Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (относительно совершенствования системы государственных закупок и поддержки предприятий общественных организаций инвалидов)

Проект закона Украины от 05.02.2008 № 1476-9
Дата рассмотрения: 05.02.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (щодо вдосконалення системи державних закупівель та підтримки підприємств громадських організацій інвалідів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N9, ст.67, N28, ст.383) такі зміни:

1) у тексті Закону:

слова "Антимонопольний комітет України у всіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг" у відповідному відмінку;

2) у статті 1:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну (цінову) пропозицію, або фізична особа, у тому числі фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, чи юридична особа (резидент або нерезидент), з якою замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів";

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"тендерна документація - документація, яка готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг";

в абзаці двадцять третьому слово "три" замінити словом "дві";

в абзаці двадцять п'ятому після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "(у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України) або державна установа, організація чи підприємство, які визначені Радою Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим) або органами місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"преференційна поправка - спосіб надання замовником переваги вітчизняному виробнику при визначенні переможця процедур закупівель шляхом застосування відсоткової межі до ціни його тендерної пропозиції у порівнянні з найбільш вигідною серед поданих у розмірах, встановлених цим Законом;

інформаційна система в Інтернет - сукупність програмних засобів з власною адресою в Інтернет, яка надає можливість здійснення електронних державних закупівель відповідно до встановлених законодавством вимог щодо захисту інформації. Реєстр інформаційних систем в Інтернет веде спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг в установленому ним порядку";

виключити абзаци двадцять сьомий та двадцять восьмий.

3) у статті 2:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до закупівлі всіх товарів, робіт і послуг, яка здійснюється повністю або частково за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, а робіт - 500 тисяч гривень";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики, виконанням державного оборонного замовлення, забезпеченням здійснення державних запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України чи законом товарів, робіт і послуг, встановлюються окремими актами законодавства.

Закупівля товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися на товарних біржах чи конкурсах з продажу товарів";

в абзаці двадцять сьомому частини третьої слова "Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель" замінити на "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг";

частину третю доповнити абзацами такого змісту:

"товари та послуги для забезпечення утримання і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

технічні та інші засоби реабілітації, виготовлені за індивідуальним замовленням інвалідів та осіб, які мають право на безоплатне забезпечення такими засобами згідно із законодавством, включаючи комплектуючі до них, послуги з ремонту таких засобів, а також протезно-ортопедичні послуги;

вироби медичного призначення для реабілітації інвалідів;

спортивне екіпірування та інший одяг, спортивні вироби, обладнання та інвентар, медико-відновлювальні засоби для фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, їх участі в навчально-тренувальних зборах, спортивних заходах та офіційних змаганнях;

послуги з організації і проведення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, офіційних змагань та навчально-тренувальних зборів для інвалідів і дітей-інвалідів;

послуги з авіаперевезень збірних національних спортивних команд інвалідів і окремих спортсменів-інвалідів України для участі в міжнародних навчально-тренувальних зборах, спортивних заходах та офіційних змаганнях зі спорту інвалідів;

послуги з оренди спортивних приміщень та споруд, облаштування місць проведення спортивних змагань та заходів у сфері фізичної культури і спорту на період їх проведення;

спортивне обладнання та інвентар, закупівля якого здійснюється для забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх;

послуги з оренди службових приміщень у разі продовження строку оренди таких приміщень, які закуповуються у порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

документи про освіту, студентські та учнівські квитки державного зразка;

книжкова продукція, періодичні видання, документи у паперовому вигляді, а також зафіксовані на магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях;

послуги банків (фінансових установ) з кредитування підприємств;

бланки цінних паперів, документи суворої звітності (обліку);

захищені папір, фарби та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;

юридичні послуги для здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;

товари, роботи та послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами і підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств зазначеної системи;

твори мистецтва, товари, роботи і послуги, пов'язані із створенням таких творів, зокрема створення ескізних проектів (перехідних моделей), пам'ятників і монументів державного значення, музичних, аудіовізуальних творів; постановка вистав; твори драматургії для поповнення репертуарів театрів; творча праця режисера, художника, балетмейстера, хормейстера та виконавців творів;

товари, роботи і послуги, пов'язані із створенням постановок (концертів), оновленням творчих програм (концертів), а також з поповненням та прокатом поточного репертуару";

у частині п'ятій слова "Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель та Тендерну палату України" замінити на "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг";

у частині шостій:

підпункти 1), 2) абзацу третього вилучити. При цьому підпункти 3), 4), 5), 6), 7), 8) вважати 1), 2), 3), 4), 5), 6).

4) у статті 22:

у частині другій слова "шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі" замінити на "відповідно до вимог статті 41 цього Закону";

5) статтю 31 викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Державне регулювання у сфері державних закупівель

1. Державне регулювання у сфері державних закупівель здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівель та інші органи виконавчої влади відповідно до компетенції.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань координації закупівель (далі - уповноважений орган) визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Основними функціями уповноваженого органу є:

розроблення нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель, передбаченої цим Законом;

проведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та проведені процедури закупівель;

надання роз'яснень щодо застосування законодавства з питань державних закупівель;

подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

підготовка та подання Кабінетові Міністрів України піврічних звітів про функціонування системи державних закупівель;

подання Верховній Раді України та Рахунковій палаті України щорічних звітів про функціонування системи державних закупівель;

узагальнення практики проведення закупівель за державні кошти, у тому числі на основі матеріалів органів державного нагляду і контролю у сфері державних закупівель, та подання до правоохоронних органів матеріалів про факти порушення законодавства з питань державних закупівель;

співробітництво з органами Антимонопольного комітету України у виявленні порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель;

розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них, у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;

контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель відповідно до цього Закону;

погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного учасника у випадках і в порядку, передбачених цим Законом;

співробітництво з органами державної влади у запобіганні проявам корупції у сфері державних закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері державних закупівель;

організація навчання та підвищення кваліфікації членів тендерних комітетів та інших спеціалістів у сфері державних закупівель;

ведення реєстру інформаційних систем в Інтернет у встановленому ним порядку;

контроль за виданням державного офіційного бюлетеня з питань державних закупівель.

3. Уповноважений орган має право:

вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;

установлювати строки подання замовниками інформації про заплановану закупівлю та укладені договори про закупівлю;

у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходів згідно із цим Законом;

забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства з питань державних закупівель;

визначати своїм рішенням:

порядок визначення предмету закупівлі;

форму річного плану закупівель за державні кошти;

форму або зразок оголошення про проведення процедури закупівлі та про її результати;

форму звіту про результати проведення процедури закупівлі та додаткові вимоги до них;

форму реєстру отриманих тендерних (цінових) пропозицій і протоколу їх розкриття;

порядок розгляду скарг уповноваженим органом;

порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за діяльністю уповноваженого органу здійснює Верховна Рада України та інші органи державної влади відповідно до Конституції України та законів України.

5. Замовники, Кабінет Міністрів України, уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до контролю у сфері державних закупівель відповідно до Законів України "Про об'єднання громадян", "Про звернення громадян", "Про інформацію" та інших актів законодавства";

6) у статті 32:

частину першу доповнити словами "та Рахункова палата України";

у частині другій абзаци десятий - п'ятнадцятий замінити абзацами такого змісту:

"перевіряє підстави для реєстрації зобов'язань, зокрема наявність та відповідність законодавству у сфері державних закупівель документів, що підтверджують проведення процедур закупівель, а також правильність оформлення таких документів. Реєстрація зобов'язань в органах казначейства здійснюється у порядку, визначеному Державним казначейством України;

перевіряє наявність звіту про здійснення закупівлі та відповідність його укладеному договору, а також наявність передбачених законодавством документів;

подає матеріали до правоохоронних органів на їх вимогу;

