Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Избирательный кодекс Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.10.2015 № 3112-1
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Виборчого кодексу України

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Для України як демократичної держави велике значення має приведення українського виборчого законодавства та практики проведення виборів у відповідність до європейських виборчих стандартів.

Розвиток виборчого законодавства України протягом останніх років відбувався у напрямі його уніфікації, зближення правового регулювання різних виборів, передбачених Конституцією України. Потреба такого розвитку викликана насамперед єдиною природою інституту виборів, близькістю чи навіть спільністю багатьох виборчих процедур для різних виборчих процесів (територіальна організація виборів, складання й уточнення списків виборців, формування виборчих комісій, підготовка і проведення голосування, процедури підрахунку голосів та встановлення результатів виборів). Практика прийняття різних законодавчих актів, кожен з яких регулює окремий тип виборів (зокрема, загальнодержавних), неминуче призводить до відмінностей у регулюванні подібних чи й ідентичних виборчих відносин, що викликає труднощі й непорозуміння у виборців, кандидатів та суб'єктів їх висування, організаторів виборів.

У зв'язку з цим актуальним черговим етапом у напрямі взаємного узгодження виборчого законодавства стає його кодифікація.

Необхідність розробки і прийняття кодифікованого законодавчого акта, який з єдиних позицій забезпечував би нормативне регулювання виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, стала загальновизнаною. На необхідність розробки і прийняття Виборчого кодексу України неодноразово звертали увагу міжнародні інституції - Парламентська Асамблея Ради Європи, Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія), Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Розробка єдиного кодифікованого законодавчого акта - Виборчого кодексу України - вимагає системного аналізу нормативного матеріалу, що міститься у п'яти чинних Законах України - "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців". Такий аналіз має на меті визначити ті норми, які є спільними або близькими для усіх виборів і, таким чином, можуть бути предметом регулювання Загальної частини Кодексу, а також ті положення, які є специфічними для конкретного виду виборів і мають бути розміщені у відповідних главах Особливої частини Кодексу.

Водночас слід зазначити, що подальший розвиток політичного і суспільного життя вимагає не лише кодифікації чинного нормативного матеріалу, але й суттєвої новелізації низки інститутів виборчого законодавства. У першу чергу це стосується виборчих систем, які застосовуються на тих чи інших виборах - народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів міських рад, міських голів, районних та обласних рад.

Одна з основних і загальновизнаних проблем законодавства про вибори закладена у застосовуваних виборчих системах, які створили ситуацію відірваності як народних депутатів України, так і депутатів місцевих рад від виборців через відсутність впливу виборців на персональний склад парламенту. Потребу суттєвої модифікації виборчої системи, подолання деперсоніфікованого способу голосування виборців визнають сьогодні як основні політичні сили, так і громадська думка.

У зв'язку з цим пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), що вимагає запровадження регіональних виборчих округів, і водночас зберегти стимули до підтримки загальноукраїнського характеру політичних партій, недопущення їх регіоналізації, що може нести загрозу подальшого поглиблення міжрегіональних конфліктів та дестабілізації ситуації у державі.

Аналогічну виборчу систему пропонується застосовувати також на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, а також міських рад тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90.000 осіб; до таких міст належать усі обласні центри, а також декілька інших міст обласного значення. На виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості, що має на меті підвищити рівень суспільної довіри та політичний авторитет міських голів відповідних міст.

Із виборчою системою тісно пов'язані питання адекватного вдосконалення правового регулювання процедур голосування (форма бюлетеня та спосіб його заповнення), підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування.

Інші виборчі процедури, які потребують новелізації, включають насамперед процедури складання та уточнення списків виборців на основі Державного реєстру виборців.

Суттєвого доопрацювання потребує законодавче регулювання передвиборної агітації. По-перше, необхідно чітко відділити від передвиборної агітації інформаційне (незаангажоване) забезпечення виборів, потрібне для усвідомленого та відповідного до вимог закону здійснення волевиявлення виборців. По-друге, необхідно уточнити зміст поняття передвиборної агітації та форми її здійснення, що зменшило б обсяг непорозумінь та зловживань у цій політично чутливій сфері діяльності. По-третє, слід упорядкувати вимоги до діяльності засобів масової інформації як у частині інформування суспільства про перебіг виборчого процесу, так і в частині їх участі у передвиборній агітації.

