Идет загрузка документа (401 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2019 год

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2018 № 9000
Дата рассмотрения: 14.09.2018 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

У 2017 році зовнішні умови для української економіки були сприятливими внаслідок прискорення економічного розвитку країн - основних торгових партнерів України та покращення кон'юнктури на світових товарних ринках завдяки збільшенню цін на сталь, залізні руди, добрива і пшеницю, попри деяке зниження в кінці 2017 року цін на окремі товари сільського господарства, зокрема на кукурудзу, соняшникову олію та м'ясо, на фоні надходження на ринок нового врожаю.

При цьому економічне зростання в Україні відбувалося повільно, на що впливали, зокрема, наслідки продовження військового конфлікту на сході країни, тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер (рішення Ради національної безпеки і оборони введене в дію Указом Президента України 15 березня 2017 року).

У 2017 році промислове виробництво зросло на 0,4 відсотка порівняно з 2016 роком, у тому числі переробна промисловість - на 4,8 відсотка. Виробництво будівельної продукції зросло на 26,3 відсотка, обсяг вантажообороту - на 5,9 відсотка.

Виробництво сільськогосподарської продукції в 2017 році скоротилося на 2,2 відсотка, що обумовлено залежністю цієї галузі від погодних умов та кон'юнктури світового ринку зернових, а також високою порівняльною базою 2016 року.

В цілому за даними Держстату реальний ВВП у 2017 році зріс на 2,5 відсотка. Номінальний ВВП становив 2982,9 млрд. гривень.

Позитивно на розвиток економіки у 2017 році вплинуло збереження стабільності на валютному ринку та стриманих (близьких до 2016 року) темпів зростання внутрішніх цін.

Так, за даними Держстату споживчі ціни у грудні зросли на 13,7 відсотка порівняно з груднем 2016 року, у річному вимірі індекс споживчих цін зріс на 14,4 відсотка порівняно із 2016 роком.

Поряд з цим, темпи зростання цін виробників у вимірі грудень 2017 року до грудня 2016 року більше ніж удвічі зменшилися порівняно з 2016 роком (16,5 відсотка зростання цін виробників порівняно з 35,7 відсотка у 2016 році), що дає підстави говорити про подальше поступове зниження темпів інфляції.

Разом з тим, на економічний розвиток країни позитивно вплинуло подальше зростання приватного споживання та інвестицій, а також активізація зовнішнього попиту на фоні сприятливої кон'юнктури на світових товарних ринках.

У 2017 році підприємствами та організаціями освоєно капітальних інвестицій на суму 448,5 млрд. грн., що на 22,1 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з 2016 роком. При цьому поступово збільшувалась частка капітальних інвестицій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів - з 10 відсотків за 2016 рік до 12,7 відсотка у 2017 році.

Чистий притік прямих іноземних інвестицій за 2017 рік становив 2,6 млрд. дол. США (за даними Національного банку України).

Сальдо фінансових результатів підприємств до оподаткування у 2017 році становило 287,8 млрд. грн. порівняно з "-22,2" млрд. грн. у 2016 році. Загалом у 2017 році підприємствами отримано прибутку у сумі 673,9 млрд. грн., що на 28,7 відсотка більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році продовжувалось розширення внутрішнього споживчого попиту завдяки збільшенню заробітних плат в економіці, в тому числі підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень проти 1600 гривень на кінець 2016 року. Обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році до 2016 року зріс на 6,5 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2017 рік зросла порівняно з 2016 роком на 37,1 відсотка та становила 7104 гривень, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Реальна заробітна плата у 2017 році зросла на 19,1 відсотка до 2016 року.

У 2017 році економічне зростання підтримувалось не лише внутрішнім попитом, а й зовнішнім. Цінова кон'юнктура на ключових для нашої країни товарних ринках залишалася сприятливою, а освоєння нових ринків збуту для українських товарів частково компенсувало негативні наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями та захоплення низки підприємств на них.

Так, за даними Національного банку України, експорт товарів за 2017 рік збільшився на 18,3 відсотка до 39,7 млрд. дол. США за рахунок: мінеральних продуктів - на 47,1 відсотка; чорних й кольорових металів та виробів з них - на 22,1 відсотка; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва - на 16,3 відсотка.

У 2017 році також продовжилась тенденція до зміни географічної структури українського експорту на користь збільшення обсягів експорту товарів до країн ЄС, який зріс на 32 відсотки порівняно з 2016 роком, питома вага якого становила 35,6 відсотка в загальному обсязі.

У цілому, незважаючи на складні умови для економіки України, в першу чергу, пов'язані з військовим конфліктом на сході країни та тимчасовим припиненням переміщення товарів через лінію зіткнення, в 2017 році тривало зростання вітчизняної економіки.

У 2018 році вітчизняна економіка функціонує під впливом ряду зовнішніх та внутрішніх чинників. Так, цьогоріч позитивно впливають на вітчизняну економіку сприятлива цінова кон'юнктура на ключових світових товарних ринках вітчизняного експорту (зокрема, ринку чорних металів, пшениці та кукурудзи), розширення торговельного співробітництва з країнами ЄС, зростання економік основних торгівельних партнерів України.

У 2018 році економіка України продовжила зростати на тлі подальшого розширення внутрішнього попиту та розширення зовнішньоекономічної діяльності. Як результат, промислове виробництво у січні - липні 2018 року збільшилось на 2,6 відсотка, у тому числі переробна промисловість зросла на 2,4 відсотка. Найбільше зростання у переробній промисловості спостерігалось у хімічному виробництві - на 33,8 відсотка, машинобудуванні - на 5,7 відсотка та у металургії - на 2,4 відсотка.

У сільському господарстві після зростання на 11,4 відсотка у I півріччі 2018 року, в основному за рахунок збільшення обсягів виробництва рослинницької продукції у 1,8 раза завдяки "часового зсуву" періоду збиральної кампанії ранніх сортів зернових, за підсумком січня-липня відбулося скорочення обсягів сільськогосподарської продукції на 1 відсоток внаслідок дії у липні тимчасового фактору (призупинення збиральної кампанії в окремих регіонах через тривалі дощові погодні умови).

Також у січні - липні 2018 року спостерігалось збільшення обсягів виконання будівельних робіт - на 6,3 відсотка за рахунок зростання будівництва інженерних споруд - на 12,7 відсотка на фоні високої бази порівняння відповідного періоду 2017 року (зростання індексу будівельної продукції на 29,1 відсотка у січні - липні 2017 року).

У січні - липні 2018 року вантажооборот скоротився на 1,7 відсотка, в першу чергу, внаслідок скорочення транзиту газу на 4,2 відсотка через негативну дію зовнішнього фактору - переорієнтацію транзиту природного газу до країн ЄС газопроводом "Північний потік" (з жовтня 2017 року), а також дії припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення (з березня 2017 року). При цьому пасажирооборот зріс - на 5,3 відсотка, в основному за рахунок авіаційного виду транспорту - на 23,4 відсотка.

Упродовж січня - липня 2018 року позитивна динаміка спостерігалась також у внутрішній торгівлі, зокрема, оборот роздрібної торгівлі зріс на 6 відсотків, оптова торгівля збільшилась на 5 відсотків.

В цілому, у 2018 році триває тенденція економічного зростання. Так, за попередніми даними Держстату, в I кварталі 2018 року зростання реального ВВП становило 3,1 відсотка, у II кварталі, за оперативною оцінкою Держстату, - 3,6 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року.

 

Зростаючий споживчий та інвестиційний попит, сприятлива зовнішня цінова кон'юнктура, покращення ділових очікувань і запуск масштабних державних інвестиційних проектів забезпечили збільшення капітальних інвестицій у 2018 році.

У I півріччі 2018 року підприємствами та організаціями освоєно (використано) капітальних інвестицій на суму 206,9 млрд. грн., що на 26,5 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з I півріччям 2017 року. Найбільше зростання було зафіксоване у наступних видах економічної діяльності: інформація та телекомунікації - на 64,9 відсотка, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - на 61,1 відсотка, фінансова та страхова діяльність - на 47 відсотків, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - на 46,4 відсотка. Значними темпами зросли обсяги капітальних інвестицій також у промисловість - на 34,4 відсотка. Частка капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків та інших позик зросла з 5,2 відсотка за I півріччя 2017 року до 7,5 відсотка у I півріччі 2018 року, коштів державного та місцевих бюджетів зросла на 0,1 відсоткового пункту порівняно з минулорічним періодом та становила 6,9 відсотка. При цьому основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, частка яких становила 75,4 відсотка від загального обсягу у січні - червні 2018 року порівняно з 74,3 відсотка у січні - червні 2017 року.

У регіональному розрізі за I півріччя 2018 року обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у м. Києві становив 75 млрд. грн., що на 44,2 відсотка більше порівняно з I півріччям 2017 року, у Дніпропетровській області - 22,1 млрд. грн. (збільшилися на 35,2 відсотка), у Київській області 14 млрд. грн. (зросли на 9,6 відсотка).

У 2018 році збереглося позитивне сальдо прямих іноземних інвестицій. Так, за даними Національного банку України, чистий притік прямих іноземних інвестицій за січень - липень 2018 року становив 1,3 млрд. дол. США.

За січень-червень 2018 року позитивне сальдо фінансових результатів до оподаткування підприємств склало 189,8 млрд. грн. (у січні - червні 2017 року - 186,3 млрд. гривень). Загалом у I півріччі 2018 року підприємствами отримано прибутку у сумі 289,7 млрд. грн., що на 7,3 відсотка більше відповідного періоду минулого року. Також зменшилась частка збиткових підприємств до 28,3 відсотка у січні - червні 2018 року з 31,2 відсотка у січні - червні 2017 року.

Стійке зростання споживчого попиту підтримувалося підвищенням заробітних плат і пенсій, а також поліпшенням споживчих настроїв населення.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-липень 2018 року зросла порівняно з відповідним періодом 2017 року на 26 відсотків та становила 8490 гривень, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 гривні).

Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року на фоні покращення фінансового стану підприємств на тлі зменшення інфляційного тиску призвело до зростання реальної заробітної плати на 12,4 відсотка за січень-липень 2018 року.

 

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, у I кварталі 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року збільшився на 25,2 відсотка і становив 481,6 млрд. гривень. Реальний наявний дохід у I кварталі 2018 року, визначений з урахуванням цінового фактору, збільшився на 10 відсотків відносно відповідного періоду 2017 року.

За даними Держстату за січень-серпень 2018 року індекс споживчих цін зріс на 11,7 відсотка (до січня-серпня 2017 року), у серпні 2018 року порівняно з груднем 2017 року споживчі ціни зросли на 3,6 відсотка.

При цьому найбільшого зростання у серпні 2018 року порівняно з груднем 2017 року зазнали ціни на утримання будинків та прибудинкових територій (на 20 відсотків) внаслідок збільшення адміністративно регульованих тарифів на житлово-комунальні послуги; на транспортні послуги (на 18,3 відсотка) в основному через подорожчання тарифів на проїзд; на водопостачання та каналізацію у деяких містах (на 10,2 відсотка та 10,5 відсотка відповідно). Також зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 12 відсотків) через підвищення акцизів; на хліб (на 9,1 відсотка) внаслідок сезонного подорожчання виробів із зернових. Зниження зазнали ціни на яйця - на 21,5 відсотка, на одяг і взуття - на 5,6 відсотка та на овочі і фрукти - на 6,2 відсотка і 5,6 відсотка відповідно.

Якщо споживчі ціни порівнювати з попередніми місяцями поточного року, то в травні, червні та серпні 2018 року споживчі ціни не мінялися, а у липні спостерігалося навіть зниження цін на 0,7 відсотка, що в основному пояснюється сезонним здешевленням цін на продукти харчування, найбільше - на овочі, фрукти та яйця.

 

Індекс цін виробників за січень-серпень 2018 року зріс на 17,9 відсотка у річному вимірі до січня-серпня 2017 року, у серпні цього року зростання цього показника дорівнювало 11,1 відсотка у вимірі до грудня 2017 року.

Зокрема, у серпні 2018 року порівняно з груднем 2017 року найбільше зросли ціни у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 30,3 відсотка, у добуванні сирої нафти та природного газу - на 4,8 відсотка. У переробній промисловості ціни збільшились на 5,8 відсотка, у тому числі у машинобудуванні на 10,9 відсотка, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на 7,7 відсотка. Однак у добуванні металевих руд ціни знизились на 8,6 відсотка.

За даними Національного банку України протягом поточного року обмінний курс гривні до долара США залишався відносно стабільним з сезонними коливаннями - 26,8 гривень за долар США у середньому за січень-серпень 2018 року, у серпні 2018 року середній за місяць офіційний курс гривні склав 27,5 гривень за долар США.

Зовнішні умови для української економіки залишалися сприятливими завдяки зростанню світової економіки та позитивній ціновій кон'юнктурі на світових товарних ринках, що позначилося і на динаміці експорту товарів в поточному році.

Так, за попередніми даними Національного банку України, у січні - липні 2018 року експорт товарів збільшився на 11,8 відсотка до 24,5 млрд. дол. США за рахунок: чорних і кольорових металів та виробів з них - на 30,6 відсотка; продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості на 30,1 відсотка; деревини та виробів з неї - на 29,6 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів та приладів - на 9,7 відсотка. Скорочення відбулось лише у групі продовольчі товари та сировина для їх виробництва - на 0,6 відсотка.

   

У структурі експорту товарів найбільшу частку склали продукція АПК і харчової промисловості та продукція металургійного комплексу (39,9 відсотка та 28,8 відсотка відповідно).

Водночас пожвавлення внутрішнього попиту, насамперед, інвестиційного, призвело до прискорення зростання імпорту товарів.

За січень - липень 2018 року імпорт товарів зріс на 15,6 відсотка до 30,5 млрд. дол. США, за всіма товарними групами, в тому числі: продовольчі товари та сировина для їх виробництва - на 24,3 відсотка; чорних і кольорових металів та виробів з них на 20 відсотків; машин, устаткування, транспортних засобів і приладів - на 14,3 відсотка; продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - на 13,4 відсотка; мінеральних продуктів - на 12 відсотків.

За попередніми даними Національного банку України, найбільше за січень-липень 2018 року в номінальному вимірі зріс експорт товарів до країн ЄС на 1,3 млрд. дол. США, або на 17,4 відсотка до відповідного періоду 2017 року. Європейський союз залишається основним торговельним партнером України, частка якого в загальному експорті за січень-липень 2018 року збільшилась до 36,7 відсотка з 34,9 відсотка у січні - липні 2017 року. Імпорт товарів із країн ЄС за сім місяців 2017 року зріс на 14,5 відсотка, а його частка в загальному імпорті товарів становила 37,3 відсотка.

Також значними темпами у січні - липні 2018 року зростали продажі українських товарів до країн Америки - на 30,8 відсотка (у тому числі США - на 24,7 відсотка), Європи (взагалом) - на 18,1 відсотка та Азії - на 10,9 відсотка.

За січень - липень 2018 року дефіцит поточного рахунку становив 1,7 млрд. дол. США порівняно з 0,7 млрд. дол. США за відповідний період 2017 року.

В 2018 році тривало відновлення банківського сектору, при чому найбільші темпи зростання зафіксовано за залишками на депозитних та кредитних рахунках фізичних осіб.

За даними Національного банку України, обсяг депозитів у національній валюті з початку року збільшився на 8,5 відсотка, або на 41,7 млрд. грн. до 532,6 млрд. грн., при чому залишки на депозитних рахунках фізичних осіб зросли за цей період на 8,6 відсотка до 255,1 млрд. грн., юридичних осіб - на 1,9 відсотка до 260,4 млрд. гривень.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з початку року знизився на 0,7 відсотка до 13,6 млрд. дол. США за рахунок зниження залишків на депозитних рахунках юридичних осіб на 3,2 відсотка до 5,1 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з початку року зріс на 0,8 відсотка до 8,5 млрд. дол. США.

За даними Національного банку України, інтегральна відсоткова ставка за залученими банками депозитами у липні 2018 року становила 10,7 відсотка, збільшившись з початку року на 2,4 відсоткового пункту.

Станом на кінець липня 2018 року зафіксовано зростання залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 4,2 відсотка до 594,8 млрд. грн. через збільшення залишків за кредитами, наданими фізичним особам, на 17,8 відсотка до 121,4 млрд. грн. та за кредитами, наданими юридичним особам, на 1,2 відсотка до 471,6 млрд. гривень.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з початку року зросли на 5,7 відсотка до 16,8 млрд. дол. США, у тому числі юридичних осіб - на 7,5 відсотка до 14,5 млрд. дол. США, фізичних осіб знизилися на 4,5 відсотка до 2,3 млрд. дол. США.

Інтегральна відсоткова ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам, за даними Національного банку України у липні 2018 року становила 16,4 відсотка, збільшившись з початку року на 2,8 відсоткового пункту.

Станом на кінець липня 2018 року за даними Національного банку України грошова база зросла на 5,2 відсотка до 420,6 млрд. грн. порівняно з кінцем минулого року.

Разом з цим, на подальший розвиток вітчизняної економіки можуть вплинути сповільнення та турбулентність розвитку світової економіки на фоні посилення політики протекціонізму з боку США, загроза ескалації бойових дій на сході, міграційні процеси, зниження транзиту природного газу від реалізації проектів "Турецький потік" та "Північний потік 2", відсутність переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, обмеження на транзит українських товарів через територію Російської Федерації.

Показники Державного бюджету України на 2018 рік розраховувалися з урахуванням сценарію 1 прогнозних макропоказників, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 N 906. Цей сценарій передбачав зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3332,3 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 109 відсотків.

Під час розробки проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки було виявлено низку факторів, з урахуванням яких було уточнено оцінку макропоказників на 2018 рік як бази розрахунку прогнозних макропоказників на наступні роки. Основними факторами, які вплинули на коригування, були, зокрема, уточнення статистичних даних щодо ВВП за 2017 рік та отримання статистичних даних за I квартал 2018 року; коригування Національним банком обсягів зовнішньої торгівлі з урахуванням перегляду статистичних даних та методології врахування приватних переказів з використанням дзеркальної статистики окремих країн з відповідним коригуванням складових ВВП; а також актуалізація окремих припущень (покращено порівняно з попереднім прогнозом розвиток світової економіки та динаміку світових цін на основні товари українського експорту, скориговано припущення щодо середньорічної ціни на нафту та імпортований природний газ, враховуючи пропозиції НАК "Нафтогаз України" тощо).

Враховуючи вищезазначене, за підсумками 2018 року зростання реального ВВП очікується на рівні 3,2 відсотка, що було враховано у розрахунках прогнозу макроекономічних показників на 2019 - 2021 роки. При цьому споживча інфляція очікується на рівні 9,9 відсотка у вимірі грудень до грудня. Номінальний обсяг ВВП за підсумком 2018 року очікується в обсязі 3457,9 млрд. гривень.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 N 546, розроблено Мінекономрозвитку за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади за трьома сценаріями.

За пропозицією Мінекономрозвитку, основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2019 рік було обрано перший сценарій (базовий) макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд. грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,4 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 110,1 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 1142,7 млрд. грн., середньомісячна заробітна плата на рівні 10129 гривень та в реальному вимірі - зростання на 6,9 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 882,1 млрд. гривень. Прогнозується, що обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8,3 відсотка та становитиме 63 млрд. дол. США, обсяг імпорту товарів та послуг - на 9,1 відсотка і складе 74,8 млрд. дол. США.

Перший сценарій (базовий) є продовженням сценарію 1 прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Експортної стратегії тощо. Також передбачається збереження дії сприятливих умов на світових ринках.