вживає заходів для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим зобов'язанням за договором у разі відміни процедури закупівлі за рішенням щодо розгляду скарги (судового позову) з приводу порушень під час проведення замовником процедур закупівель".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

останній абзац після слів "Правоохоронні органи" доповнити словами "та Рахункова палата України";

7) статтю 33 вилучити;

8) статтю 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 41. Прозорість здійснення державних закупівель та оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Замовник оприлюднює:

річний план закупівлі;

оголошення про проведення процедури закупівлі;

протокол розкриття тендерних пропозицій;

оголошення про результати проведення процедури закупівлі;

інформацію, що стосується розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги);

звіт про результати проведення процедури закупівлі.

2. Строки висвітлення інформації, передбаченої у частині першій цієї статті, повинні відповідати строкам здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених Законом.

3. Оголошення про проведення процедури закупівлі та оголошення про результати проведення процедури закупівлі обов'язково оприлюднюється у державному офіційному бюлетені уповноваженого органу. Інформація може оприлюднюватися також на вибір замовника в інших друкованих чи електронних засобах інформації.

Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, обов'язково оприлюднюється в Інтернет, зокрема на власних веб-сайтах замовників або відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Замовник також може оприлюднювати іншу інформацію щодо державних закупівель, крім інформації, яка становить державну таємницю.

4. Процедура закупівлі не може проводитися до оприлюднення оголошення про неї згідно з цією статтею, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

Оголошення про проведення процедури закупівлі додатково розміщуються у відповідних міжнародних виданнях або в Інтернет, зокрема на власних веб-сайтах замовників або відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, англійською мовою, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тисячам євро;

для послуг - 300 тисячам євро;

для робіт - 4 мільйонам євро.

Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування процедури торгів з обмеженою участю.

5. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в статті 13 цього Закону (крім процедури закупівлі в одного учасника), шляхом здійснення електронних державних закупівель з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.

6. Оприлюднення в інформаційних системах в Інтернет інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, передбаченої частиною першою цієї статті, не вважається здійсненням електронних державних закупівель";

9) статтю 42 виключити;

10) статтю 6 викласти у такій редакції:

"1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, з метою посилення соціального, правового захисту інвалідів, їх працевлаштування, зміцнення матеріально-технічної бази за умови, якщо зазначені підприємства та організації є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються, і визначена доцільність надання їм державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2, 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виробників.

2. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, що включені до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку товарів, робіт і послуг, що закуповуються у підприємств, які переважно використовують працю інвалідів, розпорядники державних коштів запрошують до торгів виключно підприємства та організації громадських організацій інвалідів за умови, якщо зазначені підприємства та організації є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються, і визначена доцільність надання їм державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2, 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані надавати підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів необхідну доступну, достовірну інформацію щодо здійснення закупівель, яка забезпечить можливість їх компетентного вибору."

11) статтю 8 виключити;

12) у статті 12:

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "Члени тендерного комітету" замінити словами "Голова, заступники Голови та секретар тендерного комітету";

абзаци третій - дев'ятий виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

"9. Члени тендерного комітету рішенням керівника організації - замовника в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель.";

13) у статті 14:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких перевищує 700 тисяч гривень, та процедури закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів і послуг, очікувана вартість яких перевищує 50 тис.грн. (500 тис.грн. для робіт) потребує погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом.";

14) у статті 141:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Кабінет Міністрів України затверджує порядок здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Перелік товарів, які закуповуються на засадах міжвідомчої координації, генеральних замовників визначає Кабінет Міністрів України (у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України), Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим), органи місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів).";

у абзаці другому частини другої слова "згідно із законодавством" замінити словами "у відповідності до вимог цього Закону";

в абзаці третьому частини другої після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "та місцевих бюджетів";

у частині третій після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "та місцевих бюджетів";

15) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

"2. Кваліфікаційні вимоги, встановлені цією статтею, зазначаються у тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних (цінових) пропозицій.";

16) статті 16 та 161 виключити;

17) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі зазначаються:

стислий опис предмета закупівлі;

