Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" относительно урегулирования научно-художественной деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2020 № 3257
Дата рассмотрения: 23.03.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання науково-мистецької діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Важливою складовою системи мистецької освіти і науки в Україні є Національна академія мистецтв України (національна галузева академія наук) (далі - НАМ України), функції і завдання якої визначені Указом Президента України від 14.12.96 N 1209 (при заснуванні), статтями 17, 18 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (від 26.11.2016 N 848-VIII), частиною 1 статті 75 Закону України "Про освіту" (від 05.09.2017 N 2145-VIII) та власним Статутом, зареєстрованим в Мін'юсті за N 2330/05 від 27.07.2016.

Стимулюючим механізмом активізації роботи НАМ України у науково-мистецькому середовищі стало створення при Академії Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки (пост. Президії від 22.05.2014 N 7/24-09). Серед основних її завдань - координація роботи мистецьких навчальних закладів різних типів і рівнів та наукових установ, спрямованої на удосконалення навчально-виховної та науково-дослідницької діяльності, сприяння формуванню належної нормативно-правової бази.

До складу Координаційної ради увійшли керівники провідних мистецьких закладів освіти різних типів і рівнів, наукових та мистецьких установ, представники Мінкультури, МОН, профільних Комітетів Верховної Ради тощо.

В структурі Координаційної Ради утворено фахово-експертне середовище у вигляді 7 комісій з числа провідних науковців і практиків, що охоплюють усі напрямки діяльності у сфері мистецької освіти і науки.

Фахово-експертними комісіями протягом 2015 - 2016 років були напрацьовані важливі пропозиції НАМ України щодо законодавчого регулювання особливостей мистецької освіти і науки.

Саме на цій основі був розроблений новий Статут НАМ України (національної галузевої академії наук), затверджений Загальними зборами НАМ України 24 березня 2016 року, погоджений з МОН, Мінкультури та зареєстрований в Мін'юсті 27.07.2016 за N 2330/5.

В новому Законі "Про освіту" (від 05.09.2017 N 2145-VIII) з'являється стаття 21, у другій частині якої виписана багаторівнева наступність спеціалізованої мистецької освіти від початкової аж до освітньо-наукового ступеня "доктор мистецтв".

На підставі цього Закону Кабінет Міністрів України своєю постановою від 24 жовтня 2018 року N 865 затвердив Порядок здобуття освітньо-наукового ступеня доктор мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні, а іншою постановою від 12 лютого 2020 року N 89 вніс зміни до Порядку, в якому пунктами 34 і 35 чітко визначено процес підготовки здобувача ступеня "доктор мистецтва".

Зазначеним Порядком передбачено, що здобувач ступеня "доктор мистецтва" в процесі навчання у творчій аспірантурі здійснює підготовку творчого мистецького проекту, який поєднує дослідницьку та творчу мистецьку складові (п. 34).

За принципом неподільності дослідницької і творчої мистецької складових побудована діяльність НАМ України як науково-мистецької установи та її підвідомчих НДІ.

Такі особливості були враховані при вироблені пропозицій НАМ України щодо реформування наукової сфери.

У надісланих до Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій пропозиціях, НАМ України зазначала (лист від 10.02.2020 N 39/06-14), що може статися непоправна помилка, якщо на державному рівні буде прийнято рішення про ліквідацію НАМ України як науково-мистецької установи. Адже, більш як у 100 країнах світу діють подібні мистецько-наукові Академії.

Разом з тим, підтримуючи рішення Національної ради з питань розвитку науки і технологій від 05.11.2019 р. (протокол N 3) щодо реформування наукової сфери заради підвищення ефективності її діяльності (інноваційні підходи розвитку, євроінтеграційна спрямованість, раціональне використання бюджетних коштів), а також напрацьовані робочою групою Нацради (за участю представника Академії) пропозиції щодо змін у законодавстві для забезпечення реформ наукової сфери, вважаємо надзвичайно важливим законодавчо врегулювати особливості функціонування НАМ України як державної мистецько-наукової установи.

На законодавчому рівні необхідно встановити особливості функціонування НАМ України за аналогією визначення Законом України "Про освіту" особливостей функціонування системи мистецької освіти, а саме додати наступні положення до статей 1 і 18 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

2. Цілі та завдання Закону

Законопроєкт підготовлено з метою законодавчого врегулювання особливостей функціонування НАМ України.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту

Проєктом пропонується пункт 16 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" викласти в редакції:

"16) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична, науково-мистецька) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна, науково-мистецька діяльність є основною;".

2. Статтю 1 доповнити пунктом 24-1 такого змісту:

"24-1) науково-мистецька спрямованість наукової та науково-педагогічної діяльності - наукова та педагогічна діяльність в університетах, академіях, інститутах, закладах післядипломної освіти і наукових установах мистецького профілю, що пов'язана з науковою та (або) науково-мистецькою діяльністю;".

3. Розділ II доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Особливості функціонування Національної академії мистецтв України

Національна академія мистецтв України, а також наукові установи, що перебувають у її віданні, є науково-мистецькими установами, функціонування яких здійснюється на засадах неподільної єдності наукової і мистецької складових, що доповнюють одна одну. Особливості функціонування науково-мистецьких установ регулюються власними статутами у межах норм цього Закону.".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діє Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про освіту".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроєкту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроєкту сприятиме законодавчому врегулюванню особливостей функціонування НАМ України..

 

Народний депутат України

В. В. Колюх

Опрос