Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дисциплинарных полномочий, прав и обязанностей комадиров воинских частей)

Проект закона Украины от 12.12.2007 № 1190
Дата рассмотрения: 12.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 234; 2004 р., N 45, ст. 503; 2005 р., N 3, ст. 76):

1) частину четверту "Вступу" викласти у такій редакції:

"Дія Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні органи спеціального призначення та Державну спеціальну службу транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.";

2) у третьому реченні статті 7 слово "старшина" замінити словами "головний сержант (старшина)";

3) у першому реченні статті 10 слово "загальний" виключити;

4) статтю 32 викласти у такій редакції:

"32. За своїми військовими званнями начальниками є:

молодші сержанти, старшини 2 статті, сержанти, старшини 1 статті, старші сержанти, головні старшини, старшини, головні корабельні старшини, прапорщики, мічмани, старші прапорщики, старші мічмани - для солдат (рядових), матросів, старших солдатів, старших матросів однієї з ними військової частини;

молодші лейтенанти, лейтенанти, старші лейтенанти, капітани, капітан-лейтенанти - для молодших сержантів, старшин 2 статті, сержантів, старшин 1 статті, старших сержантів, головних старшин, старшин, головних корабельних старшин, прапорщиків, мічманів, старших прапорщиків, старших мічманів однієї з ними військової частини і солдат (рядових), матросів, старших солдат, старших матросів;

майори, капітани 3 рангу, підполковники, капітани 2 рангу - для солдат (рядових), матросів, старших солдат, старших матросів, молодших сержантів, старшин 2 статті, сержантів, старшин 1 статті, старших сержантів, головних старшин, старшин, головних корабельних старшин, прапорщиків, мічманів, старших прапорщиків, старших мічманів;

полковники, капітани 1 рангу, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали - для солдат (рядових), матросів, старших солдат, старших матросів, молодших сержантів, старшин 2 статті, сержантів, старшин 1 статті, старших сержантів, головних старшин, старшин, головних корабельних старшин, прапорщиків, мічманів, старших прапорщиків, старших мічманів, молодших лейтенантів, старших лейтенантів, капітанів, капітан-лейтенантів;

генерал-полковники, адмірали, генерали армії України - для солдат (рядових), матросів, старших солдат, старших матросів, молодших сержантів, старшин 2 статті, сержантів, старшин 1 статті, старших сержантів, головних старшин, старшин, головних корабельних старшин, прапорщиків, мічманів, старших прапорщиків, старших мічманів, молодших лейтенантів, лейтенантів, старших лейтенантів, капітанів, капітан-лейтенантів, майорів, капітанів 3 рангу, підполковників, капітанів 2 рангу, полковників, капітанів 1 рангу.";

5) частину першу статті 41 викласти у такій редакції:

"41. Новопризначені до військової частини військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) відрекомендовуються командирові військової частини та його заступникам, а після направлення до підрозділу - командирові підрозділу та його заступникам.";

6) у статті 50:

у другому реченні частини другої слова "Рядовий Черняк" і "Товаришу рядовий" замінити відповідно словами "Солдат (рядовий) Черняк" і "Товаришу солдат (рядовий)";

у частині третій слова "чи складу прапорщиків і мічманів" виключити;

7) доповнити статтю 53 частиною такого змісту:

"При звертанні до цивільної особи керівного складу Збройних Сил України військовослужбовець називає її посаду, додаючи перед назвою посади слово "товаришу".";

8) у статті 57 слова "прапорщиків і мічманів, осіб молодшого, старшого і вищого офіцерського складу" замінити словом "осіб";

9) у першому реченні назви розділу 3 слово "рядових" замінити словами "солдатів (рядових)";

10) у статті 67:

в абзаці дванадцятому слова "прапорщика (мічмана) і старшини підрозділу" замінити словами "головного старшини полку, батальйону, головного сержанта (старшини) роти, сержанта роти з матеріального забезпечення";

в абзаці двадцять другому слова "кожного періоду навчання" замінити словами "навчального року";

в абзаці двадцять четвертому слова ", а також тримання заарештованих на гауптвахті" виключити;

11) в абзаці дев'ятому статті 69 слова "та прапорщика полку, а також усіх сержантів" замінити словами "полку, військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

12) у статті 71:

в абзаці третьому слова "і прапорщиками" виключити;

в абзаці шостому слова "офіцерів, прапорщиків і старшин підрозділів" замінити словами "кожного офіцера, головного старшини полку, батальйону, головного сержанта (старшини) роти, сержанта роти з матеріального забезпечення";

в абзаці сьомому слова "прапорщиків (мічманів) та" виключити;

13) абзац сьомий статті 73 викласти у такій редакції:

"знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, головного старшини полку, батальйону, головного сержанта (старшини) роти, сержанта роти з матеріального забезпечення, особисто навчати їх практичній виховній роботі з особовим складом, подавати необхідну методичну допомогу, брати участь у доборі і комплектуванні підрозділів військовослужбовцями військової служби за контрактом;";

14) у статті 75:

в абзаці четвертому слова "прапорщика і сержанта" замінити словами "військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

в абзаці п'ятому слова "і прапорщиками" виключити;

15) у статті 77:

в абзаці третьому слова "і прапорщиками" виключити, а слово "старшинами" замінити словами "сержантами рот з матеріального забезпечення (старшинами)";

в абзаці сьомому слова "прапорщиків, сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

16) в абзаці п'ятому статті 79 слова "прапорщиків, старшин і сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

17) у статті 81:

в абзаці четвертому слова "і прапорщиками" виключити;

в абзаці п'ятому слова "прапорщика, сержанта" замінити словами "військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

18) у статті 83:

в абзаці п'ятому слова "прапорщика і сержанта" замінити словами "військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

в абзаці шостому слово ", прапорщиками" виключити;

19) у частині другій статті 98:

в абзаці четвертому слова "старшинами підрозділів" замінити словами "сержантами рот з матеріального забезпечення (старшинами рот)";

в абзаці п'ятому слова "офіцерам, прапорщикам та" виключити;

в абзаці восьмому слова "старшин підрозділів" замінити словами "сержантів рот з матеріального забезпечення (старшин рот)";

20) у статті 102:

в абзаці четвертому слова "сержантами (старшинами)" замінити словами "військовослужбовцями сержантського і старшинського складу";

в абзацах восьмому і дев'ятому слова "прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

в абзаці одинадцятому слова ", шкіл прапорщиків та мічманів" виключити, а слова "(старшинського) складу, складу прапорщиків (мічманів)" замінити словами "і старшинського складу";

21) в абзаці п'ятому статті 104 слова "прапорщика, сержанта" замінити словами "військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

22) у статті 106:

в абзацах третьому та шостому слова "прапорщиками та сержантами" і "прапорщиків, сержантів" замінити словами "військовослужбовцями сержантського і старшинського складу" у відповідному відмінку;

23) у статті 108:

абзац третій після слів "заступникам з виховної роботи" доповнити словами "(офіцерам-психологам)";

в абзаці восьмому слова "прапорщиків (мічманів), сержантів і старшин" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

24) в абзаці п'ятому статті 110 слово "прапорщиками" замінити словами "військовослужбовцями сержантського і старшинського складу";

25) у статті 112:

в абзаці третьому слова "офіцерами, прапорщиками (мічманами) і сержантами (старшинами), а також підрозділами" замінити словами "особовим складом";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"перевіряти знання і практичні навички військовослужбовців роти (корабля);";

в абзаці дев'ятому слова "рядових, сержантів (старшин) і" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та";

в абзаці двадцять четвертому слова "рядових, сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу";

26) в абзаці четвертому статті 114 слова "прапорщиками, сержантами" замінити словами "військовослужбовцями сержантського і старшинського складу";

27) доповнити Статут після статті 116 главою такого змісту:

"Офіцер-психолог роти

1161. Офіцер-психолог роти в мирний і воєнний час відповідає за організацію і проведення психологічної роботи, за морально-психологічну підготовку та морально-психологічний стан особового складу роти.

Офіцер-психолог роти підпорядковується командирові роти. Під час роботи з особовим складом основні зусилля зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.

Посада офіцера-психолога вводиться в разі, коли штатом військової частини не передбачено посади заступника командира роти з виховної роботи.

