Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования системы обращения с опасными отходами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.09.2019 № 2066
Дата рассмотрения: 05.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до Директиви Ради Європи про небезпечні відходи від 12 грудня 1991 року, належне управління небезпечними відходами вимагає додаткових, більш жорстких правил, які повинні враховувати спеціальну природу таких відходів. При цьому держава повинна забезпечити, щоб господарська діяльність поводження з небезпечними відходами піддавалась моніторингу у найбільш всеохоплюючий спосіб. Загальною Директивою про відходи від 19 листопада 2008 року передбачається, що небезпечні відходи повинні регулюватись суворими специфікаціями, щоб запобігти або обмежити, наскільки це можливо, потенційні негативні для довкілля та людського життя ефекти, що виникли через неналежне поводження.

Разом з тим, існуюча до цього часу система ліцензування операцій поводження з небезпечними відходами не відповідає європейським вимогам. Сьогоднішня процедура ліцензування є суто формальною.

Зокрема, із Ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 446, не вбачається обов'язку органу ліцензування пересвідчитись у фактичній наявності матеріально-технічної бази у здобувача ліцензії. Відповідно до п. 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", підставою для відмови у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви про отримання ліцензії є виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання.

Таким чином, діюче нормативно-правове поле не містить положень щодо превентивних заходів, які б забезпечували неможливість негативного впливу на навколишнє природне середовище та життя людей. Водночас, подібні заходи необхідні, оскільки недбале поводження з небезпечними відходами породжує незворотні негативні наслідки, що проявляються у впливі на здоров'я людей та довкілля. Державні інституції повинні належно виконувати свої функції та не допускати функціонування господарюючих суб'єктів без належної матеріально-технічної бази для безпечної утилізації небезпечних відходів.

Цілком зрозумілим є те, що на початку здійснення ліцензійної діяльності здобувача ліцензії орган ліцензування пересвідчувався б у реальності намірів господарюючого суб'єкта здійснювати утилізацію небезпечних відходів безпечними методами. Тому і треба встановити вимоги, реалізація яких спонукатиме державні органи відповідально та в рамках закону виконувати свої функції, спрямовані на забезпечення конституційних прав громадян, та які не будуть спокушати підприємців діяти недобросовісно.

За даними громадськості, не всі підприємства, що отримали та здійснюють діяльність по утилізації небезпечних відходів володіють обладнанням, яке дозволяє здійснювати безпечну утилізацію небезпечних відходів. 86 % ліцензіатів фактичної утилізації не здійснюють, та/або вивозять небезпечні відходи на полігони побутових відходів, або у найближчі лісосмуги тощо. Внаслідок чого відбувається: а) порушення конституційних прав громадян; б) забруднення навколишнього природного середовища; в) порушення міжнародних актів; г) неефективне поводження з небезпечними відходами, в результаті знешкодження та утилізації яких могли б отримуватись теплова енергія тощо. Це дуже високий негативний показник.

Крім того, законодавство щодо небезпечних відходів не передбачає належної системи звітності та моніторингу. Існуюча статистична звітність не надає об'єктивної інформації у цій сфері. В європейських країнах згідно з їх внутрішнім національним законодавством та відповідно до Директиви про небезпечні відходи легко встановити кількість створених відходів та кількість утилізованих. Подібний механізм доцільно запровадити і в нашій країні, він сприятиме добросовісності діяльності ліцензіатів, враховуючи безстроковий термін дії ліцензії.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Метою законопроекту є створення послідовного, адаптованого до вимог європейського законодавства та національного законодавства механізму поводження з небезпечними відходами: від отримання ліцензії до здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами та усунення перешкод здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект встановлює для здобувачів ліцензії на поводження з небезпечними відходами вимогу про наявність необхідної матеріально-технічної бази, приміщень та ділянок для здійснення такої діяльності. Передача небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на діяльність з поводження з небезпечними відходами, заборонятиметься.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про відходи", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не передбачає додаткових матеріальних витрат з державного бюджету.

6. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки

Прийняття Закону сприятиме вдосконаленню механізму видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності по поводженню з небезпечними відходами, узгодженню норм загального та спеціального законодавства, створить прозорий і зрозумілий механізм управління небезпечними відходами, що сприятиме забезпеченню екологічної безпеки країни.

 

Народний депутат України:

Івченко В. Є.

Кучеренко О. Ю.

Мейдич О. Л.

Лабунська А. В.

Опрос