Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О повышении престижности шахтерского труда

Проект закона Украины от 30.11.2007 № 1097
Дата рассмотрения: 30.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підвищення престижності шахтарської праці

Цей Закон регулює особливості правовідносин, що існують між державою, працедавцями та найманими працівниками підприємств вуглевидобувної галузі і забезпечує додаткові гарантії соціально-побутової захищеності шахтарів і членів їх родин.

Під престижністю шахтарської праці розуміється система заходів, спрямованих на створення привабливих умов праці шахтарів, високої якості життя шахтарських родин та формування суспільної поваги до працівників цієї складної професії.

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на працівників вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств, а також на особовий склад аварійно-рятувальних служб (формувань).

Стаття 2. Державні гарантії щодо підвищення престижності шахтарської праці

Вуглевидобувна промисловість є стратегічно важливою галуззю економіки, фундаментом енергетичної безпеки України. Тому забезпечення її розвитку належить до пріоритетних завдань держави. Українська держава сприяє розвитку вуглевидобувної промисловості, створює умови для безпечної високопродуктивної праці шахтарів, підвищення їх життєвого рівня, вирішення соціально-побутових проблем, соціальної захищеності шахтарських родин, забезпечує професійну підготовку та перепідготовку шахтарів, інших працівників підприємств галузі.

Роботи, пов'язані з безпосереднім здійсненням вуглевидобутку, поєднують у собі ознаки робіт в особливо важких умовах, шкідливих і небезпечних робіт. Тому українська держава приділяє особливу увагу оплаті праці шахтарів, їх пенсійному забезпеченню, умовам праці та відпочинку шахтарів, формуванню у молоді заінтересованості в одержанні шахтарських професій, покращенню умов проживання та заходам з фінансової підтримки шахтарських родин.

Стаття 3. Особливості оплати праці

Система тарифних ставок і окладів для працівників підприємств з видобутку, переробки вугілля, а також шахтовуглебудівних підприємств вугільної галузі, незалежно від форм їх власності, та особового складу аварійно-рятувальних служб (формувань) розробляється на основі таких критеріїв:

- мінімальна заробітна плата для робітників, не зайнятих на підземних роботах, встановлюється на 50 відсотків вище рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;

- мінімальна заробітна плата для робітників, зайнятих на підземних роботах, встановлюється на рівні двох середніх зарплат у промисловості.

Центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства вугільної галузі, щорічно переглядає і уточнює систему тарифних ставок і окладів відповідно до змін у розмірах вказаних критеріїв і виносить їх на обговорення при укладанні генеральних та галузевих угод.

Виплата заробітної плати шахтарям провадиться шомісячно і має бути завершена до 10 числа наступного місяця. За кожен день затримки у виплаті заробітної плати понад вказаний термін сума виплати збільшується на один відсоток встановленої заробітної плати шахтаря.

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат працівникам гірничих підприємств встановлюються у колективному договорі з дотриманням умов, розмірів і норм, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами.

Стаття 4. Особливості пенсійного забезпечення

Мінімальна пенсія за віком для працівників підприємств з видобутку, переробки вугілля, шахтовуглебудівних підприємств вугільної галузі, незалежно від форм їх власності, а також особового складу аварійно-рятувальних служб (формувань) встановлюється на рівні 60 % їх середньої заробітної плати за останній рік роботи.

Право на отримання такої пенсії мають працівники, стаж роботи яких на підприємствах галузі не перевищує 10 років.

Для працівників, не зайнятих на підземних роботах, розмір пенсії за віком збільшується на 0,5 відсотка їх середньої заробітної плати за останній рік роботи за кожен рік стажу роботи на підприємствах галузі понад 10 років;

Для працівників, зайнятих на підземних роботах, розмір пенсії за віком збільшується на один відсоток їх середньої заробітної плати за останній рік роботи за кожен рік стажу роботи на підприємствах галузі понад 10 років.

Для працівників, що були зайняті на підземних роботах і втратили працездатність внаслідок одержаних виробничих травм чи професійних захворювань, розмір пенсії за інвалідністю встановлюється на рівні 70 відсотків їх середньої заробітної плати за останній рік роботи, а по досягненні ними пенсійного віку - на рівні 80 відсотків їх середньої заробітної плати за останній рік роботи.

Працівники підприємств вугільної галузі мають право на додаткове пенсійне забезпечення за рахунок коштів галузевого недержавного пенсійного фонду, порядок створення якого визначається Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Стаття 5. Матеріальна підтримка шахтарських родин

У разі загибелі працівника підприємства вугільної галузі, зумовленої аварією під час проведення підземних робіт, члени його родини набувають право на одержання одноразового матеріального відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Сума такого відшкодування не може бути меншою за розмір десятирічної заробітної плати загиблого.

Дружині загиблого щомісяця виплачується пожиттєво (або до її повторного одруження) 30 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік.

Кожній дитині загиблого щомісяця виплачується до набуття нею 22-річного віку 20 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік незалежно від отримання нею інших видів соціальної допомоги.

Кожному із батьків загиблого, якщо вони проживали спільно з ним, щомісячно виплачується пожиттєво 10 відсотків середньої заробітної плати загиблого за останній рік.

У разі, якщо судовим вироком доведено вину посадових осіб за нещасний випадок, наслідком якого стала загибель людей, члени родин загиблих мають право на судовий позов до цих осіб з метою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стаття 6. Особливості одержання гірничих спеціальностей

Навчання у державних професійно-технічних та вищих закладах освіти за гірничими спеціальностями і професіями, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

При отриманні робітничих гірничих професій стипендії учнів встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством. Після отримання гірничої професії молодий фахівець повинен відпрацювати на вугільному підприємстві за набутою спеціальністю не менше 3 років.

Особи, які пройшли систему професійного навчання і мають стаж на основних підземних роботах не менше 3 років, а також діти загиблих шахтарів і шахтарів-інвалідів зараховуються до державних вищих навчальних закладів відповідного профілю поза конкурсом з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованим призначенням стипендії.

Після закінчення вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації такі фахівці повинні відпрацювати на вугледобувних підприємствах, шахтовуглебудівних підприємствах, рудниках, кар'єрах, в гірничорятувальних частинах не менше 5 років.

У разі відмови від працевлаштування за отриманою спеціальністю або недотримання терміну, вказаного у попередній частині цієї статті, такий фахівець повинен відшкодувати державі повну вартість навчання у навчальному закладі.

Діти шахтарів, батько (мати) яких має стаж підземних робіт не менше 10 років, діти шахтарів-інвалідів і діти шахтарів, які втратили годувальника, мають право на зарахування до будь-якого державного вищого навчального закладу для навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 7. Забезпечення житлом працівників підприємств вугільної галузі

Молоді спеціалісти, що працюють на вугледобувних підприємствах, які відповідно до діючого законодавства не мають житла або потребують поліпшення житлових умов:

- забезпечуються службовими житловими приміщеннями або житловими приміщеннями, орендованими роботодавцями;

- мають право на включення до черги на отримання квартири, побудованої за державні кошти;

- можуть одержувати за рахунок підприємств безвідсотковий (або пільговий) кредит строком до 15 років на будівництво і придбання житлових будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством.

Працівники підприємств вугільної галузі, а також працівники, які переводяться на роботу до вугільного підприємства, що знаходиться в іншій місцевості у разі ліквідації або консервації вугільного підприємства:

- забезпечуються службовими житловими приміщеннями або житловими приміщеннями, орендованими роботодавцями;

- мають право на збереження місця у черзі на отримання квартири, побудованої за державні кошти;

- мають право на одержання за рахунок підприємств безвідсоткового кредиту строком до 15 років на будівництво і придбання жилих будинків та квартир протягом одного року.

Стаття 8. Соціальні програми у шахтарських містах (селищах)

Держава сприяє забезпеченню повної зайнятості серед робітників шахтарських професій та створенню нових робочих місць у шахтарських регіонах за рахунок розвитку сучасних високотехнологічних виробництв.

Органи місцевого самоврядування сприяють розвитку малого підприємництва у шахтарських регіонах, у тому числі - шляхом створення пільгових умов обкладання місцевими податками та зборами.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування за участі роботодавців та громадськості розробляють соціальні та культурно-просвітницькі програми, спрямовані на підтримку шахтарських родин, родин загиблих шахтарів, шахтарів-інвалідів, надання допомоги малозахищеним верствам населення вугільних регіонів, фінансування житлового будівництва та об'єктів соціальної інфраструктури, поліпшення соціально-побутових умов та якості життя шахтарських міст, містечок та селищ, проведення комплексних заходів з природозбереження.

Органи влади та органи місцевого самоврядування, керівництво вугільних підприємств надають підтримку діяльності органів самоорганізації населення шахтарських міст, містечок та селищ, гуртків обміну досвідом, центрів професійної майстерності та інших професійних громадських об'єднань шахтарів, гуртків за інтересами, секцій, земляцтв, інших культурно-просвітницьких і спортивних об'єднань населення шахтарських регіонів, сприяють всебічному розвитку и вихованню дітей шахтарів.

Фінансування соціальних програм здійснюється із залученням коштів Державного та місцевих бюджетів.

Стаття 9. Встановлення державних відзнак

Українська держава запроваджує державну нагороду - орден "За доблесну шахтарську працю" I, II і III ступеня з метою відзначення трудових досягнень робітників та інженерно-технічних працівників, які мають підземний стаж не менше 10 років і загальний стаж у вугільній промисловості:

- не менше 10 років - III ступеня;

- не менше 13 років - II ступеня;

- не менше 18 років - I ступеня.

Пропозиції щодо нагородження осіб орденом "За доблесну шахтарську працю" готуються щорічно роботодавцями спільно з профспілковими об'єднаннями шахтарів згідно з Положенням про орден "За доблесну шахтарську працю", ухваленим відповідно до чинного законодавства.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін після ухвалення цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;

переглянути та подати до Верховної Ради України нову редакцію державної цільової програми "Українське вугілля", якою передбачити розробку комплексу заходів, спрямованих на прискорене формування прозорих ринків вугільної продукції та гірничо-видобувного обладнання, підвищення безпеки підземних робіт, фінансове оздоровлення та реформування відносин власності галузі;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос