Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.09.2019 № 2102
Дата рассмотрения: 09.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)"

Мета: виконання внутрішніх державних процедур, необхідних для внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією міжурядової українсько-американської Угоди щодо застосування положень FATCA.

1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону України (далі - проєкт Закону) підготовлено відповідно до пункту 7 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" та вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

1 липня 2014 року набрав чинності Закон Сполучених Штатів Америки "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (далі - FATCA), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

З метою імплементації положень FATCA було вчинено 7 лютого 2017 року в м. Києві Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та розроблено проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з її ратифікацією.

3. Суть проєкту акта

Проєктом Закону передбачено внесення змін до:

- Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині порядку розкриття банківської таємниці;

- Закону України "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

4. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діє розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року N 812-р "Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт Закону не стосується державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

6. Прогноз впливу

Проєкт Закону за предметом правового регулювання не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєктом Закону не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Стосовно проєкту Закону не проводилися консультації із заінтересованими сторонами.

8. Громадське обговорення

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною податковою службою України та Державною службою фінансового моніторингу України.

Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до параграфу § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою від 18 липня 2007 року N 950, у разі коли заінтересований орган в установлений відповідно до § 38 строк не висловив свою позицію щодо проєкту акта Кабінету Міністрів, проєкт вважається погодженим без зауважень. Враховуючи згадане вважаємо, що Міністерство закордонних справ України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, погодили його за вмовчанням.

10. Правова експертиза

Правову експертизу проведено Міністерством юстиції України та погоджено проєкт Закону із зауваженнями, які враховано частково.

11. Запобігання дискримінації

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Від прийняття зазначеного акта залежить внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Закону України "Про депозитарну систему України" у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Опрос