Цей сценарій передбачає помірну реакцію економіки на впроваджувані реформи. Також, за низкою реформ, з яких на сьогодні не досягнуто у суспільстві консенсусу, насамперед, земельної та податкової реформи, в цьому сценарії функціонування економіки сформовано за принципом "статус-кво".

Економічне зростання у 2019 році за сценарієм 1 (базовий) забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного.

Головною метою інвестиційної політики стане зміцнення інвестиційного потенціалу української економіки, збільшення обсягів інвестицій та покращення їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних фондів на основі впровадження та імпорту інновацій, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва шляхом активного залучення та підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для досягнення сталого соціально-економічного розвитку.

У 2019 році внесок інвестиційної складової ВВП (ВНОК) прогнозується на рівні 1,2 відсоткового пункту при її зростанні у 2019 році на 6,9 відсотка.

Разом з тим, вплив інвестиційної складової на формування економічного зростання у середньостроковій перспективі поступатиметься споживчій компоненті. Внесок кінцевих споживчих витрат домогосподарств прогнозується найбільшим серед усіх компонентів ВВП на рівні 4 відсоткових пунктів при їх зростанні на 6 відсотків у 2019 році. Це відбуватиметься на фоні продовження політики Уряду, спрямованої на поступове збільшення соціальних стандартів та подальше впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері, що відобразиться збільшенням середньорічної заробітної плати у 2019 році - на 6,9 відсотка.

Проведення політики щодо розширення доступу до продуктивної зайнятості, забезпечення гарантій зайнятості у процесі приватизації та реструктуризації підприємств, пристосування економічних суб'єктів до нових умов господарювання та підтримка підприємництва і самозайнятості населення сприятиме зниженню рівня безробіття з 9,5 відсотка за фактом 2017 року до 8,9 відсотка у 2019 році.

Разом з тим, динаміка зовнішнього попиту впродовж прогнозного періоду, навіть при суттєвому надолуженні своїх позицій у 2017 році, все ще не компенсує втрати експортерів, спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами попередніх періодів. Вартісний обсяг експорту товарів та послуг у 2019 році зростатиме на 8,3 відсотка. В структурі експорту поступово зростатиме частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середньо-високого рівня в загальному обсязі експорту товарів.

В свою чергу вартісні обсяги імпорту товарів та послуг зростатимуть у 2019 році на 9,1 відсотка. При цьому зростання обсягів інвестиційного імпорту, зважаючи на необхідність оновлення виробничих фондів, упровадження інноваційних технологій, дозволятимуть зменшувати залежність української економіки від критичного імпорту та підвищувати конкурентоспроможність української продукції в цілому.

Збільшення інвестицій та споживчого попиту, а також проведення ефективної політики держави, спрямованої на подолання технічного та технологічного відставання, переорієнтацію виробничого потенціалу на створення конкурентоспроможних промислових виробництв, сприятимуть зростанню обсягів промислового виробництва. У 2019 році темпи зростання промисловості прогнозуються на рівні 3,9 відсотка із поступовим збільшенням у структурі частки виробництва високотехнологічної продукції.

Вищезазначене відбуватиметься на тлі поступового уповільнення цінової динаміки на внутрішньому ринку: прогнозується зменшення індексу споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) до 107,4 відсотка у 2019 році.

Другий сценарій було розроблено з метою визначення додаткових ефектів (позитивних та негативних), які можуть бути сформовані в економіці внаслідок реалізації складних реформ. Зовнішня кон'юнктура світових товарних ринків за цим сценарієм цілком відповідає припущенням прогнозу за першим сценарієм. Разом з тим, припущення щодо притоку інвестиційного та позичкового капіталу за другим сценарієм є дещо кращими.

За цим сценарієм прогнозується зростання валового внутрішнього продукту у 2019 році на 4,1 відсотка.

Сценарій 3 припускає, що розвиток вітчизняної економіки відбуватиметься в умовах гіршої зовнішньоекономічної кон'юнктури та повільнішого зростання основних торгових партнерів України, що послаблюватиме можливості впровадження реформ, в першу чергу фінансові. Основні напрями внутрішньої економічної політики за третім сценарієм збігаються з першим сценарієм. За сценарієм 3 прогнозується зростання ВВП у 2019 році - на 1,1 відсотка.

Враховуючи світову практику закладання до бюджету прогнозу, який є найменш ризиковим та з метою забезпечення дотримання визначеного Бюджетним кодексом України принципу обґрунтованості в частині використання реалістичних макропоказників економічного і соціального розвитку, показники першого сценарію було закладено для розрахунку показників проекту бюджету на 2019 рік.

ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

При розробці проекту бюджету на 2019 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 N 546, та основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

Дохідна частина проекту бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, з наступними особливостями:

податок на доходи фізичних осіб:

• зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів:

• зниження ставок рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату з 45 % до 29 % (до 5000 м глибини залягання покладів) та з 21 % до 14 % (понад 5000 м глибини залягання покладів);

Також було враховано:

­ індексацію ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов'язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному та акцизному податках, додаткові надходження у обсязі 6,9 млрд. грн., в тому числі державний бюджет 6,6 млрд. гривень;

­ зарахування починаючи з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

Крім цього, передбачено спрямування окремих доходів (75 % надходжень акцизного податку з пального і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти та транспортні засоби, 100 % надходжень від плати за проїзд автомобільними дорогами) до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства у обсязі 50,4 млрд. гривень.

Також враховано зарахування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у обсязі 7,4 млрд. гривень.

На загальний обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1292,7 млрд. грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2019 рік становить 1175,0 млрд. гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2019 рік, порівняно із затвердженими показниками 2018 року, збільшуються на 130,5 млрд. грн. або на 11,2 відсотка, у тому числі по загальному фонду на 110,3 млрд. грн., або на 10,4 відсотків, та по спеціальному фонду на 20,2 млрд. грн., або на 20,7 відсотка.

Динаміка надходжень до Зведеного бюджету України 2014 - 2019 роках

(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та випуску ОВДП для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ (6,9 млрд. грн. у 2014 році))

млрд. грн.

 

2014 факт

2015 факт

2016 факт

2017 факт

2018 затверджено

2019 прогноз

Відхилення прогнозу 2019 року від затвердженого 2018 року

+/-

%

зведений бюджет, разом, в т. ч. :

460,7

652,0

782,9

1017,0

1162,2

1292,7

130,5

111,2

загальний фонд

387,2

602,7

718,3

887,2

1064,7

1175,0

110,3

110,4

спеціальний фонд

73,5

49,3

64,6

129,8

97,5

117,7

20,2

120,7

Код 11010000
"Податок та збір на доходи фізичних осіб"

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становить 267442,7 млн. грн., у тому числі:

до місцевих бюджетів - 161287,4 млн. грн.,

до державного бюджету - 106155,3 млн. грн.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку та збору на доходи фізичних осіб:

• застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 %);

підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

• зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у сумі 2,1 млрд. гривень;

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

• справляння військового збору;

• звільнення від оподаткування військовим збором доходів, у вигляді грошового забезпечення працівників та військовослужбовців, на яких розповсюджується норма положень Закону України від 18.06.2015 N 548-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції" та Закону України від 19.06.2018 N 2463-VIII "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

Код 11020000
"Податок на прибуток підприємств"

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2019 рік становить 102300,0 млн. грн., з них 92600,0 млн. грн. - до загального фонду державного бюджету, 9700,0 млн. грн. - до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2019 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2018 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2019 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2019 рік враховано:

термін подання податкової звітності та сплата податку на прибуток підприємств за підсумками кварталу;

позитивна динаміка декларування та сплати податку на прибуток у 2018 році;

збільшення прибутку прибуткових підприємств.

Код 13000000
"Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів"

Прогнозна сума надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до державного бюджету в 2019 році становить 48630,9 млн. грн., в тому числі:

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 435,6 млн. грн.;

рентна плата за спеціальне використання води - 1101,2 млн. грн.;

рентна плата за користування надрами - 42836,7 млн. грн.;

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України - 2809,8 млн. грн.;

рентна плата за транспортування - 1447,5 млн. гривень.

Код 13010000

"Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів"

Прогнозна сума надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік до державного бюджету становить 435,6 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини.

Код 13020000
"Рентна плата за спеціальне використання води"

Прогнозна сума надходжень рентної плати за спеціальне використання води на 2019 рік до державного бюджету становить 1101,2 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції використання води водокористувачами.

Починаючи з 01.01.2018 платниками рентної плати за спеціальне використання води є: первинні водокористувачі, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів; суб'єкти господарювання: юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Об'єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.

Код 13030000
"Рентна плата за користування надрами"

Прогнозна сума надходжень до державного бюджету рентної плати за користування надрами, а саме видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2019 рік становить 42836,7 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку (погашення) корисних копалин.

Рентна плата за видобування нафти, газового конденсату, природного газу розрахована відповідно до прогнозних обсягів видобутку, за даними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (ПАТ "Укргазвидобування"), ПАТ "Укрнафта", та інформації Державної фіскальної служби України щодо фактичних обсягів видобутку вуглеводнів іншими підприємствами.

При цьому з 1 січня 2019 року 5 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводнів) зараховуватиметься до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

"Акцизний податок"
(коди 14020000, 14030000)

Прогнозний показник надходжень акцизного податку до державного бюджету на 2019 рік визначено у сумі 133679,5 млн. грн. виходячи з прогнозних обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів з врахуванням змін законодавства.

У розрахунку прогнозних надходжень акцизного податку враховано 6,1 млрд. грн. додаткових надходжень за рахунок підвищення ставок, визначених в абсолютних значеннях, шляхом їх індексації, що передбачено пунктом 4 розділу XIX Податкового кодексу України.

Код 14020000
"Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)"

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з вироблених в Україні товарів до державного бюджету у 2019 році визначений на основі прогнозних обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів на 2019 рік та з врахуванням змін законодавства щодо підвищення ставок і становить 89416,9 млн. гривень.

Код 14030000
"Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)"

На надходження акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) впливають обсяги імпорту підакцизних товарів, зокрема, транспортних засобів та пального, питома вага яких в загальних надходженнях акцизного податку з ввезених товарів складає понад 90 відсотків.

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 2019 рік визначений на основі прогнозних обсягів імпорту підакцизних товарів та з врахуванням змін законодавства щодо підвищення ставок і становить 44262,6 млн. гривень.

Код 14040000
"Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів"

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до місцевих бюджетів у 2019 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів і становить 6504,0 млн. гривень.

Податок на додану вартість
(коди 14060000, 14070000)

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість до державного бюджету на 2019 рік становить 434000,0 млн. грн., з них:

• 94600,0 млн. грн. - ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування;

• 339400,0 млн. грн. - ПДВ з ввезених на територію України товарів.

Код 14060000
"Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування"

Розрахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 2019 рік враховує кореляційну залежність показників кінцевих споживчих витрат та надходжень податку, вплив динаміки роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу, змін кон'юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності та динаміку експорту товарів і становить 94600,0 млн. гривень.

Код 14070000
"Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів"

Розрахунок прогнозу надходжень податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 2019 рік здійснено на основі обсягу зовнішньоекономічних операцій, динаміки імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, позитивної динаміки у визначенні реальної митної вартості.

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 2019 рік до зведеного бюджету становить 339400,0 млн. гривень.

Код 15010000
"Ввізне мито"

Прогнозні надходження ввізного мита до державного бюджету на 2019 рік розраховані та визначені в сумі 30544,0 млн. гривень.

Розрахунок прогнозних надходжень ввізного мита здійснено на основі прогнозного обсягу імпорту товарів та послуг на 2019 рік та середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Також, у розрахунку прогнозних надходжень ввізного мита на 2019 рік враховано середньозважену ставку ввізного мита за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Код 15020000
"Вивізне мито"

Прогнозні надходження вивізного мита на 2019 рік до державного бюджету розраховані виходячи зі структури експорту товарів, що оподатковуються вивізним митом, та визначені в сумі 751,0 млн. гривень.

Основну частку (98 %) надходжень вивізного мита до бюджету забезпечує експорт:

• живих тварини;

• насіння олійних рослин;

• відходів та брухту чорних металів.

У розрахунку враховано прогнозний обсяг експорту товарів та послуг на 2019 рік та прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США.

Код 22012100
"Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів"

Починаючи з 2005 року Законом України про Державний бюджет України запроваджено аукціонний продаж спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики базою для розрахунку початкової ціни спеціального дозволу приймається вартість запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр.

Прогнозний показник надходжень до загального фонду державного бюджету коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів на 2019 рік визначено у сумі 200,0 млн. гривень.

Розрахунок прогнозних надходжень проведено Держгеонадра з урахуваннм норм Закону України від 01.03.2018 N 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі", а саме доповнення статті 14 Закону України "Про нафту і газ" нормою, згідно з якою продовження строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не є наданням спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та здійснюється безоплатно.

Код 22060000
"Кошти, отримані за вчинення консульських дій"

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету коштів за вчинення консульських дій на 2019 рік визначено у сумі 866,0 млн. гривень.

На прогнозну суму коштів за вчинення консульських дій впливатимуть, крім обмінного курсу гривні до долара США, такі чинники:

рівень виконання заходів з паспортизації громадян України (кількість оформлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі з безконтактним електронним носієм інформації, що будуть видані закордонними дипломатичними установами України громадянам, які перебувають за межами держави);

кількість вчинених консульських дій: з питань громадянства та постійного проживання, за видачу посвідчень особи на повернення в Україну, легалізацію та витребування документів, реєстрацію актів цивільного стану, за видачу віз та нотаріальні дії (спостерігається зменшення кількості звернень до закордонних дипломатичних установ України у результаті подій на сході України та тимчасової окупації АР Крим, а також через зменшення потреби у нотаріальному посвідченні різного роду заяв у зв'язку із запровадженням безвізового режиму поїздок громадян України до європейських країн, починаючи з червня 2017 року);

застосування уніфікованих тарифних ставок консульського збору (запроваджених з 1 липня 2018 року), оформлення віз в електронному вигляді (запроваджених з квітня 2018 року);

інтенсивність зовнішньополітичної діяльності, лібералізація візового режиму з окремими державами тощо.

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2019 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень на 2019 рік прогнозується у сумі 324764,3 млн. грн., що на 109802,9 млн. грн. більше плану на 2018 рік, в тому числі: зовнішні - 122745,0 млн. грн., або на 31542,0 млн. грн. більше плану на 2018 рік, внутрішні - 202019,3 млн. грн., або на 78260,9 млн. грн. більше плану на 2018 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2019 році складуть 37,8 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 62,2 відсотка.

Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 15,7 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 9 відсотків річних. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних та військових чинників.

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2019 рік передбачається залучити кошти від іноземних банків, держав та міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери - 21161,3 млн. гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2019 рік прогнозується у розмірі 272247,1 млн. грн., що на 96521,6 млн. грн. більше, ніж у 2018 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу - 121767,0 млн. грн., або на 60065,7 млн. грн. більше плану на 2018 рік, погашення внутрішнього державного боргу - 150480,1 млн. грн., або на 36455,9 тис. грн. більше плану на 2018 рік.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в обсязі 145205,3 млн. грн., що на 15005,0 млн. грн. більше плану на 2018 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2019 році 88980,3 млн. гривень. Збільшення зазначених видатків пов'язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень, а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку, яка наразі постійно зростає.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2019 рік заплановано в сумі 56440,0 млн. гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням вартості боргових інструментів.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417452,4 млн. грн., з яких 57,3 відсотка або 239245,4 млн. грн. - виплати за внутрішнім боргом та 42,7 відсотка або 178207,0 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2019 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2019 рік;

- очікуваних обсягів запозичень до кінця 2018 року, прогнозних обсягів запозичень на 2019 рік для фінансування державного бюджету;

- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейська комісія, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов'язань у проекті державного бюджету на 2019 рік плануються в сумі 443,1 млн. гривень.

Повернення у 2019 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 8094,7 млн. грн., які складаються із:

- 1382,6 млн. грн. - повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО);

- 6712,1 млн. грн. - повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (кредити МФО).

Стан державного боргу

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 2060101,4 млн. грн. та становитиме 52,2 відсотка від ВВП. Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 388630,0 млн. гривень. Державний та гарантований державою борг становитиме 62 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2018 році та прогнозних запозичень у 2019 році на кінець 2019 року частка внутрішнього боргу становитиме 38,8 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 61,2 відсотка.

Додатково: Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/дол. США. Для проведення порівняльного аналізу використовувались показники, визначені Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" зі змінами від 13.07.2018 N 2513-VIII.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році прожитковий мінімум підвищуватиметься відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.

Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком підвищуватимуться темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік, і зростуть на 9,4 відсотка (грудень до грудня попереднього року).

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" установлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2019 році підвищуватимуться розміри державних допомог.

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у сумі 860 гривень.

Разом з цим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 N 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства" запроваджено надання 1 вересня 2018 року при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". У 2019 році вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становитиме 5 тис. гривень. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 360 тис. осіб.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в грудні 2019 року прогнозується у сумі 2207,1 грн. проти 2017,1 грн. у грудні 2018 року. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 244,8 тис. осіб.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується з 3252 грн. та 4054 грн. в залежності від віку дитини у грудні 2018 року до 3558 грн. та 4436 грн. у грудні 2019 році. Щомісяця допомога надаватиметься на 48,7 тис. дітей.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям підвищується з 1626 грн. для дітей віком до 6 років, 2027 грн. для дітей віком від 6 до 18 років, 1921 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2018 року до 1779 грн. для дітей віком до 6 років, 2218 грн. для дітей віком від 6 до 18 років, 2102 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2019 року. Щомісяця зазначена допомога надаватиметься матерям на 430,8 тис. дітей.

На виконання Закону України від 3 липня 2018 року N 2476-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми" з 1 січня 2019 року запроваджується надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у грудні 2019 року розмір допомоги становитиме 1638 грн.). Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 16,4 тис. осіб.

У 2019 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Так, у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

При цьому, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься у наступному році на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

У 2019 році державну соціальну допомогу щомісяця отримуватимуть 329,8 тис. малозабезпечених сімей, в яких виховується 761,6 тис. дітей.

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю зростатимуть наступним чином:

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи A разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 3074,9 грн. у грудні 2018 року до 3364,6 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,1 тис. осіб;

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи B разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 2245,5 грн. у грудні 2018 року до 2457 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,2 тис. осіб;

розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи разом з надбавкою на догляд за ними - відповідно з 1497 грн. у грудні 2018 року до 1638 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 207,4 тис. одержувачів;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2673,9 грн. у грудні 2018 року до 2925,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю з 1860,9 грн. до 2036,1 грн.;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 3074,9 грн. у грудні 2018 року до 3364,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю з 2061,4 грн. до 2255,6 гривень.

Щомісяця допомогу на дітей з інвалідністю до 18 років отримуватимуть 157,3 тис. осіб.

Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу у грудні 2019 року прогнозується у сумі 2027 грн. проти 1853 грн. у грудні 2018 року. Щомісяця допомога надаватиметься 60,4 тис. особам.

Максимальний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, в грудні 2019 року прогнозується у сумі 1638 грн. проти 1497 грн. у грудні 2018 року. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 19,2 тис. осіб.

З метою забезпечення фінансовими ресурсами у необхідному обсязі виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, загальний обсяг субвенції з державного бюджету передбачено на 2019 рік у сумі 63 млрд. гривень.

