Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами

Проект закона Украины от 13.12.2007 № 1209
Дата рассмотрения: 13.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військово-технічне співробітництво з іноземними державами

Цей Закон визначає основні засади державної політики, види діяльності, способи державного регулювання, напрями державного контролю та повноваження органів державної влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

Розділ I
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) військово-технічне співробітництво з іноземними державами (далі - військово-технічне співробітництво) - діяльність у сфері зовнішніх відносин, пов'язана з розробленням, виробництвом, модернізацією та знищенням (утилізацією) товарів військового призначення, що провадиться в рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та міжнародних договорів з метою забезпечення захисту політичних, економічних і військових інтересів держави;

2) суб'єкти військово-технічного співробітництва - суб'єкти господарювання, що провадять зовнішньоекономічну діяльність у сфері зовнішніх відносин, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати експорт, імпорт товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

3) державні посередники - уповноважені Кабінетом Міністрів України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють відповідно до законів та нормативно-правових актів України пошук постійних замовників в іноземних державах, проводять переговори з такими замовниками та їх представниками і укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) на міжнародні передачі товарів військового призначення;

4) учасники військово-технічного співробітництва - центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, визначені цим Законом і наділені відповідними повноваженнями;

5) терміни "товари військового призначення" та "міжнародні передачі товарів" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Стаття 2. Законодавство у сфері військово-технічного співробітництва

1. Законодавство у сфері військово-технічного співробітництва базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів у сфері військово-технічного співробітництва.

Стаття 3. Цілі військово-технічного співробітництва

1. Цілями військово-технічного співробітництва є:

забезпечення національної безпеки та оборони;

зміцнення економічних і політичних позицій України в світі;

підвищення науково-технічного, технологічного та експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу;

оснащення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, і правоохоронних органів спеціального призначення сучасним озброєнням та військовою технікою, іншими товарами військового призначення.

Стаття 4. Основні принципи формування державної політики у сфері військово-технічного співробітництва

1. Основними принципами формування державної політики у сфері військово-технічного співробітництва є:

пріоритетність інтересів національної безпеки та оборони;

захист політичних, економічних і військових інтересів держави;

державне регулювання у сфері військово-технічного співробітництва;

здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення;

дотримання вимог міжнародних договорів України щодо нерозповсюдження ядерної зброї, заборони розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної та інших видів зброї масового знищення;

сприяння військово-технічному співробітництву з іноземними державами та захист прав і законних інтересів суб'єктів військово-технічного співробітництва;

забезпечення охорони державної таємниці;

взаємодія з іноземними державами та міжнародними організаціями з метою забезпечення міжнародної безпеки, підтримання миру і стабільності.

Стаття 5. Види діяльності у сфері військово-технічного співробітництва

1. Військово-технічне співробітництво передбачає провадження таких видів діяльності:

1) дослідження, випробування, обстеження та продовження строку експлуатації товарів військового призначення, еталонування контрольно-вимірювальної техніки;

2) міжнародні передачі проектної, конструкторської, технологічної, експлуатаційної і науково-технічної документації на розроблення, виготовлення, модернізацію, експлуатацію, ремонт та/або знищення (утилізацію) товарів військового призначення, а також технічне сприяння в організації відповідних робіт;

3) надання послуг:

з транспортування товарів військового призначення;

інвестиційного, маркетингового, рекламного та іншого характеру у сфері військово-технічного співробітництва;

4) обмін науково-методичною та технічною інформацією під час проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, спільних військових нарад і навчань, виставкової діяльності, показів, конкурсів, торгів та інших заходів, пов'язаних з продажем або закупівлею товарів військового призначення;

5) проведення відповідно до міжнародних договорів України та законодавства випробувань товарів військового призначення на українських полігонах іноземними державами або на їх прохання;

6) утворення:

підприємств із залученням іноземних інвестицій у розроблення та виготовлення товарів військового призначення;

спільних підприємств з виготовлення товарів військового призначення і ремонтно-сервісних баз з обслуговування техніки за кордоном;

7) надання консультацій щодо бойового застосування товарів військового призначення та з інших військово-технічних питань;

