Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении примерного договора на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями между поставщиком электрической энергии по нерегулируемому тарифу и электропередающей организацией

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Договор от 19.10.2005 № 934
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2005 року N 934

Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 10 серпня 2006 року N 1057
,
 від 18 листопада 2011 року N 2210

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 23 серпня 2018 року N 894,
 враховуючи зміни, внесені
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 4 грудня 2018 року N 1597
)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Схвалити примірний договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією (додається).

2. Рекомендувати електропередавальним організаціям та постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом укладати договори на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за цією примірною формою.

 

Голова Комісії 

В. Кальченко 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією
N ____________

м. ___________
(місце укладання) 

"___" ____________ 200_ року 

____________________________________, далі - "Компанія", який діє на підставі ____________________ та ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами від __________ N _________ та ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від __________ N _________, в особі __________________________, та ________________________________, далі - "ПНТ", який діє на підставі ____________________ та ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом від __________ N _________, в особі ___________________________________________, які є платниками податку на прибуток на загальних умовах згідно з п. 10.1 ст. 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", далі - Сторони, уклали цей договір про наступне: 
 

1. Предмет Договору

За цим договором (далі - Договір) Компанія зобов'язується передавати електричну енергію, куповану ПНТ на Оптовому ринку електричної енергії України або власного виробітку, місцевими (локальними) електромережами до споживачів ПНТ та надавати інформаційні послуги відповідно до умов цього Договору, а ПНТ зобов'язується здійснювати оплату отриманих послуг відповідно до умов цього Договору.

Сторони здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, Правил користування електричною енергією.

2. Порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг Компанії з передачі електроенергії ПНТ визначається на основі визначених у Повідомленні на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ та Повідомленні на заявлений обсяг власного виробництва електричної енергії обсягів купівлі електричної енергії споживачами і затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) для Компанії тарифів на передачу електроенергії на відповідних класах напруги з урахуванням постанови НКРЕ від 28.09.2000 N 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва".

Вартість додаткових (інформаційних) послуг Компанії не може перевищувати граничні показники, затверджені НКРЕ.

На вартість послуг з передачі електроенергії та додаткових (інформаційних) послуг нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.

2.2. ПНТ на розрахунковий рахунок Компанії здійснює поетапну передоплату вартості послуг з передачі електричної енергії та додаткових (інформаційних) послуг наступним чином:

1 платіж - до 17.00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/3 від вартості послуг Компанії, які визначені згідно з пунктом 2.1. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/6 від вартості послуг Компанії, які визначені згідно з пунктом 2.1, в кожен з наступних періодів:

2 платіж - з 06 до 10;

3 платіж - з 11 до 15;

4 платіж - з 16 до 20;

5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця.

При цьому розмір оплати в указані періоди повинен бути не менше вартості послуг Компанії, які визначені згідно з пунктом 2.1, на 5 днів вперед.

За домовленістю Сторін допускається інший графік оплати ПНТ вартості послуг Компанії з передачі електричної енергії та додаткових (інформаційних) послуг.

(пункт 2.2 у редакції постанови
 НКРЕ від 10.08.2006 р. N 1057)

2.3. Оплата послуг з передачі електроенергії та оплата додаткових (інформаційних) послуг здійснюється окремими платіжними дорученнями на підставі виставлених Компанією рахунків.

2.4. У разі збільшення заявлених ПНТ обсягів купівлі електроенергії протягом розрахункового періоду ПНТ:

- передає до Компанії письмове факсимільне повідомлення про збільшення обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ не менш ніж за три дні до моменту очікуваного перевищення заявлених обсягів закупівлі електроенергії;

- сплачує послуги з передачі додатково заявлених обсягів електричної енергії до дати очікуваного перевищення заявлених обсягів закупівлі електроенергії.

2.5. У разі зміни тарифу на передачу електроенергії відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ після здійснення ПНТ оплати послуг з передачі електроенергії Компанія здійснює перерахунок належної до сплати вартості передачі електричної енергії.

Донараховані суми мають бути сплачені ПНТ в 5-денний термін з моменту отримання рахунку-фактури Компанії.

2.6. За підсумками розрахункового періоду складаються та підписуються кожною Стороною Акт виконаних робіт з передачі електричної енергії та Акт виконаних робіт з додаткових (інформаційних) послуг.

2.7. ПНТ здійснює остаточний розрахунок з Компанією за попередній розрахунковий період протягом п'яти банківських днів після отримання рахунку-фактури. У випадку порушення термінів остаточного розрахунку Компанія має право нарахувати пеню у розмірі 0,2 % від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання ПНТ своїх зобов'язань.

У разі якщо фактичний обсяг оплати ПНТ послуг з передачі електричної енергії та додаткових (інформаційних) послуг перевищує суму, зазначену в Акті виконаних робіт, Компанія за умови відсутності вимоги ПНТ про повернення коштів зараховує надлишок як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. Якщо ПНТ висуває вимогу про повернення коштів, кошти підлягають поверненню протягом п'яти банківських днів. У разі недотримання Компанією цих термінів ПНТ має право нарахувати пеню у розмірі 0,2 % від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання Компанією зобов'язань щодо повернення коштів.

2.8. Якщо ПНТ до 17-00 годин (час зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок") другого банківського дня розрахункового місяця не здійснив оплату електроенергії відповідно до умов договору між ДП "Енергоринок" та ПНТ, то продаж електроенергії ПНТ у розрахунковому місяці не здійснюється, про що ДП "Енергоринок" факсограмою повідомляє ПНТ та Компанію. В цьому разі постачальником електричної енергії для споживачів ПНТ або ПНТ як споживачу стає Компанія.

У цьому випадку ПНТ здійснює постачання електроенергії споживачу лише в обсягах власного виробництва, якщо ці обсяги забезпечують у повному обсязі потреби споживачів та компенсацію втрат у місцевих (локальних) електромережах Компанії.

3. Особливості врегулювання відносин з третьою стороною (споживачем), яка об'єктивно присутня під час передачі належної ПНТ електричної енергії електромережами Компанії

3.1. ПНТ укладає договір про купівлю-продаж електроенергії із споживачем на весь обсяг споживання електричної енергії, необхідної споживачу (за винятком обсягів споживання електричної енергії населенням), на строк, який кратний величині розрахункового періоду, за умов:

- відсутності заборгованості споживача перед Компанією або відсутності поточної заборгованості споживача перед Компанією та забезпечення споживачем оплати електричної енергії в обсязі, що дорівнює орієнтовній сумі остаточного розрахунку, визначеної відповідно до підпункту 3.2 цього договору, при наявності і виконанні графіку погашення заборгованості між Компанією та споживачем;

- якщо заявлена потужність споживача не перевищує дозволену потужність по технічних умовах на приєднання.

Договір про постачання електроенергії, що укладений між споживачем та Компанією, призупиняється лише в частині обсягів постачання електроенергії та оплати за неї на строк дії договору про купівлю-продаж електричної енергії між споживачем та ПНТ.

3.2. Споживач (чи ПНТ за дорученням споживача) письмово повідомляє Компанію про призупинення дії договору про постачання електричної енергії не пізніше ніж за 10 днів до початку дії договору про купівлю-продаж електричної енергії та остаточно розраховується з нею.

Споживач здійснює остаточний розрахунок з Компанією за спожиту електричну енергію з урахуванням очікуваних обсягів купівлі у Компанії електроенергії до дня набрання чинності договору про купівлю-продаж електричної енергії. Орієнтовна сума остаточного розрахунку з Компанією до дня набрання чинності договору на купівлю-продаж електричної енергії визначається на підставі фактичних даних про обсяги споживання на день проведення розрахунку та прогнозованих даних, визначених за фактичним середньодобовим споживанням поточного розрахункового періоду.

Між Компанією та споживачем укладається додаткова угода про призупинення дії договору про постачання електричної енергії в частині обсягів постачання електроенергії та оплати за неї на строк дії договору купівлі-продажу електричної енергії.

Компанія та споживач підписують двосторонній акт, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку на перший день дії договору про купівлю-продаж електричної енергії. На підставі акта визначаються фактичні обсяги спожитої електричної енергії до дня набрання чинності договору про купівлю-продаж електричної енергії.

Споживачу протягом 5 банківських днів від дня оформлення акта повертаються кошти, сплачені понад вартість електричної енергії, отриманої від Компанії, або виписується платіжний документ для оплати електричної енергії, купленої понад обсяги, які оплачені Компанії. У разі несплати споживачем суми, зазначеної у платіжному документі, протягом 5 банківських діб, Компанія має право відмовити ПНТ у погодженні Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на наступний розрахунковий період.

За погодженням споживача та ПНТ кредиторська заборгованість Компанії перед споживачем може бути перерахована на розрахунковий рахунок ПНТ в оплату купованої споживачем у ПНТ електричної енергії.

3.3. При неможливості постачання електричної енергії ПНТ споживачу у наступному розрахунковому місяці ПНТ письмово повідомляє про це споживача і Компанію не пізніше ніж за 3 робочі дні до 20-го числа місяця, попереднього до розрахункового.

3.4. У разі припинення ДП "Енергоринок" продажу електричної енергії ПНТ протягом розрахункового періоду, про що ДП "Енергоринок" повідомляє ПНТ і Компанію, поставку електричної енергії споживачу ПНТ або ПНТ як споживачу з дня припинення продажу здійснює Компанія.

ПНТ здійснює постачання електроенергії споживачу лише в обсягах власного виробництва, якщо ці обсяги забезпечують у повному обсязі потреби споживачів та компенсацію втрат у місцевих (локальних) електромережах Компанії.

4. Умови обліку електроенергії

4.1. Умови встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) у точках розрахункового обліку споживачів визначені Правилами користування електричної енергії, нормативно-технічними документами та паспортними даними заводу виробника розрахункового засобу обліку електроенергії.

4.2. Комерційний облік переданої та спожитої споживачем ПНТ електричної енергії здійснюється на підставі даних приладів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, встановлених на межі балансової належності електричних мереж між Компанією та споживачем ПНТ або за допомогою АСКОЕ.

АСКОЕ споживача має охоплювати всі розрахункові точки обліку електроенергії.

При встановленні приладів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії не на межі балансової належності електромережі кількість облікової електроенергії, що споживається споживачем ПНТ, збільшується (або зменшується) на розмір втрат електроенергії в мережі з місця встановлення таких приладів до межі балансової належності мережі.

4.3. У разі, якщо максимальний місячний обсяг споживання електроенергії у точці обліку споживача ПНТ за останні 12 місяців не перевищує 50 тис кВтг., встановлення приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії та АСКОЕ у цій точці не є обов'язковим. При цьому у разі відсутності в таких точках приладів диференційного (погодинного) обліку електроенергії або АСКОЕ визначення погодинних обсягів купованої електроенергії проводиться на підставі даних, розрахованих згідно з постановою НКРЕ від 26.01.2004 N 63 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом".

4.4. У разі постачання електроенергії ПНТ одночасно основному споживачу та всім його субспоживачам, яким електрична енергія постачається тільки через мережі основного споживача ПНТ, встановлення розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку на межі балансової належності між основним споживачем та його субспоживачами не є обов'язковим.

5. Права сторін

5.1. Компанія має право:

1) отримувати від ПНТ оплату послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами та додаткових (інформаційних) послуг, наданих Компанією ПНТ;

2) на доступ у присутності представників ПНТ до розрахункових засобів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживачів ПНТ та належать ПНТ, для проведення технічної перевірки, зняття показів погодинного споживання електричної енергії, виконання інших робіт відповідно до умов цього Договору;

3) на отримання повної і достовірної інформації щодо обсягів споживання електроенергії споживачами, постачання електричної енергії яким здійснює ПНТ у разі зняття показів споживання електричної енергії ПНТ або безпосередньо споживачем;

4) відмовити ПНТ у погодженні Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на наступний розрахунковий період у разі виникнення заборгованості ПНТ за послуги з передачі електричної енергії.

5.2. ПНТ має право:

1) на послугу Компанії з передачі належної йому електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

2) на отримання від Компанії повної і достовірної інформації щодо обсягів споживання електроенергії споживачами, постачання електричної енергії яким здійснює ПНТ та електроустановки яких знаходяться на території здійснення ліцензованої діяльності Компанії;

3) на проведення зчитування та передачі до Компанії показів розрахункових засобів обліку споживачів ПНТ. У цьому випадку ПНТ несе відповідальність перед Компанією за несвоєчасне надання, ненадання або надання недостовірних даних щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний факт такого порушення.

6. Обов'язки та відповідальність Сторін

При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.1. Компанія зобов'язується:

1) не протидіяти ПНТ у постачанні електричної енергії споживачам;

2) забезпечити при виконанні ПНТ умов цього Договору передачу електроенергії, що належить ПНТ, до споживачів, які уклали договори купівлі-продажу електроенергії з ПНТ;

3) вести розрахунковий комерційний облік обсягів електричної енергії, що постачається ПНТ до споживачів, та потужності відповідно до нормативно-правових та технічних документів;

4) здійснювати прийом, розгляд та погодження всіх документів, необхідних ПНТ для здійснення закупівлі електричної енергії на ОРЕ та виробництва власної електроенергії, а саме:

- за 6 робочих днів до 19 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому - Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії ПНТ на ОРЕ, Повідомлення на заявлений обсяг власного виробництва електричної енергії та відповідних довідок. Повідомлення розглядаються, підписуються Компанією та передаються ПНТ (або повертаються ПНТ із зауваженнями) протягом трьох робочих днів, з моменту отримання повідомлень Компанією;

- з 1 по 4 число (включно) місяця, наступного за розрахунковим - Акта прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ, Акта власного виробництва електричної енергії, а також довідок про фактичні погодинні обсяги споживання електричної енергії по всім споживачам ПНТ;

5) якщо у документах, поданих ПНТ на узгодження до Компанії, виявлені помилки, Компанія повертає їх для виправлення із супроводжувальним листом, у якому чітко вказує на допущені помилки;

6) з 1 по 4 число (включно) місяця, наступного за розрахунковим, проводити оформлення Акта виконаних робіт з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та Акта виконаних робіт з додаткових (інформаційних) послуг;

7) передавати електронною поштою до ДП "Енергоринок" реєстри погоджених та зареєстрованих в Компанії Повідомлень на заявлений обсяг купівлі електричної енергії ПНТ на ОРЕ, Акт власного виробництва електричної енергії, а також довідки про фактичні погодинні обсяги споживання електричної енергії по всім споживачам ПНТ у терміни, визначені у договорі купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та Компанією;

8) проводити зчитування та збір фактичних даних про погодинне споживання електричної енергії споживачами ПНТ, а також формування та передачу в ДП "Енергоринок" до 10-00 даних про погодинні обсяги купівлі ПНТ електричної енергії на Оптовому ринку з урахуванням обсягів її власного виробництва та нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах Компанії (макет 30900), включаючи погодинні дані, що розраховані згідно з Тимчасовим порядком визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕ від 26.01.2004 N 63 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом".

Компанія несе відповідальність перед ДПЕ за несвоєчасне надання, ненадання або надання недостовірних даних щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами ПНТ та купівлі ПНТ електричної енергії на ОРЕ до ДП "Енергоринок" та НЕК "Укренерго" у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний факт такого порушення.

Абзац третій підпункту 8 пункту 6.1 вилучено

(згідно з постановою
 НКРЕ від 18.11.2011 р. N 2210)

9) надавати ПНТ за його письмовим запитом дані споживання електроенергії субспоживачами, які отримують електроенергію через мережі споживача ПНТ, та знаходяться на постачанні у Компанії;

10) до 10-00 години 11, 21 числа розрахункового місяця та до 10-00 години 1 числа місяця, наступного за розрахунковим, надавати до ПНТ факсимільним зв'язком завірені підписом керівника та печаткою Компанії дані про фактичне споживання електроенергії споживачами ПНТ відповідно за 10, 20 діб та розрахунковий місяць;

11) при дотриманні відповідних норм допуску забезпечувати допуск представників ПНТ до розрахункових засобів обліку споживачів, що встановлені на підстанціях Компанії, протягом 3-х днів з моменту письмового звернення ПНТ;

12) вводити за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки обмеження, аварійного відключення, графіки місцевого розвантаження потужності та інші заходи відповідно до нормативно-правових актів для запобігання порушень режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України, пов'язаних з дефіцитом потужності і електроенергії, зниженням частоти, порушенням режимів допустимих перебігів і навантаження мережних елементів;

13) забезпечувати відповідно до нормативно-правових та технічних документів контроль за дотриманням споживачами ПНТ оперативно-диспетчерської дисципліни, режимів споживання електроенергії та потужності;

14) за письмовою заявою ПНТ проводить припинення або обмеження (у разі наявності погодженої екологічної броні) передачі електричної енергії споживачам ПНТ відповідно до нормативно-правових актів.

У цьому випадку відповідальність за правомірність вимоги щодо припинення або обмеження електропостачання споживача несе ПНТ;

15) оперативно повідомляти ПНТ про застосування графіків обмежень і аварійних відключень, час їх початку та закінчення, величину зниження споживання та потужності.

6.2. ПНТ зобов'язується:

1) до 10-ї доби місяця, що передує розрахунковому, надавати Компанії в електронному вигляді прогноз погодинного обсягу купівлі електроенергії в ОРЕ (з врахуванням обсягів власного виробництва електроенергії) за середній робочий день місяця, що передує розрахунковому;

2) за 6 робочих днів до 19-ї доби місяця, що передує розрахунковому, надавати Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ та Повідомлення на заявлений обсяг власного виробництва електричної енергії на узгодження до Компанії. ПНТ на місяць погоджує з Компанією тільки одне Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії ПНТ на ОРЕ та Повідомлення на заявлений обсяг власного виробництва електричної енергії. В разі виникнення помилок в оформленому Повідомленні його переоформлення не вважається новим Повідомленням;

3) щоденно до 8-30 години надавати до Компанії електронною поштою за встановленою формою заявку про погодинний обсяг купівлі електроенергії в ОРЕ та обсяги власного виробництва електроенергії на наступну добу;

4) у разі зняття показів споживання електричної енергії ПНТ або безпосередньо споживачем:

- щоденно до 9-00 години надавати в Компанію електронною поштою дані погодинного споживання електроенергії кожним споживачем ПНТ та обсяги власного виробництва електроенергії за попередню добу, розраховані відповідно до постанови НКРЕ від 26.01.2004 N 63 та п. 6.1.8 цього Договору;

- до 10-00 години 11, 21 числа розрахункового місяця та до 10-00 години 1 числа місяця, наступного за розрахунковим, надавати до Компанії факсимільним зв'язком завірені підписом керівника та печаткою ПНТ дані про фактичне споживання електроенергії споживачами відповідно за 10, 20 діб та місяць;

5) до 3 числа місяця (включно), наступного за розрахунковим, надавати до Компанії Акт прийому-передачі електроенергії з ОРЕ та Акт власного виробництва електричної енергії у розрахунковому місяці, а також довідку про фактичні погодинні обсяги споживання електричної енергії по всім споживачам ПНТ.

Обсяги електроенергії, вказані в Акті, мають відповідати фактичним даним електроспоживання за місяць наростаючим підсумком;

6) формувати Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ та Акт прийому-передачі електроенергії з ОРЕ з врахуванням нормативних технологічних витрат електроенергії при її передачі локальними (місцевими) електромережами Компанії на відповідному класі споживача. Повідомлення та Акт прийому-передачі електроенергії мають містити таку інформацію:

- обсяги споживання електроенергії на кожному класі споживача, по яких Споживач отримує електроенергію, що постачає ПНТ;

- обсяги нормативних технологічних витрат електроенергії на відповідних класах споживача, що розраховуються на підставі економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат, затверджених НКРЕ;

7) ПНТ несе відповідальність за здійснення своєчасної та у повному обсязі оплати за передачу електроенергії та інших додаткових послуг на умовах, визначених цим Договором.