Апарат Верховної Ради України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 1669002,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1662698,5 тис. грн., по спеціальному - 6303,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 882513,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" передбачено видатки у загальному обсязі 756717,1 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 750413,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 6303,6 тис. гривень.

На реалізацію бюджетної програми "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 29771,3 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовані на створення телепрограм і передач про діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, комітетів та комісій, а також трансляцію засідань Верховної Ради України, забезпечення органів державної влади, підприємств, установ, організацій та населення об'єктивною інформацією про діяльність органу законодавчої влади.

Державне управління справами

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 2303407,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1994570,6 тис. грн., по спеціальному - 308837,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" передбачено видатки у загальному обсязі 947173,3 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 944473,3 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2700,0 тис. гривень.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою "Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків" передбачаються видатки у сумі 20572,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення" у проекті державного бюджету на 2019 рік враховано кошти у сумі 67792,8 тис. грн., з них по загальному фонду - 7908,3 тис. грн., по спеціальному - 59884,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені у сумі 70383,4 тис. грн., з них по загальному фонду - 68998,9 тис. грн., спеціальному фонду - 1384,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 278989,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 173257,1 тис. грн., спеціального фонду - 105732,0 тис. гривень.

Бюджетна програма "Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках" спрямована на збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, наукову та освітню цінність, забезпечення.

Зокрема, на утримання 4 установ природно-заповідного фонду площею 85,3 тис. га, що знаходяться в підпорядкуванні Державного управління справами, у 2019 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в сумі 43401,2 тис. гривень. Це в свою чергу дозволить забезпечити в 2019 році збереження 64 видів тварин та 32 видів рослин, які занесені до Червоної книги.

Крім того, кошти спеціального фонду на 2019 рік по зазначеній бюджетній програмі заплановані в обсязі 37463,0 тис. грн., які спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з утриманням установ природно-заповідного фонду.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Надання медичних послуг медичними закладами" передбачено видатки в сумі 743052,1 тис. грн., з яких загальний фонд - 641378,8 тис. грн., спеціальний фонд - 101673,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 61201,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виплата Державних премій України" на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 2200,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 31178,7 тис. гривень.

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України передбачено в сумі 1606291,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1585948,7 тис. грн., по спеціальному - 20342,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" передбачено видатки у загальному обсязі 764496,1 тис. грн., у тому числі загального фонду державного бюджету в обсязі 744457,4 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 20038,7 тис. гривень.

З метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування за бюджетною програмою "Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади" враховані видатки по загальному фонду у обсязі 48968,1 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету на 2019 рік з метою забезпечення технічного розслідування авіаційних подій з цивільними суднами, що сталися на території України, та з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також забезпечення упередження таких подій у майбутньому за бюджетною програмою "Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро" передбачені видатки загального фонду в обсязі 19810,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні" на 2019 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 15000,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою "Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачаються у сумі 509,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері електронного урядування" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21427,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації" на 2019 рік передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 97480,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" передбачено видатки у сумі 638600,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду в обсязі 638296,7 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 304,2 тис. гривень.

З метою забезпечення заходів з комплексної реформи державного управління, запровадженої у 2017 році, за бюджетною програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" (загальнодержавні витрати) передбачено видатки за загальним фондом державного бюджету в обсязі 1480698,4 тис. гривень, які будуть розподілятися у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державна судова адміністрація України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 13636083,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 10636083,0 тис. грн., по спеціальному - 3000000,0 тис. грн., який сформовано за рахунок надходжень судового збору, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 13631083,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 8982640,9 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 344317,7 тис. грн., видатки розвитку - 1358196,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" передбачено в обсязі 5000,0 тис. гривень.

Верховний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Верховного Суду передбачено в сумі 2024548,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду - 1253182,5 тис. грн., по спеціальному - 771365,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним судом" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 2024548,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 1375924,7 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 22238,2 тис. грн.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 202681,1 тис. грн. для придбання принтерів, комп'ютерної і оргтехніки, реконструкцію приміщень суду тощо.

Конституційний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Конституційного Суду України передбачено по загальному фонду в сумі 211401,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні" передбачено в обсязі 211401,9 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 164628,5 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 4625,8 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 2755,0 тис. гривень.

Вищий антикорупційний суд

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Вищого антикорупційного суду передбачено по загальному фонду в сумі 287095,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом" передбачено по загальному фонду державного бюджету в обсязі 217309,5 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 100447,7 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1136,9 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 80343,6 тис. грн. для придбання комп'ютерної і оргтехніки, принтерів, реконструкцію приміщень суду тощо.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду" передбачено по загальному фонду державного бюджету в обсязі 69786,2 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 33713,5 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 341,1 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 26100,6 тис. грн. для придбання комп'ютерної і оргтехніки, принтерів, реконструкцію приміщень суду тощо.

Генеральна прокуратура України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік для Генеральної прокуратури передбачені видатки в сумі 7169784,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 7161747,3 тис. грн. та спеціальному фонду - 8037,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" передбачені видатки в сумі 7028266,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 7020229,6 тис. грн. та спеціальному фонду - 8037,1 тис. гривень.

Видатки за вказаною програмою передбачені на забезпечення функціонування органів прокуратури, перепідготовку працівників прокуратури та навчання студентів денної форми навчання Національною академією прокуратури, придбання обладнання для органів прокуратури.

За бюджетною програмою "Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 127161,9 тис. грн. на забезпечення функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 14355,8 тис. грн. на забезпечення функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Вищого суду з питань інтелектуальної власності передбачено в сумі 30000,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 27000,0 тис. грн., по спеціальному - 3000,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 17549,2 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 10775,3 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 807,0 тис. грн., видатки розвитку - 2485,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 12450,8 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 8779,0 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 345,9 тис. грн., видатки розвитку - 514,3 тис. гривень.

Міністерство внутрішніх справ України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства внутрішніх справ України передбачені у сумі 82329336,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд - 71570904,0 тис. грн., спеціальний фонд - 10758432,8 тис. гривень.

Видатки по загальному фонду збільшені порівняно з 2018 роком на 11465795,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 455626,0 тис. грн., що на 109257,9 тис. грн. більше проти 2018 року.

За рахунок зазначених коштів буде забезпечено діяльність апарату МВС.

За бюджетною програмою "Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України" видатки збільшені порівняно з 2018 роком на 746675,7,3 тис. грн. і визначені у сумі 5137188,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 3872361,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 1264827,2 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на утримання та матеріально-технічне забезпечення підрозділів МВС, забезпечення діяльності дитячих дошкільних закладів та закладів охорони здоров'я.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання" передбачені видатки у сумі 1663841, тис. грн. (загальний фонд - 1344045,9 тис. грн., спеціальний фонд - 319795, 8 тис. грн.), що на 190843,4 тис. грн. більше проти 2018 року.

За рахунок цих коштів буде здійснюватися підготовка курсантів, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів для підрозділів МВС.

За бюджетною програмою "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 5289,6 тис. грн., що на 593,5 тис. грн. більше проти 2018 року.

За рахунок цих коштів буде забезпечено фінансування Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, впровадження у практику результатів наукових та інформаційно-аналітичних розробок з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Для реалізації бюджетної програми "Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" в проекті державного бюджету на 2019 рік видатки передбачені із зростанням проти показників поточного року на 5,9 відсотка у сумі 22939,3 тис. гривень.

Кошти державного бюджету у 2019 році будуть спрямовані на оплату праці працівників центральної ради Товариства, якими забезпечуватиметься організація і проведення 14 спортивних заходів, на фінансову підтримку та поліпшення матеріально-технічного стану 10 баз олімпійської підготовки Товариства.

За бюджетною програмою "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" передбачені видатки у сумі 4436912,8 тис. грн. (загальний фонд - 339500,0 тис. грн., спеціальний фонд - 4097412,8 тис. грн.), що на 3536912,8 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки будуть спрямовані на реалізацію державного інвестиційного проекту із закупівлі гелікоптерів.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 256929,9 тис. грн., що на 85378,6 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

За рахунок вказаних видатків буде забезпечено утримання та функціонування Адміністрації Держприкордонслужби.

За бюджетною програмою "Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу" видатки встановлено в сумі 9301813,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 9277483,2 тис. грн., спеціальному фонду - 24330,5 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 1299867,4 тис. гривень.

Це дозволить забезпечити особовий склад Держприкордонслужби належними видами грошового утримання та заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіями і комунальними послугами, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України" видатки визначено в сумі 480509,5 тис. грн. (на 130778,0 тис. грн. більше проти 2018 року), у тому числі по загальному фонду - 472879,8 тис. грн., спеціальному фонду - 7629,7 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на підготовку офіцерів тактичного та оперативно-тактичного рівнів, підвищення кваліфікації особового складу, забезпечення функціонування Національної академії Державної прикордонної служби України.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 200000,0 тис. грн. (на рівні 2018 року).

Зазначені видатки планується спрямувати на добудову та реконструкцію житлових об'єктів для забезпечення житлом військовослужбовців Держприкоронслужби.

За бюджетною програмою "Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 155787,5 тис. грн., що на 36799,6 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

За рахунок цих видатків планується забезпечити утримання та функціонування розвідувального органу Держприкордонслужби.

За бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" видатки визначені по загальному фонду в сумі 400000,0 тис. грн., що на 200000,0 тис. грн. більше проти 2018 року

Зазначені кошти планується спрямувати на інженерно-технічне облаштування державного кордону.

За бюджетною програмою "Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону" видатки визначені по спеціальному фонду в сумі 5118,0 тис. гривень.

Кошти планується спрямувати на реконструкцію відділів прикордонної служби на українсько-польському кордоні. Джерелом зазначених коштів є кредит Уряду Республіки Польща.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління Національною гвардією України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 301230,9 тис. грн., що на 65759,9 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

За рахунок зазначених коштів буде забезпечено діяльність апарату Національної гвардії.

За бюджетною програмою "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" видатки збільшені порівняно з 2018 роком на 1365676,1 тис. грн. і визначені у сумі 11030830,3 тис. грн., у тому числі загальний фонд - 10303728,5 тис. грн., спеціальний фонд - 727101,8 тис. гривень.

Це дозволить забезпечити особовий склад Національної гвардії належними видами грошового утримання та заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіями і комунальними послугами, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм, пально-мастильними матеріалами та необхідною військовою технікою.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами" передбачені видатки у сумі 664056,8 тис. грн. (загальний фонд - 658575,8 тис. грн., спеціальний фонд - 5481,0 тис. грн.), що на 195545,8 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки будуть спрямовані на підготовку та підвищення кваліфікації особового складу Національної гвардії.

За бюджетною програмою "Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах" передбачені видатки у сумі 107963,8 тис. грн., з них по загальному фонду - 95297,5 тис. грн., по спеціальному фонду - 12666,3 тис. грн., що на 25100,0 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені кошти будуть спрямовані на медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Національної гвардії.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" передбачені видатки у сумі 289847,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд - 200000,0 тис. грн., спеціальний фонд - 89847,8 тис. грн., що на 89847,8 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії та членів їх сімей.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" передбачені видатки у сумі 99125,2 тис. грн., у тому числі загальний фонд - 84537,2 тис. грн., спеціальний фонд - 14588,0 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів буде забезпечено діяльність апарату Державної міграційної служби.

При цьому у показниках спеціального фонду враховано надходження 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, відповідно до Закону України від 14.07.2016 N 1474-VIII у сумі 14588,0 тис. грн., які будуть спрямовані на розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру.

За бюджетною програмою "Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" видатки збільшені порівняно з 2018 роком на 1666876,3 тис. грн. і визначені у сумі 4275519,6 тис. грн., у тому числі загальний фонд - 1350894,3 тис. грн., спеціальний фонд - 2924625,3 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на функціонування пунктів іноземців та осіб без громадянства, пунктів захисту біженців, паспортизацію населення.

При цьому у показниках спеціального фонду враховано надходження 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, відповідно до Закону України від 14.07.2016 N 1474-VIII у сумі 596430,3 тис. грн., які будуть спрямовані на розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру.

Для реалізації бюджетної програми "Внески до Міжнародної організації з міграції" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 1517,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 169615,5 тис. грн., що на 35368,9 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки будуть спрямовані на забезпечення діяльності апарату Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У 2019 році за бюджетною програмою "Гідрометеорологічна діяльність" враховано видатки у сумі 410897,5 тис. грн., в тому числі загального фонду сумі 368478,9,3 тис. грн., та видатки спеціального фонду в сумі 42418,6 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачається здійснити 9030,0 тис. вимірювань гідрометеорологічних параметрів, 836,0 тис. вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища, що дозволить скласти 232,8 тис. прогнозів і попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища із середньою завчасністю попередження 20 години та справджуваністю гідрометеорологічних прогнозів 85 відсотків.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 27989,2 тис. грн., з них по загальному фонду - 26216,8 тис. грн., спеціальному фонду - 1772,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів" передбачені видатки у сумі 48093,3 тис. грн. (загальний фонд - 44113,3 тис. грн., спеціальний фонд - 3980,0 тис. грн.), що на 9038,6 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, а також здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою "Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва" передбачені видатки по загальному фонду на рівні 2018 року у сумі 600835,7 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на закупівлю пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва для матеріально-технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту ДСНС.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" передбачені видатки у сумі 11540505,0 тис. грн. (загальний фонд - 10470776,3 тис. грн., спеціальний фонд - 1069728,7 тис. грн.), що на 2123583,2 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту належними видами грошового утримання та заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіями і комунальними послугами, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм, пально-мастильними матеріалами, необхідним пожежно-рятувальним обладнанням та аварійно-рятувальними засобами, а також на функціонування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту" передбачені видатки у сумі 664759,7 тис. грн. (загальний фонд - 610306,0 тис. грн., спеціальний фонд - 54453,7 тис. грн.), що на 99360,5 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки будуть спрямовані на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 803223,8 тис. грн., що на 211539,7 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на забезпечення діяльності апарату Національної поліції.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України" передбачені видатки у сумі 28771369,0 тис. грн., (загальний фонд - 28678713,8 тис. грн., спеціальний фонд - 92655,2 тис. грн.), що на 4992853,1 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на утримання та матеріально-технічне забезпечення підрозділів Національної поліції, забезпечення діяльності дитячих дошкільних закладів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства енергетики та вугільної промисловості України передбачено в сумі 7393649,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2855616,7 тис. грн., по спеціальному - 4538032,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" передбачено видатки у загальному обсязі 127738,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 124977,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2760,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені у сумі 8396,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств" видатки передбачені у загальній сумі 659705,1 тис. грн. для забезпечення фінансування:

- заходів з підготовки вугледобувних підприємств до ліквідації (3 об'єкта, крім того, на протязі року планується розпочати заходи з підготовки до ліквідації додатково 9 шахт. До кінця року планується завершити заходи з підготовки до ліквідації 4-х об'єктів.);

- проектів ліквідації вугледобувних підприємств (16 проектів, при цьому планується повністю завершити ліквідацію 5-х об'єктів);

- утримання у безпечному стані 2-х водовідливних комплексів.

За бюджетною програмою "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 290000,0 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовуватися на забезпечення готовності штабу та 4 загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів тощо.

За бюджетною програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 27263,5 тис. гривень.

У 2019 році передбачається забезпечити боєготовність та боєздатність підрозділів фізичного захисту та охорони з метою забезпечення фізичним захистом 20 об'єктів, розташованих на території колишнього уранового виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод".

За бюджетною програмою "Внесок України до Енергетичного Співтовариства" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 6661,1 тис. грн., що забезпечить здійснення внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку на поворотній основі" передбачені видатки за спеціальним фондом на суму 328470,0 тис. грн. для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів".

За бюджетною програмою "Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська" передбачені капітальні видатки по загальному фонду у сумі 25000,0 тис. гривень.

Такий обсяг видатків дасть змогу забезпечити підтримку утримання об'єкта у безаварійному стані до прийняття рішення Міненерговугіллям щодо подальшого функціонування шахти-новобудови або до моменту прийняття рішення щодо її приватизації.

За бюджетною програмою "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" передбачаються видатки спецфонду у сумі 496125,0 тис. гривень.

У 2019 - 2021 роках очікується продовження реалізації, укладеної між Урядом України та Європейським Союзом 18.12.2013 Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України", в рамках виконання якої у 2019 році очікуються надходження від ЄС у сумі 13,5 млн. євро.

У дохідній частині бюджету зазначені надходження відображаються за кодом класифікації доходів "Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу".

З метою реалізації реформи ринку природного газу України, виконання умов Третього енергетичного пакету, зобов'язань перед Європейським Енергетичним Співтовариством та забезпечення незалежності діяльності з транспортування природного газу, для проведення організаційних, розпорядчих та підготовчих заходів з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи, за бюджетною програмою "Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи" передбачені видатки з державного бюджету у сумі 70000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" передбачені видатки загального фонду у сумі 1630000,0 тис. гривень.

З метою покращення виробничих показників діяльності державних вугледобувних підприємств кошти передбачається спрямувати на технічне переоснащення і модернізацію шахт та часткове покриття витрат з оплати праці працівникам державних вугледобувних підприємств.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду" передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 13613,4 тис. грн. на забезпечення діяльності Державної інспекції з енергетичного нагляду України, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442.

За бюджетною програмою "Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" відображається реалізація Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій".

Впроваджувальна установа - ПАТ "Укргідроенерго".

Сума позики ЄІБ - 200000,0 тис. євро.

Мета проекту: оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає десяти відсоткове збільшення потужності.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ підписана 21.09.2012. Верховна Рада України 19.11.2013 прийняла Закон України N 685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та ЄІБ", відповідно до якого Угода набула чинності з 09.04.2014.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 713687,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" відображається реалізація Проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород".

Бенефіціар - ПАТ "Укратрансгаз".

Сума позики ЄБРР - 150000,0 тис. євро, ЄІБ - 150000,0 тис. євро.

Мета проекту: ремонт транзитної газотранспортної інфраструктури в Україні та сприяння подальшим реформам у газовому секторі України.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР підписана 01.12.2014, Фінансова угода між Україною та ЄІБ - 15.12.2014. Верховна Рада Україна 15.07.2015 прийняла Закон України N 603-VIII про ратифікацію зазначених Угод.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом по позиці ЄБРР - 100000,0 тис. грн., по позиці ЄІБ - 57968,0 тис. гривень.

За бюджетними програмами "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора" та "Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні" відображається реалізація "Другого проекту з передачі електроенергії".

Впроваджувальна установа - ДП "НЕК "Укренерго".

Сума позики МБРР - 378425,0 тис. дол. США

Мета проекту: підвищення рівня надійності постачання електроенергії за допомогою реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії, а також посилення інституційних можливостей ДП "НЕК "Укренерго".

Угоди про позику між Україною і МБРР та Україною і МБРР, що діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій підписані 10.02.2015 N 8462-UA і N TF017661 та набули чинності 09.06.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки та надання кредитів за спеціальним фондом - 1064779,4 тис. грн. за рахунок коштів позики та 305,0 тис. грн. - грант N TF019257 від 30.04.2015 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк) "Ініціатива щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ІПВГ".

За бюджетною програмою "Будівництво ПЛ 750 кВт Рівненська АЕС-Київська" відображається реалізація Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВт Рівненська АЕС-Київська".

Бенефіціар - ДП "НЕК "Укренерго".

Сума позики ЄІБ - 150000,0 тис. євро.

Мета проекту: ліквідація існуючого обмеження на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ була підписана 08.10.2008 від імені України та 20.10.2008 (від імені ЄІБ). Верховна Рада України 01.04.2009 прийняла Закон України N 1215-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та ЄІБ", який набув чинності 15.09.2009.

