Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины (относительно увеличения размеров штрафов за загрязнение атмосферного воздуха)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.10.2019 № 2339-1
Дата рассмотрения: 29.10.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо збільшення розмірів штрафів за забруднення атмосферного повітря)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України обумовлене необхідністю посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства, усунення дисбалансу між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди та сумою існуючих штрафів і, як наслідок, посилення відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог природоохоронного законодавства та підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля.

Більшість статей Кодексу України про адміністративні правопорушення в галузі охорони довкілля не змінювались з 1997 року та вже не відповідають сучасним економічним чинникам, а незначний розмір санкцій за порушення вимог природоохоронного законодавства не забезпечує належний рівень екологічної безпеки у державі та відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства.

Штраф - найбільш поширений вид адміністративного стягнення майнового характеру. Розмір штрафу визначається переважно щодо офіційно встановленого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на сьогодні це 17 грн., що є абсолютно не еквівалентним тим збиткам, які зазнає держава внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.

Більшість промислових об'єктів сьогодні, що є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря не мають належних систем екологічного моніторингу та контролю за станом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. що призводить до значного перевищення допустимих викидів та як наслідок до значного погіршення якості атмосферного повітря.

На сьогодні будь-якому суб'єкту господарської діяльності простіше заплатити штраф, а ніж запроваджувати системи очистки димових газів, стічних вод тощо на власному підприємстві у зв'язку з їх мізерним розміром, що завдає непоправної шкоди довкіллю та ставить під загрозу екологічну безпеку країни в цілому.

Запропонований у законопроекті рівень підвищення розмірів штрафів здатний підвищити ефективність виконання одного із головних завдань адміністративного процесу - забезпечення правомірної поведінки суб'єктів екологічних правовідносин, стимулюватиме суб'єктів зводити до мінімумів шкідливі викиди, скиди в навколишнє середовище та сприятиме покращенню рівня екологічної безпеки в цілому.

2. Мета і шляхи досягнення

Проект Закону розроблений з метою реалізації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив зокрема запровадження європейського досвіду здійснення державного природоохоронного контролю, посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері охорони довкілля шляхом збільшення розміру штрафів за порушення вимог законодавства у сфері атмосферного повітря та поводження з відходами.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до статей 771, 78, 781, 79, 82, 821, 1885, Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 241 Кримінального кодексу України, збільшити розміри штрафів за порушення вимог законодавства у сфері охорони довкілля.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Дана сфера відносин регулюється:

Конституцією України;

Кодексом України про адміністративні правопорушення;

Кримінальним кодексом України;

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Законом України "Про охорону атмосферного повітря"

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту буде сприяти ефективному захисту навколишнього природного середовища, стимулюванню суб'єктів господарювання до впровадження ефективних систем очистки викидів, скидів і поводженню з відходами та запровадженню систем екологічного моніторингу на підприємствах, а також суттєвому зменшенню порушень вимог природоохоронного законодавства.

Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря сприятиме зменшенню накопиченню цих речовин в атмосферному повітрі, що можуть призвести до негативних змін клімату.

Разом з тим, зазначений законопроект значно підвищить відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері охорони довкілля та сприятиме запровадженню європейського принципу "забруднювач платить".

 

Народний депутат України

О. М. Василевська-Смаглюк

Опрос