Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно доступа к информации с ограниченным доступом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2019 № 2061
Дата рассмотрения: 04.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо доступу до інформації з обмеженим доступом)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На практиці, за умови відсутності в чинному законодавстві чітко передбачених процедур доступу народних депутатів України до інформації з обмеженим доступом, розпорядники інформації, з метою її приховування та за небажання надавати за зверненнями та запитами народних депутатів України, відмовляють в її наданні, відносячи публічну інформацію до інформації з обмеженим доступом. Народний депутат України, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен мати безперешкодний доступ до документації інституцій, що виконують функції держави. Якщо частка держави в статутному капіталі підприємства становить певний відсоток, а керівництво підприємства відмовляє в наданні інформації за запитом, зверненням, аргументуючи, що інформація є конфіденційною, народний депутат України не володіє повним об'ємом інформації, відповідно здійснює свою діяльність не маючи даних, що безпосередньо пов'язані з сферами державного управління. Крім того, розпорядники інформації, посилаючись на її конфіденційність, не надають її народним депутатам України, з мотивів можливості розсекречення інформації, яка відповідно до Конституції не може бути засекречена та невідворотності покарання в разі отримання такої інформації народним депутатом України.

Крім того, відповідно до рекомендацій Ради Європи N R(2002)2 "Про доступ до офіційних документів" від 21.02.2002 обмеження інформації має бути чітко визначено законодавством та застосуватися пропорційно меті захисту, проте має бути забезпечено можливість внутрішнього процесу ознайомлення з інформацією, що стосується функціонування державних органів та з метою вироблення певного документу. Відповідно до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів може бути відмовлено в доступі до інформації, якщо розголошення спричинить шкоду, тоді як в національному законодавстві закріплено відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. А тому відмова народному депутату України в отриманні інформації з обмеженим доступом (представнику законодавчої влади, що відповідно до Конвенції є елементом поняття "органи державної влади", які уповноважені бути розпорядником інформації з обмеженим доступом) є неправомірною.

Інформація про функціонування підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності та в статутному капіталі яких частка держави більша 25 відсотків має бути доступною народним депутатам України, оскільки безпосередньо пов'язана та впливає на прийняття державотворчих рішень в процесі законотворчої діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є усунення колізій між Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про статус народного депутата України"; законодавче закріплення безперешкодного доступу народних депутатів України до інформації, що визначена Законом як "інформація з обмеженим доступом". Народний депутат матиме право знайомитися з інформацією з обмеженим доступом, будь-якими матеріалами, отримувати їх копії, якщо розпорядником інформації є орган державної влади, підприємства, установи, організації державної або комунальної форми власності або підприємства, установи, організації, в статутному капіталі яких частка держави більша 25 відсотків. Мета законопроекту - унеможливити приховування інформації, що є важливою для здійснення депутатом своїх повноважень, їх розпорядками з посиланням, що така інформація є конфіденційною. Народний депутат України повинен мати право знайомитися з будь-якими матеріалами, що стосуються діяльності інституцій, які покликані виконувати функції держави.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект Закону України містить позитивні новації. Законопроектом визначено коло питань, які не можуть бути предметом депутатського запиту. Визначено, що розпорядник інформації з обмеженим доступом надає народному депутату таку інформацію в паперовому та/або електронному вигляді, копії витребуваних народним депутатом документів з одночасним попередженням народного депутата про законодавчо передбачену відповідальність, в разі розголошення відомостей з обмеженим доступом. В разі надходження депутатського звернення, запиту до органу державної влади з проханням перевірки фактів, викладених у зверненні, передбачається заборона направляти матеріали суб'єкту щодо якого є скарга. Перевірку фактів та заходи реагування здійснюватиме виключно вищестоящий орган. Дія законопроекту не розповсюджується на приватні правовідносини та суб'єктів приватного права.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основу нормативно правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Закон України "Про статус народного депутата України", Закон України "Про доступ до публічної інформації", Закон України "Про інформацію".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

8. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект покликаний унеможливити приховування інформації, що може характеризувати діяльність осіб, яка покликана на виконання функцій держави.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить вирішити проблему відмови в доступі до інформації з обмеженим доступом народним депутатам України розпорядниками інформації, якщо така інформація є необхідною для виконання народним депутатом своїх повноважень.

 

Народний депутат України

С. В. Власенко

Опрос