8) організація підготовки українських фахівців за кордоном та іноземних фахівців в Україні з відповідних спеціальностей;

9) укладення договорів (контрактів) щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, продажу чи купівлі технологій, зокрема тих, що є результатами відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт;

10) інші не заборонені законодавством види діяльності у зазначеній сфері.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 6. Державне регулювання у сфері військово-технічного співробітництва

1. Державне регулювання у сфері військово-технічного співробітництва здійснюється шляхом:

визначення основних напрямів діяльності відповідно до політичних, економічних та військових інтересів держави;

координації органами державної влади в межах їх повноважень діяльності та здійснення контролю у сфері військово-технічного співробітництва;

ліцензування діяльності з розроблення, виготовлення, модернізації, реалізації, ремонту та утилізації озброєння, військової техніки, зброї і боєприпасів;

здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

встановлення заборони або обмеження щодо міжнародних передач товарів військового призначення відповідно до міжнародних зобов'язань України з метою забезпечення захисту політичних, економічних та військових інтересів держави;

створення умов для запобігання виникненню конкуренції між суб'єктами військово-технічного співробітництва на зовнішньому ринку;

надання Кабінетом Міністрів України у передбачених законом випадках державних гарантій щодо здійснення міжнародних передач товарів військового призначення.

Стаття 7. Обмеження, тимчасове зупинення, припинення та поновлення військово-технічного співробітництва

1. Військово-технічне співробітництво або окремі види діяльності в рамках такого співробітництва обмежуються, тимчасово зупиняються, припиняються та поновлюються за рішенням Кабінету Міністрів України у разі виконання державою рішення Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) заборони чи обмеження поставок товарів військового призначення або виходячи з потреб забезпечення національної безпеки та оборони чи денонсації відповідних міжнародних договорів.

2. Поновлення військово-технічного співробітництва здійснюється відповідно до рішення Ради Безпеки ООН та міжнародних зобов'язань України.

Стаття 8. Державний контроль у сфері військово-технічного співробітництва

1. Державний контроль у сфері військово-технічного співробітництва здійснюється з метою забезпечення дотримання суб'єктами військово-технічного співробітництва вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань військово-технічного співробітництва та міжнародних зобов'язань України.

2. Державному контролю підлягає:

діяльність суб'єктів військово-технічного співробітництва щодо її відповідності цілям та основним принципам державної політики у відповідній сфері і вимогам законодавства;

надходження та використання коштів, отриманих від експорту, імпорту товарів військового призначення;

використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування військово-технічного співробітництва;

реалізація міжнародних договорів з питань військово-технічного співробітництва і виконання відповідних програм;

дотримання державної таємниці, зокрема щодо технічного захисту секретної інформації під час здійснення військово-технічного співробітництва.

3. Здійснення державного контролю у сфері військово-технічного співробітництва регулюється актами Кабінету Міністрів України.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ І СУБ'ЄКТІВ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України у сфері військово-технічного співробітництва

1. Верховна Рада України визначає засади державної політики у сфері військово-технічного співробітництва.

2. Президент України здійснює загальне керівництво державною політикою у сфері військово-технічного співробітництва виходячи із своїх повноважень, визначених Конституцією України.

3. Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва.

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері військово-технічного співробітництва

1. Кабінет Міністрів України:

здійснює планування та забезпечує реалізацію державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, спрямовує і координує роботу його учасників;

укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань військово-технічного співробітництва в мирний час та особливий період;

формує українську частину двосторонніх та багатосторонніх міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва;

установлює порядок укладення на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва державних контрактів щодо експортно-імпортних поставок (закупівлі) озброєння, військової та спеціальної техніки, інших товарів військового призначення, виконання робіт, надання послуг та уповноважує учасників військово-технічного співробітництва на укладення таких контрактів;

встановлює порядок надання та надає суб'єктам господарювання повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

вносить пропозиції щодо державної підтримки діяльності суб'єктів військово-технічного співробітництва;

визначає на основі прийнятого в установленому порядку рішення порядок відшкодування збитків, завданих суб'єктам військово-технічного співробітництва у зв'язку з обмеженням, тимчасовим зупиненням, припиненням поставок товарів військового призначення;

надає у межах встановлених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік повноважень державні гарантії суб'єктам військово-технічного співробітництва за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що ними реалізуються;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у сфері військово-технічного співробітництва належить:

участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері військово-технічного співробітництва;

забезпечення державної підтримки військово-технічного співробітництва і розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу;

формування в межах своєї компетенції складової частини державного оборонного замовлення на товари військового призначення відповідно до міжнародних договорів з питань військово-технічного співробітництва та забезпечення його виконання;

розроблення проектів законів, міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів з питань військово-технічного співробітництва.

Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики у сфері військово-технічного співробітництва належить:

укладення відповідно до своїх повноважень і на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва договорів з відповідними органами іноземних держав з питань розроблення та виготовлення військової техніки і озброєння;

здійснення економічних та організаційних заходів щодо ефективного використання та розвитку експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу, що належать до сфери його управління;

сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу у вирішенні питань маркетингу і прогнозування кон'юнктури ринку озброєння, військової техніки, іншого військового майна, а також робіт і послуг військового призначення;

контроль за додержанням підприємствами - суб'єктами військово-технічного співробітництва, що належать до сфери його управління, вимог законодавства з питань військово-технічного співробітництва та збереження державної таємниці;

підготовка та проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями виставок озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення.

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю у сфері військово-технічного співробітництва належить:

контроль виконання міжнародних зобов'язань України під час здійснення суб'єктами військово-технічного співробітництва міжнародних передач товарів військового призначення;

участь у реалізації державної політики у сфері експортного контролю щодо забезпечення національної безпеки та оборони, додержання міжнародних зобов'язань, що стосуються нерозповсюдження зброї масового ураження, засобів її доставки та обмеження передач звичайних озброєнь;

здійснення заходів, спрямованих на встановлення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення;

реєстрація відповідно до законодавства юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з міжнародними передачами товарів військового призначення;

видача в установленому порядку суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності дозволу (висновку) на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та проведення переговорів, пов'язаних з укладенням відповідних зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вирішення за результатами експертизи в галузі експортного контролю питання щодо скасування або зупинення дії такого дозволу (висновку);

підготовка та узгодження пропозицій щодо надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на експорт, імпорт товарів військового призначення і припинення таких повноважень.

Стаття 14. Повноваження Міністерства закордонних справ у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень Міністерства закордонних справ у сфері військово-технічного співробітництва належить:

сприяння додержанню зовнішньополітичних інтересів України, її міжнародних зобов'язань та домовленостей у сфері військово-технічного співробітництва, а також дипломатична підтримка у питанні налагодження і здійснення такого співробітництва;

доведення до відома іноземних держав офіційних заяв та ініціатив Президента України і Кабінету Міністрів України з питань військово-технічного співробітництва;

розроблення і подання уповноваженим державним органам пропозицій щодо обмеження, тимчасового зупинення, припинення та поновлення військово-технічного співробітництва або певних видів діяльності у сфері військово-технічного співробітництва з окремими державами з метою забезпечення виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН, міжнародних зобов'язань України та захисту її національних інтересів;

подання в установленому порядку міжнародним організаціям інформації про обсяги експорту, імпорту товарів військового призначення, а також здійснення обміну інформацією у сфері військово-технічного співробітництва з відповідними органами іноземних держав та зазначеними організаціями.

Стаття 15. Повноваження Міністерства оборони України у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень Міністерства оборони України у сфері військово-технічного співробітництва належить:

забезпечення додержання інтересів держави у сфері оборони і військового будівництва під час здійснення військово-технічного співробітництва;

контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності, які належать до сфери його управління, вимог законодавства у сфері військово-технічного співробітництва;

надання експертної, консультаційної та інформаційної допомоги суб'єктам військово-технічного співробітництва;

проведення в установленому порядку підготовки та навчання військових кадрів і військово-технічного персоналу іноземних держав;

участь у підготовці та проведенні виставок озброєння, військової техніки та іншого військового майна;

забезпечення в установленому порядку супроводження розроблення та виготовлення відповідно до укладених міжнародних і зовнішньоекономічних договорів (контрактів) товарів військового призначення.

