Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства касательно противодействия насилию в семье

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 895
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 24 доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) зобов'язання проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії";

2) у частині першій статті 25 слова "та конфіскація предметів" замінити словами "конфіскація предметів та зобов'язання проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії";

3) доповнити статтею 311 такого змісту:

"Стаття 311. Зобов'язання проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії

Зобов'язання проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії - вид адміністративного стягнення, яке полягає в направленні особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами чи психотропними речовинами до спеціалізованих закладів охорони здоров'я для проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії. Зобов'язання проходження лікування від алкоголізму та наркоманії виноситься в письмовій формі";

4) статтю 1732 викласти в такій редакції:

"Стаття 1732. Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми

Вчинення насильства в сім'ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї, -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'яти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, а так само вчинені в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку або зобов'язання проходження курсу лікування від алкоголізму та наркоманії, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб";

5) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "при вчиненні дрібного хуліганства" доповнити словами "вчиненні насильства в сім'ї";

6) частину четверту статті 263 після слів "Осіб, які вчинили дрібне хуліганство" доповнити словами "насильство в сім'ї";

7) частину другу статті 277 після цифр "1731" доповнити цифрами "1732".

2. У Законі України "Про попередження насильства в сім'ї" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст.70; 2007 р., N 15, ст.194):

1) у статті 1:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, проживають однією сім'єю але не перебувають у шлюбі між собою, їхні діти, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням, є родичами прямої або непрямої ліній споріднення (за умови спільного проживання) та особи які перебувають у шлюбі, їхні діти, інші особи, які знаходяться на їх утриманні (за умови окремого проживання)".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

абзац дванадцятий виключити і доповнити абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

"корекційна програма - програма, спрямована на формування цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім'ї особи, яка вчинила насильство в сім'ї;

агресор насильства в сім'ї - особа, яка вчиняє насильницькі дії стосовно членів своєї сім'ї";

2) пункти 2 та 4 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"2) відповідні підрозділи органів внутрішніх справ";

"4) спеціалізовані установи для жертв насильства в сім'ї:

кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї, або існує реальна загроза його вчинення (далі - кризові центри);

центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї;

притулки для жертв насильства в сім'ї";

4) у статті 5:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"координує діяльність відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім'ї;

визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї та організовує роботу по їх створенню";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розробляє і затверджує методичні рекомендації проходження корекційної програми та здійснює забезпечення кризових центрів такими методичними рекомендаціями".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"організовує і проводить просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед громадськості про проблему насильства в сім'ї та заходи, які існують з попередження насильства в сім'ї;

здійснює організацію проходження корекційної програми з особами, які вчинили насильство в сім'ї".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;

5) назву та частину першу статті 6 викласти в такій редакції::

"Стаття 6. Повноваження відповідних підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в сім'ї

1. В органах внутрішніх справ заходи щодо попередження насильства в сім'ї здійснюють служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах дітей, які:

виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім'ї, вживають у межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення;

беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї, та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;

відвідують сім'ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу;

виносять офіційні попередження членам сім'ї про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї;

приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім'ї або про реальну загрозу його вчинення;

вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім'ї, а також дій членів сім'ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім'ї;

повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

направляють жертв насильства в сім'ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;

контролюють виконання вимог захисних приписів;

направляють осіб, які вчинили насильство в сім'ї, до кризових центрів для проходження корекційної програми;

взаємодіють із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї, з органами опіки і піклування та спеціалізованими установами для жертв насильства в сім'ї у питаннях попередження насильства в сім'ї;

надають інформацію з питань попередження насильства в сім'ї на запит уповноважених органів;

здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені законом";

6) абзац третій статті 7 після слова "які" доповнити словами "вчинили насильство в сім'ї або";

7) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Працівники кризових центрів:

здійснюють прийом членів сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім'ї для проходження корекційної програми;

організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, або вчинили насильство в сім'ї;

розробляють корекційні програми та організують їх проходження особами, які вчинили насильство в сім'ї;

відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебування членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах дітей про виявлені факти реальної загрози застосування насильства в сім'ї або про факти вчинення такого насильства;

вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім'ї;

надають інформацію з питань попередження насильства в сім'ї на запит уповноважених органів;

забезпечують збереження конфіденційної інформації щодо осіб, які звернулись до кризового центру про допомогу;

взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї";

8) частину другу статті 9 після слів "опікуна чи піклувальника" доповнити словами "в разі, якщо вони не зазнали насильства від одного з них";

9) розділ II доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Притулки для жертв насильства в сім'ї

1. Притулки для жертв насильства в сім'ї - соціально-адаптаційні установи, призначені для тимчасового перебування членів сім'ї, які стали жертвами насильства в сім'ї.

2. Притулки для жертв насильства в сім'ї створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї відповідно до соціальних потреб регіону.

3. Притулки для жертв насильства в сім'ї також можуть створюватися органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, громадськими організаціями і окремими громадянами за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї і реєструються в порядку, визначеному законом.

4. Притулки для жертв насильства в сім'ї створюються з метою надання:

тимчасового місця перебування членам сім'ї, які стали жертвами насильства в сім'ї;

необхідної юридичної, психологічної та медичної допомоги членам сім'ї, які стали жертвами насильства в сім'ї.

5. Притулки для жертв насильства в сім'ї взаємодіють із закладами охорони здоров'я, відповідними підрозділами органів внутрішніх справ, громадськими організаціями, благодійними фондами в інтересах ефективної соціальної адаптації жертв насильства в сім'ї, які перебувають у притулках.

6. Притулки для жертв насильства в сім'ї є неприбутковими організаціями";

10) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

"3. У разі вчинення особою насильства в сім'ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, ця особа направляється до кризового центру для проходження корекційної програми та щодо цієї особи у випадках і порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено захисний припис.

Проходження корекційної програми для такої особи є обов'язковим";

11) статтю 11 виключити;

12) у частині п'ятій статті 13 цифри "30" замінити цифрами "90".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос