Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (относительно усовершенствования процедур закупок в сфере строительной и коммунальной отраслей)

Проект закона Украины от 30.11.2007 № 1011-13
Дата рассмотрения: 30.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (щодо удосконалення процедур закупівель у сфері будівельної та комунальної галузей)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради, 2000, N 20, ст. 148; 2003, N 14, ст. 98; 2004, N 8, ст. 67; 2005, N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 31, ст. 420; 2006, N 14, ст. 118) такі зміни:

1. У статті 1:

1) в абзаці дев'ятому після слова "роботи" доповнити словами "вишукування, проектування, будівництво (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, реставрація) будівель і споруд виробничого та";

2) в абзаці двадцять першому слово "три" замінити на слово "дві".

2. У статті 2:

1) в частині першій слова "20" та "50 тисяч" замінити на слова "100" та "один мільйон" відповідно;

2) частину третю доповнити абзацами наступного змісту:

"підвищення кваліфікації та атестація працівників;

роботи зі стандартизації та нормування;

товари, роботи і послуги, пов'язані з санітарною очисткою;

освітленням територій населених пунктів;

послуги з технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення;

утримання засобів безпеки руху та світлофорних об'єктів;

роботи з утримання доріг населених пунктів;

послуги з утримання зелених насаджень;

послуги з утримання житлового фонду;

послуги з утримання сміттєзвалювальних полігонів;

послуги з вивозу сміття;

послуги технічної інвентаризації;

послуги з охорони об'єктів незавершеного будівництва здійснюваного за державні кошти;

послуги з поховання безрідних та невідомих громадян;

послуги з утримання кладовищ.";

3) частину шосту виключити.

3. Статтю 3-1 доповнити абзацом: "роз'яснення порядку застосування нормативно-правових актів України щодо закупівлі".

4. Статтю 4-1 викласти в наступній редакції:

1) "1. Замовник оприлюднює:

річний план закупівлі;

оголошення про проведення процедури закупівлі чи проведення попередньої кваліфікації учасників;

протокол розкриття тендерних пропозицій;

звіт про результати проведення процедури закупівлі;

оголошення про результати проведеної процедури закупівлі;

інформацію, що стосується розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (інформацію про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги);

2. Оголошення про проведення процедури закупівлі чи проведення попередньої кваліфікації учасників та оголошення про результати проведення процедури закупівлі обов'язково оприлюднюється у державному офіційному бюлетені уповноваженого органу. Інформація може оприлюднюватися також на вибір замовника в любих друкованих чи електронних засобах інформації.

Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, обов'язково оприлюднюється в Інтернет, зокрема на власних веб-сайтах замовників або відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Замовник також може оприлюднювати іншу інформацію щодо державних закупівель, крім інформації, яка становить державну таємницю;

3. Процедура закупівлі чи попередньої кваліфікації учасників не може проводитися до оприлюднення оголошення про неї згідно з цією статтею, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

Оголошення про проведення процедури закупівлі чи про проведення попередньої кваліфікації учасників додатково розміщуються у відповідних міжнародних виданнях або в Інтернет, зокрема на власних веб-сайтах замовників або відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, англійською мовою, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тисячам євро;

для послуг - 300 тисячам євро;

для робіт - 4 мільйонам євро.

Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі у торгах - у разі застосування процедури торгів з обмеженою участю.

4. Замовник має право здійснити закупівлю за процедурами, зазначеними в статті 13 цього Закону (крім процедури закупівлі в одного учасника, шляхом здійснення електронних державних закупівель, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.

5. Оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в інформаційних системах у мережі Інтернет, передбаченої в частині першій цієї статті, не вважається здійсненням електронних державних закупівель.

5. Статтю 4-2 виключити.

6. Статтю 8 виключити.

7. Статтю 16-1 виключити.

8. У частині першій статті 17 абзац сімнадцятий в виключити;

9. В частині десятій статті 17-3 абзаци 4-7 виключити.

10. В частині сьомій статті 26 абзац 7 виключити.

11. В частині першій статті 28 слова "трьох" замінити на слова "двох".

12. В частині сьомій статті 32 слово "трьох" замінити на слово "двох".

13. В абзаці першому частині другій статті 33 після слів "застосовується замовником" доповнити "після погодження Кабінетом Міністрів України або відповідним органом місцевого самоврядування (у разі закупівлі за кошти місцевого бюджету) в установленому ними порядку шляхом проведення переговорів з одним учасником у разі:

підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих торгів внаслідок надходження пропозиції від одного і того ж учасника;

14. В частині другій статті 34 в абзаці п'ятому після слів "ціни договору "доповнити словами "за наявності належних підстав та за умови, якщо це було передбачено тендерною документацією.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

____________

Опрос