Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения поставки международных электронных коммуникационных услуг и услуг международного роуминга, предоставляемых операторами электронных коммуникаций Украины в пользу иностранных операторов электронных коммуникаций)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2019 № 2041
Дата рассмотрения: 03.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування постачання міжнародних електронних комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають оператори електронних комунікацій України на користь іноземних операторів електронних комунікацій)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Електронні комунікаційні послуги, що надаються операторами електронних комунікацій, зареєстрованими на території України, операторам-нерезидентам є такими, що не оподатковуються податком на додану вартість (далі - ПДВ) відповідно до пункту185.1 статті 185, підпункту 186.3 "д" пункту186.3 статті 186 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Відповідно до статті 199 ПКУ, підприємства, що здійснюють постачання послуг з місцем постачання за межами території України, мають право лише на частину податкового кредиту, що відповідає частці оподаткованих ПДВ операцій в загальній сумі операцій постачання. Частина податкового кредиту, що відповідає частці операцій, місце постачання яких визначено за межами території України, залишається невідшкодованою державою.

Окрім пропорційного розподілу ПДВ кредиту за статтею 199 ПКУ українські оператори при наданні нерезидентам послуг з транзиту міжнародного трафіку також виконують вимоги пп. 198.5.а п. 198.5 ст. 198 ПКУ, а саме: нараховують податкові зобов'язання за придбаними послугами з завершення трафіку на мережах інших операторів, які використовуються в операціях з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку, оскільки місце постачання послуг з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку розташоване за межами митної території України.

Таким чином, при наданні нерезиденту послуг з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку українські оператори сукупно втрачають ПДВ кредит відповідно до ст. 199 та пп. 198.5.а п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

За таких умов українські оператори електронних комунікацій не можуть ефективно конкурувати з операторами інших країн, тому що в інших країнах при формуванні собівартості послуги до неї не включається частина податкового кредиту з ПДВ, що відноситься до експорту послуг (весь податковий кредит з ПДВ підлягає врахуванню). Оподаткування ПДВ, що відбувається при здійсненні операцій з транзиту та/чи завершення міжнародного трафіку, робить економічно недоцільним спрямування трафіку через українських операторів. Більше того, такі правила оподаткування збільшують відтік робочого капіталу українських операторів електронних комунікацій, чим сповільнюють інвестиції у мережу та її розвиток.

Законопроектом пропонується внести зміни до ПКУ, якими передбачається визнання міжнародних електронних комунікаційних послуг об'єктом оподаткування ПДВ з метою підвищення конкурентоздатності національних операторів та створення нових інвестиційних стимулів для галузі електронних комунікацій.

Законопроект із зазначеними питаннями правового регулювання подавався до розгляду Верховною Радою України VIII скликання, але не був прийнятий.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону.

Метою проекту є приведення окремих норм Податкового кодексу України у відповідність до принципів Директиви Ради 2006/112/ЄС "про спільну систему податку на додану вартість" що передбачено статтею 353 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Метою проекту є також приведення деяких положень Податкового кодексу України у відповідність до принципу зазначеного у пп. 4.1.8 п. 4.1 ст. 4, а саме принципу нейтральності податкового законодавства, де установлення податків та зборів не повинне впливати на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається в частині податку на додану вартість визнати міжнародні електронні комунікаційні послуги об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття запропонованого проекту Закону на момент внесення не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України.

Прогнозовано, після запровадження змін Державний бюджет може недоотримати 172 млн. грн. на 2020 рік. У свою чергу, ці втрати можуть бути компенсовані такими перевагами реалізації запропонованого проекту:

1. Розвиток нових напрямків бізнесу в сфері міжнародних електронних комунікаційних послуг - транзит міжнародного трафіку.

Транзит міжнародного трафіку передбачає встановлення, підтримку електронною комунікаційною мережею операторів з'єднання та пропуск трафіка між двома електронними комунікаційними мережами, що призведе до створення так званого міжнародного HUB трафіку в Україні. У наслідку передбачається:

- отримання додаткового доходу від міжнародних електронних комунікаційних послуг та отримання нових надходжень від податку на прибуток;

- залучення додаткових інвестицій операторів в розвиток електронних комунікаційних мереж України;

- збільшення надходжень валютної виручки в Україну від експорту послуг, стабілізація та підтримка курсу національної валюти;

- посилення експортного потенціалу України. Очікується збільшення обсягу експорту послуг.

2. Додаткові інвестиції операторів у розвиток мережі.

- надходження з ПДВ від перенаправлення зазначених сум на імпорт нового обладнання компенсують 20 % втрат ПДВ. Очікується, що сума коригування ПДВ кредиту, яка може бути перенаправлена на імпорт, складе 172 млн. грн.;

- розвиток мережі операторів і як наслідок покращення якості надаваних послуг за рахунок збільшення можливості реінвестицій;

- створення додаткових робочих місць підрядників, що здійснюють роботи з розбудови мережі;

- покращення доступу населення до електронних комунікаційних послуг в Україні, що поліпшить користування мобільним зв'язком. З'являється можливість додаткового збільшення 3G/4G покриття у 250 малих населених пунктах на рік.

- за рахунок розвитку мережі та покращення якості надаваних послуг прогнозоване збільшення доходів операторів електронних комунікацій, а відповідно і бази оподаткування податком на прибуток у 2019 році з врахуванням запропонованих змін складе 3938 млн. грн.;

- збільшення суми до сплати в Державний бюджет податку на додану вартість складе 125 млн. грн.;

- збільшиться сума спеціального збору з послуг мобільного зв'язку до Пенсійного Фонду на 122 млн. грн. (7,5 %).

Втрати Державну бюджету складуть 172 млн. грн., а загальний компенсаторний ефект для бюджету від прийняття законопроекту становитиме 247 млн. грн.

Отже, чистий компенсаторний економічний ефект для бюджету складе 75 млн. грн. Таким чином, будуть повністю покриті прямі втрати бюджету від запровадження законопроекту із одночасним досягненням додаткових позитивних соціальних та макроекономічних ефектів. Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України.

7. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

8. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття цього законопроекту призведе до прискорення інтеграції України в Європейський цифровий простір. Сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських операторів електронних комунікацій на міжнародному ринку електронних комунікацій, матиме вплив на встановлення більш низьких ставок на міжнародні електронні комунікаційні послуги та роумінгу під час перебування громадян України на території держав - членів Європейського Союзу, збільшить обсяг експортних операцій та відповідно надходжень валютної виручки до України, призведе до збільшення прямих міжнародних інвестицій в галузь електронних комунікацій.

 

Народні депутати України:

Федієнко О. П.

Крячко М. В.

Опрос