Субкредитна угода між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" підписана 08.10.2008.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 373000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Будівництво повітряної лінії 750 кВт Запорізька АЕС-Каховська" відображається реалізація Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВт Запорізька АЕС-Каховська".

Бенефіціар - ДП "НЕК "Укренерго".

Сума позики ЄБРР - 175000,0 тис. євро, ЄІБ - 175000,0 тис. гривень.

Мета проекту: максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції, підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС) тощо.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР, Проектна угода між ДП "НЕК "Укренерго" та ЄБРР підписані 19.10.2010, Фінансова угода між Україною та ЄІБ та Проектна угода між ДП "НЕК "Укренерго" та ЄІБ - 16.09.2011.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом по кредиту ЄБРР - 331267,6 тис. грн., по кредиту ЄІБ - 282643,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" відображається реалізація Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)".

Бенефіціар - ДП "НЕК "Укренерго".

Сума позики Кредитної установи для відбудови (KfW) - 40500,0 тис. євро.

Мета проекту: підвищення рівня безпеки, надійності, ефективності і якості передавання електроенергії шляхом реабілітації підстанцій, які досить тривалий час знаходяться в експлуатації та мають, в переважній частині, електрообладнання, яке в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний термін, гарантований виробником.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 264000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" відображається реалізація Незв'язного фінансового кредиту (Проект "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України").

Впроваджувальна установа - Міненерговугілля.

Сума позики Кредитної установи для відбудови (KfW) - 150000,0 тис. євро.

Мета проекту: відновлення та модернізація сходу України, включаючи контрольовану українським Урядом частину Донецької та Луганської областей, так і суміжні області - Дніпропетровська, Запорізька та Харківська.

Угода про позику між Україною та KfW підписана 01.04.2015. Верховна Рада України 15.07.2015 прийняла Закон України N 605-VIII "Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Угода набрала чинності 16.08.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 523027,0 тис. гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України передбачено в сумі 6531094,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 5212098,4 тис. грн., по спеціальному - 1318995,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" передбачено видатки у загальному обсязі 466145,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 465745,5 тис. грн., видатки спеціального фонду - 400 тис. гривень.

Для виконання фінансових зобов'язань із сплати внеску України до Світової організації торгівлі та до COSME за бюджетною програмою "Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 55452,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" у проекті державного бюджету на 2019 рік враховано кошти загального фонду в обсязі 161632,8 тис. грн. для підготовки до участі української сторони у Всесвітній виставці ЕКСПО-2020, а також для забезпечення проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, міждержавних комісій, організації в рамках спільних засідань комісій ділових рад, бізнес-форумів та сплати внесків до міжнародних організацій.

Видатки за бюджетною програмою "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік по загальному фонду передбачені у сумі 38121,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 17886,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" видатки загального фонду державного бюджету передбачені у сумі 23850,0 тис. гривень.

Кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, і, зокрема, на утримання дирекції комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва комбінату та забезпечення їх охорони.

Для реалізації бюджетної програми "Функціонування торгових представництв за кордоном" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 28251,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" видатки загального фонду державного бюджету передбачені у сумі 2423500,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Функціонування інституції з підтримки та просування експорту" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені по загальному фонду у сумі 50000,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені по загальному фонду у сумі 77497,0 тис. гривень.

З метою запровадження системи державної фінансової підтримки експорту, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, створення сприятливих умов для доступу до фінансових ресурсів за новою бюджетною програмою "Фінансування заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні" передбачено видатки за загальним фондом бюджету у сумі 79290,9 тис. гривень.

З метою посилення інституційної спроможності з підготовки проектів державно-приватного партнерства за новою бюджетною програмою "Фінансування заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства" передбачено видатки за загальним фондом бюджету у сумі 5212,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного резерву" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 32575,8 тис. гривень.

У 2019 році фінансування витрат підприємств системи державного резерву та відповідальних зберігачів щодо обслуговування запасів державного резерву буде здійснюватися за бюджетною програмою "Обслуговування державного матеріального резерву".

Видатки на зазначену мету передбачені у сумі 329227,6 тис. грн., з яких по загальному фонду 101389,6 тис. грн., що на 7986,7 тис. грн. більше ніж у 2018 році. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 5913,6 тис. грн. або 9,4 відсотків.

Видатки спеціального фонду складають 227838,0 тис. грн., які планується забезпечити за рахунок 10 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (118589,0 тис. грн.), реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (100 відсотків або 10000,0 тис. грн.) та власних надходжень підприємств системи державного резерву (99249,0 тис. грн.).

У проекті державного бюджету на 2019 рік видатки спеціального фонду на поповнення запасів державного резерву відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури та норм накопичення передбачені за бюджетною програмою "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву" у сумі 1067305,0 тис. гривень.

Зазначені видатки будуть забезпечені за рахунок 90 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері статистики" передбачено видатки у сумі 1398983,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 1375531,0 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 23452,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Статистичні спостереження та переписи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 247586,3 тис. грн. для проведення підготовки до Всеукраїнського перепису населення, який має відбутися у 2020 році.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки за бюджетною програмою "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя" враховані у сумі 5498,3 тис. гривень.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою "Прикладні наукові дослідження у сфері державної статистики" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені у сумі 814,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 656,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21606,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" видатки загального фонду збільшено проти 2018 року на 10559,2 тис. грн. та передбачені у сумі 57770,1 тис. грн., з яких капітальні видатки - 1901,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (загальнодержавні витрати) за загальним фондом державного бюджету передбачені у сумі 2124068,0 тис. гривень.

Кошти розподілятимуться у 2019 році між головними розпорядниками коштів державного бюджету (з відкриттям відповідних бюджетних програм за головними розпорядниками коштів державного бюджету) за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку) на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

Міністерство закордонних справ України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки по загальному фонду для Міністерства закордонних справ України передбачено у сумі 4419357,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 296313,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 644849,2 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 3310202,3 тис. гривень.

З метою виконання бюджетної програми "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 30000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення головування України у міжнародних інституціях" враховані кошти загального фонду державного бюджету в обсязі 620,0 тис. грн. на забезпечення реалізації комплексу заходів, пов'язаних із членством України в Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї у 2018 - 2019 роках та головуванням України в ГУАМ у 2019 році.

За бюджетною програмою "Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 17940,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 67357,4 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 52075,0 тис. гривень.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України передбачено в сумі 175286,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 142599,7 тис. грн., по спеціальному - 32587,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 40885,3 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавлених особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук'яненка" передбачено кошти у сумі 96714,4 тис. гривень.

За метою забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення за новою бюджетною програмою "Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів" передбачені видатки за загальним фондом державного бюджету в обсязі 5000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів" відображається реалізація проекту "Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей".

Впроваджувальна установа - МТОТ

Сума гранту МБРР - 3200,0 тис. дол. США

Мета проекту: розбудова спроможностей приймаючих громад з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів та ветеранів АТО (надання послуг в області охорони здоров'я та психологічної підтримки; розширення можливостей для отримання ними доходів; покращення надання адміністративних послуг; соціальна інфраструктура).

Грантова угода між Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міжнародним банком реконструкції та розвитку N TF0A3307 підписана і набула чинності з 20.09.2016.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 22587,2 тис. грн. за рахунок коштів гранту N TF0A3307 ("Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей").

За бюджетними програмами "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам", "Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла" і "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" відображається реалізація проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Впроваджувальна установа - МТОТ

Сума фінансового внеску Кредитної установи для відбудови - 25500,0 тис. євро (надаватиметься на безоплатній та безповоротній основі).

Мета проекту: створення, реконструкція та/або придбання додаткових житлових об'єктів для надання їх внутрішньо переміщеним особам на правах оренди з правом викупу у територіальній громаді м. Маріуполя, яка представлена Маріупольською міською радою.

У спеціальному фонді проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів в обсязі 10100,0 тис. грн., повернення кредитів - 100,0 тис. грн. та видатки - 10000,0 тис. гривень.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державного комітету телебачення і радіомовлення України передбачено в сумі 1909802,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1907009,2 тис. грн., по спеціальному - 2793,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" передбачено видатки у сумі 40053,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 39903,6 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 150,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 18853,1 тис. грн., з них по загальному фонду - 17103,1 тис. грн., спеціальному фонду - 1750,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 7382,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 6489,1 тис. грн., спеціального фонду - 893,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" на 2019 рік передбачено 3350,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" на 2019 рік передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 1816933,1 тис. грн., відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

За бюджетною програмою "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі" у проекті бюджету на 2019 рік передбачено 3229,9 тис. гривень.

За рахунок цих коштів буде забезпечено виплату державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" у проекті бюджету на 2019 рік передбачено 20000,0 тис. гривень.

За рахунок цих коштів буде підвищено рівень поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Міністерство культури України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства культури України передбачено в сумі 6798723,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 6460731,0 тис. грн., по спеціальному - 337992,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері культури" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 87346,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері розвитку культури" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік по загальному фонду передбачені у сумі 1000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 193102,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 191659,3 тис. грн., спеціального фонду - 1443,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 1156389,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 972473,2 тис. грн., спеціального фонду - 183916,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 104597,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 60163,5 тис. грн., спеціального фонду - 44433,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" по загальному фонду передбачено на 2019 рік у обсязі 40185,3 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується провести культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок, їх регіональних відділень, проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта".

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних театрів" по загальному фонду передбачені на 2019 рік у обсязі 1157602,6 тис. гривень.

У 2019 році буде надаватися фінансова підтримка 7 театрам.

За державною програмою "Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій" передбачено на 2019 рік по загальному фонду видатки у обсязі 642952,5 тис. гривень.

У 2019 році буде надаватися фінансова підтримка 9 цирковим колективам і 13 концертним організаціям.

За бюджетною програмою "Державна підтримка діячів культури і мистецтва" на 2019 рік передбачено видатки за загальним фондом у обсязі 25354,8 тис. гривень.

Видатки будуть спрямовані на виплату грантів Президента України молодим діячам мистецтва, премій, державних та довічних стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва, державних стипендій для підтримки діячів літератури та мистецтва, стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, премій за досягнення у сфері культури і мистецтва.

За бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримка проектів, виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування" на 2019 рік передбачено видатки за загальним фондом у обсязі 708007,8 тис. грн., за рахунок яких буде реалізовано мистецькі проекти, забезпечено функціонування Українського культурного фонду і виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

За бюджетною програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" на 2019 рік передбачено видатки за загальним фондом у обсязі 245910,7 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів буде проведено загальнодержавні культурно-мистецькі заходи та проведено заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури сфери управління Мінкультури.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів" у 2019 році передбачено видатки у обсязі 730235,3 тис. грн., з яких по загальному фонду - 679646,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 50589,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури" на 2019 рік передбачено видатки загального фонду у сумі 500000,0 тис. грн. для забезпечення будівництва Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності

За бюджетною програмою "Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" у 2019 році планується виділити 4103,2 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів передбачається надати фінансову підтримку для забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин.

За бюджетною програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО" на 2019 рік передбачено видатки у сумі 429898,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 375287,8 тис. грн., видатки по спеціальному фонду враховано у сумі 54610,8 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів буде забезпечено функціонування 24 заповідників сфери управління Мінкультури.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі" на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 145546,5 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів передбачається забезпечити діяльність Українського інституту книги та підтримати заходи, спрямовані на підтримку книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері кінематографії" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12511,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії" видатки на 2019 рік передбачено у обсязі 508300,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 505300,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 3500,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії" видатки на 2019 рік передбачено в сумі 420,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 19943,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті" на 2019 рік передбачено видатки загального фонду у сумі 85316,5 тис. гривень.

Міністерство оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 101444246,5 тис. грн. (у тому числі по загальному фонду - 100097260,5 тис. грн., по спеціальному -1346986,0 тис. грн.).

За бюджетною програмою "Керівництво та військове управління Збройними Силами України" видатки збільшено порівняно з 2018 роком на 157767,5 тис. грн. і передбачено у сумі 657667,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 652867,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 4800,0 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на утримання центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" видатки збільшено порівняно з 2018 роком на 16572653,7 тис. грн. і визначено у сумі 81641427,6 тис. грн. (у співставній структурі), у тому числі по загальному фонду - 80378354,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 1263072,9 тис. гривень.

Це дозволить забезпечити особовий склад належними видами грошового забезпечення та заробітної плати, енергоносіями та комунальними послугами, продовольством, речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

Зазначені видатки також планується спрямувати на підготовку військ, проведення мобілізаційної роботи, капітальне будівництво (реконструкцію) військових об'єктів, капітальний та поточний ремонт приміщень, виконання заходів з міжнародного військового співробітництва та участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, захист важливих державних об'єктів, а також підготовку кадрів, медичне забезпечення особового складу Збройних Сил, утримання медичного персоналу, забезпечення діяльності лікувальних та санаторно-курортних закладів, придбання медикаментів та медичного обладнання.

За бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" видатки збільшено порівняно з 2018 роком на 612744,8 тис. грн. і передбачено у сумі 16969751,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 16952379,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 17372,0 тис. гривень.

Зазначені видатки передбачається спрямувати на відновлення боєздатності, технічне обслуговування та ремонт озброєння і військової техніки, закупівлю нової та модернізованої військової техніки, озброєння, засобів автоматизації та спеціального обладнання, а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з їх розробки.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" передбачено у сумі 839882,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 826200,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 13682,9 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво (придбання), реконструкцію житла для військовослужбовців Збройних Сил України, а також виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

За бюджетною програмою "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" видатки передбачені у сумі 534219,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 509500,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 24719,4 тис. гривень.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на заходи з утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, утилізації озброєння, військової техніки та іншого військового майна, а також на створення умов, що гарантують безпеку населення і господарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" видатки збільшено порівняно з 2018 роком на 236598,4 тис. грн. і передбачені видатки у сумі 801298,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 777959,6 тис. грн., по спеціальному фонду - 23338,8 тис. гривень.

Зазначені видатки передбачено спрямувати на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам, харчування та придбання обладнання, предметів довгострокового користування, медикаментів, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, інші потреби Державної спеціальної служби транспорту.

Міністерство освіти і науки України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства освіти і науки України передбачено в сумі 37867388,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 25649147,5 тис. грн., по спеціальному - 12218241,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" передбачено видатки у сумі 122641,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 122391,4 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 250,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та освітнього омбудсмена" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 13144,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 13044,4 тис. грн., спеціального фонду - 100,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 163060,1 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 935380,6 тис. грн., з них по загальному фонду - 700254,8 тис. грн., спеціальному фонду - 235125,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені по загальному фонду у сумі 34969,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 199924,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 194529,0 тис. грн., спеціального фонду - 5395,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 116401,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 110794,9 тис. грн., спеціального фонду - 5607,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 208327,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 203811,0 тис. грн., спеціального фонду - 4516,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 28367633,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 17350385,0 тис. грн., спеціального фонду - 11017248,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 992753,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 986122,7 тис. грн., спеціального фонду - 6630,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 14000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 3400967,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 18000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 41039,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 26595,7 тис. грн., спеціального фонду - 14443,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 1537603,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 977303,3 тис. грн., спеціального фонду - 560300,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені видатки у сумі 125378,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 108426,4 тис. грн., спеціального фонду - 16951,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок" видатки загального фонду державного бюджету на 2019 рік передбачаються у сумі 262448,0 тис. гривень.

З метою участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах і установах Міністерства освіти і науки, організації спортивної роботи та навчально-тренувального процесу в навчальних закладах всіх типів, проведенні спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді в складі видатків Міністерства освіти і науки передбачається бюджетна програма "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді".

За зазначеною бюджетною програмою обсяг видатків на 2019 рік передбачений за обрахованою Міністерством освіти і науки потребою із зростанням проти показників поточного року на 11,8 відсотка у сумі 145348,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 138905,1 тис. грн., видатки спеціального фонду - 6443,1 тис. гривень.

Виконання вказаної бюджетної програми буде здійснюватися Комітетом з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки і кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності Комітету та його 25 підрозділів на місцях, центральної школи вищої спортивної майстерності, в якій різними видами спорту займаються 84 вихованця, а також на функціонування 22 спортивних споруд, на базі яких організована робота 68 секцій з різних видів спорту, на організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня, організаційно-методичних заходів, що проводяться за кордоном, забезпечення участі студентської збірної команди у міжнародних спортивних заходах, у тому числі на підготовку студентської збірної команди України до XXX Всесвітньої літньої Універсіади (м. Неаполь, Італія).

За бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання" видатки на 2019 рік передбачаються у сумі 70500,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 30000,0 тис. грн., спеціального фонду - 40500,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва" видатки загального фонду державного бюджету на 2019 рік передбачаються у сумі 63957,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підтримка пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти" видатки загального фонду державного бюджету на 2019 рік передбачаються у сумі 100000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" видатки державного бюджету на 2019 рік передбачаються у сумі 60279,2 тис. грн., з них видатки загального фонду - 60204,2 тис. грн., спеціального фонду - 75,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем та Харківським державним соціально-економічним коледжем" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 25581,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 24281,6 тис. грн., спеціального фонду - 1300,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 254634,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 221334,1 тис. грн., спеціального фонду - 33300,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки спеціального фонду у обсязі 7200,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" видатки державного бюджету на 2019 рік передбачаються у сумі 381117,5 тис. грн., з них видатки загального фонду -254745,0 тис. грн., спеціального фонду - 126372,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" виконується Проект "Вища освіта України".

Впроваджувальна установа - Міністерство освіти і науки.

Сума позики ЄІБ - 80000,0 тис. євро, Північної екологічної фінансової корпорації - 30000,0 тис. євро.

Мета проекту: вирішення двох проблем, що існують в системі вищої освіти: приведення навчальної інфраструктури у 7 вищих навчальних закладах до сучасних стандартів енергоефективності та створення нової дослідницької бази для підготовки сучасних спеціалістів через залучення до дослідницького процесу, який своєю метою має вирішення проблем суспільства.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ підписана 19.12.2016. Верховна Рада України 08.11.2017 прийняла Закон України N 2186-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та ЄІБ", який набув чинності 15.12.2017.

Фінансова угода між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією підписана 19.12.2017. Верховна Рада України 20.06.2018 прийняла Закон України N 2467-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією", який набув чинності 20.07.2018.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 134480,0 тис. грн., з них по кредиту ЄІБ - 81312,0 тис. грн., по кредиту Північної екологічної фінансової корпорації - 53168,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 31766,3 тис. гривень для забезпечення утворення на базі Державної інспекції навчальних закладів, що буде ліквідована, Державної служби якості освіти.

За бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 70979793,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 50000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 504458,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 1300000,0 тис. гривень.

Міністерство охорони здоров'я України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства охорони здоров'я України передбачено в сумі 37307829,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 32470983,9 тис. грн., по спеціальному - 436845,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я" передбачені видатки у сумі 89124,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 86651,0 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2473,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 157798,8 тис. грн., з них по загальному фонду - 73927,8 тис. грн., спеціальному фонду - 83871,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" у 2019 році плануються видатки у обсязі 1791698,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1403026,6 тис. грн. та по спеціальному фонду - 388672,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 5280157,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1316239,8 тис. грн., спеціального фонду - 3963917,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 474119,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 318897,7 тис. грн., спеціального фонду - 155221,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 2471,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" у 2019 році планується спрямувати видатки у обсязі 1028381,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 1018626,4 тис. грн та по спеціальному фонду - 9755,0 тис. гривень.

Видатки на 2019 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 15 закладах МОЗ України, зокрема, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" та Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

За бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України" у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки у обсязі 1329827,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1295734,6 тис. грн. та по спеціальному фонду - 34093,2 тис. гривень.

Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ України (з потужністю 3261 ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

За бюджетною програмою "Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями" передбачено асигнування у обсязі 472795,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 450625,4 тис. грн. та по спеціальному фонду - 22170,4 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою "Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я" у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки у обсязі 167448,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 145070,5 тис. грн. та по спеціальному фонду - 22378,1 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 14 закладах МОЗ.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту" передбачені видатки за загальним фондом - 360240,1 тис. грн., для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових та інших зобов'язань, що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту, за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів відповідно до кредитних угод.

За бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки в обсязі 141750,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 140538,5 тис. грн. та по спеціальному фонду - 1212,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 13 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи, виконання завдань з інформатизації та ін.), зокрема, на виготовлення 7425,8 бланків листків тимчасової непрацездатності.

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" передбачаються бюджетні асигнування в сумі 389948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 141 осіб в залежності від вартості лікування).

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" передбачаються бюджетні асигнування в сумі 5949019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою "Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини" на 2019 рік передбачено 42184,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду 39104,5 тис. грн., із спеціального фонду - 3080,0 тис. гривень.

У 2019 році буде забезпечено функціонувати 3 установ, з них - 1 бібліотека та 2 музеї.

За бюджетною програмою "Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 112015,3 тис. гривень.

За бюджетними програмами "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" і "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" виконується Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Впроваджувальна установа - МОЗ.

Сума позики МБРР - 214729,8 тис. дол. США.

Мета проекту: реформування системи охорони здоров'я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

Угода про позику між Україною та МБРР підписана 19.03.2015 за N 8475-UA, яка набула чинності 15.06.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки та надання кредитів за спеціальним фондом - 1698160,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 109856,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення" передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 227311,4 тис. грн. для забезпечення функціонування Національної служби здоров'я України, яка забезпечуватиме реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

За бюджетною програмою "Надання первинної медичної допомоги населенню" передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 15314892,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області" передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 966785,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 750000.0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги" передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 2000000,0 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 55502068,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 150000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 250000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 922568,9 тис. гривень.

Міністерство екології та природних ресурсів України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства екології та природних ресурсів України передбачено в сумі 8303974,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 4961045,3 тис. грн., по спеціальному - 3342929,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів" передбачено видатки у сумі 98491,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 74942,7 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 23549,1 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 34500,3 тис. грн., з них по загальному фонду - 23900,3 тис. грн., спеціальному фонду - 10600,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 28698,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 18904,5 тис. грн., спеціального фонду - 9794,0 тис. гривень.

Бюджетна програма "Збереження природно-заповідного фонду" спрямована на збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги; збереження природно-заповідного фонду.

Зокрема, на утримання 44 установ природно-заповідного фонду, що знаходяться в підпорядкуванні Мінприроди, площею 1178,3 тис. га у 2019 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в сумі 306849,3 тис. гривень. Кошти спеціального фонду на 2019 рік по зазначеній бюджетній програмі заплановані в обсязі 16435,0 тис. гривень.

Використання зазначених коштів дозволить забезпечити збереження природно-заповідного фонду на територіях та установах природно-заповідного фонду, в яких знаходяться 284 видів рослин та 175 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

За бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки в сумі 185855,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 165000 тис. грн., видатки спеціального фонду - 20855,8 тис. гривень.

Вказані видатки передбачається спрямувати на здійснення природоохоронних заходів щодо забезпечення раціонального використання і зберігання відходів, збереження природно-заповідного фонду, участь у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внесків), охорону атмосферного повітря, екологічний моніторинг, охорону і раціональне використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" передбачено видатки спеціального фонду у сумі 500 тис. гривень.

Джерелом фінансування видатків за програмою є надходження у попередні бюджетні періоди коштів від ЄС в рамках реалізації укладеної між Урядом України та ЄС 27 жовтня 2010 року Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації стратегії національної екологічної політики".

Кошти за програмою спрямовуватимуться на заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони довкілля.

У 2019 році з метою забезпечення збирання, оброблення, систематизації, аналізу та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів враховано видатки загального фонду за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів" у сумі 2602,8 тис. гривень.

З метою реалізації механізмів Кіотського протоколу в 2019 році за бюджетною програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, на розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату", видатки спеціального фонду визначені у сумі 1000,0 тис. грн. за рахунок невикористаного залишку коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за минулі роки.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" передбачені видатки у сумі 55756,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 27436,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 28320,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвиток мінерально-сировинної бази" передбачені видатки загального фонду у сумі 100000,0 тис. гривень. Основною метою бюджетної програми є забезпечення реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

У 2019 році завданням бюджетної програми є продовження робіт з одержання приросту запасів та ресурсів нафти, газу, вугілля, урану, залізних руд, золота та інших корисних копалин з метою скорочення (або недопущення) їх імпорту.

Крім приростів запасів корисних копалин, також передбачається виконати роботи, спрямовані на буріння артезіанських свердловин та регіональне геологічне і гідрогеологічне вивчення надр.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері екологічного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 363452,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1038,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері водного господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 32912,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені по загальному фонду у сумі 196,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 6245,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 4885,0 тис. грн., спеціального фонду - 1360,1 тис. гривень.

З метою реалізації заходів по забезпеченню потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах, забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, що знаходиться у державній власності, ефективної віддачі у сільськогосподарському виробництві меліоративних фондів, поліпшення екологічного стану меліорованих земель, здійснення державного моніторингу вод, попередження шкідливої дії вод та ліквідація її наслідків, здійснення міжнародного співробітництва по використанню та охороні вод у проекті державного бюджету за бюджетною програмою "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" у проекті державного бюджету на 2019 рік плануються видатки із загального фонду державного бюджету в обсязі 1900181,5 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою враховано в сумі 2012194,5 тис. гривень.

У 2019 році на здійснення протипаводкових заходів враховано кошти загального фонду бюджету за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" у сумі 200,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" із загального фонду державного бюджету у 2019 році передбачається спрямувати видатки у сумі 50000,0 тис. грн. на відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави.

У 2019 році в межах спеціального фонду Мінприроди (Держводагентства) розподілено кошти Державного фонду розвитку водного господарства за такими бюджетними програмами:

"Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" у сумі 50000 тис. грн.;

"Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" у сумі 75000 тис. грн.;

"Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" у сумі 75200 тис. гривень.

Відповідно до статті 244 Бюджетного кодексу України кошти Державного фонду розвитку водного господарства можуть спрямовуватися на фінансове забезпечення заходів з експлуатації водогосподарського комплексу; будівництва та реконструкції меліоративних систем; захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь; централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою; модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 16330,3 тис. грн., що на 4378,6 тис. грн. (або на 36,6 відсотка) більше порівняно з 2018 роком.

Зазначені видатки планується спрямувати на забезпечення діяльності апарату Держагентства з управління зоною відчуження.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" передбачені в обсязі 3563,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи" передбачені у сумі 7297,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки у сумі 986673,7 тис. грн., з яких 2553,2 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету та 984120,5 тис. грн. за рахунок спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого визначений екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліценції строк.

У 2019 році за рахунок цих коштів передбачається провести дезактивацію 9,9 тонни спецодягу та засобів індивідуального захисту; зібрати та прийняти на тимчасове контейнерне зберігання 52,6 тонни радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання; забезпечити безаварійну роботу пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, утримання та експлуатацію збудованих об'єктів комплексу "Вектор", а також будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (70,1 відс. готовності на кінець 2019 року) та об'єктів інфраструктури для цього сховища.

За бюджетною програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" у проекті державного бюджету на 2019 рік за рахунок загального фонду державного бюджету передбачені видатки у сумі 493922,1 тис. гривень.

У 2019 році ці кошти передбачається спрямувати на збирання, переробку та переведення в екологічно безпечний стан 4,8 тис. куб. м радіоактивних відходів; здійснення наземного патрулювання 240,6 тис. га лісів і перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, для придбання 3-х пожежних станцій та сучасних засобів для пожежогасіння, необхідних для запобігання виникненню пожеж та їх ефективній ліквідації у зоні відчуження; а також забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

За бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки у сумі 1448876,2 тис. грн., з яких 1364876,2 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету та 84000,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого визначений екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліценції строк.

У 2019 році передбачається забезпечити: передачу на захоронення 2 тис. куб. м твердих радіоактивних відходів та 10 куб. м - у сховище рідких радіоактивних відходів, виведення з експлуатації 50 одиниць систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС, демонтаж 29 одиниць конструкцій в рамках реалізації другого пускового комплексу Нового безпечного конфайнменту, реконструкції об'єкта "Укриття"; здійснення експлуатаційних витрат сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, які збудовано за рахунок іноземних інвестицій і згідно із міжнародними договорами повинні утримуватися за рахунок коштів України.

Міністерство соціальної політики України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 177425035,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 176675700,6 тис. грн., по спеціальному - 749334,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері соціальної політики" передбачені видатки у сумі 173575,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 173203,3 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 372,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 19365,9 тис. грн., з них по загальному фонду - 17990,9 тис. грн., спеціальному фонду - 1375,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 2914,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 644,1 тис. грн., спеціального фонду - 2270,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності" на 2019 рік передбачено видатки в сумі 27018,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 26768,9 тис. грн. та по спеціальному фонду - 250,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту" враховано видатки в обсязі 29073,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачається спрямувати видатки у сумі 340,0 тис. гривень.

Для здійснення заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення Мінсоцполітики реалізується бюджетна програма "Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення", загальний обсяг якої становить 71970,3 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено:

- виплату одноразової винагороди 3,0 тис. жінкам, яким Указами Президента України буде присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", у розмірі 19210 грн. (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) або на 9 % більше відповідного показника п. р., надано матеріальну допомогу понад 12,4 тис. непрацюючим малозабезпеченим особам та особам з інвалідністю в розмірі 768,3 грн. (50 % прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність), виплату одноразової матеріальної допомоги 300 особам, які постраждали від торгівлі людьми, середній розмір якої становитиме - 5443,9 гривень (три прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);

- реалізацію в повному обсязі заходів Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам антитерористичної операції передбачені видатки у сумі 1323733,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Довічні державні стипендії" передбачено видатки у сумі 4443,1 тис. грн., які будуть спрямовані на виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

За бюджетною програмою "Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 680516,2 тис. гривень.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки на надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, за бюджетною програмою "Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях" передбачені у сумі 16501,0 тис. гривень.

На надання пільг, виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені видатки за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у обсязі 1980852,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 217192,1 тис. грн. або із зростанням проти показників 2018 року на 11,1 відсотків, за рахунок яких буде забезпечено придбання 11,5 тис. путівок до ДЦ "Молода Гвардія" та 12,3 тис. путівок до МДЦ "Артек".

Видатки за бюджетною програмою "Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю" передбачено видатки у сумі 198346,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 193165,9 тис. грн. та по спеціальному фонду - 5180,9 тис. гривень.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки за бюджетною програмою "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" передбачені у сумі 3042568,6 тис. гривень.

На виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, за бюджетною програмою "Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби" передбачається спрямувати 82313,5 тис. гривень.

Видатки по бюджетній програмі "Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачені на рівні 2018 року у сумі 800,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" реалізується Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Впроваджувальна установа - Мінсоцполітики.

Сума позики МБРР - 300000,0 тис. дол. США.

Мета проекту: підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування надання як соціальної допомоги, так і соціальних послуг.

Угода про позику від Україною та МБРР підписана 09.07.2014 за N 8404-UA, яка набула чинності 02.10.2014.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 559984,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю" передбачено видатки загального фонду в обсязі 603806,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 10978,2 тис. грн., з них по загальному фонду - 6278,2 тис. грн., спеціальному фонду - 4700,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції" передбачено видатки загального фонду в обсязі 27790,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат" враховано у обсязі 22477,3 тис. грн., що на 1548,7 гривень більше ніж у 2018 році.

При плануванні проекту Державного бюджету України на 2019 рік прогнозні показники видатків на пенсійне забезпечення обраховані з урахуванням індексу інфляції, прогнозного обсягу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1497,0 грн., 1 липня - 1564,0 грн., 1 грудня - 1638,0 грн., що на 141,0 грн. більше ніж у грудні 2018 року.

Також при розрахунку обсягу видатків на пенсійне забезпечення у 2019 році були враховані видатки на продовження поетапної виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям та на проведення з 01.03.2019 індексації пенсій, яка відповідно до Закону України від 03.10.2017 N 2148-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" запроваджується з 2019 року і здійснюватиметься у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, а також санаторно-курортне лікування постраждалих учасників антитерористичної операції враховані видатки за бюджетною програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" у сумі 110905,6 тис. гривень.

Пенсійне забезпечення

За таких умов видатки державного бюджету, що спрямовуватимуться Пенсійному фонду України на виплату пенсій у 2019 році за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" становитимуть 166,5 млрд. грн., що на 27,2 млрд. грн. більше ніж у 2018 році.

Водночас у 2019 році, як і у попередні роки, мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом, тощо).

Передбачений обсяг видатків державного бюджету для Пенсійного фонду України дозволить забезпечити виплату пенсій, допомог та покриття дефіциту коштів Фонду відповідно до чинного законодавства.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських" збільшено проти поточного року на 9156,9 тис. грн, і враховано у сумі 89362,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю" передбачено видатки у сумі 1510685,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1335591,0 тис. грн., по спеціальному - 175094,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів" передбачено у розмірі 85786,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 85678,0 тис. грн. та по спеціальному - 108,4 тис. гривень.

Видатки споживання за бюджетною програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу" складають 18822,6 тис. грн., що дозволить певною мірою забезпечити здійснення реабілітаційних заходів для з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, які проходять реабілітацію у відповідних реабілітаційних установах.

З метою підтримки малих групових будинків у 2019 році, будівництво яких розпочинається у поточному році і планується завершить у другій половині наступного року, та можливості використання на вказану мету коштів бюджетної програми була уточнена її назва і викладена в редакції "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків".

Обсяг видатків на 2019 рік передбачений у сумі 997160,7 тис. грн. або із зростанням проти показників 2018 року на 7,7 відсотка, за рахунок яких буде забезпечено виплату державної соціальної допомоги 15,5 тис. дітей, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, та виплату грошового забезпечення майже 6,0 тис. батьків-вихователів і прийомних батьків, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною майже 200 патронатним вихователям та виплату соціальної допомоги на утримання майже 600 дітей в сім'ї патронатного вихователя.

Розподіл коштів субвенції між місцевими бюджетами здійснено відповідно до пропозицій Міністерства соціальної політики, виходячи із планової кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, кількості дітей-сиріт та дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть перебувати в них, та встановленого розміру державної соціальної допомоги (2 прожиткових мінімуми для відповідної категорії дітей) та розміру грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам (35 відсотків розміру допомоги дитині) та патронатним вихователям (5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Питання використання коштів вказаної субвенції на підтримку малих групових будинків та визначення її напрямків буде регулюватись порядком використання коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, як це передбачено 97 та 102 статтями Бюджетного кодексу України.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" передбачаються видатки у сумі 305145,3 тис. гривень.

На проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі "Прозорий офіс" плануються видатки у обсязі 150000,0 тис. гривень.

У наступному році буде продовжена реалізація розпочатих у 2017 році заходів, спрямованих на створення житлових умов для розвитку сімейних та інших, наближених до сімейних, форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт, для чого обсяг бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" визначений у сумі 517726,7 тис. грн. або на рівні поточного року.

Розподіл коштів субвенції між місцевими бюджетами здійснено відповідно до пропозицій Міністерства соціальної політики, виходячи із планової кількості дітей-сиріт, які перебувають на квартирному обліку, прогнозної кількості малих групових будинків, які планується створити у наступному році, та дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпеченням житлом та жилими приміщеннями.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" передбачені у сумі 25000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" враховані видатки у сумі 200000,0 тис. гривень.

Для забезпечення житлом сімей учасників Революції Гідності у 2019 році за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" плануються видатки у сумі 24667,5 тис. гривень.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено в сумі 5000713,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2797906,5 тис. грн., по спеціальному - 2202807,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 130167,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 6607,1 тис. грн., з них по загальному фонду - 6457,1 тис. грн., спеціальному фонду - 150,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки" на 2019 рік передбачено видатки у обсязі 8746,2 тис. грн., у тому числі із загального фонду 8646,2 тис. грн., із спеціального фонду - 100,0 тис. гривень.

В проекті державного бюджету для забезпечення громадян доступним житлом по загальному фонду передбачено кошти у сумі 100000,0 тис. грн. за бюджетною програмою "Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла".

За бюджетною програмою "Функціонування Фонду енергоефективності" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки по загальному фонду у сумі 1600000,0 тис. гривень.

Продовжується робота Фонду енергоефективності, розпочата у 2018 році, яка спрямована на впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі.

Для забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Держмолодьжитло пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у проекті державного бюджету по загальному фонду передбачено видатки у сумі 6850,0 тис. грн. за бюджетною програмою "Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву".

З метою виконання державою зобов'язань перед громадянами з часткової компенсації відсоткової ставки за 1900 договорами, укладеними протягом 2003 - 2005 років, за бюджетною програмою "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" у проекті державного бюджету по загальному фонду передбачені видатки у сумі 27000,0 тис. гривень.

В проекті державного бюджету для надання 38 кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 29000,0 тис. грн. за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом".

З метою виконання державою своїх зобов'язань по 2722 договорах, укладених з громадянами про надання часткової компенсації процентів протягом 2012 - 2014 років у проекті державного бюджету на 2019 рік по загальному фонду передбачено бюджетні асигнування за програмою "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" у сумі 50400,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 200000,0 тис. гривень.

Основою метою бюджетної програми є покращення екологічного стану навколишнього природного середовища та забезпечення населення України питною водою нормативної якості у рамках Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 р. N 3933 - VI.

У 2019 році за рахунок цих коштів передбачається упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд.

За бюджетною програмою "Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України" відображається впровадження Проектів "Другий проект розвитку міської інфраструктури", "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" та "Програма розвитку муніципальної інфраструктури".

Виконання бюджетної програми забезпечує надання допомоги Мінрегіону у реалізації цих проектів.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом в сумі 93878,0 тис. гривень.

За бюджетними програмами "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" відображається реалізація Проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України".

Впроваджувальна установа - Мінрегіон.

Сума позики ЄІБ - 200000,0 тис. євро.

Мета проекту: підтримка багатосекторних комплексних заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в східній Україні.

Угода між Україною та ЄІБ підписана 22.12.2014. Верховна Рада України 22.04.2015 прийняла Закон України N 346-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та ЄІБ (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України")", яка набула чинності 13.05.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 1102800,0 тис. грн., за загальним фондом видатки заплановані - 520000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 188832,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 59553,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки по загальному фонду у сумі 400000,0 тис. гривень.

Продовження реалізації програми "теплих" кредитів надасть змогу скоротити домогосподарствам споживання енергоресурсів.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" передбачено видатки по загальному фонду у сумі 1000000,0 тис. гривень.

Для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у проекті державного бюджету по загальному фонду передбачено бюджетні асигнування за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" в обсязі 1900000,0 тис. гривень.

З метою сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі і спорудженні інженерних мереж для поліпшення житлово-побутових умов сільського населення на 2019 рік передбачається надання кредитів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" в обсязі 41000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального господарства м. Чернівці" виконуються такі Проекти:

- "Другий проект розвитку міської інфраструктури"

Впроваджувальна установа - Мінрегіон.