1162. Офіцер-психолог роти зобов'язаний:

знати кожного військовослужбовця роти, його ділові якості, індивідуально-психологічні особливості та морально-психологічний стан;

вивчати соціально-психологічні процеси у військових колективах і прогнозувати їх розвиток;

здійснювати заходи щодо формування здорового психологічного клімату у військових колективах;

проводити роботу щодо морально-психологічного забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, виконання бойових та навчально-бойових завдань;

здійснювати психологічний аналіз результатів навчально-бойової діяльності, навчально-виховного процесу, готувати пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

вивчати індивідуально-психологічні особливості поповнення, яке прибуло в роту, здійснювати заходи щодо соціально-психологічної та професійної адаптації військовослужбовців до умов служби;

брати участь у розподілі військовослужбовців за військовими спеціальностями, у комплектуванні взводів, відділень, обслуг, екіпажів за психологічною сумісністю;

брати участь у доборі кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом, направлення на навчання та призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу роти;

брати участь у комплектуванні підрозділів, що несуть вартову службу, а також у доборі команд для виконання завдань за межами військової частини;

брати участь у плануванні та проведенні занять з командирської підготовки офіцерів, сержантського і старшинського складу роти з питань військової психології;

проводити заняття з психологічної підготовки особового складу, брати участь у проведенні загальної, спеціальної та цільової підготовки військовослужбовців;

вивчати та аналізувати причини скоєння правопорушень військовослужбовцями, виявляти мотиви їх поведінки;

розробляти рекомендації командирові роти (взводу, відділення, обслуги, екіпажу) щодо вирішення конфліктних ситуацій та організації виховної роботи з підлеглими;

проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців, схильних до порушення військової дисципліни, вести облік та контролювати їх діяльність, особисто проводити з такими військовослужбовцями додаткові виховні заходи;

здійснювати заходи щодо створення необхідних соціально-побутових та психогігієнічних умов життєдіяльності особового складу;

проводити заходи щодо надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;

своєчасно доповідати командирові роти та заступникові командира батальйону з виховної роботи про проведення заходів, їх результати, динаміку психологічного стану та військової дисципліни серед військовослужбовців.";

28) у статті 120:

в абзаці сьомому слова "рядових, сержантів (старшин) і" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та";

в абзаці дванадцятому слова "рядових, сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу";

29) доповнити Статут після статті 120 новими главами такого змісту:

"Головний старшина полку (дивізіону кораблів, корабля 1 рангу)*

1201. Головний старшина полку в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання і військову дисципліну рядового, сержантського і старшинського складу полку.

Головний старшина полку підпорядковується командирові полку і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу полку, а також є радником та представником командира полку у підрозділах з питань проходження військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу військової служби.

1202. Головний старшина полку зобов'язаний:

знати основи тактики дій основних підрозділів полку в різних видах бою, бути обізнаним з основними видами озброєння та військової техніки полку;

брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки полку та заходів, пов'язаних з проходженням військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом полку;

подавати командирові полку пропозиції з питань проходження військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом полку;

своєчасно вживати заходів щодо забезпечення бойової підготовки та професійної діяльності рядового, сержантського і старшинського складу полку;

контролювати проведення занять сержантським і старшинським складом полку, надавати допомогу в їх організації;

проводити контрольні заняття із сержантським і старшинським складом полку;

проводити роботу щодо підвищення рівня військових професійних знань та методичної майстерності сержантського і старшинського складу полку;

своєчасно доповідати командирові полку про всі виявлені недоліки в підготовці сержантського і старшинського складу, застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців сержантського і старшинського складу полку стягнення;

вживати заходів щодо забезпечення збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів у підрозділах полку;

за рішенням командира полку проводити заняття з сержантським і старшинським складом полку;

проводити щомісяця аналіз стану військової дисципліни сержантського і старшинського складу полку та доповідати командирові полку;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові головних старшин батальйонів, головних сержантів рот та взводів полку, рік народження і строк перебування на військовій службі, ділові якості, родинний стан, віросповідання, рід занять перед військовою службою, успіхи та недоліки в бойовій підготовці;

брати участь у доборі кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу полку, направлення їх до навчальних частин для підготовки і призначення на посади, а також подавати командирові полку пропозиції щодо подальшого проходження військової служби сержантським і старшинським складом полку;

брати участь у проведені заходів щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів з числа сержантського і старшинського складу полку;

знати про стан справ у підрозділах полку, за дорученням командира полку здійснювати контроль за виконанням розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;

здійснювати контроль за додержанням рядовим, сержантським і старшинським складом полку військової дисципліни та виконанням правил носіння військової форми одягу;

вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень рядовим, сержантським і старшинським складом полку;

знати про потреби рядового, сержантського і старшинського складу, своєчасно доповідати командирові полку про проблеми рядового, сержантського і старшинського складу та подавати пропозиції щодо їх розв'язання;

постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички;

перевіряти за рішенням командира полку хід несення служби добовим нарядом полку;

стежити за підтриманням внутрішнього порядку на території полку, вимагати від особового складу виконання розпорядку дня.

Головний старшина батальйону, дивізіону (корабля 2 рангу, бойової частини корабля 1 рангу)*

1203. Головний старшина батальйону в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання і військову дисципліну рядового, сержантського і старшинського складу батальйону.

Головний старшина батальйону підпорядковується командирові батальйону і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу батальйону, а також є радником та представником командира батальйону у підрозділах з питань проходження військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу батальйону військової служби.

1204. Головний старшина батальйону зобов'язаний:

знати тактику дій основних підрозділів батальйону у різних видах бою, бути обізнаним з основними видами озброєння та військової техніки батальйону;

брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки батальйону та заходів, пов'язаних з проходженням військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону;

контролювати проведення занять сержантським і старшинським складом батальйону, надавати допомогу в їх організації;

проводити роботу щодо підвищення рівня військових професійних знань та методичної майстерності сержантського і старшинського складу батальйону;

своєчасно доповідати командирові батальйону про всі виявлені недоліки в підготовці сержантського і старшинського складу батальйону, застосовані заохочення і накладені на військовослужбовців сержантського і старшинського складу стягнення;

підтримувати навчально-матеріальну базу батальйону в належному стані та забезпечувати її правильне використання у навчанні;

подавати командирові батальйону пропозиції з питань проходження військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону;

своєчасно вживати заходів щодо забезпечення бойової підготовки та професійної діяльності рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;

надавати методичну і практичну допомогу сержантському і старшинському складу батальйону в проведенні занять з особовим складом;

забезпечувати проведення сержантським і старшинським складом батальйону занять з підлеглим особовим складом на високому рівні;

постійно підвищувати рівень фізичної тренованості особового складу батальйону;

вживати заходів щодо забезпечення збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів у підрозділах батальйону;

проводити за рішенням командира батальйону заняття з сержантським і старшинським складом батальйону;

проводити щомісяця аналіз стану військової дисципліни рядового, сержантського і старшинського складу батальйону, про результати якого доповідати командирові батальйону;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові головних сержантів рот та взводів батальйону, рік народження і строк перебування на військовій службі, ділові якості, родинний стан, віросповідання, рід занять перед військовою службою, успіхи та недоліки в бойовій підготовці;

брати участь у доборі кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом, направлення на навчання та призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу батальйону, а також готувати і подавати командирові батальйону пропозиції щодо подальшого проходження служби сержантським і старшинським складом;

брати участь у проведенні заходів щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів у батальйоні;

знати стан справ у підрозділах батальйону, здійснювати контроль за виконанням розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;

здійснювати контроль за додержанням рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону військової дисципліни та виконанням правил носіння військової форми одягу;

вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень рядовим, сержантським і старшинським складом батальйону;

своєчасно доповідати командирові батальйону, а також у разі потреби інформувати головного старшину полку в установленому порядку про потреби рядового, сержантського і старшинського складу та подавати пропозиції щодо їх розв'язання;

постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички;

перевіряти за рішенням командира батальйону хід несення служби добовим нарядом підрозділів батальйону;

стежити за підтриманням внутрішнього порядку на закріпленій за батальйоном території, вимагати від особового складу батальйону виконання розпорядку дня;

залишаючись за головного старшину полку, виконувати його обов'язки.";

30) у статті 121:

у частині першій слова "і сержантським" замінити словами ", сержантським і старшинським";

частину другу викласти у такій редакції:

"Старшина роти підпорядковується командирові роти і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу роти.

