Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.11.2019 № 2372
Дата рассмотрения: 01.11.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 3 листопада 2016 року N 1726-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" внесені зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", якими лібералізовано нагляд/контроль у сфері використання ядерної енергії. Така лібералізація протирічить законодавству у сфері використання ядерної енергії та міжнародним нормам і несе в с собі ризики для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, оскільки згідно Закону N 1726-VIII:

- державний нагляд за діяльністю суб'єктів, віднесеної до високого ступеня ризику, не може здійснюватися частіше, ніж один раз на два роки;

- перевірки усіх атомних станцій (15 енергоблоків), що входять до складу одного суб'єкта господарювання НАЕК "Енергоатом", повинен здійснюватися одночасно на всіх майданчиках за всіма напрямами в рамках одного планового заходу. При цьому строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів один раз на два роки (частина перша статті 5);

- знімається відповідальність з суб'єкта господарювання за ненадання пояснення щодо дотриманням ним вимог безпеки (частина четверта статті 12);

- забороняється здійснення перевірок у неробочий час (частина третя статті 4) (документом МАГАТЕ N GS-G-1.3 передбачено, що інспекції можуть проводитися в будь який час дня чи ночі);

- орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки позбавляється можливості призупинення ядерно- чи радіаційно-небезпечних робіт, а таке призупинення можливе виключно за рішенням суду (частина п'ята статті 4) (документом МАГАТЕ N GS-G-1.3 передбачено, що регулюючому органу слід вимагати від оператора обмеження конкретних видів діяльності в разі серйозного недотримання на стадії спорудження, явного погіршення конструкцій, систем і елементів установки і серйозних порушень, які, на думку регулюючого органу, створюють безпосередню радіаційну небезпеку для працівників, населення або навколишнього середовища).

Також поширення на ліцензування безпеки використання ядерної енергії деяких норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" закладає потенційний ризик щодо порядку ліцензування в цій сфері, а також порушує незалежність органу ліцензування у цій сфері - органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що не відповідає міжнародним нормам та міжнародним зобов'язанням України у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

Наприклад, порушують незалежність органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при прийнятті регулюючих рішень такі норми Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності":

щодо здійснення у деяких випадках позапланових перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов лише за наявності погодження Державної регуляторної служби, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (діє при Державній регуляторній службі);

норма, що передбачає, що ліцензії, стосовно якої Держатомрегулюванням прийнято рішення про анулювання є чинною до того часу, поки Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення Держатомрегулювання.

Однак, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може бути оскаржено ліцензіатом до суду. Але при цьому ліцензіат зобов'язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності. Зупинення рішення Держатомрегулювання про анулювання ліцензії у разі порушення ліцензіатом норм безпеки може призвести до виникнення аварій з радіаційними наслідками, і тому такі рішення мають прийматися негайно після виявлення фактів порушення і набирати чинності якнайшвидше.

Після прийняття зазначених законів міжнародна спільнота, насамперед, країни "Група Семи", США, Японія були стурбовані можливістю порушення незалежності органу ядерного регулювання України при здійсненні ним ліцензування та нагляду. Поновлення незалежності цього органу є умовою ряду міжнародних документів: Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії; Гарантійна угода між Україною як Гарантом та Європейським Співтовариством з Атомної Енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої еквівалентний 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій (4.1.38 Незалежність ДКЯРУ "Він (Гарант) забезпечить (і) в усі часи збереження незалежності ДКЯРУ та своє утримання від втручання в його діяльність і процеси прийняття ним рішень).

Обов'язок держави забезпечити "дієву незалежність компетентного органу регулювання від неналежного впливу на процес вироблення й ухвалення регулятивних рішень" є нормою Директиви Ради 2014/87/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок (параграф 2 статті 5), зобов'язання щодо імплементації Україною якої є умовою Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (Додаток XXVII до Глави 1).

2. Мета і шляхи її досягнення

Цей законопроект спрямовується на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання - забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо непоширення дії зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.

3. Правові аспекти

Основними законодавчими актами у даній сфері правового регулювання є:

Конвенція про ядерну безпеку, ратифікована Законом України від 17.12.97 N 736/97-ВР;

Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами, ратифікована Законом України від 20.04.2000 N 1688-III;

Закони України:

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

"Про ліцензування видів господарської діяльності";

Реалізація акта не передбачає внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Реалізації акта забезпечить здійснення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії із врахуванням міжнародних вимог до здійснення такої діяльності для забезпечення її безпеки, збереження іміджу України в світі як країни, яка виконує свої міжнародні зобов'язання та країни, що спроможна забезпечити безпечне використання ядерної енергії.

Таким чином, порядок провадження державного нагляду та дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, визначений у законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії" буде відповідати міжнародним зобов'язанням, узятими на себе Україною.

 

Народні депутати України:

Шипайло О. І. (116)

Припутень Д. С. (97)

Жупанин А. В. (106)

Камельчук Ю. О. (325)

Герус А. М. (17)

Опрос