Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2019 № 2513
Дата рассмотрения: 02.12.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка стала однією із суттєвих загроз охоронюваним державою правам та інтересам громадян, сталому розвитку суспільства, а також національній і публічній безпеці України.

Організована злочинність, а також особи, які здійснюють її організацію та керівництво - "злодії у законі", формують в Україні типове для держав колишнього СРСР злочинне середовище. Воно характеризується наявністю жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, високим рівнем організованості, ієрархічності, закритості і конспіративності. Тому при реформуванні правоохоронної політики необхідно враховувати досвід держав-сусідів.

У Грузії в 2005 році прийнято спеціальні закони - у Кримінальному кодексі Грузії з'явилась окрема стаття 223-1 "Злодій у законі, належність (членство) до злодійського світу", а у Законі Грузії від 20.12.2005 "Про організовану злочинність та рекет" встановлено поняття "злодійський світ, член злодійського світу", "злодій у законі" тощо. У 2018 році у Кримінальному кодексі Грузії з'явились також статті 223-2 "Участь у "злодійському зборі", 223-3 "Підтримка діяльності злодійської спільноти", 223-4 "Звернення до члена злодійської спільноти або "злодія у законі", отримання матеріальної вигоди чи матеріальної переваги за результатом такого звернення". Це надало змогу притягнути до відповідальності близько 50 "злодіїв у законі", а також сприяло вигнанню із Грузії інших кримінальних "еліт".

Практика застосування таких норм про кримінальну відповідальність щодо діяльності злочинних спільнот або наявності статусу "злодія у законі" в Грузії відповідає дотриманню прав та свобод людини і громадянина, що підтверджено практикою Європейського суду з прав людини. Так, у справі "Ашларба проти Грузії" ("Ashlarba v. Georgia", N 5554/08) Високий суд постановив, що криміналізація Грузією діяльності особи у "злодійському світі" як представника "злочинного синдикату", а також незнання про злочинність статусу "злодія у законі" не порушує статтю 7 ("Ніякого покарання без закону") Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Створення таких юридичних конструкцій сприяло зменшенню тиску "кримінальних еліт" на економічні та політичні процеси та відтоку "злодіїв у законі" з Грузії до інших держав, де не встановлена подібна кримінальна відповідальність. Однією з таких держав стала Україна.

Слід відзначити, що досвід Грузії щодо встановлення кримінальної відповідальності за приналежність до "злодійської спільноти", участь у зборах (сходках) або наявність статусу "злодія у законі" не є унікальним, а лише продовжує діяльність міжнародного співтовариства та окремих держав у протидії організованій злочинності.

Суттєву активність у контексті протидії організованій злочинності демонструє ООН, яка прийняла цілий комплекс міжнародно-правових актів з цією метою: Неапольська політична декларація та Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності (затверджена на Генеральній Асамблеї ООН 23.12.94), рекомендації Регіонального семінару на рівні міністрів щодо наступних заходів у зв'язку з Неапольською політичною декларацією та Глобальним планом дій проти організованої транснаціональної злочинності, Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності (затверджені на Генеральній Асамблеї ООН 21.07.97), Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (затверджена на Генеральній Асамблеї ООН 15.11.2000 та ратифікована Законом України від 04.02.2004 N 1433-IV) та інші. Подібну активність демонструє Європейський Союз в протидії організованій злочинності: план дій по боротьбі з організованою злочинністю (Європейська Рада, 17.06.97), Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття (2000/C 124/01) із запобігання та контролю організованої злочинності (01.01.2000) та інші.

У цілому ООН, Рада Європи, органи Європейського Союзу демонструють значну активність у протидії організованій злочинності, що реалізовується у фіксації окремих форм організованої злочинності, виявленні кримінальних правопорушень та формулюванні рекомендацій щодо встановлення кримінальної відповідальності за їх вчинення, плануванні комплексу дій міжнародного співтовариства під час розслідування, здійсненні процесуальних дій на міждержавному рівні, прийнятті стратегій та програм, здійсненні заходів на міжнародному та національному рівнях. Така діяльність дозволила досягти значних успіхів у контексті узгодженості дій міжнародного співтовариства в протидії організованій злочинності.

Разом із цим досягнутий успіх не вичерпується діяльністю ООН, Ради Європи та органів Європейського Союзу. В окремих державах підтримується поєднання комплексу міжнародно-правових заходів протидії організованій злочинності із їх реалізацією на національному рівні та формуванням особливих заходів, що дозволяють більш ефективно протидіяти організованій злочинності в країні.

Крім Грузії, такий підхід був обраний також законодавцем Італійської Республіки, який передбачив кримінальну відповідальність не тільки асоціацій (об'єднань) для вчинення злочинів (стаття 416 Кримінального кодексу Італії), але й асоціацій (об'єднань) мафіозного типу (стаття 416b Кримінального кодексу Італії). Запровадження в Кримінальному кодексі Італії нових норм для об'єднань мафіозного типу продиктовано необхідністю протидії історично сформованим об'єднанням, які діють на підставі спільності родинних зв'язків, пропагування злочинного способу життя, одержання доходу від наркотрафіку, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, бандитизму, іншої злочинної діяльності. Важливою метою діяльності об'єднань мафіозного типу в Італії стало здійснення впливу на економічні та політичні процеси в державі, що надало можливість зафіксувати цю ознаку як обтяжуючу в статті 416b Кримінального кодексу Італії.

Зокрема, стаття 416b Кримінального кодексу Італії сформульована таким чином:

"Той, хто є членом асоціації мафіозного типу з трьох або більше осіб, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Той, хто заохочує, спрямовує або організовує асоціацію, карається тільки з цієї причини позбавленням волі на строк від дванадцяти до вісімнадцяти років.

Асоціація є мафіозною, коли ті, хто є її частиною, використовують силу залякування асоціативним зв'язком та умовами підпорядкування і мовчання, які випливають з неї, для вчинення злочинів, для отримання управління або контролю прямим або непрямим чином, економічної діяльності, концесій, дозволів, публічних контрактів або послуг або для отримання несправедливого прибутку, переваг для себе або інших, або для того, щоб перешкодити вільному голосуванню або для придбання голосів за себе або інших в разі передвиборних консультацій.

Якщо асоціація є озброєною, покарання у вигляді позбавлення волі від дванадцяти до двадцяти років застосовується у випадках, передбачених в частині першій, і з п'ятнадцяти до двадцяти шести років у випадках, передбачених у частині другій.

Асоціація вважається озброєною, коли учасники мають для досягнення мети асоціації зброю або вибухові матеріали, навіть якщо вони заховані або зберігаються в місці зберігання.

Якщо економічна діяльність, яку асоційовані компанії мають намір взяти на себе або зберегти, повністю або частково фінансується за рахунок ціни, продукту або прибутку від злочинів, покарання, встановлені в попередніх пунктах, збільшуються з однієї третини до половини. Конфіскація речей, які служили або були призначені для вчинення злочину, і речей, які є його ціною, продуктом, прибутком або які становлять його використання, завжди є обов'язковою для засудженого.

Положення цієї статті також застосовуються до Каморра, Ндрангета і інших асоціацій, однак з місцевою назвою, в тому числі іноземною, які користуються чи залякують силою асоціативного зв'язку і переслідують цілі, що відповідають цілям асоціацій мафіозного типу".

Схожий підхід зберігається в Кримінальному кодексі Китайської Народної Республіки, в якому зафіксовано покарання за "формування, керівництво та активну участь в організації мафіозного (нелегального) характеру, із застосуванням насильства, погроз або інших методів особами, що організовано займаються злочинною діяльністю з метою порушення законів, що встановили свою владу на місцях, які вчиняють злодіяння, утискають, ліквідують населення, серйозно порушують порядок економічного, громадського життя" (стаття 294).

Подібні характеристики щодо відповідальності лідерів представників "злочинного світу" має "відкрито виокремлене об'єднання банд" як специфічної форми "злочинного об'єднання" за Карним кодексом Японії (стаття 4). Японія є країною, яка має значний досвід та достатній успіх в протидії одній із найбільших злочинних організацій у світі - "Якудзи".

Для забезпечення ефективної боротьби з організованою злочинністю Україні слід врахувати позитивний закордонний досвід стосовно боротьби зі злочинними спільнотами, що реалізовано в цьому проекті.

2. Мета акта і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" розроблено з метою припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування злочинних спільнот.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується доповнити статтю 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" Кримінального кодексу України частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також в даній частині статті пропонується визначити поняття "злодій у законі".

Статтю 29 "Кримінальна відповідальність співучасників" Кримінального кодексу України передбачається доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти. Зокрема, пропонується здійснювати кваліфікацію за статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 цього Кодексу України. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 Кримінального кодексу України.

Передбачено також зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" Кримінального кодексу України, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти.

Запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення злочинної організації" Кримінального кодексу України, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даною статтею.

Також Кримінальний кодексу України пропонується доповнити новими статтями, а саме: статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) чи перебування особи в статусі "злодій у законі" (частина друга); статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій; статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою).

Статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу України пропонується викласти в новій редакції, передбачивши, зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, службовою особою або повторно.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" сприятиме збільшенню ефективності протидії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю. Це сприятиме зменшенню впливу на важливі суспільні та політичні процеси з боку "злодіїв у законі", зниженню соціальної напруги, зростанню довіри населення до правоохоронних органів та держави в цілому, стабілізації суспільно-політичної обстановки в державі, а також створить умови для сталого розвитку, впровадження ефективних реформ, економічного та соціального добробуту населення.

 

Заступник Керівника
Офісу Президента України

А. Смирнов

Опрос