Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в заведениях образования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.10.2019 № 2362
Дата рассмотрения: 31.10.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Також не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Також згідно статті 6 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації.

Однак пункт 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та підпункти 18 та 19 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Освіту" носять суто дискримінаційний характер відносно мов корінних народів або національних меншин, які не відносяться до мов корінних народів або національних меншин країн Європейського Союзу в частині термінів переходу учнів загальної освіти на навчання державною мовою.

Відтак учні, які не відносяться до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов'язані перейти на навчання суто українською мовою у 2020 році, в той час як учні, які відносяться до національних меншин країн Європейського Союзу повинні виконати аналогічну норму аж у 2023 році.

В Статті 1 Закону України "Про національні меншини в Україні" "Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення.

Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах.

При забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, держава виходить з того, що вони є невід'ємною частиною загальновизнаних прав людини".

Враховуючи вищезазначене вбачається грубе порушення Конституції України, ряду законів України, нехтування законними правами та свободами громадян України, які держава зобов'язана захищати, політична недалекоглядність та відсутність здорового глузду авторів діючої редакції законів Україну "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблений з метою уникнення дискримінації по відношенню до громадян України, які не відносяться до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу в частині нерівноправного переходу на навчання державною мовою в заклад загальної освіти.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення наступних змін:

- подовження терміну права здобуття освіти мовою національної меншини, яка не відноситься до країн Європейського Союзу до 1 вересня 2023

- виключення дискримінаційної норми, яка надає привілейований стан мовам національних меншин, які відносяться до країн Європейського союзу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У зазначеній сфері правового регулювання діє Конституція України, Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", Закон України "Про національні меншини в Україні", Закон України "Про освіту" та Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить поновити права та свободи національних меншин в України та привести законодавство у відповідно до Конституції України.

 

Народний депутат України

М. А. Бужанський

Опрос