Посада старшини роти вводиться в разі, коли штатом військової частини не передбачено посади головного сержанта роти та сержанта роти з матеріального забезпечення.";

31) у статті 122:

в абзацах другому, восьмому, вісімнадцятому та двадцятому слова "рядовий і сержантський склад" в усіх відмінках замінити словами "рядовий, сержантський і старшинський склад" у відповідному відмінку;

в абзаці п'ятому слово "сержантів" замінити словами "сержантського і старшинського складу";

доповнити абзац чотирнадцятий після слова "перевірці" словами "військовослужбовців строкової військової служби";

в абзаці п'ятнадцятому слова "рядового та сержантського складу" замінити словами "рядового, сержантського і старшинського складу";

в абзаці двадцятому слова "рядових і сержантів" замінити словами "рядовий, сержантський і старшинський склад";

абзац двадцять третій виключити;

32) доповнити Статут після статті 122 новими главами такого змісту:

"Головний сержант роти (батареї)*

1221. Головний сержант роти в мирний і воєнний час відповідає за навчання, виховання і військову дисципліну рядового, сержантського і старшинського складу роти.

Головний сержант роти підпорядковується командирові роти і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу роти, а також є радником та представником командира роти у підрозділах з питань проходження військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу роти військової служби.

1222. Головний сержант роти зобов'язаний:

знати тактику дій роти в різних видах бою, володіти основними видами озброєння та військової техніки роти;

вживати дієвих заходів щодо підтримання рядового, сержантського і старшинського складу роти, озброєння та військової техніки в постійній готовності до бойового застосування;

брати участь в організації в роті бойової підготовки та складенні розкладу занять на тиждень, проводити заняття з сержантським і старшинським складом роти;

подавати пропозиції командирам взводів та надавати допомогу головним сержантам взводів в організації та проведенні занять з бойової підготовки;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу роти, ділові якості та морально-психологічний стан, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі, постійно вести з ними індивідуальну виховну роботу;

брати участь в організації спортивно-масової роботи в роті; проводити ранковий огляд та за розпорядженням командира роти проводити вечірню перевірку в роті;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед командиром роти або головним старшиною батальйону питання про задоволення таких потреб;

суворо стежити за виконанням рядовим, сержантським і старшинським складом роти заходів безпеки під час проведення занять і робіт, за поводженням із зброєю, боєприпасами і технікою та їх обслуговуванням;

доповідати командирові роти та головному старшині батальйону про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені на рядовий, сержантський і старшинський склад роти стягнення;

брати участь в організації розміщення особового складу в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок і дисципліну в роті, а також стежити за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки;

підтримувати в належному стані та забезпечувати вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази роти;

за дорученням командира роти готувати особовий склад добового наряду роти та контролювати несення ним служби;

брати участь у доборі кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом, направлення на навчання та призначення на вищі посади рядового, сержантського і старшинського складу роти;

рекомендувати рядовий, сержантський і старшинський склад роти до присвоєння чергових військових звань та на заміщення вакантних посад;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

залишаючись за головного старшину батальйону, виконувати його обов'язки.

Сержант роти (батареї) з матеріального забезпечення*

1223. Сержант роти з матеріального забезпечення у мирний і воєнний час відповідає за зберігання, належне використання стрілецької зброї і боєприпасів до неї та іншого майна роти, підтримання внутрішнього порядку у роті, стан пожежної безпеки приміщень роти і закріпленої за нею території.

Сержант роти з матеріального забезпечення підпорядковується головному сержантові роти та є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу роти.

1224. Сержант роти з матеріального забезпечення зобов'язаний:

знати військове звання і прізвище, строк служби, фізичні якості військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу роти;

знати вимоги нормативно-правових актів та нормативних документів з матеріально-технічного забезпечення;

забезпечувати необхідними матеріально-технічними засобами особовий склад роти;

своєчасно одержувати та оглядати за рішенням командира роти стрілецьку зброю, інші матеріальні засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю, станом зберігання та експлуатацією і своєчасно передавати в ремонт;

видавати з дозволу командира роти боєприпаси особовому складу варти, а також особисто приймати їх і оглядати після повернення;

стежити за зовнішнім виглядом рядового, сержантського і старшинського складу роти;

брати участь у забезпеченні харчування особового складу роти відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;

вживати заходів щодо утримання в чистоті та порядку приміщень роти і ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним прибиранням;

стежити за додержанням правил опалення печей, справністю засобів пожежогасіння та додержанням рядовим, сержантським і старшинським складом роти правил пожежної безпеки;

доповідати головному сержантові роти про надзвичайні події в роті;

вимагати від рядового, сержантського і старшинського складу роти додержання військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати головному сержантові роти про факти порушення військової дисципліни, застосовані заохочення і накладені на рядовий, сержантський і старшинський склад роти стягнення;

вживати заходів щодо зберігання та вести облік одержаних навчально-матеріальних засобів, видавати їх у тимчасове користування та контролювати їх зберігання у взводах;

приймати за описом на зберігання гроші і цінні речі від рядового, сержантського і старшинського складу роти;

щомісяця проводити звірення книги обліку військового майна роти з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений облік і звітність.

Головний сержант взводу (обслуги)*

1225. Головний сержант взводу в мирний і воєнний час відповідає за належне виконання обов'язків та правильне несення служби рядовим, сержантським і старшинським складом взводу, підготовку, морально-психологічний стан рядового, сержантського і старшинського складу взводу, за підтримання внутрішнього порядку, військової дисципліни у взводі, за стан і збереження озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна взводу.

Головний сержант взводу підпорядковується командирові взводу і є прямим начальником для всього рядового, сержантського і старшинського складу взводу. У разі відсутності командира взводу головний сержант виконує його обов'язки.

1226. Головний сержант взводу зобов'язаний:

знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало володіти основними видами озброєння та військової техніки взводу;

стежити за наявністю і станом експлуатації, обслуговування і зберігання озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна у взводі;

проводити з рядовим, сержантським і старшинським складом взводу заняття з бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що проводять командири відділень, вести облік занять з бойової підготовки рядового, сержантського і старшинського складу взводу;

постійно вдосконалювати свої фахові та методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку;

з повагою ставитися до підлеглих, вживати заходів щодо згуртування військового колективу;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження кожного військовослужбовця взводу, віросповідання, ділові якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед командиром взводу та головним сержантом роти питання про задоволення зазначених потреб, постійно підвищувати рівень фізичної тренованості, дбати про їх здоров'я, вживати заходів щодо його зміцнення;

брати участь у підготовці взводу до занять та навчань, забезпеченні додержання заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

залишаючись за головного сержанта роти, виконувати його обов'язки.

Сержант-інструктор (старшина-інструктор)*

1227. Сержант-інструктор у мирний і воєнний час відповідає за виховання, морально-психологічний стан та підготовку військовослужбовців підрозділу навчальної військової частини, направлених на навчання, повноту виконання навчальних програм.

Сержант-інструктор підпорядковується командирові підрозділу навчальної військової частини і є прямим начальником для всіх військовослужбовців зазначеного підрозділу, направлених на навчання.

