Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2020 № 3881
Дата рассмотрения: 16.07.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до ст. 7 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 21 - 22, ст. 135) регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Чинною статтею 182 Сімейного кодексу України передбачено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, який не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її гармонійного розвитку.

Впровадженню такого стандарту для надання утримання дітей з боку батьків передувала тривала історія законотворення. Так, у первісній редакції Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 10.01.2002, N 2947-III), мінімальний розмір аліментів, не міг бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В подальшому Законом України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст. 2), мінімальний розмір аліментів було встановлено у розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

І лише у 2017 році, змінами до ч. 2 ст. 182 СК України, а саме Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, N 25, ст. 291), було збільшено мінімальний розмір аліментів з 30 % від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Але не варто забувати, що сімейне законодавство передбачає додаткові (субсидіарні) аліментні зобов'язання, які виникають у разі неможливості одержання аліментів від осіб, які зобов'язані їх сплачувати в першу чергу, тобто від батьків. Даний обов'язок із утримання покладається на інших членів сім'ї та родичів. Закон регулює широке коло сімейних відносин між іншими членами сім'ї та родичами: онуками, правнуками та їх бабами, дідами, прабабами, братами й сестрами, мачухами, вітчимами та падчерками, пасинками, фактичними вихователями та вихованцями. Відповідна правова норма міститься в статті 272 СК України, яка регулює розмір аліментів що стягується з інших членів сім'ї та родичів.

Слід зауважити, що мінімальний розмір аліментів на дитину впродовж 2002 - 2017 років був однаковий як у аліментних зобов'язаннях батьків щодо дітей, так і в аліментних зобов'язаннях щодо інших членів сім'ї та родичів. Тобто у правових нормах і статті 182 СК України та статті 272 СК України були встановлені ідентичні мінімальні стандарти матеріального забезпечення дітей, спочатку один неоподаткований мінімум доходів громадян, а в подальшому - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І лише в 2017 році Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, N 25, ст. 291) чомусь було збільшено мінімальний розмір аліментів з 30 % від прожиткового мінімуму до 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для аліментних зобов'язань батьків щодо дітей, а дітям, які мають право на одержання аліментів з інших членів сім'ї та родичів, залишили 30 відсотків прожиткового мінімуму. Якщо говорити мовою цифр, то станом на 01.07.2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який може бути стягнутий з батьків становить для дітей до 6 років - 929,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років - 1159 грн. У свою чергу, сукупний розмір аліментів для дітей, що може бути стягнутий з інших членів сім'ї та родичів не може бути меншим, ніж 557,70 грн. для дітей до 6 років і 695,40 грн. для дітей віком від 6 до 18 років.

Таку ситуацію законотворець допустив або через неуважність або в силу інших причин, чим, на нашу думку, допустив дискримінацію дітей у різних видах аліментних зобов'язань, оскільки при внесенні змін до статті 182 СК України слід було відповідно внести також і зміни до статті 272 СК України, встановивши однаковий розмір мінімальних аліментів для всіх дітей, незалежно від виду аліментних зобов'язань.

Необхідність прийняття проекту Закону зумовлена потребою впорядкувати та узгодити норми сімейного законодавства в сфері аліментних правовідносин.

Відповідно до закону, аліменти мають бути достатніми для забезпечення гармонійного розвитку дитини, не дивлячись на утриманні батьків чи інших членів сім'ї та родичів вона знаходиться. Дане поняття в кожному конкретному випадку має свій зміст. Сюди, однозначно входять гроші на придбання продуктів харчування і непродовольчих товарів, навчання і дозвілля дитини, лікування.

Пропонується удосконалити законодавчі положення, усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в чинних на сьогоднішній день статтях 182 та 272 Сімейного кодексу України.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту

Обов'язок з утримання дітей покладається на батьків, які зобов'язані їх сплачувати в першу чергу. Однак трапляється так, що діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати і, таким чином, діти залишаються без коштів для існування. У разі відсутності батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі утримувати дітей, обов'язок з утримання малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів.

При цьому, держава зобов'язана забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод людини та громадянина, достатній життєвий рівень для осіб, які потребують соціального захисту, контролювати виконання обов'язку по їх утриманню та не допускати порушення прав осіб, яким згідно чинного законодавства мають право на отримання аліментів.

Основним завданням проекту Закону є встановлення єдиного мінімального розміру аліментів і тим самим забезпечення стабільності сімейного законодавства України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом удосконалюються та узгоджуються між собою положення Сімейного кодексу України в частині аліментних зобов'язань, усуваються колізії.

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України та законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом, що регулює зазначену сферу правовідносин, є Сімейний кодекс України.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Проект Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)" дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти.

 

Народний депутат України

В. А. Ватрас

Опрос