Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об аренде государственного и коммунального имущества

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.09.2019 № 1055-1
Дата рассмотрения: 06.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Соціально-економічна ситуація в Україні вимагає кардинального прискорення проведення реформування економіки, управління державною та комунальною власністю.

На сучасному етапі здійснення глибоких соціально-економічних перетворень, оренда державного та комунального майна є важливим джерелом наповнення державного та місцевого бюджетів, а також відіграє важливу роль у забезпеченні розвитку підприємницької діяльності в Україні.

Відносини оренди державного та комунального майна досі регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" прийнятим ще в 1992 році, який не відповідає вимогам сучасності.

Процедура надання державного та комунального майна в оренду є надмірно зарегульованою, складною та непрозорою, що створює значні корупційні ризики при укладанні договорів про оренду, позичку, управління, довірче управління, передачу права на експлуатацію, інших видів договорів, що передбачають перехід прав володіння та/або користування щодо майна, що перебуває у державній та комунальній власності, а також майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Так, ускладнена процедура передачі в оренду об'єктів державної і комунальної власності, непрозорість та тривалий термін її проведення негативно впливають на конкурентоспроможність державного та комунального майна в порівнянні з аналогічним майном приватної форми власності. Як наслідок, державний та місцеві бюджети, недоотримують доходи від передачі в оренду державного та комунального майна.

Згідно з інформацією Фонду державного майна України, що розміщена на його офіційному вебсайті http://www.spfu.gov.ua, станом на 01.07.2019 року діє 17225 договорів оренди державного майна, укладених апаратом Фонду державного майна України та його регіональними відділеннями. При цьому 4499 (більше 26 %) із них закінчуються вже в 2019 році, 5026 (більше 29 %) - у 2020 році. Крім цього, за даними ФДМУ станом на 27.08.2019 року наявні 6230 потенційних об'єктів оренди, які завдяки швидкому, ефективному та відкритому механізму пошуку орендаря і визначення ринкової орендної плати вже зараз могли би приносити гроші до бюджету. В той же час, у місцевих органів влади відсутня єдина статистична інформація щодо фактичних орендарів майна, рівня орендних ставок, за якими комунальне майно надається в оренду, та як наслідок, відсутнє розуміння можливостей щодо підвищення якості управління даним майном та підвищення рівня доходів місцевих бюджетів від надання свого майна в оренду.

Вирішення зазначеної проблеми потребує відповідної адаптації законодавства, яке регулює питання оренди державного та комунального майна, в тому числі Закону України "Про оренду державного та комунального майна" до вимог сучасного ринку.

Враховуючи викладене, наразі настала потреба створення принципово нової редакції закону, яка базуватиметься на таких принципах: добросовісна конкуренція; відкритість та прозорість під час проведення електронних торгів (аукціонів); недискримінація; запобігання корупційним діям і зловживанням; об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників.

Проект Закону розроблений з метою підвищення ефективності орендних відносин, спрощення та осучаснення процедури оренди державного та комунального майна, забезпечення конкурентоспроможності державного та комунального майна у відносинах оренди та спрямований на пожвавлення економічного розвитку процесів, залучення додаткових інвестицій, посилення захисту прав орендарів тощо.

Законопроектом впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом проведення електронного аукціону, встановлюються засоби запобігання зловживанням при передачі державного та комунального майна в оренду тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур оренди державного і комунального майна для досягнення прозорості та відкритості процесу передачі в оренду державного та комунального майна, залучення широкого кола інвесторів до оренди державного і комунального майна.

У проекті Закону України "Про оренду державного та комунального майна" встановлено принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду.

Зазначеним законопроектом загалом спрощено процедуру передачі в оренду об'єктів державної та комунальної власності.

Передача в оренду державного та комунального майна згідно з проектом Закону замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій системі.

Проектом закону передбачається утворення двох Переліків - "Перелік першого типу" (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або "Перелік другого типу" (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону);

Законопроектом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду, такі як:

1) прийняття рішення щодо можливості передачі майна в оренду;

2) внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи;

3) прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків;

4) опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, відносно якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в електронній торговій системі;

4) розміщення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду;

5) проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в оренду без проведення аукціону, укладання та публікація в електронній торговій системі договору оренди.

Законопроектом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Законопроектом також визначається, що порядок функціонування електронної торгової системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Проектом визначено, що аукціон проводиться за наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.

Для участі в аукціоні потенційний орендар подає заяву на участь в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі, встановленої адміністратором. В той же час, порядок подання заяв на участь в аукціоні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем та оператором електронного майданчика.

Типовий договір між орендодавцем та оператором електронного майданчику затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності.

Законопроектом передбачається, що протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. В той же час, відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

Вказаним законопроектом також врегульовуюється порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону та закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.

Додатково, законопроектом пропонується спростити порядок формування та укладення договору про оренду майна, укладаючи його у типовій формі, що затверджується Кабінетом Міністрів України (державна власність) або представницьким органом місцевого самоврядування (комунальна власність).

Договір оренди може відрізнятися від типового договору оренди, якщо об'єкт оренди передається в оренду із додатковими умовами. Рішенням Кабінету Міністрів України (представницьким органом місцевого самоврядування - для відповідного комунального майна) можуть бути передбачені особливості формування договору оренди майна, що передається в оренду із додатковими умовами.

Також даним законопроектом визначаються відносини суборенди державного та комунального майна, а також контролю за використанням такого майна, переданого в оренду.

Крім того, з метою уніфікації визначень та уникнення в подальшому різночитань термінів у проекті закону передбачено окремий розділ "Визначення термінів".

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють закони України:

Господарський кодекс України;

Цивільний кодекс України;

"Про оренду державного та комунального майна";

"Про Фонд державного майна України";

"Про управління об'єктами державної власності";

"Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних академій наук та статусу їх майнового комплексу";

"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

"Про санкції".

З метою удосконалення та оптимізації надання права оренди державного та комунального майна, гармонізації та ліквідації норм, які втратили актуальність, пропонується визнати такими, що втратили чинність, Закон України "Про оренду державного та комунального майна", а також пропонується внести зміни до Цивільного, Господарського кодексів, Кодексу законів про працю та законів України: "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", "Про управління об'єктами державної власності", "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про Антимонопольний комітет України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Удосконалення процедури передачі державного та комунального майна в оренду, проведення ефективних, прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття Закону дасть змогу оптимізувати законодавство з питань оренди державного і комунального майна, удосконалити механізми та процедури передачі державного та комунального майна в оренду, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціону права оренди та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

____________

Опрос