Законопроект розроблено на основі проекту Виборчого кодексу України, який був розроблений робочою групою під керівництвом народного депутата України (на той час) Ю. Ключковського та був зареєстрований у Верховній Раді України у березні 2010 року. Зазначений проект Виборчого кодексу отримав позитивний висновок Венеціанської Комісії. При доопрацюванні було враховано низку пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства, які розглядалися Верховною Радою України протягом 2010 - 2015 років.

2. Цілі і завдання прийняття

Основним завданням законопроекту є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект Кодексу складається з трьох книг:

Книга I - Загальна частина;

Книга II - Загальнонаціональні вибори;

Книга III - Місцеві вибори.

До Книги I "Загальна частина" віднесені такі глави і розділи:

Глава I. Загальні засади виборів

Розділи:

- типи і види виборів;

- основні принципи виборчого права;

- виборчий процес;

- територіальна організація виборів.

Глава II. Органи адміністрування виборчих процесів

Розділи:

- виборчі комісії;

- Центральна виборча комісія;

- формування складу, повноваження та форми діяльності інших виборчих комісій.

Глава III. Реєстрація виборців. Списки виборців

Розділи:

- загальні засади Державного реєстру виборців;

- ведення Державного реєстру виборців;

- списки виборців;

- зміна місця голосування без зміни виборчої адреси.

Глава IV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів

Розділи:

- бюджетне фінансування виборів;

- виборчі фонди суб'єктів виборчого процесу.

Глава V. Інформаційне забезпечення виборів та передвиборна агітація

Розділи:

- інформаційне забезпечення виборів;

- передвиборна агітація.

Глава VI. Підготовка і проведення голосування та підрахунку голосів виборців

Розділи:

- офіційні спостерігачі;

- виборчі бюлетені;

- підготовка та проведення голосування;

- підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

- зберігання виборчої документації.

Глава VII. Оскарження порушень виборчого законодавства

Розділи:

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу;

- оскарження рішень дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом.

До Книги II "Загальнонаціональні вибори" віднесені такі глави і розділи:

Глава VIII. Вибори Президента України

Розділи:

- загальні положення стосовно виборів Президента України;

- висування і реєстрація кандидатів на пост Президента України;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах Президента України;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів Президента України.

Глава IX. Вибори народних депутатів України

- Розділи:

- загальні положення стосовно виборів народних депутатів України;

- висування і реєстрація кандидатів у народні депутати України;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах народних депутатів України;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів України;

- особливості підготовки позачергових виборів народних депутатів України.

Книга III "Місцеві вибори" містить такі глави і розділи:

Глава X. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Розділи:

- загальні положення стосовно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- висування і реєстрація кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Глава XI. Вибори депутатів сільських, селищних, міських (малих міст), районних у містах, районних рад

Розділи:

- загальні положення стосовно виборів депутатів сільських, селищних, міських (малих міст), районних у містах, районних рад;

- висування і реєстрація кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (малого міста), районної у місті, районної ради;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах депутатів сільських, селищних, міських (малих міст), районних у містах, районних рад;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів депутатів сільських, селищних, міських (малих міст), районних у містах, районних рад.

Глава XII. Вибори сільських, селищних, міських голів, старост

Розділи:

- загальні положення стосовно виборів сільських, селищних, міських голів, старост;

- висування і реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах сільських, селищних, міських голів, старост;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів, старост.

Глава XIII. Вибори депутатів міських (великих міст), обласних рад

Розділи:

- загальні положення стосовно виборів депутатів міських (великих міст), обласних рад;

- висування і реєстрація кандидатів у депутати міської (великого міста), обласної ради;

- особливості фінансування, інформаційного забезпечення та передвиборної агітації на виборах депутатів міських (великих міст), обласних рад;

- особливості підготовки і проведення голосування та встановлення результатів виборів депутатів міських (великих міст), обласних рад.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Законами України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не тягне за собою істотних змін у видатках з державного чи місцевих бюджетів на проведення відповідних виборів, які повинні бути передбачені відповідним Законом про Державний бюджет України чи рішеннями місцевих рад на рік проведення відповідних виборів.

6. Прогноз соціальних наслідків

Прийняття цього Кодексу забезпечить цілісне уніфіковане законодавче регулювання підготовки і проведення виборів в Україні, що сприятиме більш повній реалізації виборчих прав громадян, стабільності виборчого законодавства, дотриманню основних засад демократичних виборів, подальшому утвердженню демократичного режиму в Україні.

 

Народні депутати України:

Парубій А. В. (посв. N 004)

Черненко О. М. (посв. N 085)

Ємець Л. О. (посв. N 419)

Опрос