Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов, имитирующих молоко и молочные продукты

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2020 № 3516
Дата рассмотрения: 20.05.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів, що імітують молоко та молочні продукти"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З розвитком сучасних технологій виробництва харчової продукції поряд з традиційними молочними продуктами на полицях торгових мереж з'явилися дуже схожі з ними продукти, які, однак, не мають відповідної харчової цінності - продукти з невластивими раніше добавками: рослинними (пальмовими) жирами, білками, замінниками лактози, штучними барвниками та іншими інгредієнтами і складниками, що додаються для зменшення собівартості продукції.

При цьому такі продукти реалізуються разом із звичайними молочними продуктами та мають маркетингові назви-запозичення типу: "молочний продукт", "сирний продукт", "сметанка", "сирочок", і при цьому незначно відрізняються за ціною.

Таким чином, з одного боку на ринку молочних продуктів порушуються правила добросовісної конкуренції між виробниками традиційних та інших молочних продуктів та тими, які у виробництві використовують більш дешеві замінники складових молока, з іншого - порушується право споживачів на отримання необхідної достовірної інформації для здійснення вільного вибору продукції відповідно до їх потреб.

Для вирішення вказаних вище питань і було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів, що імітують молоко та молочні продукти".

Законопроектом передбачається ввести поняття "харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти", встановити особливі вимоги щодо маркування і реалізації таких продуктів, а також передбачити відповідальність за порушення цих вимог суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію відповідних продуктів. Названі новації спрямовані на надання споживачу інформацію про споживчі якості відповідних продуктів в доступній формі задля попередження введення його в оману.

Передбачені законопроектом положення концептуально узгоджуються з підходами, передбаченими законодавством ЄС, а саме Регламентом Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року "Про заснування спільної організації сільськогосподарських ринків та щодо конкретних вимог до певних сільськогосподарських продуктів" (Єдиний Регламент СОР), у якому визначені вимоги до реалізації молока та молочних продуктів, а також передбачено, що держави-члени повинні вжити заходів для інформування споживачів про характер та склад відповідних продуктів у тих випадках, коли відсутність такої інформації може спричинити введення споживача в оману.

Крім того, окремі положення Закону України "Про молоко та молочні продукти" потребують приведення у відповідність з Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", який набрав чинності 20 вересня 2015 року, зокрема в частині термінології, повноважень центральних органів виконавчої влади, порядку здійснення державного контролю та відповідальності за порушення вимог законодавства.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є упорядкування сфери маркування і реалізації харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, що забезпечить право споживачів на отримання повної та достовірної інформації про якість харчових продуктів, дозволить запобігти недобросовісній конкуренції на ринку молока та молочних продуктів, матиме позитивний соціальний та економічний ефект.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом запроваджується термін "харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти", під яким пропонується розуміти усі харчові продукти, які вироблені з молока або молочної сировини, з повною або частковою заміною складових молока (молочного жиру, молочного білка, лактози), з використанням або без використання харчових добавок, та які можуть сприйматися споживачем як продукти, аналогічні молочним, і вживатися замість таких продуктів.

У законопроекті встановлюються особливі вимоги до найменувань, маркування та реалізації молочних продуктів, та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, що забезпечить право споживачів на отримання необхідної достовірної інформації для здійснення вільного вибору продукції відповідно до їх потреб.

Так, законопроектом передбачено, що не допускається використання у власних назвах та торговельних марках харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, слів "молоко" та будь-яких похідних (однокореневих) від нього, назв молочних продуктів та тварин (корів, овець, кіз, буйволиць, кобил) та зображень молока, молочних продуктів, корів, овець, кіз, буйволиць, кобил. Ці вимоги не поширюються на маркування харчових продуктів, які не є молочним продуктом, та які не можуть сприйматися споживачем як молочні продукти та/або мають усталене використання певних назв при їх маркуванні (зокрема, молочна ковбаса, молочний шоколад, молочне печиво тощо).

З метою забезпечення належного інформування споживачів законопроектом передбачається встановити, що на етикетці, упаковці, інших видах маркування під основною назвою харчового продукту, що імітує молоко і молочні продукти, та знаком для товарів і послуг має бути розміщено текст такого змісту: "Імітаційний продукт. Містить замінники складових молока", розміром шрифту для першого речення не менше 75 %, а для другого - 40 % від найбільшого напису на упаковці. Також встановлено вимоги щодо розміщення відповідних написів на упаковці харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти.

Законопроектом встановлюються особливі вимоги до реалізації харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, суб'єктами господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю, якими передбачено розміщення молочних продуктів окремо від харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти та інших харчових продуктів, а харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти - також окремо від молочних та інших харчових продуктів.

У відповідність з Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" приведена термінологія Закону України "Про молоко, молочні продукти, та харчові продукти, що їх імітують" (назва у редакції законопроекту), а також передбачено, що державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, здійснюється відповідно до законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Законопроектом встановлюється відповідальність за порушення особливих вимог щодо маркування та реалізації молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти.

Пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" законопроекту передбачено поетапне введення в дію нових положень Закону України "Про молоко, молочні продукти, та харчові продукти, що їх імітують" (назва у редакції законопроекту), що дозволить суб'єктам господарювання належним чином підготуватися до виконання його вимог.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами у даній сфері правового регулювання є Закони України "Про молоко та молочні продукти", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про захист прав споживачів", Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту забезпечить створення правових умов для прозорої та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, а також повне та достовірне інформування споживачів про придбану ними продукцію.

 

Народні депутати України

Тарасов О. С.

Юрчишин П. В.

Грищенко Т. М.

Халімон П. В.

Сольський М. Т.

Чернявський С. М.

Чайківський І. А.

Богданець А. В.

Гайду О. В.

Гузенко М. В.

Кириченко М. О.

Костюк Д. С.

Шол М. В.

Чорноморов А. О.

Нікітіна М. В.

Соломчук Д. В.

Тимофійчук В. Я.

Опрос