Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения и противодействия политической коррупции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.10.2019 № 2336
Дата рассмотрения: 29.10.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У 2015 році Верховною Радою України було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції".

Законом було запроваджено державне фінансування діяльності політичних партій, визначено поняття внеску на користь політичної партії, встановлено обмеження на розмір та джерела внесків, конкретизовано вимоги до фінансових звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбачено оприлюднення такої звітності та визначено повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у сфері контролю за фінансуванням політичних партій та виборчих кампаній.

Зазначений Закон загалом був позитивно оцінений Групою держав проти корупції, ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанською комісією. Разом з тим, міжнародними організаціями та експертами було наголошено і на ряді проблемних питань, які не були належним чином врегульовані Законом. Практика застосування цього Закону також засвідчила потребу у вдосконаленні багатьох його положень.

Зокрема, Законом передбачено подання партіями фінансової звітності до НАЗК у паперовій формі. Деталізованість інформації, яка має бути включена до фінансових звітів партій відповідно до Закону зумовлює значний обсяг паперової звітності, що ускладнює перевірку включеної до звітів інформації і, відповідно, своєчасне та повне виявлення порушень у сфері фінансування партій та виборів. З урахуванням постійного розширення сфери використання електронного документообігу існує потреба у заміні паперової фінансової звітності електронною звітністю, що зменшить функціональне навантаження на бухгалтерів та керівників партій, дозволить автоматизувати перевірку наведеної у звітах інформації Національним агентством з питань запобігання корупції та створити умови для підвищення ефективності громадського моніторингу фінансування партій та ефективності контролю у цій сфері.

Законом було запроваджено щорічний зовнішній та внутрішній аудит фінансової звітності партій. Предмети відповідних аудитів чітко не розмежовані. Щорічний зовнішній фінансовий аудит повинні проходити всі партії, які отримували державне фінансування або брали участь у будь-яких виборах, включно з виборами сільських старост. Як свідчить практика, вартість такого аудиту є значною, і деякі партії (зокрема, новостворені партії та партії з обмеженими фінансовими можливостями) вимушені витрачати значну частину своїх фінансових ресурсів на проходження незалежного фінансового аудиту лише тому, що ними було висунуто одного кандидата на виборах народних депутатів України або їхніми місцевими організаціями було висунуто кандидатів у депутати сільської ради. Саме тому існує потреба у розмежуванні предметів внутрішнього та зовнішнього фінансових аудитів партій, а також у звільненні партій, які не отримували державного фінансування, від обов'язку проходження незалежного фінансового аудиту.

Окремі з передбачених Законом обмежень щодо джерел і способів фінансування партій є дискусійними і зумовлюють виникнення проблем на практиці. Зокрема, партії можуть отримувати грошові внески від донорів виключено через банківські/поштові перекази, в той час як можливість пожертв на користь партій за допомогою платіжних систем, онлайн-інструментів та в інший подібний спосіб фактично виключена.

Досить сумнівними і необґрунтованими видаються вимоги чинного Закону "Про політичні партії в Україні", згідно з якими забороняється здійснення внесків на підтримку партій фізичними та юридичними особами, які мають податковий борг, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати України та депутати місцевих рад. На практиці непоодинокими були випадки, значні внески на користь партій конфісковувались на користь держави лише тому, що у донора був невеликий податковий борг, про який йому з об'єктивних причин не було відомо на день здійснення внеску. Обмеження можливостей фінансування партій народними депутатами України та депутатами місцевих рад (зокрема, у випадку, коли вони є членами відповідних партій чи були висунуті такими партіями на виборах) також є необґрунтованими. Саме тому відповідні положення варто вилучити із Закону "Про політичні партії в Україні".

Згідно з чинним Законом "Про політичні партії в Україні", партії мають подавати фінансові звіти до НАЗК не лише щодо своїх місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, але і щодо кандидатів, яких було висунуто на виборах. Отримання партіями звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на виборах від кандидатів у багатьох випадках є складним, якщо взагалі можливим (особливо з урахуванням того, що такі звіти складаються не самими кандидатами, а розпорядниками виборчих фондів). Саме тому питання фінансування передвиборної агітації та процедури звітування варто вивести за межі регулювання Закону "Про політичні партії в Україні" - відносини у цій сфері мають регулюватись законами про вибори (Виборчим кодексом), що було б більш логічним і запобігало б необґрунтованому застосуванню санкцій до партій у зв'язку з тим, що вони з об'єктивних причин не мають можливості відобразити відомості звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів у своїй звітності.

2. Мета та завдання законопроекту

Законопроект спрямований на вирішення проблем, пов'язаних з правовим регулюванням діяльності політичних партій, які виникли у зв'язку із застосуванням Закону "Про політичні партії в Україні" на практиці, зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партій до НАЗК, підвищення ефективності здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері фінансування політики, створення умов для впровадження ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення низки змін до Закону України "Про політичні партії в Україні".

Проект передбачає заміну "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи. Це дозволить зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання і подання фінансової звітності.

З метою спрощення процедури складання фінансової звітності партій та запобігання виникненню неоднозначних тлумачень, пов'язаних з віднесенням фінансової інформації до тих чи інших розділів фінансового звіту, законопроектом пропонується визначити загальну структуру звітів та принципи відображення фінансової інформації у відповідних розділах фінансових звітів.

Пропонується вилучити норму чинного Закону "Про політичні партії в Україні", яка передбачає обов'язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проектом передбачена можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Проект пропонує виключити із Закону "Про політичні партії в Україні" положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного Закону, за яким здійснення внесків заброняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати України та депутати місцевих рад.

Законопроектом пропонується чітко визначити предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів та незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що спрятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Відносини у сфері запобігання та протидії політичній корупції регулюються Законом "Про політичні партії в Україні", відповідними законами про вибори, Законом "Про запобігання корупції", а також прийнятими з метою реалізації положень цих законів нормативно-правовими актами НАЗК та Центральної виборчої комісії. Відповідальність за правопорушення у сфері фінансування політичних партій встановлена Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів.

6. Очікувані соціально-економічні, правові та інші наслідки

Прийняття законопроекту як закону сприятиме:

1) підвищенню ефективності контролю НАЗК за фінансуванням політичних партій та передвиборної агітації;

2) спрощенню процедури складання та подання фінансової звітності політичними партіями;

3) створенню передумов для більш ефективного здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері політичних фінансів;

4) спрощенню процедури здійснення внесків на підтримку партій донорами, насамперед фізичними особами;

5) приведенню санкцій за порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність до принципу пропорційності.

 

Народні депутати України:

Рахманін С. І.

Соболєв С. В.

Крулько І. І.

Железняк Я. І.

Опрос