1228. Сержант-інструктор зобов'язаний:

знати тактику дій підрозділів виду Збройних Сил України (за напрямом діяльності) в різних видах бою до батальйону включно;

досконало знати та вміло володіти своєю штатною зброєю та військовою технікою;

проводити заняття з військовослужбовцями підрозділу, які проходять навчання, відповідно до програм підготовки;

постійно підвищувати рівень знань за фахом і вдосконалювати методичні навички;

знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження військовослужбовців підрозділу, які проходять навчання, віросповідання, ділові якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі;

виховувати військовослужбовців підрозділу, які проходять навчання, в дусі свідомого виконання військового обов'язку, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння, військової техніки та майна;

забезпечувати дотримання правил безпеки під час занять, стрільб, навчань;

вести облік бойової підготовки військовослужбовців підрозділу, які проходять навчання;

здійснювати контроль якості засвоєння військовослужбовцями навчального матеріалу;

своєчасно доповідати командирові підрозділу навчальної частини про всі виявлені недоліки в підготовці військовослужбовців зазначеного підрозділу, які проходять навчання, застосовані ним заохочення і накладені стягнення;

перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

готувати після закінчення навчання службові характеристики на військовослужбовців підрозділу, які пройшли навчання, та рекомендації командирам військових частин щодо їх подальшого використання на військовій службі.";

33) у статті 123:

у частині першій:

слова "рядових і сержантів" замінити словами "рядового, сержантського і старшинського складу";

у частині другій слова "і сержантського" замінити словами ", сержантського і старшинського";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Посада заступника командира взводу вводиться в разі, коли штатом військової частини не передбачено посади головного сержанта взводу.";

34) у назві глави "Обов'язки рядового (матроса)" слова "рядового (матроса)" замінити словами "солдата (рядового), матроса";

35) у статті 127:

у тексті статті слова "рядовий (матрос)" в усіх відмінках та формах числа замінити словами "солдат (рядовий), матрос" у відповідному відмінку і числі;

у частині третій слово "рядовому" замінити словами "солдату (рядовому)";

36) в абзаці першому статті 128 слова "Рядовий (матрос)" замінити словами "Солдат (рядовий), матрос";

37) в абзаці другому та в абзаці шостому статті 130 відповідно слова "військовими" та "військових" виключити;

38) назву розділу 4 викласти у такій редакції:

"Розділ 4. Розміщення військовослужбовців у військових частинах";

39) Статтю 131 викласти у такій редакції:

"131. Військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях, курсанти вищих військових навчальних закладів розміщуються в казармах. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, надаються жилі приміщення в установленому законодавством порядку.";

40) абзац третій статті 133 викласти у такій редакції:

"народознавчу світлицю (кімнату традицій);";

41) у статті 148:

перше речення частини другої викласти у такій редакції: "Пістолети офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу управління частини зберігаються у чергового військової частини в замкненій металевій шафі.";

частину третю викласти у такій редакції:

"Пістолети офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону і патрони до них зберігаються у чергового частини в замкненій металевій шафі разом з пістолетами офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу штабу, але в окремому замкненому металевому ящику.";

42) статтю 150 викласти у такій редакції:

"150. Ставниці із зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімната для зберігання зброї повинні замикатися та запечатуватися мастиковими печатками: ставниці - печаткою чергового роти, шафи і ящики з боєприпасами - печаткою сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти), кімната для зберігання зброї - печаткою чергового роти та командира роти (у разі його відсутності - головного сержанта (старшини) роти).";

43) у статті 152:

частину першу викласти у такій редакції:

"152. Пістолети офіцерів, військовослужбовців сержантського і старшинського складу та патрони до них видаються черговим частини згідно з порядком, встановленим командиром військової частини.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"У разі оголошення тривоги в частині пістолети та боєприпаси офіцерам, військовослужбовцям сержантського і старшинського складу дозволяється видавати за картками, при цьому запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не робиться. Сержант роти з матеріального забезпечення (старшина роти) одержує під особисту розписку опечатані ящики з пістолетами і боєприпасами офіцерів, рядового, сержантського і старшинського складу батальйону, перевіряє цілісність печаток, замків і вивозить у район зосередження. Зброя особовому складові підрозділів видається черговим підрозділу за командою чергового військової частини під особисту розписку кожного військовослужбовця в книзі видачі зброї та боєприпасів.";

44) у статті 159 слова "і у чергового штабу частини" замінити словами "у чергового військової частини або чергового штабу, якщо він призначається";

45) статтю 161 доповнити реченням такого змісту: "У гуртожитках на зовнішній стороні вхідних дверей кожної кімнати вивішується також табличка із зазначенням прізвищ та ініціалів осіб, які в ній проживають.";

46) частину першу статті 162 викласти у такій редакції:

"162. Меблі, інвентар та обладнання приміщення нумеруються із зовнішнього лицьового боку, відомості про них вносяться до книги обліку, яка зберігається у сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти), а вогнегасники реєструються начальником служби пожежної безпеки військової частини.";

47) частину другу статті 163 після слів "в рамках" доповнити словами "або на рейках";

48) у першому реченні частини третьої статті 167 слова "старшини роти" замінити словами "головного сержанта роти або сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти)";

49) у частині першій статті 170 слова "старшин підрозділів" замінити словами "сержантів рот з матеріального забезпечення (старшин рот)";

50) доповнити частину четверту статті 173 після слів "у післяобідній час" словами "або штатними прибиральниками із числа працівників Збройних Сил України";

51) у статті 175:

у частині другій слово "старшину" замінити словами "сержанта роти з матеріального забезпечення (старшину роти)";

у частині п'ятій слова "старшиною роти" замінити словами "сержантом роти з матеріального забезпечення (старшиною роти)";

52) у частині першій статті 179 слова "та командувачів військ оперативних командувань" замінити словами ", начальника Генерального штабу Збройних Сил України та командувачів видів Збройних Сил України";

53) у частині третій статті 180 слова "і прапорщики" виключити;

54) абзац шостий статті 189 викласти у такій редакції:

"налагодити телефонний зв'язок з найближчими військовими частинами та підрозділами гарнізону і територіальними підрозділами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.";

55) у статті 192 слово "прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців військової служби за контрактом сержантського і старшинського складу";

56) у статті 193:

у частині першій слова "і сержантського" замінити словами ", сержантського і старшинського";

у частині третій слово "прапорщики" замінити словами "військовослужбовці військової служби за контрактом сержантського і старшинського складу";

57) в абзаці третьому статті 195 слова "прапорщиками та старшинами підрозділів" замінити словами "військовослужбовцями військової служби за контрактом сержантського і старшинського складу";

58) у частині третій статті 200 слова "період навчання" замінити словами "навчальний рік";

59) статтю 202 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Для керівництва роботами в парко-господарські дні у порядку черговості призначається мінімальна кількість офіцерів.";

у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

60) у статті 204:

у частині першій слова "заступників командирів" замінити словами "головних сержантів (заступників командирів)";

доповнити частину другу словами "військовослужбовців строкової військової служби";

61) статтю 205 викласти у такій редакції:

"205. Для ранкового огляду за командою чергового роти "Рота, для ранкового огляду - СТАВАЙ" головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи у визначеному місці, прикомандировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає головному сержантові (старшині) роти або одному з головних сержантів (заступників командирів) взводів, який виконує обов'язки головного сержанта (старшини) роти, про готовність роти до огляду. За командою головного сержанта (старшини) роти головні сержанти (заступники командирів) взводів і командири відділень проводять ранковий огляд.";

62) у частині третій статті 206 слова "заступники командирів" в усіх відмінках замінити словами "головні сержанти (заступники командирів)" у відповідному відмінку, а слово "старшині" замінити словами "головному сержантові (старшині)";

63) у статті 207:

частину першу викласти у такій редакції:

"207. У передбачений розпорядком дня час під керівництвом головного сержанта (старшини) роти або одного з головних сержантів (заступників командирів) взводів проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад виконує стройові пісні в складі підрозділів. Після прогулянки за командою чергового роти "Рота, на вечірню перевірку - СТАВАЙ" головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи для перевірки. Черговий роти доповідає головному сержантові (старшині) роти або особі, яка його заміщає, про готовність роти до вечірньої перевірки.";

у частині другій слова "Старшина" та "Заступник командира" замінити відповідно словами "Головний сержант (старшина)" та "Головний сержант (заступник командира)";

перше речення частини третьої викласти у такій редакції:

"Після цього головний сержант (старшина) роти перевіряє особовий склад з числа військовослужбовців строкової військової служби за іменним списком.";

у частині четвертій слово "старшина" замінити словами "головний сержант (старшина)";

64) у статті 208:

у частині першій слово "старшина" замінити словами "головний сержант (старшина)";

доповнити частину другу після слів "самовільно відсутніх" словами "військовослужбовців строкової військової служби";

65) у статті 212:

у частині другій слова "заступники командирів" замінити словами "головні сержанти (заступники командирів)";

66) у статті 214:

частину першу викласти у такій редакції:

"214. Військовослужбовці строкової військової служби приходять до їдальні у чистому взутті та одязі строєм під командою головного сержанта роти, сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти) або одного з головних сержантів (заступників командирів) взводів.";

67) у статті 216 слова "офіцерів, прапорщиків (мічманів)," виключити;

68) у статті 217:

у третьому реченні частини другої слова "першого року служби" замінити словами "строкової військової служби";

у частині п'ятій слова "заступниками командирів" замінити словами "головними сержантами (заступниками командирів)";