Стаття 16. Повноваження Служби безпеки України у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень Служби безпеки України у сфері військово-технічного співробітництва належить:

виявлення та визначення в межах своєї компетенції ступеня загрози національній безпеці, політичним та економічним інтересам держави під час здійснення військово-технічного співробітництва;

визначення характеру та обсягу інформації з питань військово-технічного співробітництва, яка може передаватися до іноземних держав і міжнародних організацій;

підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої влади та внесення до Кабінету Міністрів України проектів міжнародних договорів з питань взаємного захисту таємної інформації;

інформаційно-аналітичне забезпечення військово-технічного співробітництва;

контроль в межах своїх повноважень за додержанням учасниками та суб'єктами військово-технічного співробітництва вимог законодавства у сфері військово-технічного співробітництва, експортного контролю та збереження державної таємниці.

Стаття 17. Повноваження Служби зовнішньої розвідки України у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень Служби зовнішньої розвідки України сфері військово-технічного співробітництва належить:

виявлення в межах своєї компетенції зовнішньої загрози національній безпеці, політичним та економічним інтересам України у сфері військово-технічного співробітництва;

участь у підготовці проектів міжнародних договорів з питань взаємного захисту секретної інформації;

надання розвідувальної інформації визначеним у встановленому порядку учасникам військово-технічного співробітництва;

участь у здійснення заходів експортного контролю, а також контролю за виконанням міжнародних зобов'язань України щодо заборони або обмеження військово-технічного співробітництва з окремими державами згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, рішеннями інших міжнародних органів та організацій.

Стаття 18. Повноваження Національного космічного агентства України у сфері військово-технічного співробітництва

1. До повноважень Національного космічного агентства України у сфері військово-технічного співробітництва належить:

укладення в межах своєї компетенції та на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва угод з установами та організаціями іноземних держав щодо розроблення та виготовлення військової техніки і озброєння;

здійснення організаційних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання та розвитку експортного потенціалу підприємств, що належать до сфери його управління;

контроль за додержанням підприємствами - суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що належать до сфери його управління, вимог законодавства з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю і збереження державної таємниці;

проведення разом з відповідними органами, підприємствами, установами та організаціями виставок озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення.

Стаття 19. Державні посередники

1. Повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, надаються державним посередникам Кабінетом Міністрів України.

2. Уповноважені державою посередники звітують про результати своєї діяльності перед Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України та Кабінетом Міністрів України.

3. Уповноважені державою посередники мають право:

виконувати окремі функції державного замовника з експортно-імпортних поставок продукції військового призначення;

вносити в установленому порядку пропозиції стосовно вирішення питань військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

брати участь у роботі української частини двосторонніх та багатосторонніх міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва.

Стаття 20. Суб'єкти військово-технічного співробітництва

1. Суб'єкти військово-технічного співробітництва мають право здійснювати в іноземних державах відповідно до законів та нормативно-правових актів України пошук потенційних замовників, проводити переговори з такими замовниками та їх представниками, укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) на міжнародні передачі товарів військового призначення власного виробництва, а також ремонтних комплектів, комплектувальних та запасних частин до них.

2. Суб'єкти військово-технічного співробітництва у межах своїх повноважень забезпечують виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо регулювання військово-технічного співробітництва, а також положень міжнародних договорів у зазначеній сфері.

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері військово-технічного співробітництва

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно із законами.

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких Законів України:

1) частину третю статті 20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 90; 1998 р., N 7, ст. 49; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 3, ст. 78) виключити;

абзац дев'ятий частини шостої статті 1 виключити;

2) у Законі України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2005 р., N 9, ст. 183):

у статті 1:

у частині першій слова ", а також передбачає заходи щодо виконання міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва" виключити;

абзац дев'ятий частини шостої виключити;

частину четверту статті 4 виключити;

3) статтю 13 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148) виключити.

3. Запропонувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

____________

 

Опрос