Сума позики МБРР - 292107,0 тис. дол. США.

Мета проекту: надання комунальним підприємствам допомоги в забезпеченні їх стабільної діяльності щодо надійного забезпечення населення України якісними комунальними послугами водопостачання та водовідведення.

Угоди про позику між Україною та МБРР і Україною та МБРР, що діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій підписані 26.05.2014 за N 8391-UA і N TF017112, які набули чинності 21.11.2014.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 714384,0 тис. гривень.

- "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

Впроваджувальна установа - Мінрегіон.

Сума позики МБРР - 222051,0 тис. дол. США.

Мета проекту: надання комунальним підприємствам централізованого теплопостачання допомоги у підвищенні економічної та енергетичної ефективності, мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленні їхнього інституційного потенціалу та інвестування у підвищення надійності функціонування систем теплопостачання за рахунок робіт з реконструкції систем централізованого теплопостачання (генерації та транспортування тепла), а також поліпшення екологічної ситуації в регіонах.

Угоди про позику між Україною та МБРР і Україною та МБРР, що діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій підписані 26.05.2014 за N 8387-UA і N TF016327, які набули чинності 21.11.2014.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 672250,0 тис. гривень.

- "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

Бенефіціар - міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

Сума позики ЄІБ - 15540,0 тис. євро.

Мета проекту: забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об'єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

Фінансова угода по спільному з ЄІБ Проекту підписана 02.02.2010. Верховна Рада України 20.06.2012 прийняла Закон України N 4987-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) ". Угоди за Проектом набули чинності 12.09.2012.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 144672,0 тис. гривень.

- "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"

Впроваджувальна установа - Мінрегіон.

Бенефіціар - комунальне підприємство "Чернівціводоканал".

Сума позики Кредитної установи для відбудови (KfW) - 17000,0 млн. євро.

Мета проекту: підвищення рівня надійності, ефективності і якості видобування, підготовки води питної якості та транспортування її споживачам шляхом реконструкції існуючої системи видобутку, подачі і розподілу води.

Кредитна та Проектна угоди підписані 06.02.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 189573,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" виконується Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

Впроваджувальна установа - Мінрегіон.

Сума позики ЄІБ - 400000,0 тис. євро.

Мета проекту: модернізація житлово-комунального господарства України.

Угода між Україною та ЄІБ підписана 23.07.2015. Верховна Рада України 03.02.2016 прийняла Закон України N 975-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком", який набув чинності 11.03.2016.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 264000,0 тис. гривень.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено в сумі 15701025,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 13317356,6 тис. грн., по спеціальному - 2383668,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" передбачено видатки у сумі 176230,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 176172,6 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 57,4 тис. гривень.

Для покращання фінансового стану підприємств АПК та нарощування темпів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції у 2019 році збережено функціонування механізму часткової компенсації підприємствам АПК відсоткової ставки за банківськими кредитами у зв'язку з чим передбачаються видатки загального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" в обсязі 127160,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 143009,0 тис. грн., з них по загальному фонду - 77561,0 тис. грн., спеціальному фонду - 65448,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 24018,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 13162,0 тис. грн., спеціального фонду - 10856,6 тис. гривень.

За рахунок коштів загального фонду у 2019 році за бюджетною програмою "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" передбачаються видатки в обсязі 6797,3 тис. гривень.

У 2019 році за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" передбачено 5000,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду державного бюджету на закупівлю насіння для формування державного резервного насіннєвого фонду.

З метою підвищення конкурентоздатності фермерських господарств та зміцнення їх матеріально-технічної бази в 2019 році пропонується зберегти бюджетну підтримку таких господарств за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" в обсязі 800000,0 тис. гривень.

З метою забезпечення належної якості об'єктів державного цінового регулювання в державному інтервенційному фонді, на 2019 рік передбачені видатки за рахунок спеціального фонду в сумі 53000,0 тис. грн. за бюджетною програмою "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду".

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" передбачено видатки державного бюджету у сумі 141746,8 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 94746,8 тис. грн. та спеціального фонду - 47000,0 тис. грн., які буде спрямовано на забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Аграрного фонду та здійснення державних кваліфікаційних експертиз сортів рослин.

За бюджетною програмою "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" видатки загального фонду в розмірі 400000,0 тис. грн. планується надати для компенсації здійснених витрат, спрямованих на проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення та будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем.

На підтримку розвитку галузі тваринництва у 2019 році за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" передбачається спрямувати із загального фонду державного бюджету 4000000,0 тис. грн. на часткове відшкодування вартості: будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції; закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність; відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура; вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів. А також на надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності; за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб; за вирощування телиць віком від 1 до 2 років.

З метою розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2019 році передбачені видатки за рахунок загального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у обсязі 1381790,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру" передбачено видатки у сумі 1456985,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 1456882,4 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 103,2 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" плануються бюджетні асигнування в сумі 243330,0 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів із проведення земельної реформи, зокрема на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг, ведення і функціонування, в тому числі адміністрування, Державного земельного кадастру, перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою у електронний (цифровий) вигляд.

Зазначене дозволить: забезпечити безперебійне функціонування Державного земельного кадастру; оцінити земельний фонд земель сільськогосподарського призначення; забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів від орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення.

За бюджетною програмою "Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону" передбачені видатки загального фонду у сумі 5034,3 тис. гривень. Основною метою бюджетної програми є забезпечення загальнодержавних потреб економіки, науки, освіти та оборони геодезичною, картографічною, гравіметричною інформацією та виконання робіт з демаркації та делімітації державного кордону України.

У 2019 році планується виконати наступні напрями робіт:

- забезпечення функціонування державної геодезичної мережі;

- топографічне картографування території;

- топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері рибного господарства" передбачено видатки у сумі 327103,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 327053,7 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 50,0 тис. гривень.

З метою відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах України за бюджетною програмою "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" у 2019 році передбачено спрямувати видатки сумі 69209,7 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду державного бюджету - 69189,7 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду - 20,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік по загальному фонду передбачені у сумі 2100,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" у 2019 році передбачено видатки за рахунок загального фонду державного бюджету у сумі 6030,7 тис. грн., що сприятиме відтворенню водних біоресурсів у природних водоймах та збільшенню обсягів вилову водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні.

За бюджетною програмою "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" у 2019 році передбачено видатки в сумі 4800,0 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету, які буде спрямовано на сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" передбачено видатки у сумі 134679,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 126648,7 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 8030,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 17966,6 тис. грн., з них по загальному фонду - 14851,6 тис. грн., спеціальному фонду - 3115,0 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" передбачено видатки у сумі 174034,6 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 145481,3 тис. грн. та спеціального фонду - 28553,3 тис. грн. на забезпечення функціонування бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду, підпорядкованих Держлісагентству.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" передбачено видатки у сумі 1612707,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 1499858,6 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 112848,6 тис. гривень.

Для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації у країні на 2019 рік визначено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" в обсязі 678639,8 тис. гривень.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на протиепізоотичні заходи з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб, в тому числі спільних для тварин та людини.

Для проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними ветеринарними лабораторіями з метою здійснення державного ветеринарного контролю, а також нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн, або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що проводиться інспекторами на прикордонних і транспортних пунктах державного ветеринарно-санітарного контролю та проведення лабораторних досліджень на наявність збудників хвороб рослин на 2019 рік передбачаються видатки за бюджетною програмою "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" у сумі 2483981,2 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 1375368,3 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду - 1108612,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" передбачені видатки загального фонду у сумі 84697,8 тис. гривень.

Основною метою бюджетної програми є забезпечення державного контролю за додержанням санітарного-епідемічного благополуччя населення, ринкового державного нагляду, а також законодавства про захист прав споживачів.

У 2019 році також буде продовжена підтримка фермерських господарств за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" в обсязі 244500,0 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду - 200000,0 тис. грн. та спеціального фонду - 44500,0 тис. гривень.

У 2019 році буде збережено надання кредитів для здійснення операцій фінансового лізингу за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" в обсязі 4773,0 тис. гривень.

У 2019 році надання кредитів за бюджетною програмою "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" за рахунок спеціального фонду у сумі 891700,0 тис. грн. дозволить здійснити заходи по забезпеченню цінової ситуації на організованому аграрному ринку та сприятиме підтримці належного рівня продовольчої безпеки населення.

Міністерство інфраструктури України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства інфраструктури України передбачено в сумі 3753417,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 458319,0 тис. грн., по спеціальному - 3295098,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 113402,3 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету на 2019 рік з метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України за бюджетною програмою "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів" передбачені видатки загального фонду в обсязі 163339,7 тис. грн., що забезпечить функціонування системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації, ремонту та реконструкції судноплавних шлюзів, що сприятиме забезпеченню безпеки судноплавства.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" передбачені видатки спеціального фонду у сумі 500,0 тис. гривень.

Джерелом фінансування видатків за програмою є надходження у попередні бюджетні періоди коштів від ЄС в рамках реалізації укладеної між Урядом України та ЄС 27 жовтня 2010 року Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

Кошти за програмою спрямовуватимуться на заходи щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

За бюджетною програмою "Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10177,5 тис. гривень.

У 2019 році за спеціальним фондом Державного бюджету України (за рахунок створеного Державного дорожнього фонду) за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" передбачені видатки в обсязі 2522025,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 49171,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" передбачені видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 295360,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 122228,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" реалізовується Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України".

Впроваджувальна установа - Мінінфраструктури.

Сума позики ЄІБ - 200000,0 тис. євро.

Мета проекту: розвиток інфраструктури міського пасажирського транспорту, зокрема відновлення систем міського громадського транспорту в містах України, заміна або відновлення рухомого складу пасажирського транспорту, який належить міським громадам, та покращення інфраструктури, яка може мати принципове значення для підтримки модернізації рухомого складу.

Угода між Україною та ЄІБ підписана 11.11.2016. Верховна Рада України 12.04.2017 прийняла Закон України N 2009-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України", який набув чинності 11.05.2017.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 254551,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Модернізація української залізниці" реалізовуватиметься Проект "Модернізація української залізниці".

Впроваджувальна установа - Мінінфраструктури.

Сума позики ЄІБ - 150000,0 тис. євро.

Мета проекту: будівництво другого електрифікованого ходу на південь країни - в порти Чорного моря.

Угода між Україною та ЄІБ підписана 19.12.2016. до кінця 2018 року очікується ратифікація Фінансової угоди Верховною Радою України.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 216462,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Безпека руху в містах України" виконуватиметься Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

Впроваджувальна установа - Міністерство інфраструктури.

Міста-учасники проекту - Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Кам'янець-Подільський (кожне самостійно визначає кінцевого бенефіціара проекту)

Сума позики ЄІБ - 75000,0 тис. євро.

Мета проекту: зниження смертності та травматизму на територіях міст (поліпшення міської дорожньої інфраструктури з метою зменшення аварійності на дорогах; поліпшення інфраструктури дорожніх перетинів; встановлення засобів для пішоходів, велосипедистів та для здійснення доступу до громадського транспорту і комунальних служб; підготовка маршрутних планів дій або програм широких зон).

Фінансова угода між Україною та ЄІБ була підписана 09.07.2018. до кінця 2018 року очікується її ратифікація Верховною Радою України.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів спеціального фонду в сумі 6200,0 тис. гривень.

Державне агентство автомобільних доріг України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державного агентства автомобільних доріг України передбачено в сумі 34963754,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 56289,8 тис. грн., по спеціальному - 34907464,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 56289,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" у 2019 році планується виділити за спеціальним фондом 8511349,1 тис. грн. для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

За бюджетною програмою "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" у 2019 році планується виділити за спеціальним фондом 152800,0 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на капітальний ремонт доріг загальнодержавного значення на українсько-польському кордоні. Джерелом зазначених коштів є кредит Уряду Республіки Польща.

За бюджетною програмою "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" у 2019 році планується виділити за спеціальним фондом 26720,0 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на капітальний ремонт доріг загальнодержавного значення на українсько-угорському кордоні. Джерелом зазначених коштів є кредит Уряду Угорщини.

У 2019 році кошти створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України Державного дорожнього фонду з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України розподілено, зокрема, за наступними бюджетними програмами:

"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" з обсягом видатків 13052950,9 тис. грн., за рахунок яких будуть здійснені роботи із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;

"Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв" з обсягом видатків 4000000,0 тис. грн.;

"Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені" з обсягом видатків 1500000,0 тис. грн.;

"Покращення стану автомобільної дороги Р-51 Харків - Лозова - Павлоград" з обсягом видатків 1000000,0 тис. грн.;

"Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя - Маріуполь" з обсягом видатків 1000000,0 тис. гривень;

"Покращення стану автомобільної дороги Н-14 Миколаїв - Кропивницький" з обсягом видатків 1000000,0 тис. грн.;

"Облаштування Північного об'їзду міста Рівне" з обсягом видатків 200000,0 тис. гривень;

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" з обсягом видатків 17654175,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" виконуються такі Проекти:

- "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва (пан'європейські коридори)"

Бенефіціар - Укравтодор.

Сума позики ЄБРР - 450000,0 тис. євро, ЄІБ - 450000,0 тис. євро.

Мета проекту: приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва.

Кредитний договір між Україною та ЄБРР укладено 26.11.2010. Верховна Рада України 15.06.2011 прийняла Закон України N 3514-VI про ратифікацію цієї Кредитної угоди, який набув чинності 16.09.2011.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ "Україна - Європейські дороги України II (Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва") укладена 27.05.2011. Верховна Рада України 16.11.2011 прийняла Закон України N 3514-VI про ратифікацію цієї Фінансової угоди, який набув чинності 07.02.2012.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом по кредиту ЄБРР - 1132000,0 тис. грн., по кредиту ЄІБ - 1167792,0 тис. гривень.

- "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпека руху"

Впроваджувальна установа - Укравтодор.

Сума позики МБРР - 450000,0 тис. дол. США.

Мета проекту: приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ-Харків на ділянці від міста Лубни до міста Полтава - однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа-Азія.

Угода про позику між Україною та МБРР підписана 11.10.2012 за N 8195-UA, яка набула чинності 24.12.2012.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 1163852,3 тис. гривень.

- "Проект розвитку дорожньої галузі"

Впроваджувальна установа - Укравтодор.

Сума позики МБРР - 337800,0 тис. дол. США.

Мета проекту: приведення конструктивних, технічних та геометричних параметрів автомобільних доріг М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Полтава - Харків, М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на ділянці Миколаїв - Херсон, Н-14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці Кіровоград - Миколаїв, мостів шляхопроводів та інших споруд на них до вимог чинних нормативних документів, а також підвищення безпеки дорожнього руху на потенційно аварійно-небезпечних ділянках на мережі автомобільних доріг державного значення України.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 1000000,0 тис. гривень.

Міністерство молоді та спорту України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства молоді та спорту України передбачено в сумі 2889063,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2888563,8 тис. грн., по спеціальному - 500,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" передбачено видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 70678,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 9419,7 тис. грн., з них по загальному фонду - 8919,7 тис. грн., спеціальному фонду - 500,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Методичне забезпечення у сфері спорту" на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 1488,8 тис. гривень.

Кошти для фінансового забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням державної політики з питань молоді передбачаються за бюджетною програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій", обсяг якої становить 45907,5 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено:

- виконання заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки у обсягах, визначених Державною програмою, - 34906,0 тис. грн. (+ 3580,0 тис. грн.), основна частина яких буде спрямована на налагодження міжнародного співробітництва, залучення молодіжних та дитячих громадських до виконання завдань державної молодіжної політики, запровадження сучасних механізмів працевлаштування молоді, активізацію участі молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики;

- реалізацію заходів з національно-патріотичного виховання молоді відповідно до потреби визначеної Мінмолодьспортом у сумі 10000,0 тис. грн., які будуть спрямовані як на проведення заходів державного рівня, такі і на залучення на конкурсній основі до заходів з національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства;

- виплату 20 Премій Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави.

Для забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю у проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація" передбачаються видатки в сумі 752505,5 тис. грн. або на 70,4 відсотка більше проти показників поточного року. Кошти цієї бюджетної програми будуть спрямовані на забезпечення утримання та навчально-тренувальну підготовку 554 спортсменів-інвалідів, роботу з якими будуть проводити 137 тренерів, виплати державних відзнак талановитим та перспективним спортсменам-інвалідам і їх тренерам, забезпечення функціонування Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", участь спортсменів-інвалідів у змаганнях різного рівня, проведення навчально-тренувальних зборів, заходів з реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту, надання фінансової підтримки на діяльність Національного комітету спорту інвалідів України та підпорядкованих йому Західного реабілітаційно-спортивного центру та Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивних центрів, а також на виконання Указу Президента України від 30.03.2018 N 93 "Про створення умов подальшого розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 N 564 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю", якими засновано нових 100 стипендій для дітей з інвалідністю і збільшено на 100 кількість стипендій для чемпіонів і призерів змагань з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, а також працівникам спортивних закладів і організацій, що працюють з особами з інвалідністю, підвищені розміри посадових окладів та стимулюючих виплат, встановлені нові виплати, збільшена їх чисельність на 83 од., створення фізкультурно-спортивних і реабілітаційних об'єктів підпорядкованих Національному комітету спорту інвалідів України центрів.

За бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх" обсяг видатків на 2019 рік передбачений за обрахованою Мінмолодьспортом потребою у сумі 142492,9 тис. гривень.

Кошти цієї бюджетної програми будуть спрямовані на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в XIX зимових Дефлімпійських іграх 2019 року (Італія) (проведення навчально-тренувальних зборів українських команд на заключному етапі підготовки до цих змагань, оплату витрат, пов'язаних з участю українських спортсменів, інформаційне висвітлення в засобах масової інформації щодо стану підготовки спортсменів до зимових Дефлімпійських іграх, а також на виплату винагород українським спортсменам-переможцям та призерам зимових Дефлімпійських ігор та їх тренерам).

За бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" обсяг видатків на 2018 рік визначений в сумі 1676035,3 тис. грн. або на 8,3 відсотка більше проти поточного року.

Кошти вказаної бюджетної програми будуть спрямовані на утримання 1704 штатних посад спортсменів і тренерів 71 штатних збірних команд з олімпійських і неолімпійських видів спорту, придбання для них спортивної форми, інвентарю та обладнання, відзначення державними стипендіями талановитих та перспективних спортсменів і їх тренерів та видатних діячів фізичної культури і спорту, виплату винагород спортсменам за результатами їх виступів на міжнародних змаганнях та їх тренерам, функціонування Управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", Національного антидопінгового центру, включаючи проведення допінг проб, кошти на які враховані у повному обсязі за обрахованою Мінмолодьспортом потребою, Державної школи вищої спортивної майстерності, Державних центрів олімпійської підготовки з біатлону, з художньої гімнастики, Східного та Західного з легкої атлетики, із зимових видів спорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів всіх категорій та забезпечення їх участі у змаганнях різного рівня, надання фінансової допомоги базам олімпійської підготовки для оплати комунальних послуг.

За рахунок коштів цієї бюджетної програми буде забезпечена підготовка спортсменів до І Всесвітніх пляжних ігор (м. Сан-Дієго, США), в яких українські спортсмени вперше приймуть участь, для чого буде спрямовано 6414,7 тис. грн. або за обрахованою Мінмолодьспортом потребою.

Для надання фінансової підтримки на діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" видатки передбачаються із зростанням проти поточного року на 3,3 відсотка в сумі 57117,6 тис. гривень.

Кошти цієї програми будуть спрямовані на фінансову підтримку діяльності фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос", для проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед різних верств населення, утримання 3-х центральних рад цих товариств, 3-х центральних шкіл вищої спортивної майстерності, проведення організаційно-методологічних заходів, масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, всеукраїнських змагань серед різних верств населення, підготовку спортсменів товариств до змагань, а також на підтримку Спортивного комітету України та Національного олімпійському комітету України для розвитку та популяризації олімпійських і неолімпійських видів спорту.

З метою здійснення видатків, пов'язаних з підготовкою і участю національних збірних команд у різноманітних спортивних заходах під егідою Міжнародного та Європейського олімпійських комітетів, якими у наступному році будуть проводитись Міжнародні Європейські юнацькі олімпійські фестивалі, у яких планується участь українських спортсменів, за пропозицією Мінмолодьспорту назву бюджетної програми "Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх" змінено на "Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх".

За вказаною бюджетною програмою обсяг видатків на 2019 рік передбачений за обрахованою Мінмолодьспортом потребою у сумі 133417,6 тис. гривень.

Із зазначеної суми на підготовку та участь збірної команди України у II Європейських іграх 2019 року (м. Мінськ, Білорусь) буде спрямовано 63641,6 тис. грн., на підготовку до участі у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року (м. Лозанна, Швейцарія) 58376,0 тис. грн., на підготовку та участь національних збірних команд у літньому та зимовому Юнацьких олімпійських фестивалях (м. Баку, Азейбарджан, м. Сараєво, Боснія та Герцеговина) - 11400,0 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів українських команд на заключному етапі підготовки до вищезазначених міжнародних змагань, оплату витрат, пов'язаних з участю українських спортсменів у цих змаганнях, інформаційне висвітлення Ігор та організацією роботи штабу за місцем їх проведення, а також на виплату винагород українським спортсменам-переможцям та призерам у таких іграх та їх тренерам.

У 2019 році планується продовження роботи із підтримки регіонів у створенні та розвитку спортивної інфраструктури, зокрема палаців спорту, для чого передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту з обсягом 200000,0 тис. грн., що більше показників п.р. на 33,3 відсотка.

Міністерство фінансів України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства фінансів України передбачено в сумі 15041711,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 14320940,0 тис. грн., по спеціальному - 720771,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансів" передбачено видатки в обсязі 578000,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду державного бюджету - 556145,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету - 21855,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих і соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" видатки державного бюджету передбачаються в обсязі у сумі 21028,2 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 15428,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 5600,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" передбачені по спеціальному фонду на 2019 рік у обсязі 7441,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням" у проекті державного бюджету на 2019 рік плануються видатки на рівні 2018 року - 19905,2 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів у 2019 році будуть продовжені роботи з побудови, впровадження та супроводження Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа), готовність якої на кінець 2019 року складе 95 відсотків.

До кінця 2019 року передбачається:

- охопити верифікацією державні виплати, що здійснюються Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України та Фондом соціального страхування України шляхом отримання та обробки інформації від різних суб'єктів надання інформації даних щодо реципієнтів;

- вирішити задачі профілювання ризиків у сфері державних виплат;

- розробити 5 методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей електронної верифікації;

- побудова нових 3 підсистем Інформаційно-аналітичної платформи;

- створення першого етапу комплексної системи технічного захисту інформації.

Реалізація вищезазначених завдань дозволить підвищити адресність державних виплат, сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення, автоматизує процес проведення верифікації, а також сприятиме економії бюджетних коштів.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені по загальному фонду у сумі 50000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій" видатки загального фонду у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені у сумі 50000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування" передбачено видатки у сумі 2135832,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду в обсязі 2129092,2 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 6740,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фіскальної політики" передбачено видатки у сумі 11175098,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 10580718,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 594380,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб" передбачено видатки загального фонду у сумі 50000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 600000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики" видатки загального фонду у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені у сумі 15572,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 240687,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 182943,6 тис. грн., спеціального фонду - 57744,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску" на 2019 рік передбачено видатки спеціального фонду в обсязі 21120,0 тис. грн. з метою розвитку транскордонного забезпечення України з Європейським співтовариством, зокрема підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного переоснащення міжнародних автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Джерелом зазначених коштів є кредит Уряду Республіки Польща.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу" передбачено видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 71135,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" на 2019 рік передбачені видатки спеціального фонду в обсязі 5890,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Резервний фонд" у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачені видатки по загальному фонду у сумі 1500000,0 тис. грн., що на рівні 2018 року.

За бюджетною програмою "Внески до міжнародних організацій" передбачені видатки загального фонду у сумі 1000,0 тис. грн. на сплату членських внесків до міжнародних фінансових організація, членом яких є Україна.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами" передбачаються у сумі 55095597,1 тис. гривень.

Обсяг витрат за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" передбачається у сумі 2951675,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку" обсяг видатків планується у сумі 63004486,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 11020,4 тис. грн. для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків.

За бюджетною програмою "Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в сумі 443063,2 тис. грн. для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань, гарантованих державою.

За бюджетними програмами "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" та "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" відображається реалізація Проекту "Подовження третьої лінії метрополітену м. Харкові".

Впроваджувальна установа - Харківська міська рада.

Бенефіціар - КП "Харківський метрополітен".

Сума позики ЄБРР - 160000,0 тис. євро, ЄІБ - 160000,0 тис. євро.

Мета проекту: поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом подовження експлуатаційної довжини третьої (Олексіївської) лінії метрополітену на 3,47 км.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР, а також Фінансова угода між Україною та ЄІБ підписані 11.12.2017. До кінця 2018 року очікується ратифікація Фінансової угоди між Україною та ЄІБ Верховною Радою України.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 60224,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" відображається реалізація таких Проектів:

- "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації"

Сума позики ЄІБ - 400000,0 тис. євро.

Мета проекту: розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримці розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією, а також інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом'якшення наслідків змін клімату та адаптації до них.

Угода між Україною та ЄІБ підписані 22.12.2014. Верховна Рада України 15.07.2015 прийняла Закон України N 601-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації") між Україною та Європейським інвестиційним банком", який набув чинності 16.08.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на цю мету передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 776802,0 тис. гривень.

- "Основний кредит для аграрної галузі - Україна"

Сума позики ЄІБ - 400000,0 тис. євро.

Мета проекту: розширення можливостей фінансування аграрного сектору економіки, зокрема проектів малих і середніх підприємств та установ з середньою капіталізацією в аграрному секторі економіки.

Угода між Україною та ЄІБ підписана 28.12.2015. Верховна Рада України 20.09.2016 прийняла Закон України N 1530-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком", який набув чинності 23.10.2016.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на цю мету передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 172458,0 тис. гривень.

- "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор"

Сума позики КфВ - 7000,0 тис. євро.

Мета проекту: запровадження та належна і послідовна реалізація фінансового продукту "Кредит для енергоефективності МСП" для малих та середніх підприємств і фізичних осіб-приватних підприємців в банках-партнерах Німецько-Українського фонду.

Кошти позики Німецько-Український фонд надаватиме у вигляді кредитів банкам-партнерам у гривні (або в євро/дол. США) за привабливими ставками на строк до 5 років з можливістю відновлення.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом - 255000,0 тис. гривень.

- "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

Впроваджувальна установа - ПАТ "АК "Київводоканал".

Сума кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва - 108193000,0 тис. яп. єн.

Мета проекту: модернізація Бортницької станції очистки стічних вод по пускових комплексах перший - четвертий і частково восьмий - дев'ятий, будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод, будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

Кредитний договір для модернізації Бортницької станції очистки стічних вод між Японським агентством міжнародного співробітництва та Кабінетом Міністрів України підписано 15.06.2015, який набув чинності 25.12.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів за спеціальним фондом в сумі 62180,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі" відображається реалізація Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ"

Впроваджувальна установа - Дніпровська міська рада.

Бенефіціар - КП "Дніпровський метрополітен"

Сума позики ЄБРР - 152000,0 тис. євро, ЄІБ - 152000,0 тис. євро.

Мета проекту: завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпрі від станції "Комунарівська" до станції "Музейна" з електродепо.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР укладена 27.07.2012, яка ратифікована Законом України від 05.06.2013 N 322-VII "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та ЄБРР".

Фінансова та Проектна угоди між Україною та ЄІБ підписані відповідно 25.10.2013 та 28.11.2013 (м. Дніпро) та 12.12.2013 (м. Люксембург).

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено надання кредитів спеціального фонду по проекту ЄБРР в сумі 580000,0 тис. грн., по проекту ЄІБ - 580000,0 тис. грн., за загальним фондом - 232000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Відновлення Сходу України" виконується Проект "Незв'язний фінансовий кредит".

Впроваджувальна установа - Мінфін.

Сума позики Кредитної установи для відбудови (KfW) - 90000,0 тис. євро.

Мета проекту: відновлення та модернізація сходу України, включаючи як контрольовану українським Урядом частину Донецької та Луганської областей, так і суміжні області, такі як Дніпропетровська, Запорізька та Харківська.

Угода між Україною та KfW підписана 01.04.2015. Верховна Рада України 15.07.2015 прийняла Закон України N 605-VIII "Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро", який набув чинності 16.08.2015.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за спеціальним фондом - 146020,0 тис. гривень.

Міністерство юстиції України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства юстиції України передбачено в сумі 13800522,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 12544330,2 тис. грн., по спеціальному - 1256192,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері юстиції" передбачено видатки у сумі 4364603,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі 3512409,4 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 852194,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби" передбачені видатки в сумі 6162230,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 5887281,0 тис. грн. та спеціальному фонду - 274949,7 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 640294,1 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування та капітальний ремонт установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, утримання персоналу та матеріально-технічне забезпечення кримінально-виконавчої служби.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності органів пробації" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 624094,3 тис. грн. та збільшено проти 2018 року на 59116,6 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на утримання та функціонування органів пробації.

За бюджетною програмою "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 4436,5 тис. грн. та збільшено проти 2018 року на 245,5 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на утримання та функціонування професійно-технічних закладів соціальної адаптації при установах виконання покарань.

У проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз" передбачено кошти у загальному обсязі 329415,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 236599,2 тис. грн., по спеціальному - 92816,0 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 186944,8 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 4976,6 тис. грн., видатки розвитку передбачено в обсязі 80000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції" на 2019 рік передбачені видатки спеціального фонду в обсязі 14921,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини" враховано кошти загального фонду державного бюджету у сумі 762406,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" враховано кошти загального фонду державного бюджету в обсязі 594422,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги" передбачено кошти у загальному обсязі 390554,1 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 274497,8 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 15360,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" передбачено у обсязі 337733,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері архівної справи" передбачено видатки у сумі 25385,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 25385,6 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 0,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачені видатки у сумі 10443,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 10233,9 тис. грн., видатки спеціального фонду - 210,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації" на 2019 рік враховано кошти у сумі 179875,1 тис. грн., з них по загальному фонду - 158774,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 21101,0 тис. гривень.

У 2019 році буде забезпечено функціонування 12 архівних установ та 8 установ страхового фонду документації.

Міністерства інформаційної політики України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки по загальному фонду для Міністерства інформаційної політики України передбачено в сумі 545639,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері інформаційної політики" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 20923,3 тис. гривень

За бюджетною програмою "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України" на 2019 рік передбачено видатки загального фонду у обсязі 424716,0 тис. гривень.

На 2019 рік для розвитку інформаційного простору, функціонування системи державних стратегічних комунікацій та комунікаційної підтримки проведення урядових реформ за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" передбачаються видатки загального фонду в сумі 100000,0 тис. гривень.

Державна інспекція ядерного регулювання

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державна інспекція ядерного регулювання України передбачено по загальному фонду в сумі - 76204,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 75654,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" у проекті бюджету на 2019 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 549,5 тис. грн., що забезпечить функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг передбачено по загальному фонду в сумі 81228,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 81228,6 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації передбачено по загальному фонду в сумі 86616,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 86616,4 тис. гривень.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Головного управління розвідки Міноборони збільшено порівняно з 2018 роком (зі змінами) на 250050,4 тис. грн. і встановлено у сумі 2750050,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2742574,1 тис. грн., спеціальному фонду - 7476,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвідувальна діяльність у сфері оборони" видатки збільшено порівняно з 2018 роком на 249749,4 тис. грн. і передбачено у сумі 2649705,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2642574,1 тис. грн., спеціальному фонду - 7131,3 тис. гривень.

За рахунок зазначених видатків планується забезпечити у 2019 році утримання особового складу, утримання апаратів військових аташе за кордоном, закупівлю озброєння, військової та спеціальної техніки.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України" видатки передбачені у сумі 100345,0 тис. грн. у тому числі по загальному фонду - 100000,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 345,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вища рада правосуддя

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду для Вищої ради правосуддя в сумі 217957,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади" передбачено в обсязі 217957,2 тис. гривень.

Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 168139,5 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 2767,2 тис. грн., видатки розвитку - 4945,9 тис. гривень.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передбачено по загальному фонду в сумі 130552,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 130552,9 тис. гривень.

Антимонопольний комітет України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Антимонопольного комітету України передбачено в сумі 221968,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 212370,6 тис. грн., по спеціальному - 9598,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" передбачено видатки у сумі 220517,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 210929,4 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 9588,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" у проекті Державного бюджету України 2019 рік передбачені видатки в цілому у 1451,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 1441,2 тис. грн., видатки спеціального фонду - 10,0 тис. гривень.

Національне агентство України з питань державної служби

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національного агентства України з питань державної служби передбачено в сумі 195737,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 185912,5 тис. грн., по спеціальному - 9825,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" передбачено видатки у сумі 75147,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 74760,3 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 386,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 114438,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 105000,5 тис. грн., спеціального фонду - 9438,2 тис. гривень.

Для забезпечення здійснення заходів з комплексної реформи державного управління в частині організації процедур оцінювання професійних компетентностей кандидатів на зайняття посад державної служби за новою бюджетною програмою "Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС" передбачено видатки за загальним фондом бюджету у сумі 6151,7 тис. гривень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено по загальному фонду в сумі 135674,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фондового ринку" передбачено видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 135674,7 тис. гривень.

Національне антикорупційне бюро України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національного антикорупційного бюро України передбачено по загальному фонду в сумі 867541,4 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" передбачені видатки у сумі 867541,4 тис. грн. (загальний фонд - 867498,2 тис. грн., спеціальний фонд - 43,2 тис. грн.), що на 10449,7 тис. грн. більше проти 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на забезпечення належного рівня оплати праці та матеріально - технічне забезпечення Національного антикорупційного бюро України.

Національне агентство з питань запобігання корупції

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національного агентства з питань запобігання корупції передбачено по загальному фонду в сумі 758373,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 192692,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 565680,5 тис. гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг передбачено по загальному фонду в сумі 450772,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг" з урахуванням норм Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" передбачено видатки за спеціальним фондом бюджету у сумі 450772,2 тис. гривень.

Державне космічне агентство України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державного космічного агентства України передбачено в сумі 2128062,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2120565,2 тис. грн., по спеціальному - 7496,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері космічної діяльності" передбачено видатки у сумі 33531,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 33481,4 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 50,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України видатки загального фонду державного бюджету передбачені у сумі 78500,0 тис. гривень.

Виділення зазначених видатків дозволить продовжити виконання окремих завдань і заходів, які були передбачені Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2013 - 2017 роки, зокрема:

- з дистанційного зондування Землі (забезпечення розробки та виробництва космічних апаратів власного виробництва);

- з удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації (подальший розвиток Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення);

- з поглиблення міжнародного співробітництва (забезпечення міжнародного співробітництва в космічній сфері);

- з забезпечення промислово-технологічного розвитку;

- здійснювати провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони.

За бюджетною програмою "Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 8853,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 8542,8 тис. грн., спеціального фонду - 310,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Управління та випробування космічних засобів" передбачені видатки у загальній сумі 344783,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 337646,6 тис. грн. та спеціальному (власні надходження) - 7136,6 тис. гривень.

Виділення зазначених видатків дозволить:

- виконати завдання в інтересах економіки та безпеки шляхом застосування технічних засобів Національного центру управління для забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів;

- здійснити моніторинг території України з використанням космічних засобів з метою виявлення можливих надзвичайних ситуацій;

- забезпечити розвиток сегментів тематичної обробки інформації дистанційного зондування Землі;

- вирішити завдання з тематичної обробки інформації дистанційного зондування Землі в інтересах споживачів;

- виконати завдання зі спеціального контролю за ядерними вибухами та за геофізичною обстановкою на території Землі.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України" видатки державного бюджету на 2019 рік передбачені у сумі 5000,0 тис. грн., що дозволить придбати житло (виплатити грошову компенсацію) військовослужбовцям, відрядженим до Державного космічного агентства України.

За бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива" видатки державного бюджету на 2019 рік передбачені у сумі 185901,0 тис. гривень.

За рахунок цих коштів, з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, буде проведено фінансування заходів пов'язаних із утилізацією твердого ракетного палива, забезпечення безпеки зберігання твердого ракетного палива та продуктів його переробки.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку" передбачені видатки за спеціального фонду в обсязі 1471493,4 тис. грн. для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку".

Державне бюро розслідувань

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державного бюро розслідувань передбачено по загальному фонду в сумі 1111261,1 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік для Державного бюро розслідувань передбачені видатки по загальному фонду за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" в сумі 1111261,1 тис. гривень.

Видатки загального фонду збільшено проти 2018 року на 459693,8 тис. гривень.

Видатки за вказаною програмою спрямовуються на утримання та функціонування центрального апарату і територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, придбання обладнання (меблів, комп'ютерної та оргтехніки, спецобладнання), проведення робіт з капітального ремонту приміщень.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачено видатки по загальному фонду в сумі 169728,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 169728,4 тис. гривень.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення передбачено в сумі 124889,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 124861,3 тис. грн., по спеціальному - 27,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення" передбачено видатки у сумі 124889,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 124861,3 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 27,7 тис. гривень.

Рада національної безпеки і оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Ради національної безпеки і оборони України передбачено по загальному фонду в сумі 177700,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 177700,0 тис. гривень.

Рахункова палата

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Рахункової палати передбачено по загальному фонду в сумі 351907,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 351907,3 тис. гривень.

Служба безпеки України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік для Служби безпеки України передбачено видатки у сумі 9408647,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 9203600,6 тис. грн., по спеціальному фонду - 205047,0 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 1212482,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України" передбачені видатки у сумі 8938867,9 тис. грн. (загальний фонд - 8874035,9 тис. грн., спеціальний фонд - 64832,0 тис. грн.), що на 1201809,9 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

За бюджетною програмою "Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України" передбачені видатки у сумі 231388,1 тис. грн. (загальний фонд - 102666,7 тис. грн., спеціальний фонд - 128721,4 тис. грн.), що на 46949,3 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

Зазначені кошти будуть спрямовані на медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Служби безпеки, забезпечення діяльності дитячих дошкільних закладів.

За бюджетною програмою "Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації" передбачені видатки у сумі 65061,1 тис. грн. (загальний фонд - 53667,5 тис. грн., спеціальний фонд - 11393,6 тис. грн.), що на 6119,8 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

Зазначені видатки планується спрямувати на підготовку курсантів, аспірантів, докторантів, підвищення кваліфікації та перепідготовку співробітників СБУ.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України" передбачені видатки у сумі 120100,0 тис. грн. (загальний фонд - 120000,0 тис. грн., спеціальний фонд - 100,0 тис. грн.), або на рівні 2018 року.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки.

За бюджетною програмою "Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 38912,9 тис. грн., що на 1276,9 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

За бюджетною програмою "Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом не території України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 14317,6 тис. грн., що на 491,7 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

Національна академія наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії наук України передбачено в сумі 4656318,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 3827555,8 тис. грн., по спеціальному - 828763,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 107626,9 тис. грн., з них по загальному фонду - 105687,7 тис. грн., спеціальному фонду - 1939,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 3878641,5 тис. грн., з них по загальному фонду - 3059050,0 тис. грн., спеціальному фонду - 819591,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 5068,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 4983,0 тис. грн., спеціального фонду - 85,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України" у 2019 році передбачено обсяг видатків в загальній сумі 87514,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 85657,0 тис. грн., спеціального фонду - 1857,5 тис. гривень.

У рамках фінансування програми планується утримання Лікарні для вчених з поліклінікою та стаціонаром на 340 ліжок, що дасть можливість забезпечити медичне обслуговування прикріпленого контингенту.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 47415,0 тис. грн., з них по загальному фонду - 42415,0 тис. грн., спеціальному фонду - 5000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 11832,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 11543,0 тис. грн., спеціального фонду - 289,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" у проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки загального фонду передбачені у сумі 518220,1 тис. гривень.

Національна академія педагогічних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії педагогічних наук України передбачено в сумі 226600,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 200290,5 тис. грн., по спеціальному - 26309,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України" проектом Державного бюджету України на 2019 рік передбачаються в цілому у сумі 22805,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 20957,9 тис. грн., спеціального фонду - 1848,0 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" проектом Державного бюджету України на 2019 рік передбачені в цілому у сумі 157811,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 152695,2 тис. грн., спеціального фонду - 5116,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 45982,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 26637,4 тис. грн., спеціального фонду - 19345,0 тис. гривень.

Національна академія медичних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 2670640,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2525941,8 тис. грн., по спеціальному - 144698,3 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" видатки передбачаються в цілому у сумі 445954,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 371415,6 тис. грн., спеціального фонду - 74538,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України" передбачено обсяг видатків у загальній сумі 1594926,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1535436,0 тис. грн., спеціального фонду - 59490,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України" на 2019 рік передбачаються видатки у сумі 19102,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 19090,2 тис. грн., спеціального фонду - 12,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України" передбачено обсяг видатків у загальній сумі 610657,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 600000,0 тис. грн., спеціального фонду - 10657,6 тис. гривень.

Національна академія мистецтв України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії мистецтв України передбачено по загальному фонду в сумі 31537,1 тис. гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України" передбачаються у сумі 14983,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства" передбачені видатки загального фонду у сумі 16553,7 тис. гривень.

Національна академія правових наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії правових наук України передбачено в сумі 51021,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 44725,3 тис. грн., по спеціальному - 6296,4 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" передбачаються у сумі 15532,9 тис. грн., з них видатки загального фонду - 13966,2 тис. грн., спеціального фонду 1566,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у 2019 році передбачаються у сумі 35488,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 30759,1 тис. грн., спеціального фонду - 4729,7 тис. гривень.

Національна академія аграрних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії аграрних наук України передбачено в сумі 1282116,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 486064,6 тис. грн., по спеціальному - 796052,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України" проектом державного бюджету на 2019 рік передбачаються в цілому у сумі 35633,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 34973,2 тис. грн., спеціального фонду - 660,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" проектом державного бюджету передбачаються в цілому видатки у сумі 1219241,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 429349,1 тис. грн., спеціального фонду - 789892,3 тис. гривень.

З метою впровадження у виробництво високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу у проекті державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств" передбачаються видатки загального фонду державного бюджету у сумі 1527,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" на 2019 рік складають 25714,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 20214,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 5500,0 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на збереження, підтримання та забезпечення біорізноманіття степових екосистем в біосферному заповіднику "Асканія-Нова", утримання зоопарку та дендропарку, вивчення, розведення, розмноження, розселення в зоокуточки і зоопарки та повернення в природні умови рідкісних тварин і рослин, впровадження інтродукованих видів у флору і фауну України.

Управління державної охорони України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Управління державної охорони передбачені у сумі 1243135,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1242287,6 тис. грн. та спеціальному фонду - 848,2 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 209035,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Державна охорона органів державної влади та посадових осіб" передбачені видатки в сумі 1203135,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1202287,6 тис. грн. та спеціальному фонду - 848,2 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 209035,8 тис. гривень.

Видатки за вказаною програмою спрямовані на утримання особового складу та функціонування Управління держохорони, придбання озброєння та спецтехніки, проведення заходів із забезпечення безпеки посадових осіб за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами, на охорону органів державної влади.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для осіб військовослужбовців Управління державної охорони України" передбачені видатки по загальному фонду на рівні поточного року у сумі 40000,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво житла для військовослужбовців Управління державної охорони.

Фонд державного майна України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Фонду державного майна України передбачені в сумі 711970,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 711010,8 тис. грн. та спеціальному фонду - 959,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна" передбачено видатки у сумі 340370,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 339410,8 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 959,7 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи пов'язані з проведення приватизації державного майна" передбачено видатки в розмірі 371600,00 тис. гривень.

Кошти будуть спрямовані на проведення масштабної прозорої приватизації державного майна та забезпечення в повному обсязі відповідних надходжень до Державного бюджету України.

Зокрема, за рахунок коштів по зазначеній програмі передбачено оплату послуг радників, які будуть залучатися для підготовки об'єктів до приватизації. Відповідно до пункту 6 постанови КМУ від 30 листопада 2016 року N 878 оплата послуг радників здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій.

Служба зовнішньої розвідки України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік для Служби зовнішньої розвідки передбачено видатки у сумі 1995449,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1995409,4 тис. грн. та спеціальному фонду -40,0 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 212149,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України" передбачені видатки в сумі 1925449,4 тис. грн. (загальний фонд - 1925409,4 тис. грн., спеціальний фонд - 40,0 тис. грн.), що на 212149,4 тис. грн. більше порівняно з 2018 роком.

Видатки за цією бюджетною програмою будуть спрямовані на забезпечення діяльності розвідувального органу, медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Служби зовнішньої розвідки, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 70000,0 тис. грн. (на рівні 2018 року).

Зазначені видатки планується спрямувати на придбання житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації передбачені видатки в сумі 2925387,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2907663,3 тис. грн. та спеціальному фонду - 17724,6 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 628377,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України" видатки встановлено в сумі 1693564,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1678979,6 тис. грн., спеціальному фонду - 14584,6 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 336071,2 тис. гривень.

Видатки за вказаною програмою будуть спрямовані на забезпечення діяльності Адміністрації Держспецзв'язку та її територіальних органів, забезпечення особового складу належними видами грошового утримання та заробітної плати, енергоносіями і комунальними послугами, оновлення спеціальної техніки тощо.

За бюджетною програмою "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 901571,5 тис. гривень.

Видатки збільшено проти 2018 року на 214715,5 тис. гривень.

Видатки за вказаною програмою будуть спрямовані на розвиток та модернізацію мереж (комплексів) державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку та інших інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, які використовуються Адміністрацією Держспецзв'язку для виконання наданих повноважень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації" видатки визначено в сумі 102028,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 101488,8 тис. грн., спеціальному фонду - 540,0 тис. гривень.

Видатки із загального фонду збільшено проти 2018 року на 21415,9 тис. гривень.

За вказаною бюджетною програмою планується здійснювати навчання курсантів в Інституті СЗЗІ НТУУ "КПІ".

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18973,7 тис. грн., що більше проти 2018 року на 17973,7 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Для реалізації бюджетної програми "Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну" враховано кошти загального фонду державного бюджету у сумі 5609,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади" передбачені видатки у обсязі 203639,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 201039,8 тис. грн., по спеціальному - 2600,0 тис. гривень.

В межах передбачених у загальному фонді державного бюджету коштів на 2019 рік планується виконувати залізничні та автомобільні фельд'єгерські маршрути в межах України, а також роботи з обробки, відправки та доставки кореспонденції.

Центральна виборча комісія

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Центральної виборчої комісії передбачені по загальному фонду в сумі - 4616111,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 185482,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1949620,0 тис. гривень для забезпечення підготовки та проведення у 2019 році чергових виборів народних депутатів України.

За бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 2354880,0 тис. гривень для забезпечення підготовки та проведення у 2019 році чергових виборів Президента України.

За бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 126129,6 тис. гривень для удосконалення системи реєстру та забезпечення підготовки та проведення у 2019 році чергових виборів Президента України та народних депутатів України.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 247011,0 тис. гривень для забезпечення проведення місцевих виборів, в тому числі в об'єднаних територіальних громадах.

Державна регуляторна служба України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва передбачено в сумі 71706,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 70755,0 тис. грн., по спеціальному - 951,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування" передбачено видатки в обсязі 71706,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 70755,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 951,0 тис. гривень.

Місцеві державні адміністрації

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій передбачені в обсязі 9652218,0 тис. грн., з них видатки загального фонду - 9421583,5 тис. грн., спеціального фонду - 230634,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду проекту державного бюджету на оплату праці передбачені у обсязі 7308176,6 тис. гривень., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 380687,4 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено у обсязі 50000,0 тис. грн. для придбання комп'ютерної і оргтехніки та для проведення аварійних капітальних ремонтів.

Питома вага видатків спеціального фонду на 2019 рік складає 2,4 відсотка від видатків загального фонду на утримання місцевих державних адміністрацій.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік за видами надходжень поділяються на: плата за послуги, що надаються управліннями капітального будівництва та державними архівами місцевих державних адміністрацій; плата за оренду майна.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 N 315-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 8357 від 16.05.2018), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 N 142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров'я.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік враховано:

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 N 546;

- зарахування податку на доходи фізичних осіб від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенду, емфітевзис);

- зарахування, починаючи з 1 січня 2019 року, 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, за рахунок зниження відсотку до державного бюджету;

- запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України (Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" від 10.07.2018 N 2497-VIII);

- збереження на 2019 рік спрощеної системи оподаткування для платників податків єдиного податку I - IV груп, а також віднесення до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) фізичних осіб - підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство";

- збереження протягом 2019 року норми щодо зарахування 13,44 % акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- здійснення з 1 січня 2019 року з обласних бюджетів та бюджету м. Києва видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, що не мають статусу національного (перелік закладів, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів, визначено у додатку 10 до проекту Закону). При цьому видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, Харківському державному соціально-економічному коледжі та Київському державному хореографічному училищі з 1 січня 2019 року здійснюватимуться з державного бюджету;

- норми Закону України від 12.08.2014 N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України";

- положення постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 595 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження".

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік становить 588935,7 млн. гривень, в тому числі за:

загальним фондом - 542020,8 млн. грн.;

спеціальним фондом - 46914,9 млн. гривень.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 291118,4 млн. грн., у тому числі за:

загальним фондом - 265655,9 млн. грн.;

спеціальним фондом - 25462,5 млн. гривень.

При оцінці дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

• статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік та прогнозні на 2019 рік за I сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 N 546;

• зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;

• фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2017 років та 7 місяців 2018 року.

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2019 рік становитимуть 284326,6 млн. грн., у тому числі:

загального фонду - 258864,1 млн. гривень.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено на 2019 рік на базі діючого законодавства з урахуванням положень статей 98 - 100 та пункту 242 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

Вирівнювання здійснено щодо:

- 24 обласних бюджетів окремо за надходженням податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств;

- 151 бюджету міст обласного значення, 450 районних бюджетів та 702 бюджетів об'єднаних територіальних громад за надходженнями податку на доходи фізичних осіб.

Розрахунок здійснено з урахуванням таких параметрів:

Показник*

Звітна дата

Суб'єкт надання інформації

Значення

Чисельність наявного населення

Станом на 01.01.2018

Державна служба статистики України

35,7 млн. чол.

Кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб

Станом на 01.01.2018

Міністерство соціальної політики України

1,3 млн. чол.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до обласних бюджетів

за 2017 рік

Державна казначейська служба України

19051,9 млн. грн.

Надходження податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, що зараховується до обласних бюджетів

за 2017 рік

Державна казначейська служба України

3200,3 млн. грн.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад

за 2017 рік

Державна казначейська служба України

76207,7 млн. грн.

Коригування показників надходжень відповідного податку

за 2017 рік

Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій

-

____________
* - без урахування показників по бюджету міста Києва та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

З урахуванням зазначених параметрів середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку, склав для:

бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад

обласних бюджетів

по податку на доходи фізичних осіб

по податку на доходи фізичних осіб

податку на прибуток підприємств

2056,91 гривень

514,23 гривень

86,34 гривень

Отже, базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше:

1851,22 грн. - з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад;

462,80 грн. - з податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів;

77,70 грн. - з податку на прибуток підприємств для обласних бюджетів.

Базову дотацію з державного бюджету у 2019 році отримають 935 місцевих бюджетів, у тому числі: 19 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 353 районних бюджети та 510 бюджетів об'єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких індекс податкоспроможності > 1,1, або надходження на 1 жителя більше:

2262,60 грн. - з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад;

565,65 грн. - з податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів;

94,97 грн. - з податку на прибуток підприємств для обласних бюджетів.

У 2019 році реверсну дотацію до державного бюджету будуть перераховувати 234 місцевих бюджети, у тому числі: 4 обласних бюджети, 69 бюджетів міст обласного значення, 44 районних бюджети та 117 бюджетів об'єднаних територіальних громад.

За результати розрахунку обсяг базової дотації, яка надаватиметься місцевим бюджетам з державного бюджету, у 2019 році, становить 10347,0 млн. грн., обсяг реверсної дотації, яка перераховуватиметься з місцевих бюджетів до державного бюджету, - 6791,9 млн. гривень.

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 304609,2 млн. грн., у тому числі за:

загальним фондом - 283156,8 млн. грн.;

спеціальним фондом - 21452,4 млн. гривень.

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

I. Дотації - 25813,4 млн. грн., у тому числі:

Ю базова - 10347,0 млн. грн.;

Ю стабілізаційна - 200,0 млн. грн.;

Ю додаткові дотації - 15266,4 млн. грн., з них:

• на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 14900,0 млн. грн.

Розподіл цієї додаткової дотації здійснено відповідно до частини третьої статті 1036 Бюджетного кодексу України з урахуванням таких параметрів:

- чисельність наявного населення відповідної області станом на 1 січня 2018 року за даними Державної служби статистики України (35,7 млн. осіб);

- надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету відповідної області за січень-серпень 2018 року за оперативними даними Державної казначейської служби України (74,7 млрд. грн);

– приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.

Подальший її розподіл між місцевими бюджетами здійснюватиметься у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджуватиметься рішенням про обласний бюджет;

• на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування - 356,4 млн. грн. (на підставі даних територіальних управлінь Державної фіскальної служби та фінансових органів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Чернігівської обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо сум наданих пільг по земельному податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування у 2018 році);

• міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста - 10,0 млн. гривень.

II. Субвенції - 257343,4 млн. грн., у тому числі:

Ю на здійснення державних програм соціального захисту населення - 122048,9 млн. грн., з яких на:

• на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку - 63004,5 млн. гривень;

• надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами - 55095,6 млн. гривень.

В наступному році очікується зменшення витрат на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у порівнянні з поточним роком. Загальний обсяг видатків на цю мету визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми;

• надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 2951,7 млн. гривень. Розрахунок загального обсягу субвенції здійснено з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін, відповідно до якого у наступному році зростатиме прогнозна вартість твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та житлових субсидій населенню;

• на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 997,1 млн. грн.;

Ю освітня - 70979,8 млн. грн., обсяг якої визначено на основі формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

У загальному обсязі освітньої субвенції вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв'язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів;

- інклюзивно-ресурсних центрів;

- загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності.

Крім того, при розрахунку освітньої субвенції враховано:

резерв коштів (до 1 % загального обсягу субвенції) - 673,6 млн. грн.;

резерв коштів для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження - 1641,0 млн. гривень.

Як і у 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

Ю медична - 55502,1 млн. грн., яка враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я "Надання первинної медичної допомоги населенню".

Крім того, видатки на надання вторинної медичної допомоги у складі медичної субвенції для місцевих бюджетів Полтавської області враховані лише на I квартал, у зв'язку з передбаченням у державному бюджеті за пропозицією Міністерства охорони здоров'я України видатків на здійснення з 1 квітня 2019 року пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області.

При розрахунку медичної субвенції враховано також:

резерв коштів (до 1 % загального обсягу субвенції без урахування нерозподілених видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) - 237,0 млн. грн.;

нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження - 868,7 млн. грн.;

Ю на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів - 50,0 млн. грн.;

Ю на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України - 34,0 млн. грн.;

Ю на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 504,4 млн. грн.;

Ю на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 1300,0 млн. грн.;

Ю на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту - 200,0 млн. грн.;

Ю на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії - 19,0 млн. грн.;

Ю на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги - 138,0 млн. грн.;

Ю на придбання ангіографічного обладнання - 150,0 млн. грн.;

Ю на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 250,0 млн. грн.;

Ю на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - 137,5 млн. грн.;

Ю на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 500,0 млн. грн.;

Ю на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 1000,0 млн. грн.;

Ю на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 305,1 млн. грн.;

Ю на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 200,0 млн. грн.;

Ю на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 25,0 млн. грн.;

Ю на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" - 150,0 млн. грн.;

Ю на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа - 517,7 млн. грн.;

Ю на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад - 1900,0 млн. грн.;

Ю на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води - 5,6 млн. грн.;

Ю завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі - 232,0 млн. грн.;

Ю на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 247,0 млн. гривень.

В загальному обсязі субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік вперше передбачаються субвенції на:

Ю реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві - 922,6 млн. грн.;

Ю виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 24,7 млн. гривень.

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

Ю реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" - 1548,1 млн. грн.;

Ю реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" - 10,0 млн. грн.;

Ю реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 1050,0 млн. грн.;

Ю фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 17654,2 млн. грн., що складає 35 відсотків Державного дорожнього фонду, який створено у складі спеціального фонду державного бюджету за рахунок відповідних джерел визначених Бюджетним кодексом України;

Ю продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові - 30,1 млн. грн.;

Ю завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі - 1160,0 млн. гривень.

При розподілі міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, враховано 40 бюджетів об'єднаних територіальних громад, які створені згідно з Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та у яких у 2018 році відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови.

Крім того, враховано приєднання громад до 10 об'єднаних територіальних громад (м. Іллінці Вінницької області; м. Коростишів, смт Лугини, смт Корнин Житомирської області, с. Водяне Запорізької області, м. Буринь Сумської області, смт Чкаловське Харківської області, м. Полонне Хмельницької області, м. Новоселиця та смт Глибока Чернівецької області) та до 6 міст обласного значення (м. Коломия Івано-Франківської області, м. Ржищів Київської області, м. Вознесенськ Миколаївської області, м. Шостка Сумської області, м. Лозова Харківської області, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області).

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на наступний рік передбачається за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у сумі 9100,0 млн. гривень.

ЩОДО ВРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2019 - 2021 РОКИ.

Щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки і пропозицій народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України до нього (лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.07.2018 N 04-13/3-1435(148715).

Проект Державного бюджету України на 2019 рік розроблено з урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки та стратегічних документів держави в тому числі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Документи визначають стратегічні напрямки розвитку держави на середньострокову перспективу та пріоритети держави.

Проект Державного бюджету України на 2019 рік є збалансований і окремі пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України враховані в межах можливості його ресурсної частини.

 

В. о. Міністра

О. С. Маркарова

Опрос