69) у статті 218:

доповнити частину першу після слова "військовослужбовець" словами "строкової військової служби";

частину другу викласти у такій редакції:

"Головні сержанти (заступники командирів) подають головному сержантові (старшині) роти для доповіді командирові роти підписані командиром взводу списки на звільнення військовослужбовців строкової військової служби.";

70) у статті 219 слово "старшина" в усіх відмінках замінити словами "головний сержант (старшина)" у відповідному відмінку;

71) у статті 220:

у частині першій слово "рядовий" замінити словами "солдат (рядовий)";

у частині третій слово "старшині" замінити словами "головному сержантові (старшині)";

72) статтю 221 виключити;

73) друге речення частини першої статті 223 викласти у такій редакції: "Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається старший за посадою чи військовим званням військовослужбовець військової служби за контрактом.";

74) у статті 226:

у частині першій слова "і сержантського" замінити словами ", сержантського і старшинського", а слова "прапорщиків або сержантів" - словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у частині другій слово "прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у частині третій:

слово "сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу", а слово "старшини" - словами "головного сержанта (старшини)";

доповнити частину після слова "команду" словами "з числа військовослужбовців строкової військової служби";

75) у частині першій статті 231 слово "відбуття" замінити словом "проходження";

76) у статті 235 та абзаці третьому статті 236 слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

77) у частині другій статті 242 слова "тільки офіцерам і прапорщикам (мічманам)" виключити;

78) у статті 249:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "рядовий, сержантський і старшинський склад" замінити словами "військовослужбовці строкової військової служби";

абзац одинадцятий виключити;

у частині другій:

в абзаці третьому слова "перед початком зимового і літнього періодів навчання" виключити;

в абзаці четвертому слово "прапорщиків" виключити;

у частині третій слова "військово-лікувальних" замінити словами "військових лікувальних";

79) у статті 251 слово "старшина" замінити словами "головний сержант (старшина)", а слова "і прапорщики" - словами "та військовослужбовці сержантського і старшинського складу";

80) у частині першій статті 256 слова "Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу" замінити словами "Військовослужбовці строкової військової служби", а слово "старшини" - словами "головного сержанта (старшини)";

у частині четвертій слово "старшина" замінити словами "головний сержант (старшина)";

81) в останньому реченні статті 261 слова "військовими комендантами" замінити словами "начальниками відповідних органів управління Служби правопорядку в гарнізонах";

82) у статті 262 слово "старшині" замінити словами "головному сержантові (старшині)";

83) у статті 264:

у частині першій слова "старшини роти" замінити словами "сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти)", а слово "сержантів" - словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

частину другу виключити;

у частині третій слово "сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

84) у статті 265 слова "старшиною роти" замінити словами "сержантом роти з матеріального забезпечення (старшиною роти)";

85) у частині першій статті 268 слова "період навчання" замінити словами "навчальний рік із внесенням змін у разі потреби";

86) у статті 273:

у частині першій слова "і прапорщиків" замінити словами "та військовослужбовців сержантського і старшинського складу", а слово "повинні" замінити словами "можуть за рішенням командира військової частини";

у частині другій слова "сержантів" та "повинні" замінити відповідно словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу" та "можуть";

87) у другому реченні частини першої статті 277 слова ", прапорщиків або сержантів" замінити словами "або військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

88) частини другу і третю статті 279 викласти у такій редакції:

"Черговість перебування в наряді офіцерів військової частини, військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) штабу (управління) та підрозділів військової частини встановлюється начальником штабу військової частини.

Черговість перебування в наряді взводів у роті встановлюється головним сержантом (старшиною) роти, а у взводі - головним сержантом (заступником командира) взводу.";

89) частину першу статті 280 викласти у такій редакції:

"280. Листи нарядів на кожний місяць ведуться окремо: на рядовий склад - головним сержантом (заступником командира) взводу; на сержантський і старшинський склад - головним сержантом (старшиною) роти; на офіцерів - у штабі військової частини (додаток 8 до цього Статуту).";

90) у частині першій статті 285 слово "старшиною" замінити словами "головним сержантом (старшиною)";

91) у частині другій статті 289 слово "прапорщика" замінити словами "військовослужбовця сержантського і старшинського складу";

92) у статті 295:

у другому реченні частини першої слова "і прапорщиків" замінити словами ", військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у частині другій слово "прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

93) у частині другій статті 296 слово "прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу", а слова "а також уточнює за книгою заарештованих кількість заарештованих військовослужбовців і термін їх тримання на гауптвахті" виключити;

94) у статті 298:

в абзаці четвертому слова "і прапорщикам" замінити словами ", військовослужбовцям сержантського і старшинського складу", а слова "особисту зброю та боєприпаси до неї" - словами "пістолети та патрони до них";

абзац п'ятнадцятий виключити;

95) у статті 299:

у частині першій слова "і список заарештованих" виключити;

у частині другій слово "приймання" замінити словом "прийняття";

96) перше речення статті 301 викласти в такій редакції:

"Помічник чергового частини призначається з осіб молодшого офіцерського або сержантського і старшинського складу та підпорядковується черговому частини.";

97) у частині другій статті 302 слова "і прапорщиків" замінити словами ", військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

98) у частині першій статті 303 слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

99) абзац другий статті 307 викласти у такій редакції:

"пропускати військовослужбовців військової служби за контрактом військової частини за посвідченням особи, а якщо він знає їх в обличчя - без перевірки посвідчення; військовослужбовців строкової військової служби - за записками про звільнення (відпускними квитками, посвідченнями про відрядження, приписами), інших осіб - за перепустками;";

100) у статті 309 слово "прапорщиків" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу", а слова "прапорщик або сержант" - словами "військовослужбовець сержантського і старшинського складу";

101) у статті 310:

у частині першій слова "сержантів і" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу та";

у частині другій слова "та старшині роти" замінити словами ", головному сержантові роти, сержантові роти з матеріального забезпечення (старшині роти)";

102) у статті 311 слово "старшина" в усіх відмінках замінити словами "головний сержант (старшина)" у відповідному відмінку;

103) у статті 312:

слово "старшина" в усіх відмінках замінити словами "головний сержант (старшина)" у відповідному відмінку;

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або головного сержанта (старшини) роти, виконувати вказівки чергового військової частини;";

в абзаці восьмому частини першої слова "чи сержантським" замінити словами ", сержантським і старшинським"

у частині другій слова "і прапорщикам" замінити словами ", військовослужбовцям сержантського і старшинського складу";

частину третю викласти у такій редакції:

"З прибуттям до роти офіцерів або військовослужбовців сержантського і старшинського складу з іншої роти черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи головного сержанта (старшини) роти.";

104) в абзаці восьмому частини другої статті 314 слово "старшини" замінити словами "головного сержанта (старшини)";

105) у статті 315 слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

106) в абзаці чотирнадцятому статті 317 слова "старшин рот" замінити словами "головних сержантів рот, сержантів рот з матеріального забезпечення (старшин рот)";

107) у частині першій статті 321 слова "прапорщиків, сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

108) у статті 334 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів";

109) у частині другій статті 335 слово "прапорщикам" виключити;

110) у частині третій статті 346 слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

111) у частині п'ятій статті 347 слово "разовими" замінити словом "одноразовими";

112) перше речення статті 351 викласти у такій редакції:

"Черговий парку призначається з військовослужбовців офіцерського або сержантського і старшинського складу, а в окремому батальйоні - сержантського і старшинського складу.";

113) у статті 371 слово "старшини" замінити словами "головні сержанти (старшини)";

114) у частині третій статті 372 слово "Старшини" замінити словами "Головні сержанти (старшини)";

115) у статті 399 слова "та старшині роти" замінити словами ", головному сержантові роти, сержантові роти з матеріального забезпечення (старшині роти)";

116) у додатку 1 до Статуту:

доповнити пункт 7 після слова "час" словом "військова";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби" замінити словами "інші військовослужбовці військової частини, в тому числі строкової військової служби ";

абзац другий після слова "командир" доповнити словом "військової";

117) у додатку 2 до Статуту:

у пункті 1 слово "дивізіям" виключити;

у пункті 5 слова "прапорщиків або сержантів" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

абзац перший пункту 15 виключити;

у пункті 16 слово "варти" виключити;

у пункті 23 виключити:

в абзаці першому слова "таємним порядком, фельдзв'язком через штаби видів Збройних Сил України, військових округів, оперативних командувань";

в абзаці другому слова "через управління служби військ і режиму Генерального штабу Збройних Сил України";

у пункті 24:

третє речення абзацу другого викласти у такій редакції: "Акт огляду Бойового Прапора залежно від підпорядкування військової частини затверджується заступником Міністра оборони України або першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, яким надається право приймати рішення про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту.";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Процедура заміни Бойового Прапора, зокрема його пересилання, визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.";

абзац четвертий виключити;

118) додаток 3 до Статуту викласти у такій редакції:

Перелік військових звань Збройних Сил України

Армійські звання 

Корабельні звання

                                             Рядовий склад 

Рядовий 

Матрос 

Старший солдат 

Старший матрос 

                              Сержантський і старшинський склад 

Молодший сержант 

Старшина 2 статті 

Сержант 

Старшина 1 статті 

Старший сержант 

Головний старшина 

Старшина 

Головний корабельний старшина 

                                   Склад прапорщиків і мічманів 

Прапорщик 

Мічман 

Старший прапорщик 

Старший мічман 

                                    Молодший офіцерський склад 

Молодший лейтенант 

Молодший лейтенант 

Лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Старший лейтенант 

Капітан 

Капітан-лейтенант 

                                    Старший офіцерський склад 

Майор 

Капітан 3 рангу 

Підполковник 

Капітан 2 рангу 

Полковник 

Капітан 1 рангу 

                                       Вищий офіцерський склад 

Генерал-майор 

Контр-адмірал 

Генерал-лейтенант 

Віце-адмірал 

Генерал-полковник 

Адмірал 

Генерал армії України 

  

Примітка. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, правоохоронних органів спеціального призначення, військових судів і прокуратур, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".";

119) в абзаці другому пункту 2 та пункті 5 додатка 4 до Статуту слова "старшини підрозділів" в усіх відмінках замінити словами "сержанти рот з матеріального забезпечення (старшини рот)" у відповідному відмінку;

120) в абзаці першому пункту 3 додатка 5 до Статуту слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

121) у додатку 6 до Статуту:

у першому реченні пункту 3 слова "склад прапорщиків і мічманів" виключити;

в абзаці першому пункту 4 слова "прапорщики (мічмани), сержанти (старшини)" замінити словами "військовослужбовці сержантського і старшинського складу";

122) у додатку 7 до Статуту:

у підпункті "а" пункту 1:

в абзаці другому слова ", прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом" замінити словами "і військовослужбовців військової служби за контрактом";

в абзаці четвертому слова "особистої зброї офіцерів і прапорщиків" замінити словами "пістолетів офіцерів та військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у пункті 3:

в абзаці сьомому слово "військових" виключити;

абзац дванадцятий підпункту "а" виключити;

в абзаці сьомому підпункту "в" слово "журнал" замінити словом "книга";

123) у додатку 8 до Статуту:

у графі "Військове звання, прізвище, ініціали" слово "рядовий" замінити словом "солдат";

слова "Заступник командира" замінити словами "Головний сержант (заступник командира)";

у пункті 2 приміток до додатка слова "періоду навчання" замінити словами "навчального року";

124) у пункті 1 та другому реченні пункту 2 приміток до додатка 10 до Статуту слово "старшина" в усіх відмінках замінити словами "головний сержант (старшина)" у відповідному відмінку;

125) у додатку 14 до Статуту слово "Старшина" замінити словами "Головний сержант (старшина)";

126) у першому реченні пункту 1 приміток до розділу III додатка 16 до Статуту слова ", військових комендатур" виключити;

127) у пункті 7 додатка 18 до Статуту:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Сержантський і старшинський склад взводів розміщується у своїх підрозділах. Головний старшина полку, батальйону та головні сержанти рот разом із сержантами рот з матеріального забезпечення (старшини рот) розміщуються в окремих наметах. Документація роти зберігається в наметі головного сержанта (старшини) роти.";

в абзаці шостому слово ", прапорщики" виключити;

128) у тексті Статуту слова "військово-навчальні" і "строкова служба" в усіх відмінках замінити словами "військові навчальні" і "строкова військова служба" у відповідному відмінку.

2. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):

1) у преамбулі:

доповнити частину першу після слова "командирів" словами "і начальників";

частину четверту викласти у такій редакції:

"Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні органи спеціального призначення та Державну спеціальну службу транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.";

2) у статті 1 слова "військовими статутами" замінити словами "статутами Збройних Сил України";

3) в абзаці третьому статті 3 слова "військових статутів" замінити словами "статутів Збройних Сил України";

4) у статті 4:

в абзацах другому і четвертому слова "військових статутів" і "військовими статутами" замінити відповідно словами "статутів Збройних Сил України" і "статутами Збройних Сил України";

в абзаці третьому слова "та військову" виключити;

5) у статті 5:

перше речення частини першої викласти у такій редакції:

"За стан військової дисципліни відповідає командир.";

у частині другій слово "(начальників)" виключити;

6) у частині третій статті 6 слова "військовими статутами" замінити словами "статутами Збройних Сил України", а слова "аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності" виключити;

7) у статті 8:

у пункті "в" частини першої слова "старшини роти" замінити словами "головного сержанта роти, сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти)";

пункт "ж" викласти у такій редакції:

"ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира бригади;";

частину другу виключити;

8) у частині першій статті 9 слова "закладів та установ" замінити словами "закладів, установ та організацій";

9) у статті 10:

в абзаці другому слова "старшини роти" замінити словами "головного сержанта роти, сержанта роти з матеріального забезпечення (старшини роти)";

в абзаці четвертому слово "мають" замінити словом "обіймають";

10) доповнити статтю 11 після слів "навчальних закладів" словами "та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів";

11) частини першу, третю і четверту статті 12 викласти у такій редакції:

"12. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України щодо підлеглих військовослужбовців користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, якщо інше не встановлено цим Статутом, а керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - дисциплінарною владою командира корпусу.";

"Керівники центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України, а їх заступники та командувачі відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади, - дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України.

Керівники регіональних органів і управлінь військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів України, користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування.";

12) назву глави "Заохочення, які застосовують до рядових (матросів), сержантів (старшин)" викласти у такій редакції:

"Заохочення, які застосовують до рядового, сержантського і старшинського складу";

13) у статті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

"15. До рядового, сержантського і старшинського складу застосовуються такі заохочення:";

у пункті "г" слово "додаткової" виключити;

доповнити пункт "ж" після слова "присвоєння" словами "військовослужбовцям рядового складу";

пункт "і" замінити пунктами "і", "ї" та "й" такого змісту:

"і) дострокове присвоєння прапорщикам (мічманам) військового звання старший прапорщик (старший мічман);

ї) нагородження почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

й) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України.";

14) назву глави "Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин)" викласти у такій редакції:

"Права командирів щодо застосування заохочень до рядового, сержантського і старшинського складу";

15) у статті 18:

абзац перший викласти у такій редакції:

"18. Головний сержант роти, сержант роти з матеріального забезпечення (старшина роти), командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) має право:";

16) у статті 21:

у пункті "г" слово "додаткову" виключити;

доповнити пункт "ж" після слова "присвоювати" словами "військовослужбовцям рядового складу";

17) статтю 22 викласти у такій редакції:

"22. Командир корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглих рядового, сержантського і старшинського складу користуються правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пунктів "ї" та "й" статті 15 цього Статуту.";

18) глави Статуту "Заохочення, які застосовують до прапорщиків (мічманів)" та "Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих прапорщиків (мічманів)" виключити;

19) у статті 27:

пункт "е" замінити пунктами "е" та "є" такого змісту:

"е) нагородження почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

є) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України.";

20) доповнити статтю 28 після слова "заклади" в усіх відмінках словами "і військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів" у відповідному відмінку;

21) у назві глави "Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих офіцерів" слово "(начальників)" виключити;

22) у частині другій статті 29 слово "(начальник)" виключити;

23) абзац перший статті 30 викласти у такій редакції:

"30. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади, корпусу, командувач військ оперативного командування має право:";

24) доповнити статтю 36 після слова "закладів" словами "і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів";

25) статтю 37 викласти у такій редакції:

"37. Відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби (за винятком курсантів військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів) надається не більше одного разу за час проходження військової служби за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки та оголошується наказом по військовій частині.";

26) доповнити статтю 38 і перше речення статті 40 словами "і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів";

27) доповнити статтю 43 частиною такого змісту:

"Почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу Збройних Сил України нагороджуються військовослужбовці та інші особи за зразкове виконання службового обов'язку, високі досягнення у повсякденній службовій діяльності та за вагомий внесок у розвиток Збройних Сил України.";

28) статтю 44 викласти у такій редакції:

"44. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагороджує Президент України.

