Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усыновления детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения)

Проект закона Украины от 30.11.2007 № 1096
Дата рассмотрения: 30.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 22; 1994 р., N 11, ст. 47; 1999 р., N 19, ст. 174; 2000 р., N 25, ст. 199; 2001 р., N 9, ст. 38, N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261, N 46, ст. 347, N 50, ст. 367; 2003 р., N 27, ст. 209, N 45, ст. 362; 2005 р., N 3, ст. 79, N 17, 18 - 19 ст. 267, N 26, ст. 356; 2006 р., N 9, ст. 10 - 11, ст. 96, N 14, ст. 116, N 22, ст. 185, N 26, ст. 215, ст. 217; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 33, ст. 440):

1) У тексті Закону слово "усиновитель" у всіх відмінках замінити словом "усиновлювач" у відповідному відмінку.

2) статтю 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"усиновлювач - особа, яка на підставі рішення суду прийняла у свою сім'ю дитину на правах дочки чи сина;"

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий вважати абзацами шостим - сьомим.

3) у статті 3:

доповнити частину першу пунктами третім та п'ятим такого змісту:

"3) одноразова допомога при усиновленні дитини;

5) допомога на усиновлену дитину;"

У зв'язку з цим пункти третій, четвертий, п'ятий вважати пунктами четвертим, шостим та сьомим відповідно.

4) у статті 10 слово "усиновителю чи" виключити;

5) у статті 11:

частину першу викласти у такій редакції:

"Одноразова допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки";

у частині другій слово "усиновлення" виключити;

6) доповнити Закон після розділу III новим розділом III-А такого змісту:

"Розділ III-А
ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1 Право на одноразову допомогу при усиновленні дитини

Одноразова допомога при усиновленні дитини за цим Законом надається усиновлювачам - громадянам України, (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 12-2 Умови призначення одноразової допомоги при усиновленні дитини

Одноразова допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення суду про усиновлення дитини.

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Одноразова допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.

Стаття 12-3 Розмір одноразової допомоги при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновлені дитини, визначаються Кабінетом Міністрів України".

7) доповнити Закон після розділу IV новим розділом IV-А такого змісту:

"Розділ IV-А
ДОПОМОГА НА УСИНОВЛЕНУ ДИТИНУ

Стаття 15-1. Право на допомогу на усиновлену дитину

Право на допомогу на усиновлену дитину, мають усиновлювачі, - громадяни України (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 15-2. Умови призначення допомоги на усиновлену дитину

Право на допомогу на усиновлену дитину виникає з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Допомога на усиновлену дитину призначається з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили цього рішення. Якщо звернення за призначенням допомоги на усиновлену дитину надійшло у строк понад шести місяців з дня набрання законної сили рішенням суду, така допомога призначається з дня звернення.

Допомога на усиновлену дитину виплачується щомісячно до досягнення дитиною повноліття.

Допомога на усиновлену дитину призначається на підставі рішення суду про усиновлення.

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Допомога на усиновлену дитину призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.

Стаття 15-3. Розмір допомоги на усиновлену дитину

Допомога на усиновлену дитину надається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, встановленого законом.

Порядок і умови виплати допомоги на усиновлену дитину, визначаються Кабінетом Міністрів України.".

2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 2, ст. 4, 5; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2003 р., N 15, ст. 110; 2004 р., N 6, ст. 38, N 7, ст. 55; 2005 р., N 2, ст. 36, N 9, ст. 178, N 26, ст. 353):

1) доповнити Закон після статті 18 новою статтею 18-1 такого змісту:

"18-1. Відпустка для догляду за усиновленою дитиною.

Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком понад три роки (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них), надається одноразова оплачувана відпустка для догляду за усиновленою дитиною тривалістю 90 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішення суду про усиновлення дитини.

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку для догляду за усиновленою дитиною за умови, якщо звернення за наданням відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.".

2) доповнити статтю 20 частиною шостою наступного змісту:

"Відпустка по догляду за усиновленою дитиною надається за заявою особи, яка фактично доглядає за дитиною, на підставі рішення суду про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос