Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О публичном порядке

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.11.2018 № 9300
Дата рассмотрения: 19.11.2018 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про публічний порядок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Проведення довгострокової Антитерористичної, а на сьогодні Операції Об'єднаних Сил на Сході країни вносить свої корективи в механізм забезпечення публічного порядку.

Сьогодні, на перший план роботи правоохоронних органів, повинна ставитися задача можливості застосування швидкого реагування та акцент на попередження можливих правопорушень. Функції правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку мають бути чітко відпрацьовані, та закріплені на нормативному та правозастосовному рівні. Будь-які неузгодженості в роботі правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку - колізії, пробіли, тощо - автоматично породжують порушення режиму законності та спричиняють негативні наслідки для дотримання прав і свобод людини.

Враховуючи зростання напруги в суспільстві, погіршення в цілому криміногенної ситуації в державі, збільшення кількості порушень, саме в частині публічного порядку - потребує термінового оновлення нормативно-правового забезпечення в діяльності національної поліції з охорони публічного порядку, що, в свою чергу, упередить негативний вплив на внутрішню ситуацію в країні, та не допустить погіршення міжнародного іміджу України.

Кризова ситуація, що наразі виникла в Україні, спровокувала зростання порушень публічного порядку на вулицях міст та сіл.

Старими методами вже не вдається стабілізувати ситуацію. Вже сьогодні ми маємо правоохоронну структуру нового формату - поліцію, яка є наступницею патрульно-постової служби. Проте, законодавство, що дісталось нам у спадок ще з часів адміністративно-командної системи: "Кодекс про адміністративні правопорушення", "Статут патрульно-постової служби", тощо - не в змозі задовольнити вимоги по забезпеченню публічного порядку, як правоохоронних органів нового формату, так і суспільства.

Відтак, для оптимізації чинного законодавства України, та приведення його до міжнародних стандартів, вкрай необхідно прийняти запропонований Закон України "Про публічний порядок", як такий, що сприятиме адміністративним принципам захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права Закону і Держави.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту.

Правила та норми поведінки, які на сьогодні встановлені чисельною кількістю нормативно-правових актів різних рівнів, а саме: "Правила пожежної безпеки", "Положення про порядок організації та проведення масових заходів", Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", тощо, через свою кількість та розпорошеність норм породжують колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні. Саме тому, приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить попередження, ефективність охорони та підтримання публічного порядку.

Чи не найголовнішою умовою інтеграції України в Європейське співтовариство було і залишається приведення національного законодавства до рівня міжнародних стандартів. Зменшення корупції в системі правоохоронних органів, підвищення захисту прав і законних інтересів громадян, гуманізація примусово-каральної діяльності держави, та зменшення адміністративної репресії - це є вимоги міжнародної спільноти, та прагнення українського суспільства.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.

Закон України "Про публічний порядок" - кодифікований нормативний акт, що складається з:

Загальної частини - Правила поведінки в публічних місцях.

Особливої частини - Порушення встановлених правил і відповідальність за них.

Спеціальної частини - Особливості процедур по виявленню й притягненню до відповідальності за скоєння публічних проступків.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання.

В українському законодавстві, для забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку існує безліч правил та норм поведінки, які встановлені чисельними розрізненими нормативно-правовими актами - "Правила пожежної безпеки", "Положення про порядок організації та проведення масових заходів", Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та інші, які через свою чисельність та розпорошеність деліктних норм породжує колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні.

Тож приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить ефективність забезпечення публічного порядку.

Виходом з цього є прийняття Закону України "Про публічний порядок", що сприятиме подальшому розвиткові українського законодавства у напрямі адміністративних принципів захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права закону і держави.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття запропонованого проекту Закону України "Про публічний порядок" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Крім того, прогнозується значна економія державних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання арештованих осіб, шляхом заміни адміністративного арешту як адміністративного стягнення на домашній арешт.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту.

Позасудовий розгляд справ про порушення публічного порядку сприятиме зменшенню навантаження на слідчі підрозділи Національної поліції та суди України. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення публічного порядку сприятиме поліпшенню публічного порядку та організації діяльності Національної поліції України і відповідно захисту прав людини та громадянина.

 

Народний депутат України

С. Шахов

Опрос