Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2020 № 3254
Дата рассмотрения: 23.03.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців"

1. Резюме

Метою проєкту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців" (далі - проєкт Закону) є безперервне забезпечення харчуванням військовослужбовців складових сил безпеки та оборони.

Проєкт Закону спрямований на досягнення цілі 15.4 "Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту" Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Відповідно до статті 17 Конституції України, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На сьогодні існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони у зв'язку з виникненням непередбачуваних обставин.

Зазначене обумовлене відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг з харчування особового складу Збройних Сил України укласти договори на харчування (товариство з обмеженою відповідальністю "ПОНТЕМ.УА" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19). Вказана обставина призведе до зриву з 24.03.2020 року харчування особового складу Збройних Сил України.

Положення Закону України "Про публічні закупівлі" щодо можливості продовження дії договорів на строк проведення процедур закупівлі на суму не більше 20 відсотків від вартості укладеного договору не дозволяє в повному обсязі забезпечити харчуванням особовий склад Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони. Разом з тим, постійне оскарження учасниками процедур закупівлі послуг з харчування в Антимонопольному комітеті України не дає можливості Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України своєчасно укласти договори з переможцями процедур закупівлі.

У зв'язку з цим виникла необхідність у прийнятті Закону України, відповідно до якого буде безперервно забезпечено харчуванням особовий склад Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони, в тому числі військовослужбовців, які залучені до проведення ООС, оскільки забезпечення харчуванням військовослужбовців безпосередньо впливає на обороноздатність держави.

3. Суть проекту акта

Проєктом Закону пропонується доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 17-1, відповідно до якої буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб'єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки та оборони.

4. Вплив на бюджет

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

Харчування особового складу буде здійснюватися у межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України на вказані цілі за відповідними бюджетними програмами.

5. Позиція заінтересованих сторін

Консультації із заінтересованими сторонами щодо проєкту Закону не проводилися.

Реалізація Закону не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання тощо.

6. Прогноз впливу

Реалізація Закону не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація Закону забезпечить виконання взятих державою зобов'язань щодо соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 березня 2020 р. із доопрацюванням в одноденній строк в частині поширення дії його положень на Міністерство внутрішніх справ України.

Доопрацьований проєкт Закону погоджено Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Міністерством фінансів України.

Міністерством юстиції України проведено правову експертизу проєкту Закону.

8. Ризики та обмеження

Проєкт Закону не належить до сфери правовідносин, які регулюються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Проєкт Закону не містить положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті Закону не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією. Проведення громадської антикорупційної експертизи не потребується.

Проєкт Закону не містить положень з ознаками дискримінації. Проведення громадської антидискримінаційної експертизи не потребується.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проєкт Закону розроблено Міністерством оборони України в ініціативному порядку.

 

Міністр оборони України

А. Таран

Опрос