У випадку порушення строків оплати за умовами цього Договору Компанія має право нараховувати пеню у розмірі 0,2 % від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення;

8) ПНТ не несе відповідальності перед споживачем за недовідпущену електричну енергію у разі перерви електропостачання внаслідок дій або бездіяльності Компанії.

7. Форс-мажор

7.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили (стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, вибух, ситуації, що створюють загрозу сталості ОЕС України та енергетичній безпеці України або її окремих регіонів), що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим Договором, а також нормативні акти Уряду, які забороняють або обмежують виконання зобов'язань за цим Договором.

7.2. При настанні обставин форс-мажору Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором на термін дії форс-мажорних обставин і усунення їхніх наслідків.

7.3. Обставини форс-мажору засвідчуються Торгово-промисловою палатою України відповідно до чинного законодавства України.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під дією таких обставин, негайно повідомляє іншу Сторону про виникнення таких обставин. При цьому Сторони докладають усіх зусиль щодо усунення обставин непереборної сили та їх наслідків.

8. Порядок врегулювання розбіжностей

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов цього Договору чи в зв'язку з ним, вирішуються відповідно до законодавства.

8.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню господарським судом.

9. Інші умови

9.1. Кожна із Сторін має право ініціювати перевірку обсягів погодинного споживання електроенергії споживачами, постачання електроенергії яким здійснює ПНТ, та проведення контрольних замірів погодинного добового споживання електроенергії у будь-якого із споживачів ПНТ спільно з представниками Держенергонагляду та обох Сторін.

9.2. Сторони погоджуються з тим, що у цей Договір у разі необхідності можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною домовленістю Сторін.

9.3. У випадку внесення змін до цього Договору вони мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди (за виключенням повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені печатками.

9.4. У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї із Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення підписується уповноваженою особою і головним бухгалтером та стає невід'ємною частиною цього Договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

9.5. У разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з передачею та постачанням електричної енергії, Сторони вносять в цей Договір відповідні зміни, які необхідні для усунення протиріч.

9.6. Будь-які письмові документи, що надаються за умовами цього Договору і передані електронною поштою, телетайпограмою або факсограмою, повинні бути обов'язково підтверджені поштовим відправленням у вигляді цінного листа або вручені кур'єром під розписку.

10. Термін дії Договору

10.1. Договір набуває чинності з дати його підписання.

10.2. Цей договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше, ніж 10 банківських днів до терміну розірвання Договору. При цьому останнім днем дії Договору має бути останній календарний день місяця.

10.3. Цей Договір припиняє свою дію в разі:

- зупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та ПНТ у разі відсутності у останнього електроенергії власного виробництва;

- зупинення дії або анулювання ліцензії ПНТ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;

- зупинення дії або анулювання ліцензії Компанії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами або ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

- невключення ДПЕ Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ до реєстру.

10.4. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від належного виконання обов'язків, що виникли в період дії цього Договору.

11. Інші умови

11.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

11.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, інші документи, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

12. Юридичні адреси і реквізити Сторін

"Компанія" 

"ПНТ" 

__________________________________
Адреса: ___________________________
__________________________________
П/р N ____________________________
__________________________________
МФО ____________
ЄДРПОУ ________________
Телефон: ________________
Факс: ___________________

Директор
М. П.
________________________
                   (підпис) 

________________________________
Адреса: _________________________
________________________________
П/р N ___________________________
________________________________
МФО ___________
ЄДРПОУ ________________
Телефон: ________________
Факс: ___________________

Директор
М. П.
________________________
                      (підпис) 

____________

Опрос