Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений касательно налогов на доходы и Протокола к нему

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.09.2019 № 2
Дата рассмотрения: 10.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї"

Мета: Проєкт Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї" (далі - проєкт Закону) підготовлено з метою виконання внутрішньо державних процедур, необхідних для того, щоб Угода та Протокол до неї набули чинності у стосунках між двома країнами.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону України підготовлено відповідно до пунктів 2 - 5 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зважаючи на те, що вищезазначена Угода запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, вона підлягає ратифікації Верховною Радою України.

3. Суть проєкту акта

Необхідність укладення цієї Угоди та Протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: по-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. Тому Угода та Протокол до неї сприятимуть по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Суб'єктами виконання Угоди і Протоколу до неї є Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України.

4. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діє розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. N 595-р "Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт Закону не стосується принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону за предметом правового регулювання не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт Закону підготовлений без урахування особливостей, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", та ним не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Прийняття проєкту Закону не матиме впливу на заінтересовані сторони - представників суспільства, що є носієм групового (корпоративного) інтересу.

Проєкт Закону не потребує оцінки регуляторного характеру.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону надсилається на погодження до Міністерства закордонних справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальною службою України.

10. Правова експертиза

Проєкт Закону надсилається на проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Від прийняття зазначеного акта залежить набрання чинності Угодою між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколом до неї. Внаслідок укладення зазначеної Угоди та Протоколу до неї підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Угода та Протокол до неї також гарантують, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Крім того, Угода та Протокол до неї спрямовані на попередження ухилень від сплати податків. Таким чином, створюються додаткові умови для поглиблення українсько-малайзійських економічних стосунків.

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Опрос