Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, совершенную в Лондоне 10 февраля 1993 года

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.09.2019 № 6
Дата рассмотрения: 10.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року"

Мета: Проєкт Закону України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року" (далі - проект Закону) підготовлено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону України підготовлено відповідно до пунктів 2 - 5 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зважаючи на те, що Протокол між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (далі - Протокол) запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, він підлягає ратифікації Верховною Радою України.

3. Суть проєкту акта

Необхідність укладення Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів з Британською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

Суб'єктами виконання Протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

4. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про міжнародні договори України";

Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчинена у м. Лондон 10 лютого 1993 року.

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт Закону не стосується принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону за предметом правового регулювання не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт Закону підготовлений без урахування особливостей, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку" та не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Прийняття проєкту Закону не матиме впливу на заінтересовані сторони - представників суспільства, що є носієм групового (корпоративного) інтересу.

Проєкт Закону не потребує оцінки регуляторного характеру.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень Державною податковою службою України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до параграфу § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою від 18 липня 2007 року N 950, у разі коли заінтересований орган в установлений відповідно до § 38 строк не висловив свою позицію щодо проєкту акта Кабінету Міністрів, проєкт вважається погодженим без зауважень. Враховуючи згадане вважаємо, що Міністерство закордонних справ України погодило його за вмовчанням.

10. Правова експертиза

Правову експертизу проведено Міністерством юстиції України та погоджено проєкт Закону без зауважень.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Від прийняття зазначеного акта залежить набрання чинності Протоколом між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року.

Відповідно до зазначеного Протоколу будуть внесені зміни до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Опрос