Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О Кабинете Министров Украины" и "О местных государственных администрациях"

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 892
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про місцеві державні адміністрації"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N11, ст. 94):

1) у статті 10:

у абзаці першому частини першої слова "перед вступом" замінити словами "після призначення";

частини четверту - шосту викласти в такій редакції:

"4. Постанова Верховної Ради України про призначення членів Кабінету Міністрів України та припинення повноважень Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України, або відставку якого прийнято Верховною Радою України, приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

5. Рішення Верховної Ради України про призначення членів (члена) Кабінету Міністрів України набирає чинності після складення ними (ним) присяги.

6. Кабінет Міністрів України є сформованим і повноважним за умови складення присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України, визначеної відповідно до частини другої статті 6 цього Закону";

2) у частині другій статті 19:

у абзаці першому слово "членів" замінити словом "члена";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) у разі звільнення його з посади за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України або Прем'єр-міністра України, а Міністра оборони України чи Міністра закордонних справ України - за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, Президента України або Прем'єр-міністра України";

3) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"1. Кабінет Міністрів України у випадках та порядку, визначених законами України, може передавати свої окремі повноваження іншим органам виконавчої влади";

4) пункт 2 частини сьомої статті 23 викласти в такій редакції:

"2) за поданням міністрів - першого заступника міністра та заступників міністрів. Кандидатури першого заступника і заступників Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України призначаються після консультацій відповідного міністра з Президентом України";

5) у статті 25:

абзац другий частини другої виключити;

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"У разі невиконання або неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності (крім звільнення з посади) або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти місцевих державних адміністрацій (крім актів, виданих на виконання повноважень, делегованих відповідними місцевими радами) повністю чи в окремих частинах з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України";

6) статтю 27 доповнити частинами дванадцятою - чотирнадцятою такого змісту:

"12. Кабінет Міністрів України на своїх засіданнях розглядає звернення Президента України та приймає рішення щодо них, щоквартально інформує Президента України про свою діяльність, а також про найважливіші рішення та дії, які передбачається прийняти чи здійснити у сфері забезпечення державного суверенітету України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання актів Президента України, у разі потреби проводить попередні консультації з Президентом України з цих питань.

13. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України або уповноважена ним особа.

14. Особи, уповноважені Президентом України, можуть брати участь у засіданнях урядових комітетів з правом дорадчого голосу";

7) абзац четвертий пункту 5 частини першої статті 45 виключити;

8) пункт 14 частини першої статті 47 викласти в такій редакції:

"14) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників міністра".

2. Частину другу статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 11, ст. 94) замінити трьома частинами такого змісту:

"Перший заступник голови обласної державної адміністрації призначається на посаду головою обласної державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.

Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України.

Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій призначаються на посади головами районних державних адміністрацій за погодженням з відповідними заступниками голів обласних державних адміністрацій".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос