Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возмещении ущерба, причиненного физическим или юридическим лицам незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий

Проект закона Украины от 14.01.2008 № 1344
Дата рассмотрения: 14.01.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень

Стаття 1. Матеріальна та/або моральна шкода (далі - шкода), завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Стаття 2. Рішення суду про відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами при здійсненні ними своїх повноважень, виконується в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Стаття 3. Держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування відшкодувавши шкоду, завдану посадовими, службовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги (регресу) до цих осіб у разі встановлення у їх діях складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо них, який набрав законної сили.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; 2004 р., N 4, ст. 67, N 15, ст. 218, N 23, ст. 323; 2005 р. N 5, ст. 122, N 7-8, ст. 162, N 18-19, ст. 267; 2006 р. N 1, ст. 18, N 14, ст. 116, N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р. N 7-7 ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-V) такі зміни:

1) статтю 87 доповнити пунктом 201 такого змісту:

"201) відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їхніми посадовими і службовими особами при здійсненні ними своїх повноважень";

2) статтю 91 доповнити пунктом 141 такого змісту:

"141) відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами при здійсненні ними своїх повноважень".

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос