування";

абзац перший частини сьомої доповнити першим реченням такого змісту:

"Рішення та висновки Комісії не повинні суперечити вимогам цього Закону";

5. частину першу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Публікація та розміщення інформації, передбачені абзацом першим частини першої цієї статті здійснюється безоплатно";

у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

6. у статті 12:

частину другу доповнити словами такого змісту:

"депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад";

у частині сьомій:

у першому реченні слово "мають" замінити словами "мають право";

7. у частині другій статті 14:

в абзаці другому цифри "30" замінити цифрами "80";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Висновки Комісії щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю та в одного учасника надаються у строк, що не може перевищувати 10 календарних днів з дати надходження відповідного запиту";

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;

8. у статті 14-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Перелік товарів, які закуповуються на засадах міжвідомчої координації, генеральних замовників визначає Кабінет Міністрів України (у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України), Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим), виконавчі органи місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

у абзаці другому частини другої слова "згідно із законодавством" замінити словами "у відповідності до вимог цього Закону";

у абзаці третьому частини другої та в частині третій після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів";

9. у статті 17-3:

1) друге речення абзацу сьомого частини восьмої виключити;

2) перше речення абзацу п'ятого частини десятої викласти в такій редакції:

"Інформація щодо фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб включається до каталогу безоплатно на підставі їх звернення";

10. абзац десятий частини першої статті 27 виключити;

11. у частині першій статті 28:

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"на участь у процедурі запиту цінових пропозицій (котирувань) було подано менше трьох тендерних пропозицій щодо визначеного замовником предмету закупівлі;

на участь у процедурі відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону було подано менше двох тендерних пропозицій щодо визначеного замовником предмету закупівлі";

абзац п'ятий доповнити словами такого змісту:

"для процедури цінових пропозицій (котирувань) та двох учасників - для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону";

абзац сьомий доповнити словами такого змісту:

"для процедури цінових пропозицій (котирувань) та двох тендерних пропозицій для відповідного лота - для процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та редукціону";

12. у статті 29-2 цифри "50" замінити цифрами "80";

13. у частині першій статті 32 цифри "50" та "200" замінити цифрами "150" та "400";

14. абзац третій частини другої статті 34 викласти у такій редакції:

"Замовник - розпорядник коштів державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос