Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и городских голов (относительно особенностей порядка проведения выборов городских голов; формирование территориальных избирательных комиссий; введение открытых списков кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов)

Проект закона Украины от 11.01.2008 № 1060-2
Дата рассмотрения: 11.01.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських голів (щодо особливостей порядку проведення виборів міських голів; формування територіальних виборчих комісій; упровадження відкритих списків кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004 р., N 36, ст. 448; 2005 р., N 35-36, ст. 446; 2007 р., N 13, ст. 134, N 20, ст. 282, N 28, ст. 382) такі зміни:

1. Статтю 21:

- доповнити частиною першою такого змісту:

"1) формує територіальну виборчу комісію Автономної Республіки Крим, обласні та міські міст Києва та Севастополя виборчі комісії;"

У зв'язку з цим частини з першої до дев'ятої вважати відповідно частинами від другої до десятої.

II. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004 р., N 30-31, ст.382; 2005 р., N 35-36, ст.446; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 10-11, ст. 97, ст. 98, N 33, ст. 284; 2007 р., N 13, ст. 134) такі зміни:

1.Частину 8 статті 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

8. Вибори сільських, селищних, міських голів міст з кількістю населення до 100000 осіб проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста з кількістю населення до 100000 осіб згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Вибори міських голів міст з кількістю населення від 100000 осіб і більше проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.".

2. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальні виборчі комісії формуються:

1.1. виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні та міські міст Києва та Севастополя виборчі комісії формуються Центральною виборчою комісією;

1.2 районні виборчі комісії, міські виборчі комісії міст республіканського та обласного підпорядкування (крім міст Києва та Севастополя) формуються відповідно Верховною Радою АРК та обласними радами;

1.3 районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у місті ради), міські, селищні, сільські виборчі комісії міст, селищ та сіл, що розташовані на території міста, формуються відповідною міською радою;

1.4 міські виборчі комісії міст районного підпорядкування, селищні, сільські виборчі комісії формуються відповідною районною радою.

2. Територіальні виборчі комісії формуються не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями (не більш як на одну особу) керівних органів місцевих організацій партій (виборчих блоків), які зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів (за умови, що всі відповідні організації партій, які входять до складу виборчого блоку, зареєстровані не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів). Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі, вносяться до Центральної виборчої комісії, відповідної ради не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів.

3. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури до ВР АРК, обласної ради для включення їх до складу районної виборчої комісії, а також подавати кандидатури до районної ради для включення їх до виборчих комісій, які формуються районною радою у селах, селищах, містах, розташованих у межах району.

4. Міська організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури до ЦВК (міста Київ та Севастополь), до ВР АРК (міста республіканського підпорядкування у АРК), до відповідної обласної ради (міста обласного підпорядкування), до відповідної районної чи міської ради (міста районного чи міського підпорядкування) для включення до складу відповідної міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя.

5. Районна у місті організація партії або відповідний блок де обираються районні ради може подавати до міської ради кандидатуру для включення її до складу відповідної районної у місті виборчої комісії.

6. Обласна організація партії (блок) може подавати до ЦВК кандидатуру для включення її до складу відповідної обласної територіальної виборчої комісії.

7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може подавати до ЦВК кандидатуру для включення її до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

8. У разі, якщо в установлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія утворюється ЦВК, відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови або голови районної, районної у місті, обласної ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині другій цієї статті.

9. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки подає до ЦВК, відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу територіальних виборчих комісій зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

10. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

11. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини дев'ятої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії (блоку).

14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш як на сьомий день з дня його прийняття.".

3. Доповнити статтю 34 частиною 1-1 такого змісту:

"1-1. Кількість кандидатів у депутати у виборчому списку партії (блоку), що висуваються партією (блоком) в одному багатомандатному окрузі, має бути не менше кількості депутатів у відповідній раді.".

4. В третій частині статті 34 в останньому реченні вилучити слова "у кількості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.".

5. Частину 4 статті 34 викласти в такій редакції:

"4. Міська організація партії (блоку) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

виборчий список кандидатів у депутати міської ради.

Міська організація партії (блоку) у містах з районним поділом, де створені районні у місті ради, може також висунути відповідно виборчий список кандидатів у депутати до кожної районної у місті ради.".

6. В шостій частині статті 34 слова "кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кількості депутатів в обласній раді" замінити словами "виборчий список кандидатів у депутати обласної ради".

