Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О судебном сборе

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 891
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судовий збір

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри його ставок, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Стаття 1. Поняття судового збору

1. Судовий збір - це загальнодержавний збір, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, та включається до складу судових витрат.

Стаття 2. Платники судового збору

1. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що звертаються до суду.

Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору

1. Судовий збір справляється:

за подання до суду позовної заяви та заяви;

за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами та скарги у зв'язку з винятковими обставинами;

за видачу судами документів.

Стаття 4. Розміри ставок судового збору

1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір 

Ставка судового збору 

1. За подання до суду: 

 

1) позовної заяви майнового характеру 

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше п'яти розмірів мінімальної заробітної плати 

2) позовної заяви немайнового характеру 

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

3) позовної заяви: 

 

про розірвання шлюбу
про поділ майна при розірванні шлюбу 

0,2 розміру мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту 

4) позовної заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною у встановленому порядку безвісно відсутньою чи недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки 

0,05 розміру мінімальної заробітної плати 

5) заяви про видачу судового наказу 

50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження 

6) заяви у справах окремого провадження 

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

7) позовної заяви про розгляд питань щодо захисту честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи: 

 

позовної заяви немайнового характеру 

0,2 розміру мінімальної заробітної плати 

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 

визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту 

8) апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення з урахуванням нововиявлених обставин та скарги у зв'язку з винятковими обставинами 

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми 

9) заяви про забезпечення доказів або позову 

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

10) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 

0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

Судовий збір не сплачується за подання заяви про перегляд заочного рішення, про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги, про поворот виконання та за подання і розгляд скарги щодо визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України. 

2. За подання до господарського суду: 

 

1) позовної заяви майнового характеру 

2 відсотки ціни позову, але не менше 0,3 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 65 розмірів мінімальних заробітних плат 

2) позовної заяви немайнового характеру 

0,2 розміру мінімальної заробітної плати 

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову 

0,2 розміру мінімальної заробітної плати 

4) апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, а також заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами 

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви для розгляду спору в першій інстанції, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми 

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 

0,2 розміру мінімальної заробітної плати 

3. За подання до адміністративного суду: 

 

1) адміністративного позову: 

 

немайнового характеру  

0,05 розміру мінімальної заробітної плати 

майнового характеру 

1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат 

2) апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, а також заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами та скарги у зв'язку з винятковими обставинами 

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми 

3) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 

0,05 розміру мінімальної заробітної плати 

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. 

Судовий збір не сплачується за подання заяви про приєднання до апеляційної і касаційної скарги, про поворот виконання та за подання і розгляд скарги щодо визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України. 

4. За видачу судами документів: 

 

1) за повторну видачу копії судового рішення 

1 гривня за кожний аркуш копії 

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 

5 гривень 

3) за роздрукування та видачу копії інформації технічного запису судового засідання  

5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4 

4) за виготовлення копії судового рішення у разі, коли особа, що не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

1 гривня за кожний аркуш копії 

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору звільняються:

1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;

2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;

4) позивачі - за подання позовів із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним застосуванням таких заходів, як засудження, притягнення до кримінальної відповідальності, взяття під варту або накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також за подання позовів із спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів із спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання позовів із спорів, пов'язаних з розглядом питань щодо захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;

7) споживачі - за подання позовів, пов'язаних з порушенням прав споживачів;

8) позивачі - інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) позивачі - інваліди I та II групи;

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) позивачі - громадяни, які віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зони відчуження, зони безумовного (обов'язкового) відселення чи зони гарантованого добровільного відселення, за умови, що на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менш як два роки, а на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки;

12) позивачі - громадяни, які віднесені до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і постійно працюють та проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в такій зоні не менш як чотири роки;

13) органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді.

Стаття 6. Порядок сплати судового збору

1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку. Документ про сплату судового збору дійсний для виконання дії протягом року з дня сплати.

За позовами, що подаються до судів в іноземній валюті, судовий збір сплачується в гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

2. У разі коли судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі залежно від ціни позову, при цьому визначена позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент подання позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступною сплатою недоплаченої або з поверненням переплаченої суми судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

Якщо розмір позовних вимог збільшено або висунуто нові позовні вимоги, то несплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання про повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 Закону.

Якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання попередньої заяви.

3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового характеру, а також для позовних заяв немайнового характеру.

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється як за розірвання шлюбу, так і за поділ майна.

4. За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі коли сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору, якщо не минув рік з дня його сплати.

5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір сплачений не був.

У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.

6. Якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється виходячи із загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

Судовий збір справляється виходячи із загальної суми позову також у разі:

подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;

об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.

7. Розподіл судового збору між сторонами здійснюється відповідно до закону.

Стаття 7. Повернення судового збору

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду;

5) закриття провадження у справі.

2. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається у розмірі переплаченої суми; в інших випадках, встановлених частиною першою цієї статті, - повністю.

У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або заяви про його скасування внесена сума судового збору стягувачу не повертається.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством України.

Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

1. Ураховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України

1. Судовий збір зараховується до Державного бюджету України.

2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення діяльності судів, пов'язаної з безпосереднім розглядом справ та інформаційно-технічними послугами, відповідно до закону про Державний бюджет України.

Стаття 10. Здійснення контролю за сплатою судового збору

1. Суддя перевіряє повноту сплати судового збору перед відкриттям провадження у справі та перед видачею судом документів, а у разі відстрочення або розстрочення сплати судового збору на певний строк - перед ухваленням судового рішення у справі.

2. Контроль за правильністю та повнотою сплати судового збору здійснюють органи державної податкової служби України.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р, N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188; 2003 р., N 35, ст. 271; 2005 р., N 52, ст. 562):

у статтях 435, 45, 46, 47 і 49 слова "державне мито" в усіх відмінках замінити словами "судовий збір" у відповідному відмінку;

статтю 811 доповнити частиною такого змісту:

"Розмір судового збору за роздрукування та видачу копії інформації технічного запису судового засідання встановлюється законом";

статтю 120 доповнити частиною такого змісту:

"За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-41, ст. 492, N 42, ст. 492; 2005 р., N 32, ст. 422, N 35-36, ст. 446, N 37, ст. 446, N 52, ст. 562):

у частині першій статті 81 слова "а також витрати, пов'язані з виготовленням та видачею копій судових рішень" виключити;

частину першу статті 99 викласти у такій редакції:

"1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

частину шосту статті 197 викласти у такій редакції:

"6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу копії інформації технічного запису судового засідання встановлюється законом";

частину третю статті 370 викласти у такій редакції:

"3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446):

частину третю статті 44 викласти у такій редакції:

"3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу копії технічного запису судового засідання встановлюється законом";

частину четверту статті 260 викласти у такій редакції:

"4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

4) у частині третій статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "державного мита" замінити словами "судового збору";

5) частину шосту статті 9 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128) викласти у такій редакції:

"6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом".

3. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300; 1995 р., N 30, ст. 229; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41, ст. 192, N 52, ст. 302, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70; 1999 р., N 25, ст. 211; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 229, ст. 232, N 38, ст. 317, N 46, ст. 398, N 50, ст. 436; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 10-11, ст. 87, N 14, ст. 102, N 26, ст. 194, N 28, ст. 214, N 38, ст. 314; 2004 р., N 2, ст. 6, N 7, ст. 58, N 8, ст. 62, N 19, ст. 268, N 25, ст. 353, N 33-34, ст. 403; 2005 р., N16, ст. 259, N 17-19, ст. 267, N 33, ст. 427; 2006 р., N 16, ст. 134, N 19-20, ст. 164, N 31, ст. 268) у частині сплати державного мита за подання заяв і скарг до суду (господарського суду), за видачу судом копій документів та надання пільг щодо сплати державного мита при поданні заяв і скарг до суду (господарського суду).

____________

Опрос