Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников, и введении минимального (гарантированного) размера временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязанности содержать ребенка

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.07.2020 № 3881-1
Дата рассмотрения: 24.07.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, і запровадження мінімального (гарантованого) розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до ст. 7 Сімейного кодексу України регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 182 Сімейного кодексу України передбачено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, який не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її гармонійного розвитку.

Сімейне законодавство передбачає додаткові (субсидіарні) аліментні зобов'язання, які виникають у разі неможливості одержання аліментів від осіб, які зобов'язані їх сплачувати в першу чергу, тобто від батьків. Даний обов'язок із утримання покладається на інших членів сім'ї та родичів. Закон регулює широке коло сімейних відносин між іншими членами сім'ї та родичами: онуками, правнуками та їх бабами, дідами, прабабами, братами й сестрами, мачухами, вітчимами та падчерками, пасинками, фактичними вихователями та вихованцями. Відповідна правова норма міститься у статті 272 Сімейного кодексу України, яка регулює розмір аліментів, що стягується з інших членів сім'ї та родичів.

Слід зауважити, що мінімальний розмір аліментів на дитину впродовж 2002 - 2017 років був однаковий, як у аліментних зобов'язаннях батьків щодо дітей, так і в аліментних зобов'язаннях щодо інших членів сім'ї та родичів. Тобто у правових нормах і статті 182 Сімейного кодексу України та статті 272 Сімейного кодексу України були встановлені ідентичні мінімальні стандарти матеріального забезпечення дітей, спочатку один неоподаткований мінімум доходів громадян, а в подальшому - 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І лише у 2017 році Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" було збільшено мінімальний розмір аліментів з 30 % від прожиткового мінімуму до 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для аліментних зобов'язань батьків щодо дітей, а дітям, які мають право на одержання аліментів з інших членів сім'ї та родичів, залишили 30 % прожиткового мінімуму. Якщо говорити мовою цифр, то станом на 01.07.2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який може бути стягнутий з батьків становить для дітей до 6 років - 929,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років - 1159 грн. У свою чергу, сукупний розмір аліментів для дітей, що може бути стягнутий з інших членів сім'ї та родичів не може бути меншим, ніж 557,70 грн. для дітей до 6 років і 695,40 грн. для дітей віком від 6 до 18 років.

Таким чином, існує дискримінація дітей у різних видах аліментних зобов'язань, оскільки при внесенні змін до статті 182 Сімейного кодексу України слід було відповідно внести також і зміни до статті 272 Сімейного кодексу України, встановивши однаковий розмір мінімальних аліментів для всіх дітей, незалежно від виду аліментних зобов'язань.

Крім того, існує аналогічна ситуація щодо необхідності запровадження мінімального (гарантованого) розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину у відповідності до ідеології статті 182 Сімейного кодексу України, тобто на рівні не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Пропонується удосконалити законодавчі положення, усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в статтях 181, 182 та 272 Сімейного кодексу України.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілі законопроекту - встановлення належних соціальних гарантій для дітей та сімей з дітьми. Основним завданням проекту Закону є встановлення єдиного мінімального гарантованого розміру виплат на рівні не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для аліментів, що стягуються на дитину як з батьків так і з інших членів сім'ї та родичів, та запровадження мінімального (гарантованого) розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину і тим самим забезпечення стабільності сімейного законодавства України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини восьмої статті 181 та частини другої статті 272 Сімейного кодексу України, якими законодавчо закріпити мінімальний гарантований розмір виплат на одну дитину на рівні 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, для:

- аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів;

- запровадження мінімального (гарантованого) розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину.

На відміну від законопроекту реєстр N 3881, запропонований альтернативний законопроект не визначає безпосередньо розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, а робить посилання щодо визначення розміру аліментів на частину другу статті 182 Сімейного кодексу України. Це дозволить більш комплексно захистити права дитини, оскільки частина друга статті 182 Сімейного кодексу визначає як мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, так і додатково мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину, який становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів. Такий підхід дозволить в подальшому уникнути правових колізій в разі зміни положень статті 182 Сімейного кодексу України.

Крім зазначеного, альтернативним законопроектом додатково пропонується запровадження мінімального (гарантованого) розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину на рівні не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, який існував раніше, але був скасований за ініціативою Кабінету Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Сімейний кодекс України.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів та держави.

 

Народний депутат України

Н. Ю. Королевська

Опрос