Міністр оборони України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, можуть нагороджувати відомчими заохочувальними відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Нагородження зазначеними відзнаками здійснюється відповідно до положень, що затверджуються Міністром оборони України, керівниками інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.";

29) у частині четвертій статті 45 слова "з дня звільнення" замінити словами "з дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини";

30) назву глави "Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових (матросів), сержантів (старшин)" викласти у такій редакції:

"Дисциплінарні стягнення, які накладають на військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу";

31) в абзаці першому статей 48 і 49 слова "рядових (матросів)" замінити словами "військовослужбовців рядового складу";

32) в абзаці першому статті 50 слова "сержантів (старшин)"замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

33) у статті 51:

в абзаці першому слова "сержантів (старшин)," замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

пункти "з" та "и" викласти у такій редакції:

"з) позбавлення військового звання сержантського і старшинського складу;

и) звільнення з військової служби через службову невідповідність.";

34) назву глави "Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом" викласти у такій редакції:

"Права командирів накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу";

35) абзац перший статті 54 викласти у такій редакції:

"54. Головний сержант (заступник командира) взводу має право:";

36) абзац перший статті 55 викласти у такій редакції:

"55. Головний сержант роти, сержант роти з матеріального забезпечення (старшина роти)" має право:";

37) у статті 59:

доповнити статтю новим пунктом "г" такого змісту:

"г) попереджувати про неповну службову відповідність військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу;";

у пункті "е" слова "сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців сержантського і старшинського складу";

у пункті "є" слова "старшого сержанта (головного старшини)" замінити словами "старшини (головного корабельного старшини)";

пункт "ж" викласти у такій редакції:

"ж) звільняти з військової служби військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу, крім прапорщиків (мічманів), через службову невідповідність.";

38) статтю 60 виключити;

39) статтю 61 викласти у такій редакції:

"61. Командир корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглого рядового, сержантського і старшинського складу користуються правом накладати стягнення в повному обсязі цього Статуту.";

40) глави Статуту "Дисциплінарні стягнення, які накладають на прапорщиків (мічманів)" та "Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих прапорщиків (мічманів)" виключити;

41) у главі "Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів" слово "(начальників)" виключити;

42) в абзаці першому статті 71 слово "дивізії" виключити;

43) статтю 72 викласти у такій редакції:

"72. Командир корпусу, крім прав, якими наділено командира бригади, має право робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану особам вищого офіцерського складу.";

44) у статті 74 слово "головнокомандувачі" замінити словом "командувачі";

45) у статті 79 слова "прапорщиків, мічманів," замінити словами "осіб рядового, сержантського і старшинського складу та";

46) у частині першій статті 80 слова "Прапорщики (мічмани)" замінити словами "Особи рядового, сержантського і старшинського складу";

47) частину третю статті 82 після слів "органу управління Служби правопорядку" доповнити словами ", а також батьків або осіб, що їх замінюють, дружину";

48) доповнити статтю 84 частиною такого змісту:

"У випадках, визначених цим Статутом, а також відомчими нормативно-правовими актами, проведення службового розслідування є обов'язковим.";

49) у статті 85:

друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Воно може бути проведено особисто командиром, доручено офіцерові, а у разі вчинення правопорушення військовослужбовцем рядового, сержантського і старшинського складу - також військовослужбовцю сержантського і старшинського складу.";

у частині третій слово "(начальником)" виключити;

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"У разі перебування військовослужбовця, щодо якого призначено службове розслідування, у відрядженні або у відпустці чи його захворювання, або за наявності інших причин, які унеможливлюють проведення службового розслідування, його проведення може бути зупинено командиром, який призначив службове розслідування, до усунення обставин, які перешкоджають його проведенню. Про зупинення та продовження службового розслідування видаються письмові накази.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

50) частину першу статті 86 викласти у такій редакції:

"86. Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування, якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.";

51) у першому реченні статті 87 слово "(начальникові)" виключити;

52) у статті 91 і частині першій статті 92 слово "покарання" замінити словами "притягнення до дисциплінарної відповідальності";

53) доповнити статтю 96 після частини першої новою частиною такого змісту:

"Провадження дізнання, досудового слідства або кримінальної справи у суді стосовно військовослужбовця не перешкоджають виконанню накладеного на нього дисциплінарного стягнення.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

54) доповнити статтю 102 після частини першої новою частиною такого змісту:

"Військовослужбовці, яким оголошено дисциплінарне стягнення, попередження про неповну службову відповідність, протягом строку дії цього дисциплінарного стягнення до присвоєння чергового військового звання не представляються.";

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

55) у статті 104:

у пункті "а" слова "рядових (матросів), сержантів (старшин)" замінити словами "військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу";

у пункті "б" слова "прапорщиків (мічманів) та" виключити;

56) у статті 107:

у частині першій:

у пункті "а" слова "рядових та сержантів" замінити словами " військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу ";

у пункті "б" слова "прапорщиків та" виключити;

у частині другій слова "вищому за рангом" замінити словами "вищого рівня";

57) у статті 108 слово "дивізій" виключити і доповнити статтю після слова "посадові" словами "та службові";

58) у частині першій статті 113 слово "покараний" замінити словами "притягнутий до дисциплінарної відповідальності";

59) у частині другій статті 118 слова "військові статути" замінити словами "статути Збройних Сил України";

60) у тексті Статуту слова "військово-навчальні", "командувач корпусу", "рядові (матроси)", "строкової служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "військові навчальні", "командир корпусу", "солдати (рядові), матроси", "строкової військової служби" у відповідному відмінку.

3. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):

1) частину третю преамбули викласти у такій редакції:

"Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні органи спеціального призначення та Державну спеціальну службу транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.";

2) частину другу статті 1 викласти у такій редакції:

"До складу гарнізону також входять військові частини інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту.";

3) друге речення частини шостої статті 4 викласти у такій редакції: "Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які розташовані у межах гарнізону.";

4) перше речення частини четвертої статті 6 викласти у такій редакції:

"У разі спільного розміщення в гарнізоні військових частин Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту вони залучаються до несення служби в гарнізоні, за винятком гарнізонних варт.";

5) у статті 7:

у першому реченні частини першої слова "військ оперативного командування" замінити словами "Сухопутних військ Збройних Сил України";

частину другу викласти у такій редакції:

"Начальники гарнізонів, розташованих на території Автономної Республіки Крим призначаються наказом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.";

6) у статті 8:

частину другу виключити;

у першому реченні останньої частини слово "Головнокомандувач" замінити словом "командувач";

7) у частині п'ятій статті 9:

доповнити абзац третій після слів "підпорядкованого йому штабу" словами ", за погодженням з відповідним органом Служби правопорядку,";

абзаци двадцять другий і двадцять четвертий викласти у такій редакції:

"організувати конвоювання засуджених військовослужбовців до місць відбування покарання через відповідний орган Служби правопорядку;";

"організувати охорону хворих засуджених військовослужбовців за місцем дислокації госпіталю;";

8) абзац третій частини другої статті 111 викласти у такій редакції:

"складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його помічникові, а також складати графік перевірки варт службовими особами гарнізону та органу Служби правопорядку і подавати їх на затвердження після погодження з органом Служби правопорядку начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;";

9) у частині другій статті 12:

абзац четвертий виключити;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"брати участь у проведенні роботи з додержання законодавства про охорону довкілля;";

абзац одинадцятий виключити;

в абзаці дванадцятому слова "виявляти постійну турботу про охорону" замінити словами "здійснювати заходи з охорони";

10) в останньому абзаці частини другої статті 22 слово "старшинами" замінити словами "головними сержантами (старшинами)";

11) абзаци тридцять перший і тридцять шостий частини другої статті 23 виключити;

12) у статті 49:

у другому реченні частині першої слово ", прапорщиків" виключити;

