Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О повышении престижности шахтерского труда

Проект закона Украины от 30.11.2007 № 1097
Дата рассмотрения: 21.01.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підвищення престижності шахтарської праці

Цей Закон регулює особливості правовідносин, що існують між державою, працедавцями та найманими працівниками підприємств вуглевидобувної галузі і забезпечує додаткові гарантії соціально-побутової захищеності шахтарів і членів їх родин.

Під престижністю шахтарської праці розуміється система заходів, спрямованих на створення привабливих умов праці шахтарів, високої якості життя шахтарських родин та формування суспільної поваги до працівників цієї складної професії.

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на працівників вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств, установ та організацій, що займаються ліквідацією чи консервацією вугледобувних підприємств, а також на особовий склад аварійно-рятувальних служб (формувань).

Стаття 2. Державні гарантії щодо підвищення престижності шахтарської праці

Вуглевидобувна промисловість є стратегічно важливою галуззю економіки, фундаментом енергетичної безпеки України. Тому забезпечення її розвитку належить до пріоритетних завдань держави. Українська держава сприяє розвитку вуглевидобувної промисловості, створює умови для безпечної високопродуктивної праці шахтарів, підвищення їх життєвого рівня, вирішення соціально-побутових проблем, соціальної захищеності шахтарських родин, забезпечує професійну підготовку та перепідготовку шахтарів, інших працівників підприємств галузі.

Роботи, пов'язані з безпосереднім здійсненням вуглевидобутку, поєднують у собі ознаки робіт в особливо важких умовах, шкідливих і небезпечних робіт. Тому українська держава приділяє особливу увагу оплаті праці шахтарів, їх пенсійному забезпеченню, умовам праці та відпочинку шахтарів, формуванню у молоді заінтересованості в одержанні шахтарських професій, покращенню умов проживання та заходам з фінансової підтримки шахтарських родин.

Стаття 3. Особливості оплати праці

Система тарифних ставок і посадових окладів для працівників підприємств з видобутку, переробки вугілля, шахтовуглебудівних підприємств вугільної галузі, незалежно від форм їх власності, установ та організацій, що займаються ліквідацією чи консервацією вугледобувних підприємств, та особового складу аварійно-рятувальних служб (формувань) розробляється на основі таких критеріїв:

- мінімальна місячна заробітна плата для робітників, не зайнятих на підземних роботах, встановлюється на 50 відсотків вище рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;

- мінімальна заробітна плата для робітників, зайнятих на підземних роботах, встановлюється на рівні двох середніх зарплат у промисловості.

При цьому мінімальна годинна тарифна ставка розраховується шляхом ділення мінімальної місячної заробітної плати на середньомісячну норму робочого часу (для робітників з восьмигодинним робочим днем - 167 годин, для робітників з шестигодинним робочим днем - 125 годин).

Мінімальний посадовий оклад встановлюється на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, збільшеної на 50 відсотків.

Розміри тарифних ставок та посадових окладів працівників встановлюються згідно таблиць коефіцієнтів співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) з мінімальними тарифними ставками (окладами).

Центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства вугільної галузі, щорічно переглядає і уточнює систему тарифних ставок і окладів відповідно до змін у розмірах вказаних критеріїв і виносить їх на обговорення при укладанні генеральних та галузевих угод.

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат працівникам гірничих підприємств встановлюються у колективному договорі з дотриманням умов, розмірів і норм, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами.

Виплата заробітної плати шахтарям провадиться шомісячно і має бути завершена до 10 числа наступного місяця. За кожен день затримки у виплаті заробітної плати понад вказаний термін сума виплати збільшується на один відсоток встановленої заробітної плати шахтаря.

Стаття 4. Особливості пенсійного забезпечення

Мінімальна пенсія за віком для працівників підприємств з видобутку, переробки вугілля, шахтовуглебудівних підприємств вугільної галузі, незалежно від форм їх власності, установ та організацій, що займаються ліквідацією чи консервацією вугледобувних підприємств, та особового складу аварійно-рятувальних служб (формувань) встановлюється на рівні 60 % їх середньої заробітної плати за останній рік роботи, або, на їх розсуд, за три довільно обраних роки їх трудового стажу.

Право на отримання такої пенсії за віком (по досягненні ними віку 50 років) мають працівники, стаж роботи яких на підприємствах галузі не перевищує 10 років.

Для працівників, не зайнятих на підземних роботах, розмір пенсії за віком збільшується на 0,5 відсотка їх середньої заробітної плати за останній рік роботи за кожен рік стажу роботи на підприємствах галузі понад 10 років до досягнення ними віку 60 років;

Для працівників, зайнятих на підземних роботах повний робочий день, розмір пенсії за віком збільшується на один відсоток їх середньої заробітної плати за останній рік роботи за кожен рік стажу роботи на підприємствах галузі понад 10 років до досягнення ними віку 60 років.

Для працівників, що були зайняті на підземних роботах і втратили працездатність внаслідок одержаних виробничих травм чи професійних захворювань, розмір пенсії за інвалідністю встановлюється на рівні 70 відсотків їх середньої заробітної плати за останній рік роботи, а по досягненні ними пенсійного віку - на рівні 80 відсотків їх середньої заробітної плати за останній рік роботи.

Громадяни, які вийшли на пенсію або втратили працездатність до ухвалення цього закону, мають право на перерахунок раніше призначених пенсій відповідно до частин першої-п'ятої цієї статті з урахуванням нових тарифних ставок та посадових окладів, що запроваджуються частинами першою-четвертою статті 3 цього закону.

Пенсії громадянам виплачуються у повному обсязі незалежно від їх заробітків (доходів) після виходу на пенсію.

Працівники підприємств вугільної галузі мають право на додаткове пенсійне забезпечення за рахунок коштів галузевого недержавного пенсійного фонду, порядок створення якого визначається Законом України Про недержавне пенсійне забезпечення.

Стаття 5. Матеріальна підтримка шахтарських родин

Підприємства з видобутку (переробки) вугілля зобов'язані щомісячно перераховувати підприємствам комунального господарства кошти на оплату рахунків за електричну енергію та газ своїх працівників (шахтарських родин), які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням.

У разі закриття (консервації) вугільних шахт їх звільненим працівникам виплачується одноразова компенсація у розмірі трирічного заробітку за останній рік роботи. Такі працівники працевлаштовуються на інших підприємствах галузі чи у суміжних галузях з обов'язковим врахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. Процес підготовки шахт до закриття (консервації) повинен супроводжуватися заходами з соціальної реабілітації їх працівників, включаючи їх професійну перепідготовку та створення для них нових робочих місць. Працівники вугільних підприємств, що закриваються, які мають стаж роботи понад 10 років, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Працівникам, зайнятим на підземних роботах повний робочий день понад три роки, на період відпустки надається санаторно-курортна путівка чи виплачуються кошти на оздоровлення у розмірі вартості путівки.

Працівникам, що були зайняті на підземних роботах і втратили працездатність внаслідок одержаних виробничих травм чи професійних захворювань, виплачується одноразове матеріальне відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Сума такого відшкодування не може бути меншою за розмір дворічного заробітку працівників за останній рік роботи.

У разі загибелі працівника підприємства вугільної галузі, зумовленої аварією під час проведення підземних робіт, члени його родини набувають право на одержання одноразового матеріального відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Сума такого відшкодування не може бути меншою за розмір п'ятирічної заробітної плати загиблого.

Дружині загиблого щомісяця виплачується пожиттєво (або до її повторного одруження) 30 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють працевлаштуванню шахтарських вдів.

Кожній дитині загиблого щомісяця виплачується до набуття нею 22-річного віку 20 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік незалежно від отримання нею інших видів соціальної допомоги. Дітям загиблих шахтарів до досягнення ними 16-річного віку щорічно виплачується соціальна допомога на оздоровлення.

Кожному із батьків загиблого, якщо вони проживали спільно з ним, щомісячно виплачується пожиттєво 10 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік.

У разі, якщо судовим вироком доведено вину посадових осіб за нещасний випадок, наслідком якого стала загибель людей, члени родин загиблих мають право на судовий позов до цих осіб з метою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стаття 6. Особливості одержання гірничих спеціальностей

Навчання у державних професійно-технічних та вищих закладах освіти за гірничими спеціальностями і професіями, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Діти шахтарів, батько (мати) яких має стаж підземних робіт не менше 10 років, мають право на зарахування до таких закладів поза конкурсом.

При отриманні робітничих гірничих професій стипендії учнів встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством. Після отримання гірничої професії молодий фахівець повинен відпрацювати на вугільному підприємстві за набутою спеціальністю не менше 3 років.

Особи, які пройшли систему професійного навчання і мають стаж на основних підземних роботах не менше 3 років, а також діти загиблих шахтарів і шахтарів-інвалідів зараховуються до державних вищих навчальних закладів відповідного профілю поза конкурсом з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованим призначенням стипендії.

Після закінчення вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації такі фахівці повинні за розподілом відпрацювати на вугледобувних підприємствах, шахтовуглебудівних підприємствах, рудниках, кар'єрах, в гірничорятувальних частинах не менше 5 років.

У разі відмови від працевлаштування за отриманою спеціальністю або недотримання терміну, вказаного у попередній частині цієї статті, такий фахівець повинен відшкодувати державі повну вартість навчання у навчальному закладі.

Діти шахтарів-інвалідів і діти шахтарів, які втратили годувальника, мають право на зарахування до будь-якого державного вищого навчального закладу для навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 7. Забезпечення житлом працівників підприємств вугільної галузі

Молоді спеціалісти, що працюють на вугледобувних підприємствах, які відповідно до діючого законодавства не мають житла або потребують поліпшення житлових умов:

забезпечуються службовими житловими приміщеннями або житловими приміщеннями, орендованими роботодавцями;

мають право на включення до черги на отримання квартири, побудованої за державні кошти;

можуть одержувати за рахунок підприємств безвідсотковий (або пільговий) кредит строком до 15 років на будівництво і придбання житлових будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством.

Працівники підприємств вугільної галузі, а також працівники, які переводяться на роботу до вугільного підприємства, що знаходиться в іншій місцевості у разі ліквідації або консервації вугільного підприємства:

забезпечуються службовими житловими приміщеннями або житловими приміщеннями, орендованими роботодавцями;

мають право на збереження місця у черзі на отримання квартири, побудованої за державні кошти;

мають право на одержання за рахунок підприємств безвідсоткового кредиту строком до 15 років на будівництво і придбання жилих будинків та квартир протягом одного року.

Органи місцевого самоврядування при відведенні земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови повинні враховувати квоти для працівників вугільної промисловості у розмірі не менше 30 % їх загальної площі.

Стаття 8. Соціальні програми у шахтарських містах (селищах)

Держава сприяє забезпеченню повної зайнятості серед робітників шахтарських професій та створенню нових робочих місць у шахтарських регіонах за рахунок розвитку сучасних високотехнологічних виробництв.

Органи місцевого самоврядування сприяють розвитку малого та середнього підприємництва, сімейного бізнесу, індивідуальної трудової діяльності та інших форм зростання зайнятості населення у шахтарських регіонах, у тому числі - шляхом створення пільгових умов обкладання місцевими податками та зборами.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування за участі роботодавців та громадськості розробляють соціальні та культурно-просвітницькі програми, спрямовані на підтримку шахтарських родин, родин загиблих шахтарів, шахтарів-інвалідів, надання допомоги малозахищеним верствам населення вугільних регіонів, фінансування житлового будівництва та об'єктів соціальної інфраструктури, поліпшення соціально-побутових умов та якості життя шахтарських міст, містечок та селищ, проведення комплексних заходів з природозбереження.

Органи влади та органи місцевого самоврядування, керівництво вугільних підприємств надають підтримку діяльності органів самоорганізації населення шахтарських міст, містечок та селищ, гуртків обміну досвідом, центрів професійної майстерності та інших професійних громадських об'єднань шахтарів, гуртків за інтересами, секцій, земляцтв, інших культурно-просвітницьких і спортивних об'єднань населення шахтарських регіонів, сприяють всебічному розвитку и вихованню дітей шахтарів.

Фінансування соціальних програм здійснюється із залученням коштів Державного та місцевих бюджетів.

Стаття 9. Встановлення державних відзнак

Українська держава запроваджує державну нагороду - орден За доблесну шахтарську працю I, II і III ступеню з метою відзначення трудових досягнень робітників та інженерно-технічних працівників, які мають підземний стаж не менше 10 років і загальний стаж у вугільній промисловості:

не менше 10 років - III ступеню;

не менше 13 років -II ступеню;

не менше 18 років - I ступеню.

Пропозиції щодо нагородження осіб орденом За доблесну шахтарську працю готуються щорічно роботодавцями спільно з профспілковими об'єднаннями шахтарів згідно з Положенням про орден За доблесну шахтарську працю, ухваленим відповідно до чинного законодавства.

Шахтарям, нагородженим орденом За доблесну шахтарську працю, після виходу на пенсію виплачується надбавка у розмірі 10 % від одержуваної пенсії.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін після ухвалення цього Закону:

переглянути та подати до Верховної Ради України зміни до державної цільової програми "Українське вугілля", якими передбачити розробку комплексу заходів, спрямованих на прискорене формування прозорих ринків вугільної продукції та гірничо-видобувного обладнання, підвищення безпеки підземних робіт, фінансове оздоровлення та реформування відносин власності галузі;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос