Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (относительно обеспечения дееспособности органов местного самоуправления)

Проект закона Украины от 12.01.2008 № 1011-16
Дата рассмотрения: 12.01.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (щодо забезпечення дієздатності органів місцевого самоврядування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 28, ст. 383) такі зміни:

1. У тексті Закону слова "інформацію про яких включено до каталогу" виключити;

2. У статті 1:

абзац третій доповнити словами "тільки в частині фінансування за рахунок бюджетних коштів";

абзац сьомий після слова "фізична" доповнити словами "особа, у тому числі фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

в абзаці двадцять третьому слово "три" замінити словом "дві";

абзац двадцять п'ятий після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "(у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України) або державна установа, організація чи підприємство, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим) або органами місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів)";

3. У статті 2:

у частині першій:

цифри "20" і "50" замінити відповідно цифрами "100" і "500";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики, здійснюється у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель.";

у частині другій:

в абзаці першому слова "та виключно у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

у частині третій:

абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

"товари, роботи і послуги, що закуповуються для здійснення гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;"

доповнити абзацами такого змісту:

"технічні засоби реабілітації, зокрема протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, виготовлені за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектуючі до них, послуги з ремонту таких засобів, а також протезно-ортопедичні послуги;

бланки цінних паперів, документи суворої звітності (обліку);

захищені папір, фарби та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;

послуги банків (фінансових установ) з кредитування підприємств;

послуги з оренди службових приміщень у разі продовження строку оренди таких приміщень, які закуповуються у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель;

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;

юридичні послуги для здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;

товари, роботи та послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами і підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств зазначеної системи;

документи про освіту, студентські та учнівські квитки державного зразка;

книговидавнича продукція, періодичні видання, документи у паперовому вигляді, а також зафіксовані на папері, магнітній, кіно -, фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях;

твори мистецтва, товари, роботи і послуги із створення таких творів, зокрема створення ескізних проектів (перехідних моделей), пам'ятників і монументів державного значення, музичних, аудіовізуальних творів, постановка вистав, твори драматургії для поповнення репертуарів театрів, творча праця режисера, художника, балетмейстера, хормейстера та виконавців творів;

товари, роботи і послуги, пов'язані із створенням постановок (концертів), оновленням творчих програм (концертів), а також з поповненням та прокатом поточного репертуару.";

у частині п'ятій слова "та Тендерну палату України" виключити та число "10" замінити числом "15".

у частині шостій:

абзаци третій - тринадцятий виключити;

4. У частині другій статті 32:

абзац третій виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"здійснює контроль за дотриманням розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону та інших законів України;";

абзаци дванадцятий і тринадцятий виключити.

5. У статті 33:

у частині першій:

в абзаці першому слова "при Рахунковій палаті" виключити та доповнити словами "склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України";

в абзаці другому після слів "Міністерства економіки України" доповнити словами "Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України", слово "три" замінити словом "два";

у частині другій:

абзаци шостий, десятий, одинадцятий, чотирнадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слова і цифру "підпунктом 3 частини шостої" замінити словами "абзацом третім частини першої";

в абзаці п'ятнадцятому слово і цифри "статтями 26, 34" замінити словом та цифрами "статтею 26";

в абзаці двадцятому слова "та реєстр учасників процедур закупівель" виключити;

в абзаці першому частини третьої слова "не менше ніж двома третинами" замінити словом "більшістю";

в абзаці першому частини шостої:

перше речення виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж половина загальної кількості членів Комісії.";

доповнити абзац третій частини сьомої після слова "опублікування" словами "у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву, що стосується сфери державних закупівель (далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації), та".

6. В абзаці першому частини першої статті 41 слова "за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет" замінити словами "у державній або інших інформаційних системах у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону (далі - інформаційні системи в мережі Інтернет)".

7. В абзаці третьому частини четвертої статті 7 після слова "особа" доповнити словами "(за виключенням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування)";

8. У статті 8:

абзац перший частини першої після слів "попередньої кваліфікації учасників" доповнити словом "безкоштовно", слова "із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву, яка відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель (далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації)" виключити;

в абзаці першому частини другої слова "запиту цінових пропозицій (котирувань)" виключити;

абзаци перший і другий частини четвертої виключити;

9. У статті 12 слова "Тендерну палату України" виключити.

10. У частині другій статті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Процедура торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів і послуг, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, та робіт, вартість яких перевищує 700 тисяч гривень, застосовується за наявності відповідного висновку Комісії згідно із статтею 33 цього Закону, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.";

у абзаці другому цифри "30" і "300" замінити відповідно цифрами "100" і "500".

11. У статті 141:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Кабінет Міністрів України затверджує порядок здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Перелік товарів, які закуповуються на засадах міжвідомчої координації, та генеральних замовників визначають Кабінет Міністрів України (у разі здійснення закупівлі за кошти Державного бюджету України), Рада міністрів Автономної Республіки Крим (у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим), органи місцевого самоврядування (у разі здійснення закупівлі за кошти місцевих бюджетів).";

у частині другій:

в абзаці другому слова "згідно із законодавством" замінити словами "відповідно до вимог цього Закону";

доповнити абзац третій після слів "Державного бюджету України" словами "та місцевих бюджетів";

доповнити перше речення частини третьої після слів "Державного бюджету України" словами "та місцевих бюджетів".

12. Статтю 161 виключити.

13. Абзац сімнадцятий частини першої статті 17 виключити.

14. Частину другу статті 171 після слова "забезпечити" доповнити словами "відповідно до закону"

15. У статті 173:

у частині першій слова "інформаційно-методичного" замінити словом "інформаційного";

у частині другій:

в абзаці другому слова "розробляє методичні матеріали" замінити словами "сприяє розробленню методичних матеріалів";

в абзаці дванадцятому слова "розробляє методики" замінити словами "сприяє в розробці методик";

в абзаці тринадцятому слова "здійснює заходи" замінити словами "за погодженням з Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель здійснює заходи", слова ", та видає відповідні свідоцтва" виключити;

у частині шостій:

в першому реченні абзацу першого слова "інших осіб", "стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання" виключити;

абзац другий виключити;

у частині восьмій:

друге речення абзацу сьомого виключити;

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці третьому частини десятої слова "інформаційно-методологічне" замінити словом "інформаційне".

16. У частині четвертій статті 18 слово "трьох" замінити словом "двох".

17. У частині першій статті 20 слова "з моменту її оплати" замінити словами "з дня отримання від учасника запиту про надання необхідних документів або з моменту її оплати, у разі встановлення такої вимоги";

18. Статті 23, 25 виключити;

19. Абзац сьомий частини сьомої статті 26 виключити;

20. Абзац десятий частини першої статті 27 виключити;

21. В абзацах другому, п'ятому, сьомому частини першої статті 28 слово "трьох" замінити словом "двох".

22. У частині першій статті 292 цифри "50" замінити цифрами "200".

23. У статті 32:

у частині першій цифри "50" і "200" замінити відповідно цифрами "200" і "700";

в абзаці третьому частини сьомої слово "трьох" замінити словом "двох".

24. У частині другій статті 33:

в абзаці десятому слова ", у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"у випадку підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих торгів внаслідок надходження пропозиції від одного і того ж учасника, або ненадходження жодної тендерної пропозиції."

25. У статті 34:

абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"Замовник може передбачати попередню оплату при укладанні договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України";

у частині шостій слова "та про виконання договору", "та виконання відповідно" виключити;

26. У частині першій статті 36 слова "інша особа" замінити словами "Тендерна палата України (далі - скаржник)";

27. У статті 37:

в абзаці третьому частини першої слова "одного робочого дня" замінити словами "п'яти робочих днів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "учасника торгів" замінити словом "скаржника";

абзац четвертий виключити;

28. У статті 371:

в абзаці другому слова ", а також Тендерній палаті України" виключити;

в абзаці десятому слова "Тендерну палату України" замінити словом "Комісію".

29. У частині першій статті 372:

в першому реченні слова "Антимонопольний комітет України" виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "Порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби та їх взаємодії з правоохоронними органами встановлюється Головним контрольно-ревізійним управлінням України";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проведення перевірок (ревізій) Рахунковою палатою щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель здійснюється у встановленому нею порядку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос