Идет загрузка документа (814 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 07 июля 2016 года N 1234

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 27.04.2017 № 603

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2017 року N 603

м. Київ

Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234 "Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за N 1090/29220, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234

1. Пункт 1 доповнити новими підпунктами 11 - 18 такого змісту:

"11) форму звітності N 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи";

12) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи";

13) форму звітності N 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях";

14) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях";

15) форму звітності N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про балансування газотранспортної системи";

16) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про балансування газотранспортної системи";

17) форму звітності N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ";

18) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ".".

2. У формі звітності N 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії":

1) після рядка 4.2 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

"

5

Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 5, 5.1 та 5.2 вважати відповідно рядками 6, 6.1 та 6.2;

таблицю додатка 1 викласти в такій редакції:

"

N з/п

Перелік оптових продавців, у тому числі за кордоном

Об'єм/обсяг природного газу
(фактичний)
(тис. м3)

Ціна природного газу

Без ПДВ

З ПДВ
(грн за тис. м3)

(дол. США за тис. м3)*

(євро за тис. м3)*

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності N 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії":

1) у пункті 1 розділу I слова "для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню" замінити словами "та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів";

2) у розділі III:

у пунктах 1, 3, 4 слова "для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню" замінити словами "та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів";

у пунктах 6, 9, 10, 18, 19 після слів "побутових споживачів" доповнити знаком та словами ", релігійних організацій";

у пункті 7 слова "для побутових споживачів і виробників теплової енергії" виключити;

після пункту 16 доповнити новим пунктом 17 такого змісту:

"17. У рядку 5 "Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" зазначаються фактичний об'єм/обсяг постачання природного газу і ціна природного газу.".

У зв'язку з цим пункти 17 - 19 вважати відповідно пунктами 18 - 20;

у пункті 18 слова та цифру "У рядку 5" замінити словами та цифрою "У рядку 6", цифри "5.1" замінити цифрами "6.1", цифри "5.2" замінити цифрами "6.2";

у пункті 19 цифри "5.1" замінити цифрами "6.1";

у пункті 20 цифри "5.2" замінити цифрами "6.2".

4. Таблицю додатка 3 форми звітності N 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про оптові ціни на природний газ" викласти в такій редакції:

"

Перелік оптових продавців за кордоном (імпорт газу), у яких здійснювалась оптова закупівля природного газу

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу відповідно до договорів на купівлю-продаж природного газу

Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України

Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* заповнюються лише ті графи, які відповідають валюті, передбаченій договором купівлі-продажу (зберігання (закачування, відбору), транспортування) природного газу

".

5. У формі звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу":

1) розділи I та II викласти в такій редакції:

"

Розділ I. Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу

N з/п

Показники

___ квартал

___ місяць

___ місяць

___ місяць

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Видобування природного газу, усього, з якого:

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

1.1

поставлено споживачам

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

2

Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

поставлено споживачам

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

3

Відбір природного газу з газосховищ, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для постачання споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відбір природного газу власного видобутку з газосховищ для постачання споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

побутовим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2

релігійним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3

ТКЕ населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4

ТКЕ бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5

ТКЕ релігія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6

ТКЕ інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Власні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ

N з/п

Показники

Кількість споживачів

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оплачено за природний газ

Оплачено за борги минулих періодів

Рівень оплати

Борг

Вимога щодо передоплати

Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника

Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками

(од.)

(тис. м3)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

%

(тис. грн)

так/ні

так/ні

так/ні

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

1.1

побутовим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

1.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

1.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

релігійним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

ТКЕ, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

ТКЕ населення

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2

ТКЕ бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3

ТКЕ релігія

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4

ТКЕ інші

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

2) у розділі III:

у графах 2, 4 та 6 слова та символи "об'єм/обсяг споживання (фактичний)" замінити словами та символами "річний об'єм/обсяг споживання";

у рядку 1.2.3.1 слова та цифри "до 27 тис. м3" замінити словами та цифрами "до 250 тис. м3";

у рядку 1.2.3.2 слова та цифри "від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3" замінити словами та цифрами "від 250 тис. м3 (включно) до 25000 тис. м3";

у рядку 1.2.3.3 слова та цифри "від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3" замінити словами та цифрами "понад 25000 тис. м3 (включно)";

рядки 1.2.3.4 - 1.2.3.6 виключити;

3) доповнити новим розділом VI такого змісту:

"

Розділ VI. Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу

N з/п

Код області

Код ЄДРПОУ

Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу

за __ квартал

з початку року

(тис. грн)

(тис. грн)

А

1

2

3

4

1

 

 

 

 

";

4) таблицю додатка викласти в такій редакції:

"

N

з/п

Перелік оптових продавців (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг закупленого природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України

Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні, усього, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

 

 

2.1

 

 

х

х

х

х

х

 

 

...

 

 

х

х

х

х

х

 

 

____________
* заповнюються лише ті графи, які відповідають валюті, передбаченій договором купівлі-продажу (зберігання (закачування, відбору), транспортування) природного газу

".

6. У розділі III Інструкції щодо заповнення форми звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу":

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. У розділі I "Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу" відображається інформація постачальника щодо фактичного об'єму/обсягу видобування / закупівлі / відбору з газосховищ / постачання природного газу; фактичного об'єму/обсягу природного газу для власних потреб постачальника; середньозваженої ціни видобутого / закупленого / відібраного із газосховищ / поставленого природного газу; середньозваженої ціни природного газу на власні потреби за звітний період та в розрізі кожного місяця звітного періоду:

1) у графах 1, 4, 7 та 10 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, видобутого, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, відібраного з газосховищ, поставленого відповідним категоріям споживачів, а також для власних потреб постачальника, підсумком за квартал та кожен місяць звітного кварталу відповідно до актів приймання-передачі;

2) у графах 2, 5, 8 та 11 "Ціна природного газу без ПДВ" зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої собівартості однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку;

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби без урахування податку на додану вартість;

3) у графах 3, 6, 9 та 12 "Ціна природного газу з ПДВ" зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби з урахуванням податку на додану вартість;

4) у рядку 1 "Видобування природного газу, усього, з якого:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, видобутого постачальником, та середньозважена собівартість однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

5) у рядку 1.1 "поставлено споживачам" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було видобуто постачальником за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

6) у рядку 2 "Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

7) у рядку 2.1 "поставлено споживачам" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який був закуплений в оптових продавців за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

8) у рядку 3 "Відбір природного газу з газосховищ, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для постачання споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (газ, закачаний до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

9) у рядку 4 "Відбір природного газу власного видобутку з газосховищ для постачання споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (видобутий та закачаний газ до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

10) у рядку 5 "Постачання природного газу, усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником споживачам, який складається із суми показників рядків 5.1 та 5.2, та його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.1 та 5.2, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

11) у рядку 5.1 "побутовим споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

12) у рядку 5.2 "непобутовим споживачам усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, який складається із суми показників рядків 5.2.1 - 5.2.7, та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.2.1 - 5.2.7, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

13) у рядку 5.2.1 "бюджетним установам та організаціям" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

14) у рядку 5.2.2 "релігійним організаціям" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником релігійним організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

15) у рядку 5.2.3 "ТКЕ населення" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

16) у рядку 5.2.4 "ТКЕ бюджет" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

17) у рядку 5.2.5 "ТКЕ релігія" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

18) у рядку 5.2.6 "ТКЕ інші" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших споживачів, крім зазначених у рядках 5.2.3 - 5.2.5, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

19) у рядку 5.2.7 "промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання" зазначаються фактичний об'єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

20) у рядку 6 "Власні потреби" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, спожитий постачальником для власних потреб, та середньозважена ціна закупівлі, відбору такого природного газу (без ПДВ, з ПДВ), а також середньозважена собівартість однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку для власних потреб за квартал та кожний місяць звітного кварталу.

2. У розділі II "Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ" відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об'єму/обсягу постачання природного газу, стану розрахунків за поставлений природний газ, а також умови оплати послуг та вимоги договорів постачання природного газу, які можуть обмежувати права споживача змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками:

1) у графі 1 "Кількість споживачів" зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

3) у графі 3 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. грн з ПДВ, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

4) у графі 4 "Оплачено за природний газ" зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати за договорами постачання природного газу;

5) у графі 5 "Оплачено за борги минулих періодів" зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих періодів/років;

6) у графі 6 "Рівень оплати" зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих періодів/років за договорами постачання природного газу. Розрахунок значення графи 6 здійснюється за формулою гр. 6 = гр. 4 / гр. 3 ґ 100;

7) у графі 7 "Борг" зазначається інформація щодо загальної заборгованості перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду за договорами постачання природного газу з урахуванням боргів минулих періодів (у тому числі років);

8) у графі 8 "Вимога щодо передоплати" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу вимог щодо попередньої оплати постачальнику споживачами послуг з постачання природного газу. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено передоплату, то вказується "так", в інших випадках - "ні";

9) у графі 9 "Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу обов'язкових вимог стосовно сплати споживачами компенсаційних виплат постачальнику у разі зміни постачальника. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено фінансову компенсацію (плату) у разі зміни постачальника, то вказується "так", в інших випадках - "ні";

10) у графі 10 "Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу положень, які обмежують можливості споживача укладати договори постачання природного газу з іншими постачальниками. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено обмеження споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками, то вказується "так", в інших випадках - "ні";

11) у рядку 1 "Постачання природного газу, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого споживачам, та стан розрахунків споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

12) у рядку 1.1 "побутовим споживачам" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником побутовим споживачам, та стан розрахунків побутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

13) у рядку 1.2 "непобутовим споживачам, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, та стан розрахунків непобутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.2.1 - 1.2.4;

14) у рядку 1.2.1 "бюджетним установам та організаціям" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, стан розрахунків бюджетних установ та організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

15) у рядку 1.2.2 "релігійним організаціям" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником релігійним організаціям, стан розрахунків релігійних організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

16) у рядку 1.2.3 "ТКЕ, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1 - 1.2.3.4, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

17) у рядку 1.2.3.1 "ТКЕ населення" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

18) у рядку 1.2.3.2 "ТКЕ бюджет" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

19) у рядку 1.2.3.3 "ТКЕ релігія" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

20) у рядку 1.2.3.4 "ТКЕ інші" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших суб'єктів господарювання, крім вказаних у рядках 1.2.3.1 - 1.2.3.3, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

21) у рядку 1.2.4 "промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, стан розрахунків промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками.";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. У розділі III "Зміна споживачами постачальника природного газу" відображається інформація постачальника (діючого постачальника) щодо кількості споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичного річного об'єму/обсягу споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середньої тривалості зміни постачальника та кількості споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік споживачами вказується його розрахункове значення. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами:";

підпункти 1 - 4 викласти в такій редакції:

"1) у графах 1 та 2 "кількість повідомлень" та "річний об'єм/обсяг споживання" зазначаються кількість повідомлень споживачами діючого постачальника про намір змінити постачальника (розірвати договір постачання природного газу або його призупинити в частині постачання природного газу з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

2) у графах 3 та 4 "кількість споживачів" та "річний об'єм/обсяг споживання" зазначаються кількість споживачів, які змінили постачальника (розірвали/призупинили договір постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

3) у графах 5 та 6 "кількість споживачів" та "річний об'єм/обсяг споживання" зазначаються кількість споживачів, яким відмовили у зміні постачальника (розірванні/призупиненні договору постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

4) у графі 7 "Середня тривалість зміни постачальника" зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких споживачі змінювали постачальника, яка розраховується як середня кількість днів по кожному споживачу з дати отримання діючим постачальником повідомлення від споживача про намір змінити постачальника (про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу) до дати розірвання або призупинення договору постачання природного газу з діючим постачальником;";

підпункти 11 - 19 викласти в такій редакції:

"11) у рядку 1 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника споживачами та кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

12) у рядку 1.1 "побутові споживачі" зазначаються кількість побутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника побутовими споживачами та кількість побутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

13) у рядку 1.2 "непобутові споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються кількість непобутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника непобутовими споживачами та кількість непобутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.1 - 1.2.4. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

14) у рядку 1.2.1 "ТКЕ" зазначаються кількість виробників теплової енергії, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника виробниками теплової енергії та кількість виробників теплової енергії, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

15) у рядку 1.2.2 "бюджетні установи та організації" зазначаються кількість бюджетних установ та організацій, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника бюджетними установами та організаціями та кількість бюджетних установ та організацій, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

16) у рядку 1.2.3 "промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника промисловими підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1 - 1.2.3.3. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

17) у рядку 1.2.3.1 "до 250 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

18) у рядку 1.2.3.2 "від 250 тис. м3 (включно) до 25000 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м3 (включно) до 25000 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м3 (включно) до 25000 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

19) у рядку 1.2.3.3 "понад 25000 тис. м3 (включно)" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають більше 25000 тис. м3 (включно) на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають більше 25000 тис. м3 (включно) на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об'єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;";

підпункти 20 - 22 виключити;

3) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. У розділі VI "Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу" відображається інформація щодо коду області, в якій знаходиться місце реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу, ЄДРПОУ постачальника природного газу та обсяг чистого доходу (виручки) від діяльності з постачання природного газу за відповідний квартал та наростаючим підсумком з початку року:

1) у графі 1 "Код області" зазначається код області / міста зі спеціальним статусом згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), в якій/якому знаходиться місце реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу станом на кінець звітного періоду;

2) у графі 2 "Код ЄДРПОУ" зазначається ідентифікаційний номер юридичної особи - постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду;

3) у графі 3 "Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу за __ квартал" зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період;

4) у графі 4 "Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу з початку року" зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком наростаючим підсумком з початку року;

5) у рядку 1 зазначається інформація щодо коду області / міста зі спеціальним статусом згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), в якій/якому знаходиться місце реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу станом на кінець звітного періоду, ідентифікаційного номера юридичної особи - постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду, фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період та наростаючим підсумком з початку року.".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

4) у пункті 7:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у графах 2, 3 та 4 "Оптова ціна природного газу без ПДВ" зазначається оптова ціна купівлі природного газу без ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у доларах США, євро та/або національній валюті в розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;";

у підпункті 3 цифру "4" замінити цифрою "5";

у підпункті 4 цифру "5" замінити цифрою "6";

у підпункті 5 слово та цифри "6 та 7" замінити словом та цифрами "7 та 8".

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про використання потужності газотранспортної системи

за 20__ рік

Подають

Термін подання

ліцензіати, що провадять господарську діяльність з транспортування природного газу
 
 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

до 20 січня, наступного за звітним періодом


 

 

Форма N 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 липня 2016 року N 1234

Респондент:

 

Суб'єкт господарювання:

____________________________________________________________________________________________
(найменування)

Місцезнаходження:

____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N офісу)


                             Розділ I. Операційно-технічні показники

Код рядка

Показники

Одиниці

За звітний період

А

Б

В

1

1

Довжина мереж

тис. км

 

2

Виробничо-технологічні витрати та втрати природного газу, усього, у тому числі:

тис. м3

 

2.1

виробничо-технологічні витрати природного газу

 

 

2.2

втрати природного газу

тис. м3

 

3

Витрати природного газу на власні потреби

тис. м3

 

4

Загальна технічна потужність точок входу до ГТС, з них:

тис. м3/добу

 

4.1

від суміжних газовидобувних підприємств

тис. м3/добу

 

4.2

від газосховищ

тис. м3/добу

 

4.3

з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ

 

 

4.4

на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

4.4.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

4.4.n

 

тис. м3/добу

 

5

Загальна технічна потужність точок виходу з ГТС, з них:

тис. м3/добу

 

5.1

до ГРМ

тис. м3/добу

 

5.2

до прямих споживачів (приєднаних до ГТС)

тис. м3/добу

 

5.3

до газосховищ

тис. м3/добу

 

5.4

на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

5.4.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

5.4.n

 

тис. м3/добу

 

6

Кількість прямих споживачів, усього, з них:

од.

 

6.1

ТКЕ

од.

 

6.2

бюджетні організації

од.

 

6.3

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання

од.

 

7

Кількість активних прямих споживачів

од.

 

8

Кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільних систем

од.

 

9

Кількість заяв на приєднання

од.

 

10

Кількість нових приєднань, з них:

од.

 

10.1

прямих споживачів

од.

 

10.2

газовидобувних підприємств

од.

 

10.3

Операторів ГРМ

од.

 

11

Тривалість приєднання:

дні(в)

 

11.1

(розшифрувати)

дні(в)

 

...

...

дні(в)

 

11.n

 

дні(в)

 

12

Кількість відключень за неоплату послуг, з них:

од.

 

12.1

прямих споживачів

од.

 

13

Об'єм/обсяг природного газу, переданий до віртуальної точки входу з ГРМ до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ

тис. м3

 

14

Об'єм/обсяг природного газу, переданий до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС

тис. м3

 

15

Об'єм/обсяг природного газу, відібраний споживачами, приєднаними до мереж газовидобувного підприємства, через віртуальну точку виходу з ГТС

тис. м3

 

16

Об'єм/обсяг протранспортованого природного газу, усього, у тому числі, до:

тис. м3

 

16.1

прямих споживачів (приєднаних до ГТС), усього, у тому числі:

тис. м3

 

16.1.1

ТКЕ

тис. м3

 

16.1.2

бюджетних організацій

тис. м3

 

16.1.3

промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання

тис. м3

 

16.2

газорозподільних систем

тис. м3

 

16.3

газосховищ

тис. м3

 

17

Об'єм/обсяг природного газу, відібраний з ПСГ та переданий до точок виходу з ГТС на міждержавних з'єднаннях

тис. м3

 

18

Об'єм/обсяг імпорту природного газу

тис. м3

 

19

Об'єм/обсяг експорту природного газу

тис. м3

 

20

Об'єм/обсяг транзиту природного газу

тис. м3

 

21

Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок входу до ГТС, з них:

тис. м3/добу

 

21.1

від суміжних газовидобувних підприємств

тис. м3/добу

 

21.2

від газосховищ

тис. м3/добу

 

21.3

з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ

тис. м3/добу

 

22

Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок виходу з ГТС, з них:

тис. м3/добу

 

22.1

до ГРМ

тис. м3/добу

 

22.2

до прямих споживачів (приєднаних до ГТС)

тис. м3/добу

 

22.3

до газосховищ

тис. м3/добу

 

23

Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

23.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

23.n

 

тис. м3/добу

 

24

Середньорічна використана потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

24.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

24.n

 

тис. м3/добу

 

25

Максимальна (пікова) використана потужність точок входу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

25.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

25.n

 

тис. м3/добу

 

26

Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

26.1

(розшифрувати)

тис. м3/добу

 

...

...

тис. м3/добу

 

26.n

 

тис. м3/добу

 

27

Кількість замовників послуг транспортування, які замовляли потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:

од.

 

27.1

які використовували потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:

од.

 

27.1.1

(розшифрувати)

х

 

...

...

х

 

27.1.n

 

х

 

28

Кількість замовників послуг транспортування, яким надана потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, усього, у тому числі:

од.

 

28.1

від виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел

од.

 


Розділ II. Передача/відбір природного газу до/з газотранспортної системи

Код рядка

Показники

За місяць звітного року

січень
20__ р.

лютий
20__ р.

березень
20__ р.

квітень
20__ р.

травень
20__ р.

червень
20__ р.

липень
20__ р.

серпень
20__ р.

вересень
20__ р.

жовтень
20__ р.

листопад
20__ р.

грудень
20__ р.

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до ГТС, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

від суміжних газовидобувних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

з газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інше, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з ГТС, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

до газорозподільних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

прямим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

до газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

фактичні виробничо-технологічні втрати та витрати природного газу Оператора ГТС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

витрати природного газу Оператора ГТС на власні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

інше, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Використання потужності газотранспортної системи

Код рядка

Показники

За місяць звітного року

січень
20__ р.

лютий
20__ р.

березень
20__ р.

квітень
20__ р.

травень
20__ р.

червень
20__ р.

липень
20__ р.

серпень
20__ р.

вересень
20__ р.

жовтень
20__ р.

листопад
20__ р.

грудень
20__ р.

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Максимальна (пікова) використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів

Код
рядка

EIC-код замовника послуг транспор-
тування

Назва замовника послуг транспор-
тування

Надання послуг балан-
сування Опера-
тором ГТС

Алокація обсягів природного газу, здійсненних на замовника послуг транспортування (без урахування обсягів транзиту природного газу)

на точках входу

на точках виходу

в якій відбулася передача природ-
ного газу (віртуальна торгова точка)

від суміжних газовидо-
бувних підпри-
ємств

на міждер-
жавних з'єд-
наннях

з газо-
сховищ

до ГРМ (вірту-
альна точка)

до прямих спожи-
вачів

на міждер-
жавних з'єд-
наннях

до газо-
сховищ

в якій відбулася передача природ-
ного газу (вірту-
альна торгова точка)

до спожи-
вачів, приєд-
наних до мереж газовидо-
бувного підпри-
ємства (вірту-
альна точка)

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Врегулювання фізичних перевантажень

Код рядка

Дата виникнення фізичного перевантаження

Причина виникнення фізичного перевантаження

Величина гарантованої потужності, яку було обмежено

Тривалість обмеження гарантованої потужності

на точці входу

на точці виходу

на точці входу

на точці виходу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

год

год

А

1

2

3

4

5

6

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 


Розділ VI. Перелік постачальників, які здійснювали постачання
                        природного газу активним споживачам,
                      приєднаним до ГТС (прямим споживачам)

Код рядка

EIC-код постачальника

Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)

Кількість активних споживачів

Об'єм/обсяг постачання

од.

тис. м3

А

1

2

3

4

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

...

...

...

 

 

n

 

 

 

 


Розділ VII. Перелік постачальників, які здійснювали  постачання
  природного газу активним споживачам, приєднаним до ГРМ

Код рядка

EIC-код постачальника

Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)

Кількість активних споживачів

Об'єм/обсяг постачанн

од.

тис. м3

А

1

2

3

4

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

...

...

...

 

 

n

 

 

 

 


Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

Електронна пошта:
____________

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (далі - Оператор ГТС). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (далі - форма N 6а) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України "Про ринок природного газу", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2493.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 6а складається Оператором ГТС станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 січня року, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми N 6а вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є рік.

3. Форма N 6а направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

4. Форма N 6а підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою та скріплюється печаткою (за наявності). У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

5. Усі дані форми N 6а мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГТС не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 6а

1. У розділі I "Операційно-технічні показники" відображається інформація Оператора ГТС щодо загальної довжини мереж газотранспортної системи; виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу; витрат природного газу на власні потреби; технічної потужності точок входу/виходу до/з ГТС; кількості (прямих) споживачів усього та в розрізі відповідних категорій; кількості активних прямих споживачів та активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи; кількості заяв на приєднання; кількості нових приєднань та їх тривалості (із розшифруванням тривалості приєднання по кожному замовнику); кількості відключень за неоплату послуг; об'ємів/обсягів природного газу, переданого до віртуальної точки входу з ГРМ до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС; об'ємів/обсягів природного газу, переданого до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС; об'ємів/обсягів природного газу, відібраного споживачами, приєднаними до мереж газовидобувного підприємства, через віртуальну точку виходу з ГТС; об'ємів/обсягів протранспортованого природного газу; об'ємів/обсягів природного газу, відібраного з ПСГ та переданого до точок виходу з ГТС на міждержавних з'єднаннях; об'ємів/обсягів імпорту, експорту та транзиту природного газу; середньорічної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу до/з ГТС; використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу та виходу на міждержавному з'єднанні); максимальної (пікової) використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу та виходу на міждержавному з'єднанні); кількості замовників послуг транспортування, які замовляли потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС та використовували її (із розшифруванням відповідних замовників послуг транспортування); кількості замовників послуг транспортування, яким надана потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "За звітний період" зазначається інформація щодо загальної довжини мереж газотранспортної системи; виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу; витрат природного газу на власні потреби; технічної потужності точок входу/виходу до/з ГТС; кількості (прямих) споживачів усього та в розрізі відповідних категорій; кількості активних прямих споживачів та активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи; кількості заяв на приєднання; кількості нових приєднань та їх тривалості (із розшифруванням тривалості приєднання по кожному замовнику); кількості відключень за неоплату послуг; об'ємів/обсягів природного газу, переданого до віртуальної точки входу з ГРМ до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС; об'ємів/обсягів природного газу, переданого до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС; об'ємів/обсягів природного газу, відібраного споживачами, приєднаними до мереж газовидобувного підприємства, через віртуальну точку виходу з ГТС; об'ємів/обсягів протранспортованого природного газу; об'ємів/обсягів природного газу, відібраного з ПСГ та переданого до точок виходу з ГТС на міждержавних з'єднаннях; об'ємів/обсягів імпорту, експорту та транзиту природного газу; середньорічної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу до/з ГТС; використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу та виходу на міждержавному з'єднанні); максимальної (пікової) використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу та виходу на міждержавному з'єднанні); кількості замовників послуг транспортування, які замовляли потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС та використовували її (із розшифруванням відповідних замовників послуг транспортування); кількості замовників послуг транспортування, яким надана потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел протягом звітного періоду;

2) у рядку 1 "Довжина мереж" зазначається фактична довжина мереж газотранспортної системи, яка є на балансі Оператора ГТС станом на кінець звітного періоду;

3) у рядку 2 "Виробничо-технологічні витрати та втрати природного газу, усього, у тому числі:" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу в газотранспортній системі протягом звітного періоду, який складається із суми показників рядків 2.1 та 2.2;

4) у рядку 2.1 "виробничо-технологічні витрати природного газу" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття виробничо-технологічних витрат природного газу в газотранспортній системі протягом звітного періоду;

5) у рядку 2.2 "втрати природного газу" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття втрат природного газу в газотранспортній системі протягом звітного періоду;

6) у рядку 3 "Витрати природного газу на власні потреби" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття власних потреб Оператора ГТС протягом звітного періоду;

7) у рядку 4 "Загальна технічна потужність точок входу до ГТС, з них:" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок входу до газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 4.1, 4.2 та 4.3;

8) у рядку 4.1 "від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок входу до газотранспортної системи від газовидобувних підприємств станом на кінець звітного періоду;

9) у рядку 4.2 "від газосховищ" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок входу до газотранспортної системи від газосховищ станом на кінець звітного періоду;

10) у рядку 4.3 "з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ" зазначається загальна технічна потужність усіх віртуальних точок входу до газотранспортної системи з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

11) у рядку 4.4 "на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок входу (на міждержавних з'єднаннях) у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 4.4.1 - 4.4.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір технічної потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню);

12) у рядках 4.4.1 - 4.4.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір технічної потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається технічна потужність кожної точки входу (на міждержавному з'єднанні) у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн станом на кінець звітного періоду;

13) у рядку 5 "Загальна технічна потужність точок виходу з ГТС, з них:" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок виходу з газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4;

14) у рядку 5.1 "до ГРМ" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок виходу з газотранспортної системи до газорозподільних систем станом на кінець звітного періоду;

15) у рядку 5.2 "до прямих споживачів (приєднаних до ГТС)" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок виходу з газотранспортної системи до споживачів (прямих), приєднаних до ГТС, станом на кінець звітного періоду;

16) у рядку 5.3 "до газосховищ" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок виходу з газотранспортної системи до газосховищ станом на кінець звітного періоду;

17) у рядку 5.4 "на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальна технічна потужність усіх фізичних точок виходу (на міждержавних з'єднаннях) до газотранспортних систем сусідніх країн станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 5.4.1 - 5.4.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір технічної потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню);

18) у рядках 5.4.1 - 5.4.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір технічної потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається технічна потужність кожної точки виходу (на міждержавному з'єднанні) до газотранспортних систем сусідніх країн станом на кінець звітного періоду;

19) у рядку 6 "Кількість прямих споживачів, усього, з них:" зазначається загальна кількість прямих споживачів природного газу, приєднаних до газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми рядків 6.1, 6.2 та 6.3;

20) у рядку 6.1 "ТКЕ" зазначається кількість споживачів природного газу - виробників теплової енергії, приєднаних до газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду;

21) у рядку 6.2 "бюджетні організації" зазначається кількість споживачів природного газу - бюджетних установ та організацій, приєднаних до газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду;

22) у рядку 6.3 "промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання" зазначається кількість споживачів природного газу - промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, приєднаних до газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду;

23) у рядку 7 "Кількість активних прямих споживачів" зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газотранспортної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

24) у рядку 8 "Кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільних систем" зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газорозподільної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

25) у рядку 9 "Кількість заяв на приєднання" зазначається інформація щодо загальної кількості заяв на приєднання до газотранспортної системи, які надійшли до Оператора ГТС протягом звітного періоду від прямих споживачів, видобувників, виробників біогазу чи інших видів газу з альтернативних джерел, Операторів ГРМ тощо;

26) у рядку 10 "Кількість нових приєднань, з них:" зазначається інформація щодо загальної кількості приєднаних об'єктів до газотранспортної системи, на які здійснено пуск газу протягом звітного періоду, яка складається із суми рядків 10.1, 10.2 та 10.3;

27) у рядку 10.1 "прямих споживачів" зазначається інформація щодо кількості приєднаних об'єктів прямих споживачів до газотранспортної системи, на які здійснено пуск газу протягом звітного періоду;

28) у рядку 10.2 "газовидобувних підприємств" зазначається інформація щодо кількості приєднаних об'єктів газовидобувних підприємств до газотранспортної системи, на які здійснено пуск газу протягом звітного періоду;

29) у рядку 10.3 "Операторів ГРМ" зазначається інформація щодо кількості приєднаних об'єктів операторів газорозподільних систем до газотранспортної системи, на які здійснено пуск газу протягом звітного періоду;

30) у рядку 11 "Тривалість приєднання:" зазначається інформація щодо середньої тривалості приєднання всіх об'єктів замовників, на які було здійснено пуск газу протягом звітного періоду, що визначається як середня кількість днів з дати подання заяви на приєднання об'єкта замовника (до газотранспортної системи) до дати пуску газу на відповідний об'єкт по кожному замовнику приєднання;

31) у рядках 11.1 - 11.n (n - кількість замовників приєднання, на об'єкти яких здійснено пуск газу протягом звітного періоду) зазначається інформація щодо тривалості приєднання об'єкта замовника, на який було здійснено пуск газу протягом звітного періоду, що визначається як кількість днів з дати подання заяви на приєднання об'єкта замовника (до газотранспортної системи) до дати пуску газу на відповідний об'єкт;

32) у рядку 12 "Кількість відключень за неоплату послуг, з них:" зазначається інформація щодо загальної кількості здійснених відключень об'єктів від газотранспортної системи у зв'язку із заборгованістю/неоплатою послуг із транспортування та/або постачання природного газу протягом звітного періоду;

33) у рядку 12.1 "прямих споживачів" зазначається інформація щодо кількості здійснених відключень об'єктів прямих споживачів від газотранспортної системи у зв'язку із заборгованістю/неоплатою послуг із транспортування та/або постачання природного газу протягом звітного періоду;

34) у рядку 13 "Об'єм/обсяг природного газу, переданий до віртуальної точки входу з ГРМ до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, переданий до віртуальної точки входу з газорозподільної системи до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ, відповідно до наданих Операторами ГРМ алокацій обсягів природного газу для віртуальної точки входу з газорозподільної системи протягом звітного періоду;

35) у рядку 14 "Об'єм/обсяг природного газу, переданий до ГТС від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, переданий до газотранспортної системи від газовидобувних підприємств, підключених до ГТС, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом звітного періоду;

36) у рядку 15 "Об'єм/обсяг природного газу, відібраний споживачами, приєднаними до мереж газовидобувного підприємства, через віртуальну точку виходу з ГТС" зазначається інформація щодо фактичного об'єму/обсягу природного газу, відібраного споживачами, приєднаними до мереж газовидобувного підприємства, через віртуальну точку виходу з ГТС відповідно до алокацій обсягів природного газу для віртуальної точки виходу з ГТС протягом звітного періоду;

37) у рядку 16 "Об'єм/обсяг протранспортованого природного газу, усього, у тому числі, до:" відображається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою (без урахування транзиту) замовникам послуг транспортування згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу протягом звітного періоду, який складається із суми показників рядків 16.1, 16.2 та 16.3;

38) у рядку 16.1 "прямих споживачів (приєднаних до ГТС), усього, у тому числі:" наводиться загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою прямим споживачам згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та прямими споживачами протягом звітного періоду;

39) у рядку 16.1.1 "ТКЕ" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою виробникам теплової енергії, приєднаним до газотранспортної системи, згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та зазначеними споживачами протягом звітного періоду;

40) у рядку 16.1.2 "бюджетних організацій" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою бюджетним установам та організаціям, приєднаним до газотранспортної системи, згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та зазначеними споживачами протягом звітного періоду;

41) у рядку 16.1.3 "промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, приєднаним до газотранспортної системи, згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та зазначеними споживачами протягом звітного періоду;

42) у рядку 16.2 "газорозподільних систем" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою до газорозподільних систем згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та Операторами ГРМ протягом звітного періоду;

43) у рядку 16.3 "газосховищ" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу, протранспортований газотранспортною системою до газосховищ згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та Оператором газосховищ протягом звітного періоду;

44) у рядку 17 "Об'єм/обсяг природного газу, відібраний з ПСГ та переданий до точок виходу з ГТС на міждержавних з'єднаннях" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, відібраний з газосховищ та протранспортований до точок виходу з ГТС у суміжні газотранспортні системи згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між замовником послуг транспортування разом з оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи протягом звітного періоду;

45) у рядку 18 "Об'єм/обсяг імпорту природного газу" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, переданий до точок входу ГТС у підключеннях до суміжних газотранспортних систем згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, який після митного оформлення поміщений у митний режим імпорту, протягом звітного періоду;

46) у рядку 19 "Об'єм/обсяг експорту природного газу" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, переданий до точок виходу ГТС до суміжних газотранспортних систем згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, який після митного оформлення поміщений у митний режим експорту, протягом звітного періоду;

47) у рядку 20 "Об'єм/обсяг транзиту природного газу" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, переданий до точок входу ГТС у підключеннях до суміжних газотранспортних систем та протранспортований, у тому числі через газосховища, до точок виходу ГТС до суміжних газотранспортних систем згідно з підписаними актами приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, переміщений під митним контролем у митному режимі транзиту, протягом звітного періоду;

48) у рядку 21 "Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок входу до ГТС, з них:" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу до ГТС, право користування якою було надано газовидобувним підприємствам та операторам газосховищ на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

49) у рядку 21.1 "від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу від газовидобувних підприємств до ГТС, право користування якою було надано газовидобувним підприємствам на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

50) у рядку 21.2 "від газосховищ" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу від газосховищ до ГТС, право користування якою було надано операторам газосховищ на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

51) у рядку 21.3 "з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ" зазначається середньорічний розмір загальної потужності віртуальних точок входу до газотранспортної системи з ГРМ від газовидобувних підприємств, підключених до ГРМ, право користування якою було надано газовидобувним підприємствам на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

52) у рядку 22 "Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок виходу з ГТС, з них:" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС, право користування якою було надано операторам газорозподільних систем, прямим споживачам та операторам газосховищ на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

53) у рядку 22.1 "до ГРМ" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до ГРМ, право користування якою було надано операторам газорозподільних систем на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

54) у рядку 22.2 "до прямих споживачів (приєднаних до ГТС)" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до прямих споживачів (приєднаних до ГТС), право користування якою було надано прямим споживачам на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

55) у рядку 22.3 "до газосховищ" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, право користування якою було надано операторам газосховищ на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб'єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

56) у рядку 23 "Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано на звітний період;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та повторно не розподілено;

57) у рядках 23.1 - 23.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньорічний розмір потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано на звітний період;

розмір розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та повторно не розподілено.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 23.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

58) у рядку 24 "Середньорічна використана потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

59) у рядках 24.1 - 24.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньорічний розмір потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 24.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

60) у рядку 25 "Максимальна (пікова) використана потужність точок входу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається максимальний розмір загальної потужності точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір загальної потужності точок входу на міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

61) у рядках 25.1 - 25.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається максимальний розмір потужності кожної точки входу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір потужності кожної точки входу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

62) у рядку 26 "Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається максимальний розмір загальної потужності точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір загальної потужності точок виходу на міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

63) у рядках 26.1 - 26.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається максимальний розмір потужності кожної точки виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір потужності кожної точки виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

64) у рядку 27 "Кількість замовників послуг транспортування, які замовляли потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:" відображається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким Оператор ГТС здійснював розподіл потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

65) у рядку 27.1 "які використовували потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:" відображається інформація щодо кількості замовників послуг транспортування, які використовували потужність, розподілену Оператором ГТС, відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

66) у рядках 27.1.1 - 27.1.n (n - кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях протягом звітного періоду) вказується повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) кожного замовника послуг транспортування, який використовував потужність, розподілену Оператором ГТС, відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

67) у рядку 28 "Кількість замовників послуг транспортування, яким надана потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, усього, у тому числі:" зазначається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким надано потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел згідно з договором транспортування природного газу протягом звітного періоду;

68) у рядку 28.1 "від виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел" відображається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким надано потужність точок входу до ГТС від виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел згідно з договором транспортування природного газу протягом звітного періоду.

2. У розділі II "Передача/відбір природного газу до/з газотранспортної системи" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, фізично переданого до точок входу газотранспортної системи з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці входу на міждержавному з'єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу та інших надходжень природного газу до ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а також інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, фізично відібраного з точок виходу газотранспортної системи з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з'єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу, а також загальний об'єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1 - 12 зазначаються загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці входу на міждержавному з'єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу та інші надходження природного газу до ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а також загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраного з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з'єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу, а також загальний об'єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду;

2) у рядку 1 "Об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до ГТС, усього, у тому числі:" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом звітного періоду, та інших надходжень до ГТС без урахування транзиту природного газу протягом кожного місяця звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5;

3) у рядку 1.1 "від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

4) у рядку 1.2 "з газосховищ" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з підземних сховищ газу протягом кожного місяця звітного періоду;

5) у рядку 1.3 "через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

6) у рядках 1.3.1 - 1.3.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких об'єм/обсяг природного газу, переданий до ГТС, вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до окремої точки входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортної системи сусідньої країни без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 1.3.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

7) у рядку 1.4 "через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, переміщений під митним контролем в митному режимі транзиту, протягом кожного місяця звітного періоду;

8) у рядку 1.5 "інше, усього, у тому числі:" зазначається інший загальний об'єм/обсяг природного газу, крім об'єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 1.1 - 1.4, який було фізично передано до ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

9) у рядках 1.5.1 - 1.5.n розшифровується інший загальний об'єм/обсяг природного газу, крім об'єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 1.1 - 1.4, який було фізично передано до ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

10) у рядку 2 "Об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з ГТС, усього, у тому числі:" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з'єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду, а також загальний об'єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду, що складається із суми показників рядків 2.1 - 2.8;

11) у рядку 2.1 "до газорозподільних систем" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

12) у рядку 2.2 "прямим споживачам" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

13) у рядку 2.3 "до газосховищ" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газосховищ, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

14) у рядку 2.4 "через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

15) у рядках 2.4.1 - 2.4.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких об'єм/обсяг природного газу, відібраний з ГТС, вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з окремої точки виходу з фізичним розташуванням до газотранспортної системи сусідньої країни без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

16) у рядку 2.5 "через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)" зазначається загальний об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, переміщений під митним контролем у митному режимі транзиту, протягом кожного місяця звітного періоду;

17) у рядку 2.6 "фактичні виробничо-технологічні втрати та витрати природного газу Оператора ГТС" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу в газотранспортній системі протягом кожного місяця звітного періоду;

18) у рядку 2.7 "витрати природного газу Оператора ГТС на власні потреби" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття власних потреб Оператора ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

19) у рядку 2.8 "інше, усього, у тому числі:" зазначається інший загальний об'єм/обсяг природного газу, крім об'єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 2.1 - 2.7, який було фізично відібрано з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

20) у рядках 2.8.1 - 2.8.n розшифровується інший загальний об'єм/обсяг природного газу, крім об'єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 2.1 - 2.7, який було фізично відібрано з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду.

3. У розділі III "Використання потужності газотранспортної системи" зазначається інформація щодо максимальної (пікової) та середньомісячної використаної замовниками послуг транспортування потужності, встановленої на основі вимірювань, точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні), точок виходу з ГТС до ГРМ (із розшифруванням по точці виходу до кожної ГРМ), до прямих споживачів, до газосховищ, а також точок входу до ГТС з газосховищ та від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) у розрізі кожного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1 - 12 зазначаються максимальна (пікова) та середньомісячна використана замовниками послуг транспортування потужність, встановлена на основі вимірювань, точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні), точок виходу з ГТС до ГРМ (із розшифруванням по точці виходу до кожної ГРМ), до прямих споживачів, до газосховищ, а також точок входу до ГТС з газосховищ та від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) протягом кожного місяця звітного періоду;

2) у рядку 1 "Максимальна (пікова) використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях" інформація не відображається;

3) у рядках 1.1 - 1.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається розмір потужності окремої точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

4) у рядку 2 "Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:" зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

5) у рядках 2.1 - 2.n (n - кількість Операторів ГРМ) зазначається розмір потужності точок виходу з ГТС до окремої ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

6) у рядку 3 "Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів" зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до прямих споживачів, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

7) у рядку 4 "Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ" зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

8) у рядку 5 "Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ" зазначається розмір загальної потужності точок входу до ГТС з газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

9) у рядку 6 "Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається розмір загальної потужності точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

10) у рядку 7 "Середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

11) у рядках 7.1 - 7.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньомісячний розмір потужності окремої точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

12) у рядку 8 "Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

13) у рядках 8.1 - 8.n (n - кількість Операторів ГРМ) зазначається середньомісячний розмір потужності точок виходу з ГТС до окремої ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

14) у рядку 9 "Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до прямих споживачів, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

15) у рядку 10 "Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

16) у рядку 11 "Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу до ГТС з газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

17) у рядку 12 "Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду.

4. У розділі IV "Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів" зазначається інформація щодо наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об'ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без урахування об'ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу (віртуальна торгова точка);

на точках входу з родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, у тому числі приєднаних до газорозподільних систем, газосховищ та від газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу (віртуальна торгова точка);

на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств;

у розрізі кожного замовника послуг транспортування (із зазначенням його EIC-коду та повного найменування) у цілому протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "EIC-код замовника послуг транспортування" зазначається EIC-код замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Назва замовника послуг транспортування" вказується повне найменування замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "Надання послуг балансування Оператором ГТС" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, який було передано Оператором ГТС замовникам послуг транспортування в рамках надання послуг балансування газотранспортної системи протягом звітного періоду (включаючи січень місяць наступного звітного періоду для врегулювання небалансів, які виникли у замовників послуг транспортування в попередньому місяці звітного періоду) у розрізі замовників послуг транспортування;

4) у графі 4 "в якій відбулася передача природного газу (віртуальна торгова точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

5) у графі 5 "від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено газовидобувними підприємствами на замовників послуг транспортування на точках входу від газовидобувних підприємств, з урахуванням наданої Операторами ГРМ Оператору ГТС інформації про алокацію обсягів природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи, та направленого на віртуальну точку входу від газорозподільної системи протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

6) у графі 6 "на міждержавних з'єднаннях" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу від газотранспортних систем сусідніх країн протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

7) у графі 7 "з газосховищ" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу з газосховищ протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

8) у графі 8 "до ГРМ (віртуальна торгова точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Операторами ГРМ на замовників послуг транспортування на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем, з урахуванням інформації про алокацію обсягів природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи, та направленого на віртуальну точку входу від газорозподільної системи протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

9) у графі 9 "до прямих споживачів" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено прямими споживачами на замовників послуг транспортування на точках виходу до прямих споживачів протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

10) у графі 10 "на міждержавних з'єднаннях" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено операторами газотранспортних систем сусідніх країн на замовників послуг транспортування на точках виходу до газотранспортних систем сусідніх країн протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

11) у графі 11 "до газосховищ" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором газосховищ на замовників послуг транспортування на точках виходу до газосховищ протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

12) у графі 12 "в якій відбулася передача природного газу (віртуальна точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

13) у графі 13 "до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувного підприємства (віртуальна точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

14) у рядках 1 - n (де n - кількість замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду) вказується інформація щодо EIC-коду та найменування замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду, наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об'ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без врахування об'ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу;

на точках входу з родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, у тому числі приєднаних до газорозподільних систем, газосховищ та від газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу;

у розрізі кожного замовника послуг транспортування в цілому протягом звітного періоду;

на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств.

5. У розділі V "Врегулювання фізичних перевантажень" зазначається інформація щодо дати виникнення фізичного перевантаження, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності на точках входу та виходу до/з ГТС у звітному періоді, причини виникнення такого фізичного перевантаження, величини гарантованої потужності, яку було обмежено внаслідок відповідного фізичного перевантаження, а також тривалості обмеження гарантованої потужності, а саме:

1) у графі 1 "Дата виникнення фізичного перевантаження" зазначається кожна дата виникнення фізичного перевантаження на точці входу/виходу до/з ГТС, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності точки входу/виходу до/з ГТС протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Причина виникнення фізичного перевантаження" зазначається інформація щодо причини виникнення фізичного перевантаження на точці входу/виходу до/з ГТС, яке призвело до обмеження гарантованої потужності відповідної точки ГТС протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "на точці входу" зазначається величина гарантованої потужності кожної точки входу до ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

4) у графі 4 "на точці виходу" зазначається величина гарантованої потужності кожної точки виходу з ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

5) у графі 5 "на точці входу" зазначається тривалість обмеження гарантованої потужності кожної точки входу до ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

6) у графі 6 "на точці виходу" зазначається тривалість обмеження гарантованої потужності кожної точки виходу з ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

7) у рядках 1 - n (де n - кількість фізичних перевантажень, що призвели до обмеження гарантованої потужності відповідних точок входу/виходу до/з ГТС) зазначається інформація щодо дати виникнення фізичного перевантаження, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності на точках входу та виходу до/з ГТС у звітному періоді, причини виникнення такого фізичного перевантаження, величини гарантованої потужності, яку було обмежено внаслідок відповідного фізичного перевантаження, а також тривалості обмеження гарантованої потужності.

6. У розділі VI "Перелік постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам)" вказуються EIC-код постачальників та їх повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), кількість активних прямих споживачів, які здійснювали споживання природного газу в таких постачальників, та об'єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками активним прямим споживачам протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "EIC-код постачальника" вказується EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)" вказується повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "Кількість активних споживачів" зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газотранспортної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

4) у графі 4 "Об'єм/обсяг постачання" наводиться інформація щодо фактичного об'єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником прямим споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та прямими споживачами;

5) у рядках 1 - n (де n - кількість постачальників природного газу прямим споживачам) зазначаються повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), кількість активних прямих споживачів, які здійснювали споживання природного газу в таких постачальників, та об'єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками прямим споживачам відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та прямими споживачами протягом звітного періоду.

7. У розділі VII "Перелік постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГРМ" зазначаються EIC-код постачальників та їх повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об'єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "EIC-код постачальника" вказується EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ, протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)" вказується повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ, протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "Кількість активних споживачів" зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газорозподільної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

4) у графі 4 "Об'єм/обсяг постачання" наводиться інформація щодо фактичного об'єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та відповідними Операторами ГРМ;

5) у рядках 1 - n (де n - кількість постачальників природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ) зазначаються повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) природного газу споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об'єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та відповідними Операторами ГРМ.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі N 6а за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГТС.

2. Виправлена або уточнена форма N 6а направляється Оператором ГТС окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях

за 20____ та 20 ____ роки

Подають

Термін подання

ліцензіати, що провадять господарську діяльність з транспортування природного газу
 
 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

до 20 листопада газового року, наступного за звітним


 

 

Форма N 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг
(газовий рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 липня 2016 року N 1234

Респондент:

 

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________________________________________________
(найменування)

Місцезнаходження:

___________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N офісу)


Розділ I. Розподіл та використання потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях

Код рядка

Показники

Період роз-
поділу потуж-
ності

За місяць звітного газового року

жовтень
20__ р.

листопад
20__ р.

грудень
20__ р.

січень
20__ р.

лютий
20__ р.

березень
20__ р.

квітень
20__ р.

травень
20__ р.

червень
20__ р.

липень
20__ р.

серпень
20__ р.

вересень
20__ р.

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

тис. м3/
добу

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.n

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n

 

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.n

 

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.n

 

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.n

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.n

 

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.n

 

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.n

 

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.n

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.n

 

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.n

 

Місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розмір середньомісячної нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.n

 

Доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Запропонована для розподілу та розподілена (договірна) потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з урахуванням обмежень, що стосуються переривань або реверсу

Код рядка

Показники

Період розподілу потужності

Гарантована потужність (за винятком реверсної)

Переривчаста потужність (за винятком реверсної)

Реверсна потужність чи потужність з обмеженим доступом

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

А

Б

В

1

2

3

1

Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

1.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

1.n

 

Рік

 

 

 

2

Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Квартал

 

 

 

2.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

2.n

 

Квартал

 

 

 

3

Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Місяць

 

 

 

3.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

3.n

 

Місяць

 

 

 

4

Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Доба

 

 

 

4.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

4.n

 

Доба

 

 

 

5

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

5.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

5.n

 

Рік

 

 

 

6

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього (розшифрувати):

Квартал

 

 

 

6.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

6.n

 

Квартал

 

 

 

7

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього (розшифрувати):

Місяць

 

 

 

7.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

7.n

 

Місяць

 

 

 

8

Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього (розшифрувати):

Доба

 

 

 

8.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

8.n

 

Доба

 

 

 


Розділ III. Переривчаста потужність, яка була розподілена замовникам послуг транспортування за рахунок процедури врегулювання договірних перевантажень

Код рядка

Точки входу/виходу на міждержавних
з'єднаннях, розшифрувати

Розмір переривчастої потужності, який було розподілено в результаті процедури управління перевантаженнями

усього,
у тому числі за рахунок:

вилучення потужності

відчуження потужності замовниками послуг транспортування

усього,
у тому числі:

передача потужності іншим замовникам послуг транспортування

надсилання пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3/добу

А

Б

1

2

3

4

5

1

(розшифрувати)

0

 

0

 

 

...

...

0

 

0

 

 

n

 

0

 

0

 

 

Розділ IV. Розподіл потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях шляхом аукціону

Код рядка

Точки входу/виходу на міждержавних з'єднаннях,
розшифрувати

Період розподілу потужності

Розмір вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу

Розмір розподіленої (договірної) потужності

Аукціонна премія, отримана Оператором ГТС

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. грн за тис. м3/добу

А

Б

В

1

2

3

1

Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Рік

 

 

 

1.1

(розшифрувати)

Рік

 

 

 

...

...

Рік

 

 

 

1.n

 

Рік

 

 

 

2

Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Квартал

 

 

 

2.1

(розшифрувати)

Квартал

 

 

 

...

...

Квартал

 

 

 

2.n

 

Квартал

 

 

 

3

Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Місяць

 

 

 

3.1

(розшифрувати)

Місяць

 

 

 

...

...

Місяць

 

 

 

3.n

 

Місяць

 

 

 

4

Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:

Доба

 

 

 

4.1

(розшифрувати)

Доба

 

 

 

...

...

Доба

 

 

 

4.n

 

Доба

 

 

 


Розділ V. Розподіл потужності на довгостроковий період (більше 1 року)

Код рядка

EIC-код замовника послуг транспортування

Повна назва замовника послуг транспортування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)

Назва точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні

Період розподілу

Розмір розподіленої (договірної) потужності

кількість років

тис. м3/добу

А

1

2

3

4

5

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

...

...

...

 

 

 

n

 

 

 

 

 


Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

Електронна пошта:
____________

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (далі - Оператор ГТС). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) (далі - форма N 6б) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України "Про ринок природного газу", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2493.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 6б складається Оператором ГТС станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 листопада газового року, наступного за звітним. Датою подачі форми N 6б вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є газовий рік.

3. Форма N 6б направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

4. Форма N 6б підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою та скріплюється печаткою (за наявності). У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, а також прізвище, електронна адреса та номер контактного телефону виконавця.

5. Усі дані форми N 6б мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГТС не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 6б

1. У розділі I "Розподіл та використання потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях" зазначається інформація щодо розміру розподіленої (договірної), середньомісячної використаної, а також нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та по кожному міждержавному з'єднанню окремо в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) за кожен місяць звітного періоду, а саме:

1) у графах 1 - 12 зазначається розмір розподіленої (договірної), середньомісячної використаної, а також нерозподіленої потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

2) у рядку 1 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний період звітного періоду в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку періоду звітного газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), та/або потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період однаковий для кожного газового місяця звітного періоду, крім газових місяців, в яких здійснено вилучення потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та/або відчуження замовниками послуг транспортування своєї розподіленої (договірної) потужності за результатами процедури врегулювання договірних перевантажень;

3) у рядках 1.1 - 1.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається розмір потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний період звітного газового року в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку періоду звітного газового року;

розмір річної розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), та/або потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період однаковий для кожного газового місяця звітного періоду, крім газових місяців, в яких здійснено вилучення потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та/або відчуження замовниками послуг транспортування своєї розподіленої (договірної) потужності за результатами процедури врегулювання договірних перевантажень.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 1.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

4) у рядку 2 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на квартальний період звітного газового року в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на квартальні періоди звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий квартальний період газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період зазначається за вирахуванням потужності, відчуження якої було здійснено замовниками послуг транспортування в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період однаковий для кожного газового місяця газового кварталу звітного періоду, крім газових місяців, в яких здійснено відчуження замовниками послуг транспортування своєї розподіленої (договірної) потужності за результатами процедури врегулювання договірних перевантажень;

5) у рядках 2.1 - 2.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається розмір потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на квартальний період звітного газового року в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на квартальні періоди звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий квартальний період газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період зазначається за вирахуванням потужності, відчуження якої було здійснено замовниками послуг транспортування в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий для кожного газового місяця газового кварталу звітного періоду, крім газових місяців, в яких здійснено відчуження замовниками послуг транспортування своєї розподіленої (договірної) потужності за результатами процедури врегулювання договірних перевантажень.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 2.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

6) у рядку 3 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на місячний період звітного газового року в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на перший місяць звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий місячний період звітного газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період зазначається за вирахуванням потужності, відчуження якої було здійснено замовниками послуг транспортування в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень;

7) у рядках 3.1 - 3.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається розмір потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на місячний період звітного газового року в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на перший місяць звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий місячний період звітного газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період зазначається за вирахуванням потужності, відчуження якої було здійснено замовниками послуг транспортування в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 3.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

8) у рядку 4 "Розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір середньомісячної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, а також підтвердженої Оператором ГТС номінації на період однієї газової доби за відповідний газовий місяць звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на період однієї газової доби включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на перший день звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожен наступний день звітного газового року в середньому за відповідний місяць звітного періоду;

розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом відповідного газового місяця звітного періоду;

9) у рядках 4.1 - 4.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається розмір середньомісячної потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, а також підтвердженої Оператором ГТС номінації на період однієї газової доби за відповідний газовий місяць звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на період однієї газової доби включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано до початку звітного газового року на перший день звітного газового року та/або протягом звітного року на кожен наступний день звітного року в середньому за відповідний місяць звітного періоду;

розмір середньомісячної розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значення розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом відповідного газового місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 4.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

10) у рядку 5 "Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячне значення загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники;

11) у рядках 5.1 - 5.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньомісячне значення потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 5.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

12) у рядку 6 "Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячне значення загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники;

13) у рядках 6.1 - 6.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньомісячне значення потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 6.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

14) у рядку 7 "Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячне значення загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники;

15) у рядках 7.1 - 7.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньомісячне значення потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 7.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

16) у рядку 8 "Розмір середньомісячної використаної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається середньомісячне значення загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники;

17) у рядках 8.1 - 8.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається середньомісячне значення потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду, з урахуванням наступного:

середньомісячна використана потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду;

якщо окремим замовникам послуг транспортування було надано право на одночасне користування потужністю на декілька періодів (річний, квартальний, місячний, добовий), то розмір середньомісячної використаної потужності такими замовниками в першу чергу відноситься до найбільшого періоду розподілу, а решта середньомісячної використаної потужності, яка перевищує значення розподіленої потужності на найбільший період, відноситься до середньомісячної використаної потужності з наступним меншим періодом розподілу потужності, право користування якою отримали такі замовники.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 8.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

18) у рядку 9 "Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається частина загальної технічної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на річний період звітного газового року, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період однаковий для кожного газового місяця звітного періоду;

19) у рядках 9.1 - 9.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина технічної потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на річний період звітного газового року, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

розмір нерозподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період однаковий для кожного газового місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 9.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

20) у рядку 10 "Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається частина загальної технічної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на квартальний період звітного газового року, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період однаковий для кожного газового місяця газового кварталу звітного періоду;

21) у рядках 10.1 - 10.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина технічної потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на квартальний період звітного газового року, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

розмір нерозподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий для кожного газового місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 10.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

22) у рядку 11 "Розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається частина загальної технічної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на місячний період звітного газового року, але не розподілена (включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі);

23) у рядках 11.1 - 11.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина технічної потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на місячний період звітного газового року, але не розподілена (включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі).

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 11.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

24) у рядку 12 "Розмір середньомісячної нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається частина загальної технічної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби відповідного місяця звітного періоду, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на добовий період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

середньомісячна нерозподілена потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень нерозподіленої потужності на кожну газову добу відповідного місяця звітного періоду;

25) у рядках 12.1 - 12.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина технічної потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка була доступною для розподілу замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби відповідного місяця звітного періоду, але не розподілена, з урахуванням наступного:

розмір нерозподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на добовий період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі;

середньомісячна нерозподілена потужність кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень нерозподіленої потужності на кожний період однієї газової доби відповідного місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 12.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

2. У розділі II "Запропонована для розподілу та розподілена (договірна) потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з урахуванням обмежень, що стосуються переривань або реверсу" зазначається інформація щодо розміру запропонованої для розподілу та розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) звітного газового року окремо для гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, а саме:

1) у графі 1 "Гарантована потужність (за винятком реверсної)" зазначається розмір запропонованої для розподілу та розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано та надано замовникам послуг транспортування, в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) звітного газового року;

2) у графі 2 "Переривчаста потужність (за винятком реверсної)" зазначається розмір запропонованої для розподілу та розподіленої (договірної) переривчастої (за винятком реверсної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях у цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано та надано замовникам послуг транспортування, у розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) звітного газового року;

3) у графі 3 "Реверсна потужність чи потужність з обмеженим доступом" зазначається розмір запропонованої для розподілу та розподіленої (договірної) реверсної потужності чи потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях у цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано та надано замовникам послуг транспортування, у розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) звітного газового року;

4) у рядку 1 "Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на річний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

5) у рядках 1.1 - 1.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина запропонованої для розподілу потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на річний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 1.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

6) у рядку 2 "Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на квартальний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період однаковий для кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру запропонованої для розподілу потужності на кожен газовий квартал звітного періоду;

7) у рядках 2.1 - 2.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина запропонованої для розподілу потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на квартальний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий для кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру запропонованої для розподілу потужності на кожен газовий квартал звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 2.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

8) у рядку 3 "Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на місячний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період однаковий для кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру запропонованої для розподілу потужності на кожен газовий місяць звітного періоду;

9) у рядках 3.1 - 3.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина запропонованої для розподілу потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на місячний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період однаковий для кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру запропонованої для розподілу потужності на кожен газовий місяць звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 3.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

10) у рядку 4 "Розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір запропонованої для розподілу потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів запропонованої для розподілу потужності на кожну газову добу звітного періоду;

11) у рядках 4.1 - 4.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина запропонованої для розподілу потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір запропонованої для розподілу гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів запропонованої для розподілу потужності на кожну газову добу звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 4.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

12) у рядку 5 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період розмір потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), та/або розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується;

13) у рядках 5.1 - 5.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період розмір потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні протягом 6-ти місяців), та/або розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 5.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

14) у рядку 6 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на квартальний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період однаковий для кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру розподіленої (договірної) потужності на кожен газовий квартал звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується;

15) у рядках 6.1 - 6.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на квартальний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий для кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру розподіленої (договірної) потужності на кожен газовий квартал звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 6.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

16) у рядку 7 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на місячний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період однаковий для кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру розподіленої (договірної) потужності на кожен газовий місяць звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується;

17) у рядках 7.1 - 7.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на місячний період звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період однаковий для кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру розподіленої (договірної) потужності на кожен газовий місяць звітного періоду;

при розрахунку розміру розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період розмір потужності, відчуження якої було здійснено замовниками в результаті процедури врегулювання договірних перевантажень, не враховується.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 7.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

18) у рядку 8 "Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на період однієї газової доби звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу звітного періоду;

19) у рядках 8.1 - 8.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначається частина розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на період однієї газової доби звітного газового року в розрізі гарантованої потужності (за винятком реверсної потужності), переривчастої потужності (за винятком реверсної потужності), а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом.

Розмір розподіленої (договірної) гарантованої (за винятком реверсної) потужності, переривчастої (за винятком реверсної) потужності, а також реверсної потужності та потужності з обмеженим доступом точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 8.1 "Германовичі (Польща - Україна)".

3. У розділі III "Переривчаста потужність, яка була розподілена замовникам послуг транспортування за рахунок процедури врегулювання договірних перевантажень" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності на точках входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку протягом звітного газового року було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок вилучення Оператором ГТС потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), відчуження потужності замовниками послуг транспортування на користь інших замовників послуг транспортування, з якими Оператор ГТС уклав договір транспортування, а також надсилання замовниками послуг транспортування пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності, а саме:

1) у графі 1 "усього, у тому числі за рахунок:" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку протягом звітного періоду було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок вилучення Оператором ГТС потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), відчуження потужності замовниками послуг транспортування на користь інших замовників послуг транспортування, з яким Оператор ГТС мав укладений договір транспортування, а також надсилання замовниками послуг транспортування пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності, що складається із суми показників граф 2 та 3;

2) у графі 2 "вилучення потужності" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку протягом звітного періоду було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок вилучення Оператором ГТС потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців);

3) у графі 3 "усього, у тому числі:" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку протягом звітного періоду було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок відчуження потужності замовниками послуг транспортування на користь інших замовників послуг транспортування, з якими Оператор ГТС уклав договір транспортування, а також надсилання замовниками послуг транспортування пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності, що складається із суми показників граф 4 та 5;

4) у графі 4 "передача потужності іншим замовникам послуг транспортування" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку протягом звітного періоду було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок відчуження потужності замовниками послуг транспортування на користь інших замовників послуг транспортування, з якими Оператор ГТС уклав договір транспортування;

5) у графі 5 "надсилання пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності" зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку протягом звітного періоду було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок надсилання замовниками послуг транспортування пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності;

6) у рядках 1 - n (де n - кількість точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, на яких було здійснено розподіл переривчастої потужності за рахунок процедури врегулювання договірних перевантажень) зазначається інформація щодо розміру переривчастої потужності на точках входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку протягом звітного газового року було розподілено замовникам послуг транспортування на період однієї газової доби за рахунок вилучення Оператором ГТС потужності у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців), відчуження потужності замовниками послуг транспортування на користь інших замовників послуг транспортування, з якими Оператор ГТС уклав договір транспортування, а також надсилання замовниками послуг транспортування пропозиції Оператору ГТС щодо відчуження потужності, з урахуванням наступного:

розмір переривчастої потужності, яку протягом звітного газового року було розподілено замовникам послуг транспортування за рахунок процедури врегулювання договірних перевантажень на період однієї газової доби, розраховується відповідно до укладених договорів транспортування між такими замовниками послуг транспортування та Оператором ГТС як середнє арифметичне значень розміру переривчастої потужності, розподіленої на кожну газову добу протягом звітного періоду за рахунок процедури врегулювання договірних перевантажень.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 1 "Германовичі (Польща - Україна)".

4. У розділі IV "Розподіл потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях шляхом аукціону" зазначається інформація щодо розміру вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності, розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та по кожному міждержавному з'єднанню окремо, яка була розподілена замовникам послуг транспортування шляхом аукціону розподілу потужності, та аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС у розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) протягом звітного газового року, а саме:

1) у графі 1 "Розмір вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу" зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та по кожному міждержавному з'єднанню окремо, яку було запропоновано для розподілу на аукціоні розподілу потужностей на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного газового року;

2) у графі 2 "Розмір розподіленої (договірної) потужності" зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та по кожному міждержавному з'єднанню окремо, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужності відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного газового року;

3) у графі 3 "Аукціонна премія, отримана Оператором ГТС" зазначається розмір грошових коштів, сплачених Оператору ГТС учасниками аукціонів розподілу потужності, які за результатами таких аукціонів отримали право на користування потужністю в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) протягом звітного газового року;

4) у рядку 1 "Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначаються загальний розмір вільної та розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на річний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на річний період, однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року;

5) у рядках 1.1 - 1.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначаються частина вільної та розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на річний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на річний період, однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період однаковий протягом кожної газової доби звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на річний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 1.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

6) у рядку 2 "Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначаються загальний розмір вільної та розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на квартальний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на квартальний період, однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру потужності, розподіленої на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на квартальні періоди звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий квартальний період газового року;

7) у рядках 2.1 - 2.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначаються частина вільної та розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на квартальний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку було запропоновано для розподілу на квартальний період, однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру потужності, розподіленої на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на квартальний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на квартальні періоди звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий квартальний період газового року.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 2.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

8) у рядку 3 "Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначаються загальний розмір вільної та розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на місячний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на місячний період, однаковий протягом кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру потужності, розподіленої на кожен газовий місяць звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на місячний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на перший місяць звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий місячний період звітного газового року;

9) у рядках 3.1 - 3.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначаються частина вільної та розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на місячний період звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яку було запропоновано для розподілу на місячний період, однаковий протягом кожної доби газового місяця звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру вільної потужності, яку було запропоновано для розподілу на кожен газовий квартал звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період однаковий протягом кожної доби газового кварталу звітного періоду та розраховується в цілому по всіх замовниках послуг транспортування як середнє арифметичне значень розміру потужності, розподіленої на кожен газовий місяць звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на місячний період включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на перший місяць звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожний окремий місячний період звітного газового року.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 3.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

10) у рядку 4 "Розмір потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:" зазначаються загальний розмір вільної та розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на період однієї газової доби звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на період однієї газової доби, розраховується як середнє арифметичне значень розмірів запропонованої для розподілу потужності на кожну газову добу звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожний період однієї газової доби звітного газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях на період однієї газової доби включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на перший день звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожен наступний день звітного газового року в середньому за відповідний місяць звітного періоду;

11) у рядках 4.1 - 4.n (n - кількість точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з'єднанню) зазначаються частина вільної та розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було запропоновано для розподілу шляхом аукціону розподілу потужності та надано замовникам послуг транспортування за результатами аукціону розподілу потужностей на період однієї газової доби звітного газового року, та розмір аукціонної премії, отриманої Оператором ГТС відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір вільної потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, яку було запропоновано для розподілу на період однієї газової доби, розраховується як середнє арифметичне значень розмірів запропонованої для розподілу потужності на кожну газову добу звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожний період однієї газової доби звітного газового року;

розмір розподіленої (договірної) потужності точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні на період однієї газової доби включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано за результатами аукціону розподілу потужностей до початку звітного газового року на перший день звітного газового року та/або протягом звітного газового року на кожен наступний день звітного газового року в середньому за відповідний місяць звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з'єднання. Наприклад, рядок 4.1 "Германовичі (Польща - Україна)";

5. У розділі V "Розподіл потужності на довгостроковий період (більше 1 року)" зазначається інформація щодо розміру потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування на період більше одного газового року відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "EIC-код замовника послуг транспортування" зазначається EIC-код замовника послуг транспортування, який протягом звітного періоду отримав право користування потужністю точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладеного договору транспортування природного газу між таким замовником та Оператором ГТС на період більше одного газового року;

2) у графі 2 "Повна назва замовника послуг транспортування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)" зазначається повне найменування замовника послуг транспортування, який протягом звітного періоду отримав право користування потужністю точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладеного договору транспортування природного газу між таким замовником та Оператором ГТС на період більше одного газового року;

3) у графі 3 "Назва точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні" зазначається назва точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу, право користування потужністю якої було надано замовнику послуг транспортування на період більше одного газового року протягом звітного періоду за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладеного договору транспортування природного газу між таким замовником та Оператором ГТС;

4) у графі 4 "Період розподілу" зазначається кількість років, на які було надано замовнику послуг транспортування право користування потужністю точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між таким замовником та Оператором ГТС протягом звітного періоду;

5) у графі 5 "Розмір розподіленої (договірної) потужності" зазначається розмір потужності кожної точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовнику послуг транспортування на період більше одного газового року протягом звітного періоду за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між таким замовником та Оператором ГТС, з урахуванням наступного:

розмір розподіленої потужності на певний газовий рік однаковий протягом кожної газової доби такого газового року;

розмір розподіленої потужності розраховується як сума розподіленої потужності на кожен газовий рік.

6) у рядках 1 - n (де n - кількість замовників послуг транспортування, які протягом звітного періоду отримали право на користування потужністю точок входу/виходу на міждержавному з'єднанні за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) на період більше одного газового року) зазначається EIC-код та назва замовника послуг транспортування, який протягом звітного періоду отримав право користування потужністю точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) на період більше одного газового року, назва цієї точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, розмір розподіленої (договірної) потужності та кількість років, на які було надано право на користування потужністю.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі N 6б за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГТС.

2. Виправлена або уточнена форма N 6б направляється Оператором ГТС окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про балансування газотранспортної системи

за __ квартал 20__ року

Подають

Термін подання

ліцензіати, що провадять господарську діяльність з транспортування природного газу
 
 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом


 

 

Форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 липня 2016 року N 1234

Респондент:

 

Суб'єкт господарювання:

______________________________________________________________________________________________
найменування)

Місцезнаходження:

______________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
 N будинку/корпусу, N офісу)


                                                                   Розділ I. Врегулювання небалансів

Код рядка

Показники

За __ квартал 20__р.

__ місяць

__ місяць

__ місяць

Об'єм/
обсяг

Кількість замовників послуг транспортування

Об'єм/
обсяг

Кількість замовників послуг транспортування

Об'єм/
обсяг

Кількість замовників послуг транспортування

тис. м3

од.

тис. м3

од.

тис. м3

од.

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Позитивний небаланс, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1

продаж природного газу замовниками послуг транспортування іншим замовникам послуг транспортування

 

 

 

 

 

 

1.2

закачування природного газу замовниками послуг транспортування до підземного газосховища

 

 

 

 

 

 

2

Негативний небаланс, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1

купівля природного газу замовниками послуг транспортування в інших замовників послуг транспортування

 

 

 

 

 

 

2.2

відбір природного газу замовниками послуг транспортування із підземного газосховища

 

 

 

 

 

 

2.3

Надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.3.1

замовникам, негативний небаланс яких становить більше 5 %

 

 

 

 

 

 


Розділ II. Витрати оператора ГТС на надання послуг балансування

Код рядка

Показники

За __ квартал 20__р.

Об'єм/
обсяг

Ціна (без ПДВ)

Базова ціна газу (без ПДВ)

Коефіцієнт компенсації

Вартість

усього, у тому числі:

закупленого природного газу (розшифрувати у розділі II додатка)

послуг транспор-
тування

послуг зберігання (закачування, відбору)

інших витрат

тис. м3

грн/тис. м3

грн/тис. м3

од

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Природний газ, закуплений для надання послуг балансування (розшифрувати у розділі I додатка), усього,у тому числі:

__ місяць

 

 

х

х

 

х

х

х

х

1.1

за конкурсною процедурою

 

 

х

х

 

х

х

х

х

2

Надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування

 

х

 

 

 

 

 

 

 

3

Природний газ, закуплений для надання послуг балансування (розшифрувати у розділі I додатка), усього, у тому числі:

__ місяць

 

 

х

х

 

х

х

х

х

3.1

за конкурсною процедурою

 

 

х

х

 

х

х

х

х

4

Надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування

 

х

 

 

 

 

 

 

 

5

Природний газ, закуплений для надання послуг балансування (розшифрувати у розділі I додатка), усього, у тому числі:

__ місяць

 

 

х

х

 

х

х

х

х

5.1

за конкурсною процедурою

 

 

х

х

 

х

х

х

х

6

Надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Щодобовий небаланс у газотранспортній системі по кожному місяцю звітного періоду

Код ряд-
ка

Число звіт-
ного місяця

За __ квартал 20__р.

__ місяць

__ місяць

__ місяць

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, переданого до ГТС

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, відібраного з ГТС

Об'єм/обсяг вироб-
ничо-техно-
логічних витрат, втрат та власних потреб

Сальдо позитив-
ного/ негатив-
ного небалансів

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, переданого до ГТС

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, відібраного з ГТС

Об'єм/обсяг вироб-
ничо-техно-
логічних витрат, втрат та власних потреб

Сальдо позитив-
ного/ негатив-
ного небалансів

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, переданого до ГТС

Об'єм/обсяг природ-
ного газу, відібраного з ГТС

Об'єм/обсяг вироб-
ничо-техно-
логічних витрат, втрат та власних потреб

Сальдо позитив-
ного/ негатив-
ного небалансів

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Усього

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розділ IV. Cтан розрахунків Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за надані послуги балансування

N з/п

За __ квартал 20__р.

EIC-код Оператора ГРМ

Назва Оператора ГРМ

Борг за надані послуги балан-
сування станом на початок місяця

Негативний небаланс

Вартість наданих послуг балан-
сування (з урахуванням коефіцієнту компенсації)

Величина застосованого коефіцієнта компенсації

Оплачено

Рівень оплати за надані послуги балан-
сування

Борг за надані послуги балан-
сування

Борг за надані послуги балан-
сування на кінець місяця

за надані послуги балансування
(з урахуванням боргів минулих періодів)

за борги минулих періодів

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

грошовими коштами

тис. грн

тис. м3

тис. грн

од.

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

Електронна пошта:
____________

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ

        за ____________ 20__ року
(квартал)

Розділ I. Природний газ, закуплений Оператором ГТС для надання послуг балансування

 

N з/п

За __ квартал 20__ р.

Номер та дата укладення договору
(додатка до договору) купівлі-продажу:

Об'єм/обсяг

Ціна (без ПДВ)

тис. м3

грн/тис. м3

А

Б

1

2

3

1.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

1.n

 

 

 

2.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

2.n

 

 

 

3.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

3.n

 

 

 


 

 

Розділ II. Об'єм/обсяг та ціна закупленого Оператором ГТС природного газу, який було включено до розрахунку БЦГ

 

N з/п

За __ квартал 20__р.

Номер та дата укладення договору
(додатка до договору) купівлі-продажу:

Об'єм/обсяг

Ціна (без ПДВ)

тис. м3

грн/тис. м3

А

Б

1

2

3

1.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

1.n

 

 

 

2.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

2.n

 

 

 

3.1

__ місяць

(розшифрувати)

 

 

...

...

 

 

3.n

 

 

 


 

Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

 

        Електронна пошта:
         ____________

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про балансування газотранспортної системи"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (далі - Оператор ГТС). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі - форма N 6в) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України "Про ринок природного газу", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2493, Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2497.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 6в складається Оператором ГТС станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми N 6в вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є газовий квартал.

 

3. Форма N 6в направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

4. Форма N 6в підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою, головним бухгалтером та скріплюється печаткою (за наявності). У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, а також прізвище, електронна адреса та номер контактного телефону виконавця.

5. Усі дані форми N 6в мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГТС не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 6в

1. У розділі I "Врегулювання небалансів" зазначається інформація щодо розміру позитивного/негативного місячного небалансу, який виник у замовників послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, та кількості таких замовників, об'єму/обсягу реалізованого/закупленого природного газу та/або закачаного/відібраного природного газу до/з підземного газосховища замовниками послуг транспортування для врегулювання позитивних/негативних місячних небалансів та кількості відповідних замовників послуг транспортування, а також інформація щодо об'єму/обсягу природного газу, наданого Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, зокрема замовникам, негативний місячний небаланс яких становить більше 5  %, та відповідної кількості замовників послуг транспортування, які отримали зазначену послугу, у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

інформація щодо розмірів позитивних та негативних небалансів замовників послуг транспортування (рядки 1 - 2) відноситься до місяця звітного періоду, в якому такі позитивні та негативні небаланси виникли;

інформація щодо врегулювання позитивних та негативних небалансів замовниками послуг транспортування, а також надання Оператором ГТС послуг балансування (рядки 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 та 2.3.1) відноситься до місяця, в якому такі позитивні та негативні небаланси виникли;

1) у графах 1, 3 та 5 "Об'єм/обсяг" зазначаються розмір позитивного/негативного місячного небалансу, який виник у замовників послуг транспортування, об'єм/обсяг природного газу, який було реалізовано/закуплено та/або закачано/відібрано замовниками послуг транспортування до/з газосховищ для врегулювання позитивних/негативних місячних небалансів, а також об'єм/обсяг природного газу, наданий Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, в яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, зокрема замовникам, негативний місячний небаланс яких становить більше 5 %, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

2) у графах 2, 4 та 6 "Кількість замовників послуг транспортування" зазначаються кількість замовників послуг транспортування, в яких виник позитивний/негативний місячний небаланс, кількість замовників, які його врегулювали шляхом реалізації/закупівлі та/або закачування/відбору природного газу до/з газосховищ, а також кількість замовників послуг транспортування, яким Оператор ГТС надав послуги балансування, у тому числі кількість замовників, негативний небаланс яких становить більше 5  %, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

3) у рядку 1 "Позитивний небаланс, усього, у тому числі:" зазначаються об'єм/обсяг позитивного місячного небалансу, який виник у замовників послуг транспортування, відповідно до здійснених алокацій, а також кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг позитивного місячного небалансу визначається як сума об'ємів/обсягів позитивного місячного небалансу кожного замовника послуг транспортування, у якого виник такий небаланс, за відповідний місяць звітного періоду;

рядок 1 складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

4) у рядку 1.1 "продаж природного газу замовниками послуг транспортування іншим замовникам послуг транспортування" зазначаються об'єм/обсяг природного газу, реалізованого замовниками послуг транспортування, в яких виник позитивний місячний небаланс, іншим замовникам послуг транспортування для врегулювання їх позитивного місячного небалансу, та кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг природного газу, реалізованого замовниками послуг транспортування, визначається як сума об'ємів/обсягів природного газу, реалізованого кожним замовником послуг транспортування у місяці, наступному за місяцем звітного періоду, в якому виник позитивний місячний небаланс у такого замовника, для врегулювання його позитивного місячного небалансу;

5) у рядку 1.2 "закачування природного газу замовниками послуг транспортування до підземного газосховища" зазначаються об'єм/обсяг природного газу, закачаного замовниками послуг транспортування, в яких виник позитивний місячний небаланс, до підземних газосховищ для врегулювання їх позитивного місячного небалансу, та кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг природного газу, закачаного замовниками послуг транспортування до підземних газосховищ, визначається як сума об'ємів/обсягів природного газу, закачаного кожним замовником послуг транспортування в місяці, наступному за місяцем звітного періоду, в якому виник позитивний місячний небаланс у такого замовника, для врегулювання його позитивного місячного небалансу;

6) у рядку 2 "Негативний небаланс, усього, у тому числі:" зазначаються об'єм/обсяг негативного місячного небалансу, який виник у замовників послуг транспортування, відповідно до здійснених алокацій, а також кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг негативного місячного небалансу визначається як сума об'ємів/обсягів негативного місячного небалансу кожного замовника послуг транспортування, в якого виник такий небаланс, за відповідний місяць звітного періоду;

рядок 2 складається із суми показників рядків 2.1, 2.2 та 2.3;

7) у рядку 2.1 "купівля природного газу замовниками послуг транспортування в інших замовників послуг транспортування" зазначаються об'єм/обсяг природного газу, закупленого замовниками послуг транспортування, в яких виник негативний місячний небаланс, в інших замовників послуг транспортування для врегулювання їх негативного місячного небалансу, та кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг природного газу, закупленого замовниками послуг транспортування, визначається як сума об'ємів/обсягів природного газу, закупленого кожним замовником послуг транспортування у місяці, наступному за місяцем звітного періоду, в якому виник негативний місячний небаланс у такого замовника, для врегулювання його негативного місячного небалансу;

8) у рядку 2.2 "відбір природного газу замовниками послуг транспортування із підземного газосховища" зазначається об'єм/обсяг природного газу, відібраного замовниками послуг транспортування, в яких виник негативний місячний небаланс, з підземних газосховищ для врегулювання їх негативного місячного небалансу, та кількість таких замовників у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

об'єм/обсяг природного газу, відібраного замовниками послуг транспортування з підземних газосховищ, визначається як сума об'ємів/обсягів природного газу, відібраного кожним замовником послуг транспортування в місяці, наступному за місяцем звітного періоду, в якому виник негативний місячний небаланс у такого замовника, для врегулювання його негативного місячного небалансу;

9) у рядку 2.3 "надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, усього, у тому числі:" зазначаються загальний об'єм/обсяг природного газу, наданого Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, а також кількість таких замовників послуг транспортування у розрізі кожного місяця звітного періоду;

10) у рядку 2.3.1 "замовникам, негативний небаланс яких становить більше 5 %" зазначаються об'єм/обсяг природного газу, наданого Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, в яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць у розмірі, що перевищують 5 % від обсягу природного газу, відібраного такими замовниками з газотранспортної системи, а також кількість таких замовників послуг транспортування у розрізі кожного місяця звітного періоду.

2. У розділі II "Витрати Оператора ГТС на надання послуг балансування" зазначаються об'єм/обсяг природного газу, закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) для надання послуг балансування, його ціна (без ПДВ) та вартість (без ПДВ), а також обсяг послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, в яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси, базова ціна газу (без ПДВ) у рамках наданої Оператором ГТС послуги балансування та її вартість, у тому числі її складові (вартість природного газу, закупленого Оператором ГТС, витрати на транспортування, зберігання та інші витрати) у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

інформація щодо розмірів негативних небалансів замовників послуг транспортування (рядки 2, 4 та 6 у графі 1) відноситься до місяця звітного періоду, в якому такі негативні небаланси виникли;

інформація щодо вартості наданих Оператором ГТС послуг балансування, а також базової ціни газу як складової вартості таких послуг балансування (рядки 2, 4 та 6 у графах 3, 5 - 9) відноситься до місяця, в якому такі негативні небаланси виникли;

1) у графі 1 "Об'єм/обсяг" зазначається в розрізі кожного місяця звітного періоду:

об'єм/обсяг природного газу, закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) протягом відповідного місяця звітного періоду відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування у звітному або майбутньому періодах;

об'єм/обсяг природного газу, наданого Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу;

2) у графі 2 "Ціна (без ПДВ)" зазначається ціна природного газу без ПДВ, закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) протягом відповідного місяця звітного періоду відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування у звітному або майбутньому періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

3) у графі 3 "Базова ціна газу (без ПДВ)" зазначається базова ціна природного газу (без ПДВ) у рамках наданої Оператором ГТС послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу у розрізі кожного місяця звітного періоду;

4) у графі 4 "Коефіцієнт компенсації" зазначається середньозважений коефіцієнт компенсації, який розраховується як ділення значення вартості наданих Оператором ГТС послуг балансування на розміри негативних небалансів по всіх замовниках послуг транспортування, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

5) у графі 5 "усього, у тому числі:" зазначається в розрізі кожного місяця звітного періоду:

загальна вартість природного газу (без ПДВ), закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) протягом відповідного місяця звітного періоду відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування у звітному або майбутньому періодах;

загальна вартість послуг балансування (без ПДВ), наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу;

графа 4 (у частині надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, рядки 2, 4 та 6) складається із суми показників граф 5, 6, 7 та 8 та добутку показників граф 1, 3 та 4;

6) у графі 6 "закупленого природного газу (розшифрувати у розділі II додатка)" зазначається вартість природного газу (без ПДВ), закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування, включена у розрахунок вартості послуг балансування (без ПДВ), наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу, у розрізі кожного місяця звітного періоду, яка розшифровується у розділі II додатка "Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ" (форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна));

7) у графі 7 "послуг транспортування" зазначаються витрати Оператора ГТС на транспортування природного газу (відповідно до даних бухгалтерського обліку) для забезпечення надання послуг балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, які є складовою вартості такої послуги, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

8) у графі 8 "послуг зберігання (закачування, відбору)" зазначаються витрати Оператора ГТС на зберігання (закачування, відбір) природного газу (відповідно до бухгалтерського обліку) для забезпечення надання послуг балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, які є складовою вартості такої послуги, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

9) у графі 9 "інших витрат" зазначаються витрати (крім витрат, зазначених у графах 5 - 7) Оператора ГТС (відповідно до бухгалтерського обліку) для забезпечення надання послуг балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, які є складовою вартості такої послуги, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

10) у рядках 1, 3 та 5 "Природний газ, закуплений для надання послуг балансування (розшифрувати у розділі І додатка), усього, у тому числі:" зазначаються об'єм/обсяг, ціна та вартість (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) протягом відповідного місяця звітного періоду відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування у звітному або майбутньому періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду, які розшифровуються у розділі І додатка "Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ" (форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна));

11) у рядках 1.1, 3.1 та 5.1 "за конкурсною процедурою" зазначаються об'єм/обсяг, ціна та вартість (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС за конкурсною процедурою протягом відповідного місяця звітного періоду відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування у звітному або майбутньому періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

12) у рядках 2, 4 та 6 "Надання послуг балансування Оператором ГТС замовникам послуг транспортування" зазначається в розрізі кожного місяця звітного періоду:

об'єм/обсяг природного газу, наданого Оператором ГТС у рамках послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу;

базова ціна природного газу (без ПДВ) у рамках наданої Оператором ГТС послуги балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу;

середньозважений коефіцієнт компенсації, який розраховується як ділення значення вартості наданих Оператором ГТС послуг балансування на розміри негативних небалансів по всіх замовниках послуг транспортування, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

загальна вартість послуг балансування (без ПДВ), наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу, яка складається із суми показників граф 5, 6, 7 та 8 та добутку показників граф 1, 3 та 4;

вартість природного газу (без ПДВ), закупленого Оператором ГТС (у тому числі за конкурсною процедурою) відповідно до договорів купівлі-продажу для надання послуг балансування, включена у розрахунок вартості послуг балансування (без ПДВ), наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, згідно з договором транспортування природного газу, у розрізі кожного місяця звітного періоду, яка розшифровується у розділі ІІ додатка "Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ" (форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна));

витрати Оператора ГТС (відповідно до бухгалтерського обліку) на транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу та інші витрати (крім витрат, зазначених у графах 5 - 7) для забезпечення надання послуг балансування замовникам послуг транспортування, у яких виникли та не були врегульовані негативні місячні небаланси за відповідний місяць, які є складовою вартості такої послуги, у розрізі кожного місяця звітного періоду.

3. У розділі III "Щодобовий небаланс у газотранспортній системі по кожному місяцю звітного періоду" зазначається інформація щодо об'ємів/обсягів природного газу, фізично переданого та відібраного замовниками послуг транспортування до/з газотранспортної системи, виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб природного газу в газотранспортній системі та сальдо позитивного/негативного небалансів, які виникли в замовників послуг транспортування, у розрізі кожної доби відповідного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1, 6 та 11 "Об'єм/обсяг природного газу, переданого до ГТС" зазначається об'єм/обсяг природного газу, фізично переданого замовниками послуг транспортування до газотранспортної системи на точках входу, протягом кожної доби відповідного місяця звітного періоду, який встановлений на основі вимірювань для точок входу в газотранспортну систему;

2) у графах 2, 7 та 12 "Об'єм/обсяг природного газу, відібраного з ГТС" зазначається об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраного замовниками послуг транспортування з газотранспортної системи на точках виходу, протягом кожної доби відповідного місяця звітного періоду, який встановлений на основі вимірювань для точок виходу з газотранспортної системи;

3) у графах 3, 8 та 13 "Об'єм/обсяг виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб" зазначається розрахункова величина виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб природного газу в газотранспортній системі, яка визначається на кожну добу відповідного газового місяця за формулою

  

,

де:

n - доба відповідного газового місяця звітного періоду;

N - кількість діб у відповідному газовому місяці звітного періоду;

ВТВn - розрахункова величина виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб природного газу в газотранспортній системі за добу n відповідного газового місяця звітного періоду (рядки 1 - 31; графи 3, 8, 13);

   - загальні фактичні виробничо-технологічні витрати, втрати та власні потреби природного газу в газотранспортній системі за відповідний повний газовий місяць звітного періоду (рядок 32; графи 3, 8, 13);

- об'єм/обсяг природного газу, фізично переданого замовниками послуг транспортування до газотранспортної системи на точках входу, за добу n відповідного газового місяця звітного періоду (рядки 1 - 31; графи 1, 6, 11);

   - об'єм/обсяг природного газу, фізично переданого замовниками послуг транспортування до газотранспортної системи на точках входу, за відповідний повний газовий місяць звітного періоду (рядок 32; графи 1, 6, 11);

4) у графах 4, 9 та 14 "Сальдо позитивного/негативного небалансів" вказується сальдо позитивного/негативного небалансів (із відповідним знаком), що виникли у замовників послуг транспортування, яке розраховується на кожну добу відповідного газового місяця звітного періоду за формулою

гр. (4, 9, 14) = гр. (1, 6, 11) - гр. (2, 7, 12) - гр. (3, 8, 13);

5) у рядках 1 - 31 (номер рядка відповідає добі відповідного газового місяця звітного періоду) зазначається інформація щодо об'ємів/обсягів природного газу, фізично переданого та відібраного замовниками послуг транспортування до/з газотранспортної системи, виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб природного газу в газотранспортній системі та сальдо позитивного/негативного небалансів, які виникли у замовників послуг транспортування, у розрізі кожної доби відповідного місяця звітного періоду;

6) у рядку 32 "Усього" зазначається сумарне значення об'ємів/обсягів природного газу, фізично переданого та відібраного замовниками послуг транспортування до/з газотранспортної системи, виробничо-технологічних витрат, втрат та власних потреб природного газу в газотранспортній системі та сальдо позитивного/негативного небалансів, які виникли у замовників послуг транспортування, у цілому за відповідний газовий місяць звітного періоду.

4. У розділі IV "Стан розрахунків Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за надані послуги балансування" зазначається інформація щодо розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на початок відповідного місяця звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Операторів ГРМ за звітний період, вартості наданих Операторам ГРМ послуг з балансування (з урахуванням коефіцієнту компенсації), величини застосованого коефіцієнта компенсації при наданні послуг балансування, величини оплати Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування у звітному та минулих періодах, рівня оплати у звітному періоді Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування, розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування Оператором ГТС у звітному періоді та розміру загального боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування станом на кінець відповідного місяця звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням наступного:

інформація щодо розмірів негативних небалансів Операторів ГРМ, які не були ними врегульовані (графа 4), відноситься до місяця звітного періоду, в якому такі негативні небаланси виникли;

інформація щодо вартості наданих Оператором ГТС послуг балансування, розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування та інша інформація (графи 3, 5 - 13) відноситься до місяця, в якому негативні небаланси Операторів ГРМ виникли;

1) у графі 1 "EIC-код Оператора ГРМ" зазначається EIC-код Операторів ГРМ, яким було надано послуги балансування протягом звітного та минулих періодів;

2) у графі 2 "Назва Оператора ГРМ" зазначається назва Операторів ГРМ, яким було надано послуги балансування протягом звітного та минулих періодів;

3) у графі 3 "Борг за надані послуги балансування станом на початок місяця" зазначається розмір боргу за надані Операторам ГРМ у минулих періодах послуги балансування станом на початок відповідного місяця звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду;

4) у графі 4 "Негативний небаланс" зазначається негативний небаланс Операторів ГРМ, що виник та не був врегульований ними за звітний період, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

5) у графі 5 "Вартість наданих послуг балансування (з урахуванням коефіцієнту компенсації)" зазначається вартість наданих Операторам ГРМ послуг балансування з урахуванням коефіцієнта компенсації, застосованого при наданні послуг балансування, протягом звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду;

6) у графі 6 "Величина застосованого коефіцієнта компенсації" зазначається величина застосованого коефіцієнта компенсації при наданні Операторам ГРМ послуг балансування протягом звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду;

7) у графі 7 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати Операторами ГРМ вартості послуг балансування (з урахуванням боргів минулих періодів), наданих їм у звітному періоді, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

8) у графі 8 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати Операторами ГРМ вартості послуг балансування (з урахуванням боргів минулих періодів), наданих їм у звітному періоді, грошовими коштами у розрізі кожного місяця звітного періоду;

9) у графі 9 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати Операторами ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, наданих їм у минулих періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

10) у графі 10 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати Операторами ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, наданих їм у минулих періодах, грошовими коштами у розрізі кожного місяця звітного періоду;

11) у графі 11 "Рівень оплати за надані послуги балансування" зазначається рівень оплати Операторами ГРМ вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС у звітному періоді, в розрізі кожного місяця звітного періоду. Розрахунок значення графи 11 здійснюється за формулою

гр. 11 = ((гр. 7 - гр. 9) / гр. 5) * 100;

12) у графі 12 "Борг за надані послуги балансування" зазначається розмір боргу Операторів ГРМ за надані послуги балансування у звітному періоді у розрізі кожного місяця звітного періоду. Розрахунок значення графи 12 здійснюється за формулою

гр. 12 = гр. 5 - (гр. 7 - гр. 9);

13) у графі 13 "Борг за надані послуги балансування на кінець місяця" зазначається загальний розмір боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на кінець відповідного місяця звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду. Розрахунок значення графи 13 здійснюється за формулою

гр. 13 = гр. 3 + гр. 5 - гр. 7;

14) у рядках 1.1 - 1.n, 2.1 - 2.n та 3.1 - 3.n (де n - кількість Операторів ГРМ, яким було надано, але ними не оплачено послуги балансування протягом відповідного місяця звітного та минулих періодів) зазначається інформація щодо розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на початок звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Операторів ГРМ за звітний період, вартості наданих Операторам ГРМ послуг з балансування (з урахуванням коефіцієнту компенсації), величини застосованого коефіцієнта компенсації при наданні послуг балансування, величини оплати Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування, у тому числі боргів минулих періодів, у звітному та минулих періодах, рівня оплати Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування у звітному періоді, величини боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування Оператором ГТС у звітному періоді та розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на кінець звітного періоду у розрізі кожного місяця звітного періоду.

5. У розділі I "Природний газ, закуплений Оператором ГТС для надання послуг балансування" додатка "Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ" (форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)) відображаються об'єм/обсяг та ціна (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС для надання послуг балансування, згідно з договорами (додатками до договорів) купівлі-продажу (із зазначенням номера та дати укладання договору (додатка до договору)) у розрізі кожного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "Номер та дата укладення договору (додатка до договору) купівлі-продажу:" зазначається номер та дата укладення договору та/або додатка до договору купівлі-продажу природного газу, закупленого у звітному періоді Оператором ГТС для надання послуг балансування у звітному та/або майбутніх періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг" зазначається об'єм/обсяг природного газу, закупленого у звітному періоді Оператором ГТС для надання послуг балансування у звітному та/або майбутніх періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду, відповідно до договорів (додатків до договорів) купівлі-продажу;

3) у графі 3 "Ціна (без ПДВ)" зазначається ціна (без ПДВ) природного газу, закупленого у звітному періоді Оператором ГТС для надання послуг балансування у звітному та/або майбутніх періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду, відповідно до договорів (додатків до договорів) купівлі-продажу;

4) у рядках 1.1 - 1.n, 2.1 - 2.n та 3.1 - 3.n (де n - кількість договорів (додатків до договорів) купівлі-продажу природного газу) зазначається інформація щодо об'єму/обсягу та ціни (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС для надання послуг балансування, згідно з договорами (додатками до договорів) купівлі-продажу (із зазначенням номера та дати укладання договору (додатка до договору)) у розрізі відповідного місяця звітного періоду.

6. У розділі II "Об'єм/обсяг та ціна закупленого Оператором ГТС природного газу, який було включено до розрахунку БЦГ" додатка "Розшифрування закупівлі природного газу Оператором ГТС для надання послуг балансування та включення його до БЦГ" (форма N 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)) відображаються об'єм/обсяг та ціна (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС відповідно до договорів (додатків до договорів) купівлі-продажу для надання послуг балансування та включеного у розрахунок вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, за відповідний місяць звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "Номер та дата укладення договору купівлі-продажу:" зазначається номер та дата укладення кожного договору (додатка до договору) купівлі-продажу природного газу, закупленого Оператором ГТС для надання послуг балансування та включеного у розрахунок вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, за відповідний місяць звітного періоду;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг" зазначається об'єм/обсяг природного газу, закупленого Оператором ГТС згідно з договором (додатком до договору) купівлі-продажу природного газу для надання послуг балансування та включеного у розрахунок вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, за відповідний місяць звітного періоду;

3) у графі 3 "Ціна (без ПДВ)" зазначається ціна (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС згідно з договором (додатком до договору) купівлі-продажу природного газу для надання послуг балансування та включеного у розрахунок вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, за відповідний місяць звітного періоду;

4) у рядках 1.1 - 1.n, 2.1 - 2.n та 3.1 - 3.n (де n - кількість договорів купівлі-продажу природного газу) зазначається інформація щодо об'єму/обсягу та ціни (без ПДВ) природного газу, закупленого Оператором ГТС згідно з договором (додатком до договору) купівлі-продажу природного газу для надання послуг балансування та включеного у розрахунок вартості послуг балансування, наданих Оператором ГТС замовникам послуг транспортування, за відповідний місяць звітного періоду.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі N 6в за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГТС.

2. Виправлена або уточнена форма N 6в направляється Оператором ГТС окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про використання потужності газосховищ

за 20__ рік

Подають

Термін подання

ліцензіати, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу
 
 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

До 20 травня року зберігання, наступного після звітного


 

 

Форма N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг
(рік зберігання)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 липня 2016 року N 1234

Респондент:

 

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________________________________________________
(найменування)

Місцезнаходження:

___________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N офісу)


            Розділ I. Операційно-технічні показники

Код рядка

Показник

Одиниці

За звітний період

А

Б

В

1

1

Активний об'єм/обсяг газосховищ

тис. м3

 

2

Об'єм/обсяг буферного газу

тис. м3

 

3

Робочий обсяг газосховищ, зарезервований Оператором ГТС для виконання ним обов'язків з балансування системи

тис. м3

 

4

Об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу), що зберігався в газосховищах, усього, у тому числі:

тис. м3

 

4.1

для замовників, які є нерезидентами

тис. м3

 

4.2

для замовників, які є резидентами, усього, у тому числі для:

тис. м3

 

4.2.1

врегулювання позитивних небалансів

тис. м3

 

4.2.2

утворення страхового запасу

тис. м3

 

4.2.3

для Оператора ГТС

тис. м3

 

5

Кількість замовників послуг зберігання (закачування, відбору) (розшифрувати у додатку), усього, з них:

од.

 

5.1

резиденти

од.

 

5.2

нерезиденти

од.

 

6

Проектна потужність закачування

тис. м3/добу

 

7

Проектна потужність відбору

тис. м3/добу

 

8

Максимальна технічна потужність закачування

тис. м3/добу

 

9

Максимальна технічна потужність відбору

тис. м3/добу

 

10

Середня технічна потужність закачування

тис. м3/добу

 

11

Середня технічна потужність відбору

тис. м3/добу

 

12

Середня розподілена потужність закачування, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

12.1

для Оператора ГТС з метою виконання ним обов'язків з балансування системи

тис. м3/добу

 

13

Середня розподілена потужність відбору, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

13.1

для Оператора ГТС з метою виконання ним обов'язків з балансування системи

тис. м3/добу

 

14

Середня використана потужність закачування, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

14.1

Оператором ГТС

тис. м3/добу

 

14.2

замовниками для врегулювання позитивних небалансів у ГТС

тис. м3/добу

 

15

Середня використана потужність відбору, усього, у тому числі:

тис. м3/добу

 

15.1

Оператором ГТС

тис. м3/добу

 

16

Середня використана потужність на умовах заміщення

х

 

16.1

потужність відбору

тис. м3/добу

 

16.2

потужність закачування

тис. м3/добу

 

17

Кількість замовників, які використовували потужність на умовах заміщення, усього, у тому числі:

од.

 

17.1

потужність відбору

од.

 

17.2

потужність закачування

од.

 

18

Виробничо-технологічні витрати та втрати природного газу, усього, у тому числі:

тис. м3

 

18.1

виробничо-технологічні витрати природного газу

тис. м3

 

18.2

втрати природного газу

тис. м3

 

19

Витрати природного газу на власні потреби

тис. м3

 


                                    Розділ II. Технічні показники окремого газосховища

Код рядка

Назва газосховища

Активний об'єм/обсяг газосховища

Об'єм/обсяг буферного газу

Проектна потужність закачування

Проектна потужність відбору

Тривалість нейтрального періоду

тис. м3

тис. м3

тис. м3/добу

тис. м3/добу

днів

А

Б

1

2

3

4

5

1

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 


                                                             Розділ III. Закачування та відбір природного газу до/з газосховищ

Код рядка

Місяць звітного періоду

Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на початок періоду

Об'єм/обсяг фізичного відбору природного газу з газосховищ

Об'єм/обсяг фізичного закачування природного газу до газосховищ

Об'єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ відповідно до укладених договорів

Об'єм/обсяг закачування природного газу до газосховищ відповідно до укладених договорів

Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на кінець періоду

усього

шляхом заміщення

усього

шляхом заміщення

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

квітень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

травень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

червень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

липень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

серпень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

вересень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

жовтень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

листопад 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

грудень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

січень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

11

лютий 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

березень 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ IV. Розподіл та використання потужності газосховищ

Код рядка

Показники

Період розпо-
ділу потуж-
ності

Оди-
ниці

За місяць звітного газового року

кві-
тень
20__ р.

тра
-вень
20__ р.

чер-
вень
20__ р.

ли-
пень
20__ р.

сер-
пень
20__ р.

вере-
сень
20__ р.

жов-
тень
20__ р.

лис-
топад
20__ р.

гру-
день
20__ р.

сі-
чень
20__ р.

лю-
тий
20__ р.

бере-
зень
20__ р.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Середньомісячна технічна потужність закачування

х

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

2

Середньомісячна технічна потужність відбору

х

тис. м3/добу

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

3

Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на гарантованій основі

Рік

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

4

Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на переривчастій основі

Рік

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на гарантованій основі

Рік

тис. м3/добу

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

6

Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на переривчастій основі

Рік

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розподілений (договірний) робочий обсяг зберігання

Рік

тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на гарантованій основі

Місяць

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

9

Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на переривчастій основі

Місяць

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на гарантованій основі

Місяць

тис. м3/добу

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

11

Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на переривчастій основі

Місяць

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розподілений (договірний) робочий обсяг зберігання

Місяць

тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Розмір використаної потужності закачування

Рік

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Розмір використаної потужності відбору

Рік

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Розмір використаної потужності закачування

Місяць

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Розмір використаної потужності відбору

Місяць

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Розмір використаної потужності закачування на умовах індивідуальної послуги

х

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Розмір використаної потужності відбору на умовах індивідуальної послуги

х

тис. м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Середньомісячний фактичний робочий обсяг зберігання

х

тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Максимальний фактичний робочий обсяг зберігання

х

тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ V. Розподіл потужності на довгостроковий період (більше 1 року)

Код рядка

Назва замовника послуг зберігання

Кількість років, на які було здійснено розподіл потужності газосховищ

Розподілена (договірна) потужність газосховищ

потужність закачування

потужність відбору

розподілений (договірний) робочий обсяг зберігання

од.

тис. м3/добу

тис. м3/добу

тис. м3

А

1

2

3

4

5

1

(розшифрувати)

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 


Розділ VI. Індивідуальна послуга

Код рядка

Індивідуальна послуга

Кількість замовників

Кількість днів звітного періоду

Потужність газосховищ

од.

од.

тис. м3/добу або тис. м3

А

Б

1

2

3

1

Надання замовнику індивідуальної послуги:

 

х

х

1.1

додаткова потужність закачування, усього, у тому числі:

 

 

 

1.1.1

потужність заміщення

 

 

 

1.2

додаткова потужність відбору, усього, у тому числі:

 

 

 

1.2.1

потужність заміщення

 

 

 

1.3

додатковий робочий обсяг зберігання

 

 

 


Розділ VII. Потужність, яка була розподілена замовникам за рахунок процедури управління договірними переватаженнями

Код рядка

Потужність газосховищ

Одиниці

Потужність, розподілена в результаті процедури управління перевантаженнями

усього,
у тому числі за рахунок:

вилучення потужності

відчуження потужності замовниками

усього,
у тому числі:

передача потужності іншим замовникам

надсилання пропозицій Оператору щодо відчуження потужності

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Робочий обсяг зберігання

тис. м3

0

 

0

 

 

2

Потужність відбору

тис. м3/добу

0

 

0

 

 

3

Потужність закачування

тис. м3/добу

0

 

0

 

 


Розділ VIII. Перехід права власності на природний газ, що зберігається в газосховищах

 

Код рядка

Показник

Одиниці

За звітний період

А

Б

В

1

1

Об'єм/обсяг природного газу, на який відбувся перехід права власності в газосховищах

тис. м3

 

2

Кількість замовників, які здійснили передачу права власності на природний газ іншим замовникам у газосховищах, з них:

од.

 

2.1

нерезиденти

од.

 

3

Кількість замовників, які набули права власності на природний газ від інших замовників у газосховищах, з них:

од.

 

3.1

нерезиденти

од.

 

4

Кількість операцій, унаслідок яких було здійснено перехід права власності на природний газ у газосховищах

од.

 


Розділ IX. Обмеження послуг зберігання (закачування, відбору)

Код рядка

Дата виникнення фізичного перевантаження

Причина виникнення фізичного перевантаження

Обсяг, вартість гарантованої потужності, яку було обмежено, та тривалість обмеження гарантованої потужності

виконання робіт Оператором газосховищ

нейтральний (стабілізаційний) період

інше

робочий обсяг зберігання

потужність закачування

потужність відбору

так/ні

так/ні

 

тис. м3

тис. грн

год

тис. м3/добу

тис. грн

год

тис. м3/добу

тис. грн

год

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

(розшифрувати)

 

 

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

Електронна пошта:
____________

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Розшифрування замовників послуг зберігання (закачування, відбору) та обсягів зберігання природного газу в газосховищах

за 20__ рік

_________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

EIC-код замовника послуг зберігання

Перелік замовників послуг зберігання (закачування, відбору)
(із зазначенням повної назви та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах на початок звітного періоду

Об'єм/обсяг закачування природного газу до газосховищ

Об'єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ

Сальдо купівлі/продажу природного газу в газосховищах

Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах на кінець звітного періоду

 

 

 

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

1

2

3

4

5

6

7

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
____________

Електронна пошта:
____________

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу (далі - Оператор газосховищ). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) (далі - форма N 7) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України "Про ринок природного газу", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N 2495.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 7 складається Оператором газосховищ станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 травня року зберігання, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми N 7 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є рік зберігання.

3. Форма N 7 направляється Оператором газосховищ до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua.

4. Форма N 7 підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою та скріплюється печаткою (за наявності). У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, а також прізвище, електронна адреса та номер контактного телефону виконавця.

5. Усі дані форми N 7 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор газосховищ не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 7

1. У розділі I "Операційно-технічні показники" відображається інформація Оператора газосховищ щодо активного об'єму/обсягу газосховищ; об'єму/обсягу буферного газу газосховищ; робочого обсягу газосховищ, зарезервованого оператором газотранспортної системи для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи; об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах; кількості замовників послуг зберігання; проектної потужності відбору та закачування; максимальної технічної потужності закачування та відбору; середньої технічної, розподіленої та використаної потужності закачування та відбору; середньої використаної потужності на умовах заміщення; кількості замовників, які використовували потужність на умовах заміщення; фактичних виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу, а також витрат природного газу на власні потреби протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "За звітний період" зазначається інформація щодо активного об'єму/обсягу газосховищ; об'єму/обсягу буферного газу газосховищ; робочого обсягу газосховищ, зарезервованого оператором газотранспортної системи для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи; об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах; кількості замовників послуг зберігання; проектної потужності відбору та закачування; максимальної технічної потужності закачування та відбору; середньої технічної, розподіленої та використаної потужності закачування та відбору; середньої використаної потужності на умовах заміщення; кількості замовників, які використовували потужність на умовах заміщення; фактичних виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу, а також витрат природного газу на власні потреби протягом звітного періоду;

2) у рядку 1 "Активний об'єм/обсяг газосховищ" зазначається активний об'єм/обсяг газосховищ станом на кінець звітного періоду;

3) у рядку 2 "Об'єм/обсяг буферного газу" зазначається об'єм/обсяг буферного газу, який знаходився в газосховищах станом на кінець звітного періоду;

4) у рядку 3 "Робочий обсяг газосховищ, зарезервований Оператором ГТС для виконання ним обов'язків з балансування системи" зазначається робочий обсяг газосховищ, який був зарезервований оператором газотранспортної системи для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи протягом звітного періоду;

5) у рядку 4 "Об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу), що зберігався в газосховищах, усього, у тому числі:" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) всіх замовників послуг зберігання, що зберігався в газосховищах протягом звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), який складається із суми показників рядків 4.1 та 4.2 та розраховується як сума об'єму/обсягу природного газу, що знаходився в газосховищах станом на початок звітного періоду, та об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання, який було закачано до газосховищ протягом звітного періоду;

6) у рядку 4.1 "для замовників, які є нерезидентами" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) замовників послуг зберігання - нерезидентів, що зберігався в газосховищах протягом звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), який розраховується як сума об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання - нерезидентів, що знаходився в газосховищах станом на початок звітного періоду, та об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання - нерезидентів, який було закачано до газосховищ протягом звітного періоду;

7) у рядку 4.2 "для замовників, які є резидентами, усього, у тому числі для:" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) замовників послуг зберігання - резидентів, що зберігався в газосховищах протягом звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), який розраховується як сума об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання - резидентів, що знаходився в газосховищах на початок звітного періоду, та об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання - резидентів, який було закачано до газосховищ протягом звітного періоду;

8) у рядку 4.2.1 "врегулювання позитивних небалансів" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) замовників послуг зберігання, який протягом звітного періоду був закачаний до газосховищ відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору) для врегулювання їх позитивних небалансів, як замовників послуг транспортування, що виникли в газотранспортній системі;

9) у рядку 4.2.2 "утворення страхового запасу" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) замовників послуг зберігання, який протягом звітного періоду зберігався в газосховищах з метою утворення страхового запасу постачальників природного газу відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору), котрий розраховується як сума об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання, що знаходився в газосховищах як страховий запас природного газу станом на початок звітного періоду, та об'єму/обсягу природного газу замовників послуг зберігання, який було закачано до газосховищ як страховий запас протягом звітного періоду;

10) у рядку 4.2.3 "для Оператора ГТС" зазначається об'єм/обсяг природного газу (без урахування буферного газу) оператора газотранспортної системи, який протягом звітного періоду зберігався в газосховищах з метою виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи, котрий розраховується як сума об'єму/обсягу природного газу оператора газотранспортної системи, що знаходився в газосховищах станом на початок звітного періоду, та об'єму/обсягу природного газу оператора газотранспортної системи, який було закачано до газосховищ протягом звітного періоду;

11) у рядку 5 "Кількість замовників послуг зберігання (закачування, відбору) (розшифрувати у додатку), усього, з них:" зазначається кількість замовників послуг зберігання, яким Оператор газосховищ надавав послугу зі зберігання (закачування, відбору) природного газу відповідно до договору зберігання (закачування, відбору) протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 5.1 та 5.2. Перелік замовників послуг зберігання розшифровується у додатку "Розшифрування замовників послуг зберігання (закачування, відбору) та обсягів зберігання природного газу в газосховищах" форми N 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання);

12) у рядку 5.1 "резиденти" зазначається кількість замовників послуг зберігання - резидентів, яким Оператор газосховищ надавав послугу зі зберігання (закачування, відбору) природного газу відповідно до договору зберігання (закачування, відбору) протягом звітного періоду;

13) у рядку 5.2 "нерезиденти" зазначається кількість замовників послуг зберігання - нерезидентів, яким Оператор газосховищ надавав послугу зі зберігання (закачування, відбору) природного газу відповідно до договору зберігання (закачування, відбору) протягом звітного періоду;

14) у рядку 6 "Проектна потужність закачування" відображається потужність закачування природного газу до газосховищ, визначена технологічним проектом;

15) у рядку 7 "Проектна потужність відбору" відображається потужність відбору природного газу з газосховищ, визначена технологічним проектом;

16) у рядку 8 "Максимальна технічна потужність закачування" зазначається максимальний розмір технічної потужності закачування природного газу до газосховищ, який визначається як максимальне значення серед значень технічної потужності закачування природного газу, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу протягом сезону закачування звітного періоду;

17) у рядку 9 "Максимальна технічна потужність відбору" зазначається максимальний розмір технічної потужності відбору природного газу з газосховищ, який визначається як максимальне значення серед значень технічної потужності відбору природного газу, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу протягом сезону відбору звітного періоду;

18) у рядку 10 "Середня технічна потужність закачування" зазначається середня технічна потужність закачування природного газу до газосховищ, яка визначається як середнє арифметичне значень технічної потужності закачування природного газу до газосховищ, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу протягом сезону закачування звітного періоду;

19) у рядку 11 "Середня технічна потужність відбору" зазначається середня технічна потужність відбору природного газу з газосховищ, яка визначається як середнє арифметичне значень технічної потужності відбору природного газу з газосховищ, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу протягом сезону відбору звітного періоду;

20) у рядку 12 "Середня розподілена потужність закачування, усього, у тому числі:" зазначається середня розподілена потужність закачування природного газу до газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано всім замовникам послуг зберігання на кожну газову добу протягом сезону закачування звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

21) у рядку 12.1 "для Оператора ГТС з метою виконання ним обов'язків з балансування системи" зазначається середня потужність закачування природного газу, розподілена для оператора газотранспортної системи як замовника послуг зберігання, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано оператору газотранспортної системи для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи на кожну газову добу протягом сезону закачування звітного періоду;

22) у рядку 13 "Середня розподілена потужність відбору, усього, у тому числі:" зазначається середня розподілена потужність відбору природного газу з газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору, право користування якою було надано всім замовникам послуг зберігання на кожну газову добу протягом сезону відбору звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

23) у рядку 13.1 "для Оператора ГТС з метою виконання ним обов'язків з балансування системи" зазначається середня потужність відбору природного газу, розподілена для оператора газотранспортної системи як замовника послуг зберігання, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору, право користування якою було надано оператору газотранспортної системи для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи на кожну газову добу протягом сезону відбору звітного періоду;

24) у рядку 14 "Середня використана потужність закачування, усього, у тому числі:" зазначається середня потужність закачування природного газу до газосховищ, використана замовниками послуг зберігання, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій на таких замовників послуг зберігання;

25) у рядку 14.1 "Оператором ГТС" зазначається середня потужність закачування природного газу до газосховищ, використана оператором газотранспортної системи як замовником послуг зберігання для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій;

26) у рядку 14.2 "замовниками для врегулювання позитивних небалансів у ГТС" зазначається середня потужність закачування природного газу до газосховищ, використана замовниками послуг зберігання для врегулювання їх позитивних небалансів, що виникли в газотранспортній системі, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій;

27) у рядку 15 "Середня використана потужність відбору, усього, у тому числі:" зазначається середня потужність відбору природного газу з газосховищ, використана замовниками послуг зберігання, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій на таких замовників послуг зберігання;

28) у рядку 15.1 "Оператором ГТС" зазначається середня потужність відбору природного газу з газосховищ, використана оператором газотранспортної системи як замовником послуг зберігання для виконання ним обов'язків з балансування газотранспортної системи, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій;

29) у рядку 16 "Середня використана потужність на умовах заміщення" інформація не відображається;

30) у рядку 16.1 "потужність відбору" зазначається середня потужність відбору природного газу з газосховищ на умовах заміщення, використана всіма замовниками послуг зберігання, яка розраховується як ділення суми всієї потужності відбору, використаної замовниками послуг зберігання на умовах заміщення протягом сезону закачування звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій на таких замовників, на кількість днів, протягом яких така потужність використовувалась замовниками послуг зберігання;

31) у рядку 16.2 "потужність закачування" зазначається середня потужність закачування природного газу до газосховищ на умовах заміщення, використана всіма замовниками послуг зберігання, яка розраховується як ділення суми всієї потужності закачування, використаної замовниками послуг зберігання на умовах заміщення протягом сезону відбору звітного періоду відповідно до здійснених Оператором газосховищ алокацій на таких замовників, на кількість днів, протягом яких така потужність використовувалась замовниками послуг зберігання;

32) у рядку 17 "Кількість замовників, які використовували потужність на умовах заміщення, усього, у тому числі:" зазначається загальна кількість замовників послуг зберігання, які використовували потужність закачування та/або відбору природного газу до/з газосховищ на умовах заміщення протягом відповідного сезону відбору та/або закачування звітного періоду;

33) у рядку 17.1 "потужність відбору" зазначається загальна кількість замовників послуг зберігання, які використовували потужність відбору природного газу з газосховищ на умовах заміщення протягом сезону закачування звітного періоду;

34) у рядку 17.2 "потужність закачування" зазначається загальна кількість замовників послуг зберігання, які використовували потужність закачування природного газу до газосховищ на умовах заміщення протягом сезону відбору звітного періоду;

35) у рядку 18 "Виробничо-технологічні витрати та втрати природного газу, усього, у тому числі:" зазначається загальний фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований Оператором газосховищ на покриття виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу в газосховищах протягом звітного періоду, який складається із суми показників рядків 18.1 та 18.2;

36) у рядку 18.1 "виробничо-технологічні витрати природного газу" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований Оператором газосховищ на покриття виробничо-технологічних витрат природного газу в газосховищах протягом звітного періоду;

37) у рядку 18.2 "втрати природного газу" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований Оператором газосховищ на покриття втрат природного газу в газосховищах протягом звітного періоду;

38) у рядку 19 "Витрати природного газу на власні потреби" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття власних потреб Оператора газосховищ протягом звітного періоду.

2. У розділі II "Технічні показники окремого газосховища" зазначається інформація щодо активного об'єму/обсягу газосховищ, об'єму/обсягу буферного газу газосховищ, їх проектної потужності закачування та відбору, а також тривалість нейтрального періоду в розрізі кожного газосховища, а саме:

1) у графі 1 "Активний об'єм/обсяг газосховища" зазначається активний об'єм/обсяг газосховища станом на кінець звітного періоду в розрізі кожного газосховища;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг буферного газу" зазначається об'єм/обсяг буферного газу, що знаходився у газосховищі станом на кінець звітного періоду, у розрізі кожного газосховища;

3) у графі 3 "Проектна потужність закачування" відображається потужність закачування природного газу до газосховища, визначена технологічним проектом, у розрізі кожного газосховища;

4) у графі 4 "Проектна потужність відбору" відображається потужність відбору природного газу з газосховища, визначена технологічним проектом, у розрізі кожного газосховища;

5) у графі 5 "Тривалість нейтрального періоду" зазначається кількість днів звітного періоду, протягом яких газосховище простоювало після періоду закачування або відбору природного газу з метою виконання досліджень і робіт, які передбачені технологічним проектом газосховища і регламентом з контролю за експлуатацією та герметичністю газосховища, а також запланованих Оператором газосховищ ремонтів і заходів, які проводяться за умови вилучення всього обсягу природного газу з технологічного обладнання і трубопроводів;

6) у рядках 1 - n (де n - кількість газосховищ) зазначається інформація щодо активного об'єму/обсягу газосховищ, об'єму/обсягу буферного газу газосховищ, їх проектної потужності закачування та відбору, а також тривалість нейтрального періоду в розрізі кожного газосховища.

Назва кожного рядка відповідає назві окремого газосховища, яке знаходиться в експлуатації Оператора газосховищ.

3. У розділі III "Закачування та відбір природного газу до/з газосховищ" зазначається інформація щодо об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах на початок періоду, об'єму/обсягу фізичного відбору та закачування природного газу з/до газосховищ, об'єму/обсягу відбору та закачування природного газу з/до газосховищ відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору), у тому числі шляхом заміщення, об'єму/обсягу відбору та закачування природного газу з/до газосховищ шляхом заміщення відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору), об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах на кінець періоду, у розрізі кожного газового місяця звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на початок періоду" зазначається об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на початок кожного газового місяця звітного періоду;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг фізичного відбору природного газу з газосховищ" зазначається об'єм/обсяг фізичного відбору природного газу з газосховищ, встановлений на основі вимірювань, протягом кожного газового місяця звітного періоду;

3) у графі 3 "Об'єм/обсяг фізичного закачування природного газу до газосховищ" зазначається об'єм/обсяг фізичного закачування природного газу до газосховищ, встановлений на основі вимірювань, протягом кожного газового місяця звітного періоду;

4) у графі 4 "усього" зазначається загальний об'єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ, у тому числі шляхом заміщення, протягом кожного газового місяця звітного періоду відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору);

5) у графі 5 "шляхом заміщення" зазначається загальний об'єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ шляхом заміщення протягом кожного газового місяця звітного періоду відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору);

6) у графі 6 "усього" зазначається загальний об'єм/обсяг закачування природного газу до газосховищ, у тому числі шляхом заміщення, протягом кожного газового місяця звітного періоду відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору);

7) у графі 7 "шляхом заміщення" зазначається загальний об'єм/обсяг закачування природного газу до газосховищ шляхом заміщення протягом кожного газового місяця звітного періоду відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору);

8) у графі 8 "Об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на кінець періоду" зазначається об'єм/обсяг природного газу, що зберігався в газосховищах (без урахування буферного газу) на кінець кожного газового місяця звітного періоду;

9) у рядках 1 - 12 зазначається інформація щодо об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах на початок періоду, об'єму/обсягу фізичного відбору та закачування природного газу з/до газосховищ, об'єму/обсягу відбору та закачування природного газу з/до газосховищ відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору), у тому числі шляхом заміщення, об'єму/обсягу відбору та закачування природного газу з/до газосховищ шляхом заміщення відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору), об'єму/обсягу природного газу, що зберігався в газосховищах на кінець періоду, у розрізі кожного місяця звітного періоду відповідно.

4. У розділі IV "Розподіл та використання потужності газосховищ" зазначаються середньомісячна технічна потужність закачування та відбору природного газу до/з газосховищ, розмір розподіленої та використаної потужності закачування та відбору на гарантованій і на переривчастій основі, розподілений робочий обсяг зберігання в розрізі періодів розподілу потужності (рік, місяць), розмір середньомісячної використаної потужності закачування та відбору на умовах індивідуальної послуги, а також середньомісячний та максимальний робочий обсяг зберігання в цілому по всіх періодах розподілу потужності в розрізі кожного газового місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1 - 12 зазначаються середньомісячна технічна потужність закачування та відбору природного газу до/з газосховищ, розмір розподіленої та використаної потужності закачування та відбору на гарантованій і на переривчастій основі, розподілений робочий обсяг зберігання в розрізі періодів розподілу потужності (рік, місяць), розмір середньомісячної використаної потужності закачування та відбору на умовах індивідуальної послуги, а також середньомісячний та максимальний робочий обсяг зберігання в цілому по всіх періодах розподілу потужності за кожен газовий місяць звітного періоду;

2) у рядку 1 "Середньомісячна технічна потужність закачування" зазначається середньомісячна технічна потужність закачування природного газу до газосховищ у розрізі кожного газового місяця протягом сезону закачування звітного періоду, яка визначається як середнє арифметичне значень технічної потужності закачування природного газу до газосховищ, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу відповідного газового місяця сезону закачування;

3) у рядку 2 "Середньомісячна технічна потужність відбору" зазначається середньомісячна технічна потужність відбору природного газу з газосховищ у розрізі кожного газового місяця протягом сезону відбору звітного періоду, яка визначається як середнє арифметичне значень технічної потужності відбору природного газу з газосховищ, встановленої Оператором газосховищ на кожну газову добу відповідного газового місяця сезону відбору;

4) у рядку 3 "Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на гарантованій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність закачування природного газу до газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на річний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця сезону закачування звітного періоду з гарантією реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

5) у рядку 4 "Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на переривчастій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність закачування природного газу до газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на річний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду без гарантії реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

6) у рядку 5 "Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на гарантованій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність відбору природного газу з газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на річний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця сезону відбору звітного періоду з гарантією реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

7) у рядку 6 "Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на переривчастій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність відбору природного газу з газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на річний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду без гарантії реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

8) у рядку 7 "Розподілений (договірний) робочий обсяг зберігання" зазначається загальний робочий обсяг зберігання природного газу в газосховищах, право користування яким було надано замовникам послуг зберігання на річний період, у відповідному газовому місяці звітного періоду відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

9) у рядку 8 "Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на гарантованій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність закачування природного газу до газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на місячний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця сезону закачування звітного періоду з гарантією реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

10) у рядку 9 "Розмір розподіленої (договірної) потужності закачування на переривчастій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність закачування природного газу до газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності закачування, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на місячний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця звітного періоду без гарантії реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосховищ;

11) у рядку 10 "Розмір розподіленої (договірної) потужності відбору на гарантованій основі" зазначається середньомісячна розподілена (договірна) потужність відбору природного газу з газосховищ, яка розраховується як середнє арифметичне значень потужності відбору, право користування якою було надано замовникам послуг зберігання на місячний період, протягом кожної газової доби відповідного газового місяця сезону відбору звітного періоду з гарантією реалізації такого права відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору), укладених між такими замовниками послуг зберігання та Оператором газосхо