Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения убытков, нанесенных газоснабжающему или газораспределительному предприятию вследствие нарушения потребителем природного газа Правил предоставления населению услуг по газоснабжению

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Порядок, Постановление от 29.05.2003 № 475
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2003 року N 475

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 7 вересня 2005 року N 785
,
 від 23 червня 2011 року N 1075

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 28 жовтня 2014 року N 185)

(У назві та тексті постанови слова "газопостачальна організація" та "газотранспортна організація" в усіх відмінках замінено словами "газопостачальне підприємство" та "газорозподільне підприємство" у відповідних відмінках згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23 червня 2011 року N 1075)

Відповідно до Закону України "Про природні монополії", Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання" та з метою підвищення відповідальності споживачів природного газу за виконання Правил надання населенню послуг з газопостачання Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

(преамбула із змінами, внесеними згідно
 з постановою НКРЕ від 07.09.2005 р. N 785)

Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання (додається).

 

Голова Комісії  

Ю. Продан 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр палива та енергетики України
(лист від 29.04.2003 N 01/31-408)

 
С. Єрмілов 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
(лист від 20.05.2003 N 28-06/08-2826) 

 
С. Мороз 

В. о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(лист від 21.05.2003 N 5-3/13-3388)

 
 
В. Задирайко

 

ПОРЯДОК
відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання

(У назві та тексті Порядку слова "газопостачальна організація" та "газотранспортна організація" в усіх відмінках замінено словами "газопостачальне підприємство" та "газорозподільне підприємство" у відповідних відмінках згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23 червня 2011 року N 1075)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246, та запроваджує механізм відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу (далі - газ) Правил.

Дія цього Порядку поширюється на газопостачальні, газорозподільні підприємства та споживачів газу.

1.2. Основні терміни, що вживаються у Порядку, мають таке значення:

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення власних побутових потреб у природному газі;

(абзац другий пункту 1.2 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

газопостачальне підприємство - підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

газорозподільне підприємство - підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газорозподільного підприємства до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

експертиза лічильника газу - комплекс дій, які проводяться з метою установлення придатності лічильника газу до застосування в разі сумніву в цьому споживача або постачальника газу;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом шостим
 згідно з  постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

контрольне зняття показань лічильників газу - фіксація показів приладу обліку споживача представником газопостачального (газорозподільного) підприємства в документі встановленої форми, які підтверджуються підписом споживача;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з  постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

норма споживання газу - обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

повірка лічильника газу - встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

самовільне відновлення газопостачання - самовільне втручання споживача в роботу системи газопостачання з метою відновлення газопостачання, яке було припинено в результаті порушення споживачем пункту 19 Правил надання населенню послуг з газопостачання;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно з  постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим_

самовільне підключення - підключення газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання, у тому числі шляхом врізки в газопроводи, без узгодження із спеціалізованим підприємством;

(абзац дванадцятий пункту 1.2 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

своєчасне повідомлення - надання споживачем у письмовій формі газопостачальному (газорозподільному) підприємству інформації щодо зміни розміру опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні споживача, та видів споживання природного газу не пізніше ніж у місячний строк з моменту настання змін (за відсутності лічильника газу) або інформації про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо) до виявлення таких недоліків представником газопостачального підприємства;

(абзац тринадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

споживач (населення) - фізична особа, яка отримує природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень.

(абзац чотирнадцятий пункту 1.2 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

(пункт 1.2 в редакції постанови
 НКРЕ від 07.09.2005 р. N 785)

1.3. Порушення споживачем Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству:

використання газу у разі самовільного підключення до системи газопостачання;

використання газу в разі самовільного відновлення газопостачання;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом третім
 згідно з  постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, а також дій споживача, які призводять до заниження показань лічильника;

зрив пломб на газових приладах та пристроях, опломбованих газопостачальним або газорозподільним підприємством;

використання газу (у разі відсутності лічильника) у випадку, коли не було своєчасно повідомлено газопостачальне або газорозподільне підприємство про зміну розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надаються послуги з газопостачання понад один місяць, встановлення додаткових газових приладів та пристроїв;

відмова в доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої), запірна арматура та лічильники газу, представникам газопостачального або газорозподільного підприємства у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу, проведення інвентаризації газового обладнання та планово-технічного обслуговування, припинення газопостачання;

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

відмова у доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства для їх демонтажу та монтажу, пов'язаного з проведенням періодичної повірки лічильників газу.

(пункт 1.3 доповнено абзацом восьмим згідно з
 постановою НКРЕ від 07.09.2005 р. N 785)

2. Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству

2.1. У разі самовільного підключення додаткових (не передбачених у проектній документації) газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання або підключення шляхом зриву, або пошкодження цілісності пломб на відключаючих пристроях перед газовими приладами та пристроями, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття заглушок тощо, розрахунок збитків здійснюється за Нормами споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників (далі - Норми), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619, з урахуванням:

(абзац перший пункту 2.1 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

кількості днів з часу останнього контрольного зняття представником газопостачальному або газорозподільному підприємству показань лічильника до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців (за наявності лічильника);

кількості днів з дня останньої технічної перевірки газових приладів та пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, але не більше ніж за 6 місяців (за відсутності лічильника);

кількості самовільно підключених газових приладів та пристроїв.

У разі самовільного підключення газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом врізки в газопроводи, яке не може бути виявлене при планових обходах, а лише із застосуванням спеціальних приладів та методів, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з дня пуску газу на об'єкт до дня виявлення самовільного підключення, але не більше трьох років з урахуванням кількості самовільно підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості проживаючих осіб.

(абзац п'ятий пункту 2.1 у редакції
 постанови НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

У разі самовільного відновлення газопостачання розрахунок збитків здійснюється за Нормами з дня припинення газопостачання до дня виявлення самовільного відновлення газопостачання, але не більше ніж за шість місяців, з урахуванням кількості самовільно підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості проживаючих осіб.

(пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з
  постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

2.2. У разі пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілісності його пломб з вини споживача або дій споживача, що призвело до заниження показань лічильника, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з урахуванням кількості підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, та кількості днів з часу останнього контрольного зняття представником газопостачального або газорозподільного підприємства показань лічильника газу до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується актом експертизи лічильника газу, який складається за результатами проведення експертизи лічильника газу відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 N 619.

(абзац другий пункту 2.2 в редакції
 
постанов НКРЕ від 07.09.2005 р. N 785,
 від 23.06.2011 р. N 1075)

2.3. У разі несвоєчасного повідомлення споживачем газопостачального або газорозподільного підприємства про зміну розміру опалювальної площі, встановлення додаткових газових приладів та пристроїв, кількості осіб, яким надаються послуги з газопостачання понад один місяць (за умови відсутності лічильників газу), розрахунок збитків здійснюється за Нормами з урахуванням кількості підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, кількості днів з дня, коли відбулись такі зміни, а у разі неможливості встановлення цієї дати, то з дня останньої технічної перевірки газових приладів та пристроїв (дата проведення технічної перевірки фіксується у відомості проведення технічної перевірки), розміру опалювальної площі та кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

2.4. При порушеннях, що визначені в п. 2.1, п. 2.2 та п. 2.3 цього Порядку, нарахування за користування опалювальними газовими приладами в неопалювальний період здійснюється в обсязі 30 % від Норми, що діє в опалювальний період.

2.5. У разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої) та лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу, проведення інвентаризації газового обладнання, планово-технічного обслуговування, припинення газопостачання, нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня останнього зняття показань лічильника до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представника газопостачального/газорозподільного підприємства до лічильника.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

Факт відсутності вільного доступу має бути засвідчений виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування та оформлений відповідним актом.

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

2.6. У випадку прострочення періодичної повірки лічильників газу з вини споживача (у разі відмови споживача представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу та монтажу) нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня такої відмови до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства до лічильників та проведено їх періодичну повірку.

Факт відсутності вільного доступу має бути засвідчений виборною особою будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з
 постановою НКРЕ від 07.09.2005 р. N 785)

3. Інші умови

3.1. У разі виявлення газопостачальним або газорозподільним підприємством порушень Правил складається акт-претензія за формою згідно з додатком.

Акт-претензія складається за участю споживача та представника газопостачального або газорозподільного підприємства і скріплюється їх підписами.

Акт-претензія складається у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

У разі відмови споживача від підписання акта він підписується представниками газопостачального або газорозподільного підприємства у кількості не менше трьох осіб та робиться відмітка в ньому про відмову споживача від підпису.

3.2. У разі своєчасного письмового повідомлення споживачем газопостачального або газорозподільного підприємства про вихід з ладу лічильника, його несправність, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, пломб на лічильнику або на газових приладах та пристроях (до виявлення цих порушень представником газопостачального або газорозподільного підприємства) та за умови відсутності явних ознак навмисного пошкодження лічильника газу або пломби на ньому та на газових приладах, пристроях, цей Порядок не застосовується.

3.3. У разі пошкодження лічильника газу з вини споживача, яке призвело до заниження його показань, що підтверджено висновком експертизи, проведеної в установленому порядку, він додатково відшкодовує вартість робіт, пов'язаних з позаплановою перевіркою (повіркою), ремонтом або встановленням нового лічильника газу.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

3.4. Розрахунок вартості робіт, пов'язаних з позаплановою перевіркою (повіркою), ремонтом або встановленням нового лічильника газу, визначається газопостачальним або газорозподільним підприємством поелементно з оформленням калькуляції для кожного виду робіт.

3.5. У разі нарахування збитків пільги та субсидії, на які мають право споживачі, не враховуються.

3.6. З рахунка, пред'явленого споживачеві для сплати, виключаються суми, сплачені споживачем за період нарахування збитків.

Сума збитків, нарахована споживачеві за порушення вимог Правил, уноситься до платіжного документа окремим рядком із зазначенням виду платежу.

(пункт 3.6 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

Обсяг газу (або його частка), визначений при нарахуванні збитків, що припадає на період календарного року, у якому зафіксоване порушення, включається до річного обсягу використаного споживачем природного газу в цьому календарному році.

(пункт 3.6 доповнено абзацом третім згідно з
 постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

3.7. Розрахунок збитків у всіх випадках здійснюється за цінами на газ для населення, що діяли на момент виявлення порушення.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою НКРЕ від 23.06.2011 р. N 1075)

3.8. У разі, якщо між газопостачальним або газорозподільним підприємством і споживачем не досягнуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішуються у визначеному законодавством порядку.

 

Начальник управління
регулювання та цінової політики
нафтогазового комплексу
 

 
 
С. Волос
 

 

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

_____________________________
(назва населеного пункту)  

________________
(дата складання) 

Згідно з договором N ____________________________________________

газопостачальне (газорозподільне) підприємство ______________________

в особі ________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

висловлює претензії споживачеві __________________________________

_______________________________________________________________
                                                      (адреса, прізвище, ім'я та по батькові) 

з приводу ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Опис порушень _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

У зв'язку з викладеним споживачу необхідно ________________________
_______________________________________________________________

Інші умови _____________________________________________________
_______________________________________________________________

Зауваження споживача __________________________________________
_______________________________________________________________

Цей акт склали:

Представник Постачальника
_______________________________
_______________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
Адреса ________________________
_______________________________

Телефон _______________________ 

Споживач
_______________________________
_______________________________
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
Адреса ________________________
_______________________________

Телефон _______________________ 

Інші представники Постачальника
_______________________________
_______________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
Адреса ________________________
_______________________________

Телефон _______________________ 

Інші представники Споживача
_______________________________
_______________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
Адреса ________________________
_______________________________

Телефон _______________________ 

____________

Опрос