Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР

Проект закона Украины от 13.12.2007 № 1206
Дата рассмотрения: 13.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР

Цей Закон встановлює правові засади визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у віданні, володінні чи/та користуванні загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) загальносоюзні громадські об'єднання (організації) колишнього Союзу РСР - добровільні громадські організації чи/та регіональні організаційні структури із статусом чи без статусу юридичної особи, які діяли на території Української РСР;

2) інші набувачі майна - фізичні або юридичні особи, які набули у власність майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР після 24 серпня 1991 року;

3) майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) - розташовані на території України цілісні майнові комплекси, будівлі, споруди, нежитлові приміщення, інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій, які станом на 24 серпня 1991 року перебували у віданні, володінні чи/та користуванні загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Стаття 2. Правовий режим майна громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР

1. Розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння чи/та користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР і тимчасово перебуває у володінні чи/та користуванні громадських організацій України або інших набувачів майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, є державною власністю.

Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР в Україні, яке створено (поліпшено) із залученням фінансових чи матеріально-технічних ресурсів держави та відповідної громадської організації Союзу РСР, є спільною частковою власністю держави та відповідної громадської організації України з визначенням їх часток у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, набуте ними до 24 серпня 1991 року за рахунок власних коштів та на інших підставах, передбачених законодавством колишніх Союзу РСР та Української РСР, є власністю відповідних громадських організацій України - правонаступників громадських організацій колишнього Союзу РСР.

Стаття 3. Витребування майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) з чужого незаконного володіння

1. Майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною першою статті 2 цього Закону є державною власністю і перебуває в інших набувачів майна, підлягає витребуванню в судовому порядку.

2. Правочин, наслідком якого стало відчуження майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні чи/та користуванні, підлягає оскарженню до суду з метою визнання його недійсним з подальшим витребуванням такого майна в судовому порядку.

3. Орган державної влади, який здійснює заходи щодо витребування майна з чужого незаконного володіння, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Визнання недійсним рішення про створення юридичної особи

1. Правочини щодо створення після 24 серпня 1991 року на базі майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР підприємств, установ та організацій можуть бути визнанні недійсними в судовому порядку.

2. До оформлення права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР відповідним громадським організаціям України, підпорядкованим їм підприємствам, установам та організаціям, господарським товариствам, утвореним за їх участю, забороняється здійснювати продаж, безоплатну передачу, обмін, списання майна, випуск і придбання цінних паперів, надавати та одержувати кредити у розмірах, що перевищують середньорічний обсяг таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції.

Стаття 5. Переважне право набувачів майна

1. Особа, яка добросовісно користується майном загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, має переважне право на укладення договору найму (оренди) такого майна, а в разі відмови від його укладення - на компенсацію витрат, пов'язаних з поліпшенням такого майна, здійсненим протягом періоду користування ним. Порядок та умови виплати компенсації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. У разі продажу державою майна громадських організацій колишнього Союзу РСР протягом трьох років після його витребування особа, яка до цього добросовісно користувалася таким майном, має переважне право на його купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:

доповнити частину першу статті 268 пунктом такого змісту:

"7) на вимогу органу державної влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, стосовно витребування майна, що випливає із Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.";

доповнити статтю 344 частиною такого змісту:

"5. Набувальна давність не поширюється на випадки володіння та користування майном загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні чи/та користуванні.".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти передбачені ним нормативно-правові акти та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити здійснення у дворічний строк з дня набрання чинності цим Законом заходів щодо витребування майна, переліченого в статті 3, і визначити суб'єктів управління таким майном;

забезпечити проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, а також ведення його обліку.

____________

 

Опрос