Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.09.2019 № 5
Дата рассмотрения: 10.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно"

Мета: Проєкт Закону підготовлено з метою виконання внутрішніх державних процедур, необхідних для того, щоб Протокол набрав чинності у відносинах між двома країнами.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону підготовлено відповідно до пунктів 2 - 5 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зважаючи на те, що Протокол між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно (далі - Протокол) запроваджує порядок оподаткування, відмінний від передбаченого чинним законодавством України, він підлягає ратифікації Верховною Радою України.

3. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Турецькою Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно.

Суб'єктами виконання Протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

4. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діє розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року N 714-р "Про підписання Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт Закону не стосується принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону за предметом правового регулювання не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт Закону підготовлений без урахування особливостей, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку" та ним не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Прийняття проєкту Закону не матиме впливу на заінтересовані сторони - представників суспільства, що є носієм групового (корпоративного) інтересу.

Проєкт Закону не потребує оцінки регуляторного характеру.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державною податковою службою України.

Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до параграфу § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою від 18 липня 2007 року N 950, у разі коли заінтересований орган в установлений відповідно до § 38 строк не висловив свою позицію щодо проєкту акта Кабінету Міністрів, проєкт вважається погодженим без зауважень. Враховуючи згадане вважаємо, що Міністерство закордонних справ України погодило його за вмовчанням.

10. Правова експертиза

Правову експертизу проведено Міністерством юстиції України та погоджено проєкт Закону без зауважень.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Від прийняття зазначеного акта залежить внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно.

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Опрос