Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.08.2019 № 1060
Дата рассмотрения: 29.08.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності"

Метою прийняття проекту Закону є удосконалення існуючого законодавчого поля, спрямованого на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено на підставі проведеного аналізу застосування норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та виявлення деяких внутрішніх колізій і недосконалостей механізму ліцензування.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Практичне застосування положень Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування) виявило не тільки цілу низку проблем, пов'язаних з його імплементацією, а й підтвердило недосконалість використаних в ньому норм та застосованих процедур.

Так, Законом про ліцензування передбачається, що ліцензування деяких видів господарської діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, проте, в Законі відсутнє визначення терміну "особливості ліцензування", що призводить до неоднозначного та подвійного тлумачення органами ліцензування вимог цього Закону.

Також, положеннями Закону про ліцензування передбачається оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради, але при цьому існують прогалини щодо визначення строку та порядку скасування органами ліцензування своїх рішень про анулювання ліцензії на підставі розпорядження ДРС. Неврегульованість зазначеного питання призводить до протиріч між органами державної влади у сфері ліцензування та необхідності їх вирішення в судовому порядку.

На сьогодні, в Законі про ліцензування врегульовано питання щодо скасування ліцензування виду господарської діяльності відповідно до якого орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними, однак питання скасування ліцензування частини виду господарської діяльності залишилось не врегульованим.

Слід звернути увагу, що деякими законодавчими актами, зокрема законами України "Про ринок електричної енергії", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про ринок природного газу" передбачено можливість органу ліцензування зупиняти дію ліцензії за правопорушення у відповідних сферах.

Зупинення дії ліцензії може бути більш ефективним заходом впливу, ніж анулювання ліцензії, оскільки його дія спрямована на недопущення вчинення ліцензіатом подальших порушень, має профілактичний характер та позбавляє ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності лише протягом певного строку.

Водночас, Законом про ліцензування процедури зупинення дії ліцензії не визначено, що позбавляє окремі органи ліцензування застосовувати такий вид санкції, а ліцензіат втрачає можливість усунути допущені ним порушення та виправитись протягом певного строку.

Крім того, наразі Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" не передбачає внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про зупинення та відновлення дії ліцензії.

Враховуючи зазначене, необхідно внести відповідні зміни до статті 9 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в частині можливості розширення інформаційних відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Крім того, в умовах військової агресії з боку сусідньої держави необхідно посилити економічний захист нашої країни шляхом встановлення обмеження здійснення контролю над суб'єктом господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, як загальної норми для всіх видів господарської діяльності, а не лише визначення такої вимоги спеціальними законами.

Також, виконання міжнародних зобов'язань та національних стратегій у сфері дотримання прав людини вимагає перегляду положень Закону про ліцензування в частині обов'язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

Не можна залишити поза увагою вирішення питання щодо забезпечення органів ліцензування можливістю самостійно отримувати інформацію стосовно внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій.

Ураховуючи зазначене, є необхідність у розробленні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" (далі - проект Закону), що забезпечить усунення внутрішні колізій, удосконалення порядку ліцензування, сприятиме створенню для суб'єктів господарювання сприятливих умов провадження господарської діяльності, посилить їх довіру до органів державної влади.

3. Суть проекту Закону

Проектом Закону пропонується удосконалити існуюче законодавче поле, спрямоване на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом:

визначення поняття: "матеріально-технічна база";

зобов'язання центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування - зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

включення нових підстав для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акта про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення);

виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;

уточнення переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - наявність інформації про здійснення над суб'єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";

обов'язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

уніфікації розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;

удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

Закон України "Про рекламу";

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

Закон України "Про космічну діяльність";

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та інших громадських формувань";

Закон України "Про захист суспільної моралі";

Закон України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";

Закон України "Про охоронну діяльність";

Закон України "Про зайнятість населення";

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.

6. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" сприятиме:

- удосконаленню законодавства у сфері ліцензування;

- спрощенню умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

- уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- забезпеченню створення умов для маломобільних груп населення;

- удосконаленню процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

____________

Опрос