частину другу виключити;

13) частину третю статті 103 викласти у такій редакції:

"Для охорони складів тилу, автомобільного, бронетанкового та інших видів майна, парків військових частин дозволяється озброювати чатових багнетами.";

14) частину першу статті 107 викласти у такій редакції:

"107. Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу (додаток 14 до цього Статуту), озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами), бронежилетами та металевими шоломами. Вартові контрольно-пропускних постів повинні бути озброєні спеціальними засобами (кийками гумовими). Як виняток вони можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.";

15) друге речення частини першої статті 108 викласти у такій редакції: "Індивідуальні перев'язувальні пакети для всього особового складу варти (чергової зміни) зберігаються в окремому металевому ящику, який замикає та запечатує сургучевою печаткою заступник начальника гарнізону, у внутрішніх вартах - начальник штабу військової частини.";

16) статтю 109 викласти у такій редакції:

"109. У гарнізонних вартах ящики з набоями замикає та запечатує сургучевою печаткою заступник начальника гарнізону, у внутрішніх вартах - начальник штабу військової частини. Цими особами перевіряються наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) не рідше ніж один разу на місяць. Результати перевірки записуються до книги обліку запасу бойових набоїв варти (додаток 10 до цього Статуту) і до постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряється наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) тільки в присутності заступника начальника гарнізону (начальника штабу військової частини).";

17) доповнити частину першу статті 115 після слів "заносяться до книги" словами "добору паролів";

18) доповнити частину другу статті 116 після слів "розписуються в журналі" словами "видачі паролів";

19) статтю 120 викласти у такій редакції:

"120. На підставі розкладу варт на кожний місяць складається відомість наряду варт (додаток 6 до цього Статуту). Для кожної варти складається табель постів (додаток 7 до цього Статуту), схема розміщення постів та інструкція начальникові варти, план посилення охорони об'єктів варти та документація на випадок оголошення тривоги.";

20) доповнити перше речення частини шостої статті 121 після слів "заступника начальника гарнізону" словами "(начальника штабу військової частини)";

21) частину першу статті 123 викласти у такій редакції:

"123. Начальником варти призначається офіцер або прапорщик (мічман), за наявності менше трьох постів - сержант (старшина). Начальником чергової зміни на гауптвахті Військової служби правопорядку призначається офіцер або, як виняток, найбільш підготовлений військовослужбовець сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом.";

22) частину третю статті 127 викласти у такій редакції:

"Вивідні і конвойні призначаються з розрахунку один вивідний (конвойний) на 5-7 засуджених.";

23) у частині п'ятій статті 130 слова "військовим комендантом гарнізону" замінити словами "начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні";

24) у частині третій статті 134 слова "військовому комендантові" замінити словами "заступникові начальника гарнізону";

25) у другому реченні частини третьої статті 157 слово "старшині" замінити словами "головному сержанту (старшині)";

26) в останньому реченні частини третьої статті 160, частині другій статті 162 і першому реченні статті 164 слово "Рядовий" замінити словами "Солдат (рядовий)";

27) у першому реченні частини першої статті 165 слово "Рядові" замінити словами "Солдати (рядові)";

28) доповнити частину першу статті 171 абзацом такого змісту:

"вартовим контрольно-охоронної групи - по черзі по 4 години з дозволу начальника варти.";

29) в останньому реченні частини першої статті 172 слова "військового коменданта" замінити словами "заступником начальника", а слово "начальника" - словом "начальником";

30) частину першу статті 173 викласти у такій редакції:

"173. Під час виклику варти "За зброю" весь особовий склад варти одягається, у тому числі одягає бронежилети та шоломи, бере зброю і вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами.";

31) у першому реченні статті 181 слова "військовим комендантом" замінити словом "начальником";

32) доповнити статтю 183 частиною такого змісту:

"Прийом під охорону сховища (складу, парку) начальник варти здійснює тільки у разі наявності в осіб, які прибули для запечатування, пожежного жетона.";

33) у частині другій статті 187 слова "військовому комендантові" замінити словами "заступникові начальника";

34) у частині першій статті 218:

в абзаці другому слова ", постанови прокурора або командира військової частини під час проведення дізнання, постанови слідчого" виключити;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"направляти засуджених на роботи лише за письмовим розпорядженням начальника гауптвахти; після повернення засуджених перевірити їх наявність, а також перевірити наявність у них зайвих предметів; під час виводу (конвоювання) засуджених, взятих під варту, та затриманих військовослужбовців особисто перевіряти наявність та стан спеціальних засобів вивідних (конвойних);";

35) у частині першій статті 241:

в абзаці сьомому слова "або розвідного" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "Стій, стрілятиму" замінити словами "Стій, буде застосована зброя";

36) у частині третій статті 270 слово "старшині" замінити словами "головному сержантові (старшині)";

37) в абзаці десятому пункту 2 додатка 1 до Статуту слова "рядових (матросів)" замінити словами "солдатів (рядових), матросів";

38) доповнити додаток 3 до Статуту пунктом 12 такого змісту:

"12. У вартовому приміщенні обладнується сушарня для просушування постового одягу.";

39) в абзаці шостому пункту 1 додатка 4 до Статуту слова "де немає огорожі," виключити;

40) у додатку 8 до Статуту на четвертій сторінці постової відомості пункт 2 приміток викласти у такій редакції:

"2. Постові відомості варт зберігають у штабі військової частини протягом наступного року.";

41) у додатку 12 до Статуту:

абзац перший пункту 4 виключити;

пункти 12-25 виключити;

у пункті 261 слова "Виправно-трудовим кодексом України" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України";

в абзаці третьому пункту 27 слова ", а на військову гауптвахту - черговим частини із повідомленням командирові військової частини" виключити;

в абзаці першому пункту 36 слова "органу управління" замінити словом "гауптвахти";

у другому реченні абзацу другого пункту 39 слова "рядових (матросів)" замінити словами "солдатів (рядових), матросів";

доповнити пункт 40 абзацом такого змісту:

"Камери провітрюють щодня в той час, коли засуджені перебувають на прогулянці. Дезінфекцію приміщень гауптвахти проводять раз на тиждень.";

абзац перший пункту 42 замінити абзацами такого змісту:

"42. Із засудженими військовослужбовцями у визначений розпорядком дня гауптвахти час проводяться заняття з вивчення статутів Збройних Сил України, стройової та фізичної підготовки.

Гауптвахта забезпечується достатньою кількістю примірників статутів Збройних Сил України, літературою та періодичними виданнями (газетами, журналами).

Соціально-психологічна робота із засудженими військовослужбовцями спрямована на усвідомлення ними провини за вчинений злочин, формування і збереження навичок військової служби, нейтралізацію негативного впливу на них умов ізоляції, профілактику та відвернення агресивної поведінки щодо військових службових осіб Служби правопорядку та чергової зміни, інших засуджених військовослужбовців та себе.";

У зв'язку з цим абзаци другий-дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим-одинадцятим;

пункт 47 виключити;

у першому реченні пункту 50 слова "рядових (матросів)" замінити словами "солдатів (рядових), матросів";

пункт 51 викласти у такій редакції:

"51. На гауптвахті Служби правопорядку повинні бути облаштовані:

загальні та одиночні камери для засуджених до арешту військовослужбовців;

загальні та одиночні камери для засуджених військовослужбовців, які утримуються до набрання вироком законної сили;

загальні та одиночні камери для військовослужбовців, взятих під варту;

камери для тимчасово затриманих військовослужбовців.

Одиночні та загальні камери повинні бути обладнані нарами (ліжками металевими), столами, лавами (табуретами), тумбочками (одна на дві особи), баками з питною водою і металевими кухлями, урнами для сміття.

Усі меблі у камерах повинні бути надійно прикріплені до підлоги або до стін.";

42) у тексті Статуту слова "військово-навчальні" та "командувач корпусу" замінити відповідно словами "військові навчальні" та "командир корпусу".

4. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):

1) частину четверту преамбули викласти у такій редакції:

"Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні органи спеціального призначення та Державну спеціальну службу транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.";

2) у другому реченні частини п'ятої статті 17, у статті 37, у першому реченні частини першої статей 39 і 86 та у частинах першій і другій статті 87, частині першій статті 89 слово "Рядовий" замінити словами "Солдат (рядовий)";

3) частину другу статті 202 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

 

Опрос