Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера" (относительно возмещения ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера)

Проект закона Украины от 30.11.2007 № 1087
Дата рассмотрения: 30.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337; 2004, 2004 р., N 8, ст. 463) такі зміни:

1. Статтю 1 після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"потерпілий у надзвичайній ситуації - людина, яка зазнала ураження або матеріальних і (або) моральних збитків в наслідків надзвичайних ситуацій";

"уражений у надзвичайній ситуації - людина, яка захворіла, або яку травмовано чи поранено через уражальну дію джерела небезпеки.

У зв'язку із цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим;

2. У абзаці п'ятому статті 5 слово "законом" замінити словом "законодавством".

3. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту

"Стаття 5-1. Права юридичних осіб у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Юридичні особи, майно і ресурси яких використовувались для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, мають право на відшкодування завданих їм збитків".

4. У статті 35:

частину третю викласти у такій редакції:

"Порядок фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та майну потерпілих і уражених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, визначається Кабінетом Міністрів України";

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Порядок та розміри відшкодування шкоди юридичним особам, майно і ресурси яких використовувались для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що витікають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос