Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.09.2019 № 2064
Дата рассмотрения: 05.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття даного законопроекту обумовлюється необхідністю створення належних економічних і правових умов для розвитку виноградарства у нашій державі.

Перш за все, потребують подолання негативні тенденції розвитку виноградарства в Україні. Так, за останні роки у господарствах всіх форм власності було посаджено 21,2 тис. га нових насаджень, а розкорчовано 34,1 тис. га, тобто, на кожний новий гектар вилучається з обігу півтора гектари. У 2016 році, згідно з кадастровими даними, в Україні без урахування території Криму було всього 44 тис. га виноградників. Це критична межа, після якої може наступити крах галузі виноробства, адже з такою кількістю неможливо забезпечити підприємства вітчизняною сировиною.

В той же час, результати проведених досліджень доводять, що господарства, що спеціалізуються на виробництві винограду, можуть бути ефективною формою господарювання в аграрному секторі південних та Закарпатської областей України. Перспективність їх розвитку обумовлена тим, що виноградарство - одна з найінтенсивніших галузей сільськогосподарського виробництва.

Проблеми розвитку виноградарства також пов'язані з високою капіталоємністю створення сучасного винограднику (капіталовкладення на 1 га складають понад 100 тис. грн.) та довготривалістю його окупності. Тривалість створення винограднику становить чотири роки і більше. Період інтенсивної експлуатації промислового винограднику становить 20 - 25 років.

Окремим блоком проблемних питань є правове регулювання. Після приватизації майна та земель сільськогосподарського призначення підприємств, що займалися виноградарством, земельні ділянки під виноградниками були надані у власність громадянам, а самі виноградники були передані до статутних фондів господарських товариств.

З огляду на позицію Верховного Суду України (ухвала Верховного Суду України від 07.04.2010 у справі N 6-22393св09; постанова Верховного Суду України від 04.11.2015 у справі N 6-911цс15), неврегульованими є правовідносини щодо багаторічних насаджень, в тому числі виноградників, що посаджені сільськогосподарськими підприємствами на землях, які на момент їх посадки знаходяться в оренді (користуванні) господарства.

Правова неврегульованість означених питань призводить до грубого порушення законних прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників, що володіють виноградниками. Чинне законодавство України не містить навіть норм, які хоча б гарантували компенсацію вкладених інвестором коштів на закладання винограднику.

Створити передумови для вирішення порушених проблемних питань і покликаний даний законопроект.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основними цілями і завданнями прийняття акта є створення належних економічних і правових умов, сприятливих для розвитку виноградарства в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі", якими встановити мінімальний строк у 25 років для користування земельними ділянками під виноградниками або для їх закладання.

Окрім цього, законопроектом врегульовуються питання відшкодування користувачу його витрат, здійсненних на закладення (посадку) та/або догляд за виноградниками, а також завданих збитків у разі дострокового припинення права користування земельною ділянкою.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про оренду землі".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту створить сприятливі умови для розвитку виноградарства в Україні, що матиме наслідком покращення становища, розширення діяльності діючих та появу нових суб'єктів господарювання, збільшення зайнятості сільського населення, вирішення проблемних питання, пов'язаних із забезпеченням українських підприємств галузі виноробства та виробників соків вітчизняною сировиною.

 

Народний депутат України:

Івченко В. Є.

Мейдич О. Л.

Шкрум А. І.

Крулько І. І.

Кириленко І. Г.

Урбанський А. І.

Кіссе А. І.

Опрос