Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в пункт 8 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 18 апреля 2020 года N 553-IX

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2020 № 3506
Дата рассмотрения: 19.05.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до пункту 8 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 18 квітня 2020 року N 553-IX"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

13.04.2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX.

Пунктом 8 Розділу II цього Закону, зокрема, передбачено, що:

тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, зупинити дію положень Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 із наступними змінами) та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385 із наступними змінами) в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Установлено, що у зазначений період:

для призначення на посади державної служби суб'єктом призначення або керівником державної служби першочергово розглядаються кандидатури, запропоновані Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, зокрема у разі, коли строк оприлюднення результатів конкурсу перевищує 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу. Інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються;

у разі відсутності або відхилення суб'єктом призначення або керівником державної служби кандидатур, запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, суб'єкт призначення або керівник державної служби може призначити на посади державної служби особу шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу, оголошеного згідно з абзацом шостим цього пункту.

Призначення на посади державної служби здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, який визначає механізм добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб'єктом призначення посадовими особами.

Кабінету Міністрів України в двомісячний строк після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які відбулися відповідно до порядку, встановленого цим пунктом.

Тим самим Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX було зупинено дію ряду норм законів України "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Між тим, такий законодавчий підхід не відповідає Конституції України. Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 року N 6-рп/2007, зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України шляхом внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України. Також, згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року N 10-рп/2008 законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони.

Крім зазначеного, слід вказати також і на те, що у Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX не зазначено дію яких саме норм (статей, їх частин чи пунктів) законодавець зупинив. Посилання на зупинення таких положень у тексті Закону має загальний характер - йдеться про положення Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" "в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу". Такий законодавчий підхід породжує ситуацію юридичної невизначеності, що прямо суперечить принципові верховенства права (стаття 8 Конституції України) та може призвести до порушення конституційного права громадян України на державну службу (частина друга статті 38 Конституції України).

Окрім того, на наш погляд, жодних переконливих аргументів відмовлятися від законодавчо встановленого порядку заміщення вакантних посад у системі державної служби, навіть за умов пандемії коронавірусу, та розширювати повноваження Кабінету Міністрів України щодо вирішення цих питань на підзаконному рівні, не існує. Встановлення, навіть і тимчасово, порядку заміщення вакантних посад у системі державної служби, відмінного від встановленого спеціальним законом, може призвести до створення неоднакових умов при прийняття на державну службу для різних громадян України, а відтак містить ознаки дискримінаційності.

У зв'язку з вищевикладеним, пропонується припинити дію пункту 8 Розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX, вилучивши цей пункт із тексту зазначеного Закону.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону розроблений з метою забезпечення рівності конституційних прав громадян України на державну службу та унеможливлення їх порушення. Тим самим проект Закону спрямований на приведення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX у відповідність із Конституцією України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується пропонується припинити дію пункту 8 Розділу II Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX, вилучивши цей пункт із тексту Закону. Тим самим буде поновлено дію законів України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" у повному обсязі.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Правове регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, а також законами України "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект закону на момент його внесення не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту закону матиме позитивні соціальні наслідки, оскільки дозволить забезпечити приведення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" N 553-IX у відповідність із Конституцією України та усунути ризики порушення конституційного права громадян України на рівний доступ до державної служби.

 

Народні депутати України

Опрос