7. В сьомій частині слова "кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, що не перевищує кількості депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим" замінити словами "виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

8. Частину 7 статті 63 викласти у такій редакції:

"7-1. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної місцевої організації партії (блоку), повна назва відповідної місцевої організації партії (блоку - із зазначенням назв місцевих організацій партій, що утворили виборчий блок), прізвища, імена, по батькові перших трьох кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку).

Між номером кожної місцевої організації партії (блоку) та назвою цієї місцевої організації партії (блоку) розміщується порожній прямокутник. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній прямокутник. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку

До цього бюлетеня виготовляється додаток у вигляді брошури, в якій надруковані списки кандидатів від місцевих організацій партій (блоків), які зареєстровані у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Кожен список друкується з нового листа і має свій номер, що співпадає з номером місцевої організації партії (блоку) у бюлетені, назву списку партії (блоку) та відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів: їх прізвища, імена, по батькові, рік народження, освіта, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність. Перша трійка у списку місцевої організації партії (блоку) повинна співпадати з трійкою кандидатів від відповідної місцевої організації партії (блоку) вказаних у бюлетені

Місцеві організації партій (блоків) в списку у бюлетені та списки кандидатів від місцевих організацій партій (блоків) в додатку до бюлетеня розміщуються в порядку черговості, що визначається шляхом жеребкування, яке проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 26 днів до дня проведення виборів.

Розмір і вид шрифту повинні бути однакові для всіх списків і прізвищ кандидатів. Назва списку місцевої організації партії (блоку) у додатку до бюлетеня має бути виділена у верхній частині листа більшим у два рази шрифтом.".

7-2. Для голосування в одномандатному виборчому окрузі по виборах депутата сільської, селищної ради та сільського, селищного, міського голови виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку. В цьому бюлетені зазначаються в алфавітному порядку відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів: їх прізвища, імена, по батькові, рік народження, освіта, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність, а також суб'єкт висування кожного кандидата. Ліворуч від прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.".

9. Частину 12 статті 63 вилучити.

10. Частину 7 статті 66 викласти в такій редакції:

"7. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітки у графі "Примітки", внесені відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону) надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставляє на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування, а для голосування у багатомандатному окрузі виборцю також видається додаток до бюлетеня (брошура із списками кандидатів у депутати). При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів та додатків до них він отримав. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.".

11. Частину 11 статті 66 викласти у такій редакції:

"11-1. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець у прямокутнику проти місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує, вписує номер, починаючи з четвертого кандидата в депутати, якому він віддає перевагу, зі списку кандидатів цієї місцевої організації партії (блоку); виборець може голосувати за одного кандидата в депутати і лише від однієї місцевої організації партії (блоку).

У разі не підтримання кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі виборець робить у прямокутнику, розташованому ліворуч від слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій", позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення.

11-2. У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс"(+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі, якщо виборець не підтримує жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати сільської, селищної ради, він робить відповідну позначку у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата".

12. Частину 12 статті 66 вилучити, відповідно змінити нумерацію наступних частин з 12 до 16.

13. В частині 24 статті 68 друге речення викласти в такій редакції: "Після остаточного підрахунку голосів по багатомандатним округам виборчі бюлетені в одномандатних округах розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати - окремо для кожного одномандатного округу, прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, та для кожного з цих випадків - з написами: "недійсні", "проти всіх".

14. Назву статті 69 викласти в такій редакції:

"Стаття 69. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців та додатки до них"

15. Частину 1 статті 69 викласти в такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол та, у випадках передбачених цим законом, додатки до протоколу про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додатків до нього затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців та додатків до протоколу по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів виготовлюються відповідною територіальною виборчою комісією для кожної виборчої дільниці у кількості примірників, визначеній відповідною територіальною виборчою комісією, в порядку та у строки, визначені статтею 64 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додатків до нього передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені статтею 64 цього Закону.".

16. Доповнити статтю 69 частиною 4-1 такого змісту:

"4-1. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, складаються додатки по кожному списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) окремо. Додатки до протоколу зібрані у брошуру, за формою додатку до виборчого бюлетеня, який на окремих листах має списки кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) за виключенням відомостей про кандидатів. У додатку до протоколу з права від прізвища, ім'я та по батькові кандидата у депутати зазначається (прописом та цифрами) кількість голосів виборців поданих за окремого кандидата у депутати відповідного списку місцевої організації партії (блоку).

Нумерація додатків до протоколу відповідає нумерації місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені.".

17. Частину 5 статті 69 викласти в такій редакції:

"5. Протокол про підрахунок голосів виборців та додатки до нього по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу та додатків до нього нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Додатки до протоколу підписуються головою, заступником голови, секретарем комісії та скріплюються печаткою комісії Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.".

18. Частини 9 та 10 статті 69 викласти в такій редакції:

"9. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідного виду місцевих виборів, додатків до протоколу з виборів у багатомандатних округах, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений", акт про видачу копій протоколу, складений відповідно до частини восьмої цієї статті, запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів" або "Протокол з додатками про підрахунок голосів" та зазначається назва відповідних виборів та номер (позначення) виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, додатків до протоколу з виборів у багатомандатному окрузі, а також протоколу з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (протоколу з поміткою "Уточнений") видається членам дільничної виборчої комісії.

10. Після складення протоколів по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, проведеного у порядку, визначеному частиною третьою статті 68, пакети з протоколами дільничної виборчої комісії та додатками до них про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, предметами, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії у порядку, визначеному статтею 71 цього Закону. Список виборців для місцевих виборів докладається до виборчої документації з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради, міста Києва чи Севастополя.".

19. Назву статті 73 викласти в такій редакції:

"Встановлення результатів виборів сільського, селищного, міського (для міст з кількістю населення до 100 000 осіб) голови, депутатів в одномандатних округах.".

20. Доповнити Закон статтею 73-1 такого змісту:

"Стаття 73 - 1. Встановлення результатів виборів міського голови міста з кількістю населення від 100000 осіб і більше

1.Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8)кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів на посаду міського голови;

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови.

2. Обраним вважається кандидат на посаду міського голови за умови, якщо за нього проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.

3. Вибори в окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.

4. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного міського голову, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи міського голови, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікуються у пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів міського голови на її пленарному засіданні.

21. В частині 3 статті 74 слово "три" замінити на слово "п'ять".

22. Статтю 74 доповнити частиною 4 - 1 такого змісту:

"4-1. Черговість кандидатів у депутати у списку кандидатів від місцевої організації партії (блоку), який у відповідності до частини третьої цієї статті має право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, змінюється, за виключенням першої трійки кандидатів. Зміни здійснює відповідна територіальна виборча комісія у відповідності до кількості голосів виборців отриманої кожним кандидатом у депутати, яка визначається на підставі додатків до протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів відповідних територіальних (окружних) виборчих комісій про підсумки голосування у відповідних виборчих округах. Кандидат у депутати, який отримав більшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами відповідного списку займає вищу позицію у списку. У випадку однакової кількості голосів отриманих двома або більше кандидатами їх черговість визначається з урахуванням їх місця у списку затвердженого відповідною місцевою організацією партії (блоку).".

23. Частину 8 статті 74 викласти в такій редакції:

"8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих організацій партій (блоків), встановленої згідно частини 4-1 цієї статті, осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій (блоків) відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків).".

24. Статтю 75 викласти в такій редакції:

"75. Визнання виборів недійсними

1. Територіальна (окружна) виборча комісія приймає рішення про визнання виборів недійсними по окремій виборчій дільниці лише у разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутнім під час проведення голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.

2. Територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів недійсними по окремому виду місцевих виборів у разі:

1) якщо в ході проведення виборів або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати відповідного виду місцевих виборів;

2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць на території цього округу.

3. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному окрузі.

4. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевими організаціями партій (блоків), кандидати у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами протягом десяти днів з дня опублікування територіальною виборчою комісією результатів виборів.

5. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.".

25. Доповнити Закон статтею 75-1 такого змісту:

"75-1. Повторне голосування

1. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати місцевих виборів по відповідному округу, територіальна виборча комісія за пропозицією відповідної дільничної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.

2. Якщо у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови (міст з кількістю населення до 100000 осіб.) територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.

3. Якщо по виборчому округу балотувалося на посаду міського голови (міст з кількістю населення від 100000 осіб і більше) не менше двох кандидатів і жодний з них не одержав необхідної для обрання кількості голосів виборців, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по двох кандидатах, які одержали більшу порівняно з іншими (або рівну) кількість голосів виборців.

4. У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або в окрузі немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.

5. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніше, ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.

6. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий термін з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про проведення повторного голосування доводиться до відома виборців.

7. Обраним вважається кандидат, який одержав при повторному голосуванні найбільшу порівняно з іншим кандидатом кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос