Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.10.2019 № 2318
Дата рассмотрения: 28.10.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики"

Мета: проєкт Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики" (далі - проєкт Закону) розроблений з метою удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб України.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону розроблено у зв'язку з утворенням Державної митної служби України та Державної податкової служби України та з метою забезпечення ефективної реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт Закону розроблено з метою реалізації концепції однієї юридичної особи для системи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну митну та державну податкову політику та направлено на розмежування функцій Держмитслужби та ДПСУ із визначенням законодавчих умов їх належного функціонування.

Крім цього, для повноти реалізації такої концепції, виникла необхідність внесення змін до законодавства, в частині забезпечення належної реалізації державної митної та податкової політики у зв'язку утворенням Державної митної служби України та Державної податкової служби України.

Ураховуючи зазначене, реалізація норм проєкту Закону дозволить посилити інституційну спроможність державних органів, які реалізують державну митну та податкову політику.

3. Суть проєкту акта

Проєкт Закону, зокрема, запроваджує новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, у зв'язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Крім цього, проєктом Закону передбачено узгодження положень законодавчих актів України у зв'язку із проведенням реформи митних органів.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Митного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу", та деяких інших законів України, відповідно до яких:

- запроваджується можливість створення центральним органом виконавчої влади відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, що забезпечує можливість здійснення діяльності органом державної влади як єдиною юридичною особою;

- у зв'язку з реформуванням системи органів державної влади, що реалізують державну митну та податкову політику, вносяться зміни до понятійного апарату в законодавстві;

- передбачені норми щодо можливості делегування керівником центрального органу виконавчої влади керівнику територіального органу, як відокремленого підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, окремих повноважень, відповідно до положення про територіальний орган;

- визначено особливості оплати праці державних службовців центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Митним кодексом України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта не стосується реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація передбачених проєктом Закону норм не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат Державного бюджету України та платників податків.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону не суперечить загальним принципам формування державної регуляторної політики України, встановленим Законом України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Реалізація проєкту Закону не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію, навколишнє середовище та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проєкту Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною фіскальною службою України Державною податковою службою України та Державною митною службою України.

10. Правова експертиза

Проведено правову експертизу Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Реалізація положень проєкту акта не впливатиме на представників обох статей.

12. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проєкту Закону забезпечить ефективну реалізацію державної митної та державної податкової політики України.

 

В. о. Міністра фінансів України

Ю. Джигир

Опрос