найменування та адреса учасників, що подали тендерні (цінові) пропозиції, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також загальна сума, визначена таким договором;

ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної (цінової) пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця;

у разі відхилення окремих або всіх тендерних (цінових) пропозицій - обґрунтування підстав для відхилення;

дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та оголошення про результати проведення процедури закупівлі чи дата відправлення запрошення до участі у торгах з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасникам результатів проведення процедури закупівлі;

причини та обставини, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів із зменшенням ціни чи редукціон, з їх обґрунтуванням;

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін у цій документації;

у разі коли в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю - підстави такого рішення;

інформація про подані скарги, позови та результати їх розгляду;

дата акцепту тендерної (цінової) пропозиції та укладення договору про закупівлю;

склад тендерного комітету;

інформація про застосування преференційної поправки ат умови захисту вітчизняного ринку.

2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну та комерційну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником відповідно статті 41 цього Закону.

3. Строк зберігання звіту, інших документів щодо процедур закупівлі становить три роки. Перебіг строку починається з дати затвердження звіту про результати здійснення процедури закупівлі.";

18) у статті 173:

у частині першій:

слова "інформаційно-методичного" замінити словом "інформаційного";

у частині другій:

в абзаці другому слова "розробляє методичні матеріали" замінити словами "сприяє в розробці методичних матеріалів";

абзаци п'ятий, дев'ятий, дванадцятий, тринадцятий виключити;

в абзаці шостому слова "а також має право надавати висновки щодо правомірності застосування замовниками процедур закупівель згідно з цим Законом" виключити;

у частині п'ятій:

другий абзац виключити;

у частині шостій:

друге речення абзацу другого виключити;

у частині восьмій:

абзаци шість - дев'ять виключити;

частину десяту та дванадцяту виключити;

19) у статті 18:

у частині першій слова та цифри "статей 41 та 8" замінити словом та цифрами "статті 41";

у частині четвертій слово "трьох" замінити словом "двох";

20) статтю 181 виключити;

21) у статті 19:

абзац одинадцятий частини першої викласти у такій редакції:

"адреси обраних замовником веб-сайтів";

у частині третій:

у першому реченні слова "в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України" замінити на "відповідно до статті 41";

22) у статті 20:

у частині першій:

у першому реченні слова "трьох робочих днів з моменту її оплати" замінити словами "одного робочого дня з дня отримання від учасника запиту про надання необхідних документів або з моменту її оплати, якщо така вимога встановлена замовником";

у другому речення слова "в триденний термін" замінити словами "протягом одного робочого дня";

частину четверту виключити;

23) у статті 21:

частину четверту виключити;

у частині шостій:

абзац другий виключити;

24) у статті 23:

у частині першій:

у другому абзаці цифри "100" і "500" замінити цифрами відповідно "500" і "1000";

у частині другій:

у першому реченні слова "становить один відсоток" та "п'ять" замінити відповідно словами "не повинен перевищувати одного відсотка" та "п'яти";

25) у статті 25:

у частині другій слово "становить" замінити словами "не повинен перевищувати";

26) у статті 26:

у частині третій:

слово "Комісії" замінити словами "уповноваженого органу", слова "в інформаційних системах в мережі Інтернет" виключити;

абзац другий частини третьої виключити;

у частині шостій:

після слів "тендерній пропозиції" доповнити словами "у порядку, визначеному тендерною документацією";

у частині сьомій:

абзаци третій-восьмий викласти у такій редакції:

"Критеріями оцінки можуть бути:

1) у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами, - ціна;

2) у разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - найнижча ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:

досвід роботи та кваліфікація учасника щодо предмета закупівлі;

післяпродажне обслуговування;

експлуатаційні витрати;

передача технологій та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів, для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.";

у частині десятій:

друге речення виключити;

27) у статті 261:

слова "Комісії" виключити;

28) у статті 27:

у частині першій:

в абзаці сьомому слово "(кваліфікаційну)" виключити;

абзац восьмий вилучити;

29) у статті 28:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Торги відміняються у разі, якщо:

на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у тендерній документації;

було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 цього Закону;

замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення інформації.

Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицій до відповідного лота.";

30) у статті 29:

у частині другій:

в абзаці першому слова "(у тому числі через інформаційні системи в мережі Інтернет)" виключити;

друге та третє речення абзацу другого виключити;

31) статтю 291 викласти у такій редакції:

"Стаття 291. Інформування учасників про результати проведення торгів

1. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі передається для публікації відповідно до статті 41 цього Закону протягом семи робочих днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

веб-сайт, на якому оприлюднюється інформація замовника про закупівлю;

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

дата публікації оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення попередньої кваліфікації);

дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою;

дата укладення договору про закупівлю;

дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та їх причину;

вартість договору про закупівлю;

повне найменування переможця торгів";

32) у статті 292:

цифру "50" замінити на цифру "200";

33) у статті 32:

у частині першій цифри "50" та "200" замінити цифрами "200" та "700" відповідно;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам.";

у частині третій:

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці дванадцятому слова "опублікування оголошення" замінити словами "надсилання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань)";

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) цінові пропозиції мають право надавати учасники, запрошені замовником шляхом надсилання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань).";

частину восьму виключити;

34) у статті 34:

у частині другій:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовник може передбачати попередню оплату лише у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.";

в абзаці п'ятому слова "в разі отримання відповідного позитивного висновку Комісії" замінити словами "у порядку, визначеному уповноваженим органом";

у першому реченні абзацу шостого після слів "результатами процедури" доповнити словами "відкритих торгів із зменшенням ціни чи";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Укладений договір вважається недійсним (нікчемним), якщо:

замовник не дотримався вимог частини другої статті 29 цього Закону;

договір було укладено у період оскарження згідно із статтею 37 цього Закону;

договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним у ній основним умовам, які повинні були бути обов'язково включені до договору про закупівлю;

договір за результатами торгів з обмеженою участю або процедури закупівлі в одного учасника було укладено з порушенням вимог частини другої статті 14 цього Закону.

Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань).";

частину шосту виключити;

35) у частині першій статті 36 слова "або інша особа" виключити;

36) статтю 37 викласти у такій редакції:

"Стаття 37. Право на оскарження дій замовника

1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником замовнику або уповноваженому органу.

2. Замовник або уповноважений орган не розглядають скаргу у разі, коли її було подано пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дати настання підстави для її подання.

Датою настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

3. Надходження скарги замовнику відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати її надходження, про що замовник повідомляє всіх учасників протягом двох робочих днів після отримання скарги.

У разі надходження скарги уповноваженому органу процедура закупівлі зупиняється (на його вимогу) на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати такої вимоги, про що замовник повідомляє всіх учасників, які подали тендерні пропозиції, протягом двох робочих днів з дати отримання такої вимоги.

4. Замовник або уповноважений орган повинні повідомити протягом п'яти робочих днів після отримання скарги всіх учасників, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду.

5. У разі невирішення питань, порушених у скарзі, шляхом переговорів на підставі взаємної згоди або невідкликання скарги учасником, який її подав, замовник або уповноважений орган у строк, зазначений у частині третій цієї статті, приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - обов'язкова вимога щодо відміни процедури закупівлі чи скасування рішення замовника або обов'язкова вимога щодо вчинення замовником певних дій, а також причини прийняття такого рішення.

6. У разі коли скаргу розглядає замовник, зазначене рішення та копія скарги надсилаються уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

7. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається учаснику, який подав скаргу, протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття.

8. Строк позовної давності щодо оскарження рішення замовника або уповноваженого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги, становить 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У разі неприйняття замовником або уповноваженим органом рішення в строк, зазначений в абзаці першому частини п'ятої цієї статті, учасники, які подали скаргу, або замовник вправі звернутися в установленому порядку до суду згідно із законом";

37) статтю 371 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності у місячний строк з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос