Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О концессиях

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.03.2018 № 8125
Дата рассмотрения: 15.03.2018 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про концесії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогоднішній день Україна потребує вагомий чинник підвищення ефективності економіки, зокрема шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації проектів державно-приватного партнерства, зокрема, у формі концесії, оскільки країна має значний потенціал щодо співробітництва і взаємного інвестування у різні галузі та розвитку інфраструктури.

При цьому, досвід багатьох країн з різними економічними системами, рівнем розвитку ринкових відносин свідчить про те, що одним з найбільш ефективних шляхів покращення кількісних і якісних характеристик діяльності об'єктів державної та комунальної власності є залучення до фінансування і управління цими об'єктами приватного капіталу на умовах державно-приватного партнерства. Разом з цим, концесія є найбільш поширеною у світі формою здійснення державно-приватного партнерства.

Варто звернути увагу, що такі міжнародні інституції як ЄЕК ООН, ЮНСІТРАЛ, Світовий банк, ЄБРР та IFC, протягом останніх років активно працюють над розробкою стандартів, методології, керівних принципів для узагальнення кращих передових практик реалізації проектів ДПП у світі, у тому числі концесії.

Широке розповсюдження ДПП у світі підтверджується статистичними даними European PPP Expertise Centre (EPEC), відповідно до яких в країнах ЄС тільки за 2016 рік було укладено 69 угод ДПП (на суму близько 12 млрд. євро). Наприклад, у Туреччині за участю приватного бізнесу наразі розпочато реалізацію проекту "Будівництво нового аеропорту в Стамбулі", загальна вартість якого складає близько 36 млрд. євро.

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади станом на червень 2017 року в Україні на засадах ДПП було укладено 189 договорів, з яких 153 договорів концесії, зокрема, переважна більшість таких договорів реалізується у сфері житлово-комунального господарства. Прийняття рішення щодо доцільності реалізації таких проектів було прийнято без проведення жодних аналізів, що використовуються в міжнародній практиці, зокрема, "value for money", "public private comparator". Конкурсні умови розроблялися фактично для одного учасника (концесіонера), що слугує поясненням неуспішної реалізації таких проектів.

Також варто зазначити, що в Україні жодного масштабного проекту на умовах концесії не було реалізовано.

Беручи до уваги викладене, у світі саме механізм концесії застосовується для реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Зокрема, в країнах ЄС на умовах концесії було побудовано та експлуатується понад 50000 км доріг.

При цьому, необхідно зазначити, що загальний Закон України "Про концесії", який регулює концесійну діяльність, був прийнятий ще у 1999 році, є недосконалим та не відповідає передовим міжнародним практикам.

Саме тому, реформування українського концесійного законодавства стало вимогою часу.

З метою удосконалення правового регулювання концесійної діяльності для реалізації якісних, масштабних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці, за підтримки ЄБРР було розроблено цей законопроект, який передбачає:

- систематизацію чинних законів України, що регулюють здійснення концесійної діяльності (мова йде про Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" від 14 грудня 1999 р. N 1286-XIV; Закон України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" від 08 липня 2011 р. N 3687-VI; Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" від 21 жовтня 2010 р. N 2624-VI);

- гармонізацію законодавства про концесії із законодавством про ДПП;

- імплементацію кращого міжнародного досвіду реалізації концесійних проектів;

- усунення неточностей та правових колізій, що були виявлені під час практичного застосування діючих законів України у сферах державно-приватного партнерства та концесій.

Законопроектом передбачено, зокрема, передбачено:

· Чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення ДПП;

· Єдина процедура ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення ДПП, для всіх форм ДПП у тому числі концесії;

· Запровадження прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає кращій міжнародній практиці зокрема "Типовим законодавчим положенням щодо проектів в сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел", ЮНСІТРАЛ;

· Можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії;

· Додаткові гарантії для концесіонерів та кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера;

· Спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії;

· Особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії;

· Особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг;

· Процедуру трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення зі сторони орендаря;

· Можливість передачі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням концесійного договору, міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражу;

· Можливість ініціювання концесії потенційним концесіонером;

· Чіткий механізм контролю та моніторингу за виконанням концесійних договорів;

· Чітке регулювання права власності на об'єкт концесії, метою якого збереження за державою/територіальною громадою права власності на об'єкт концесії.

Також законопроектом передбачено внесення змін понад 30 законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень законопроекту та усунення бар'єрів для реалізації концесійних проектів (закони України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про морські порти України", "Про автомобільні дороги", "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", "Про державно-приватне партнерство", "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про екологічний аудит", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про інвестиційну діяльність", "Про іпотеку", "Про міжнародне приватне право", "Про міжнародний комерційний арбітраж", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оренду землі", "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності", "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності", "Про оцінку впливу на довкілля", "Про публічні закупівлі", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про третейські суди", "Про управління об'єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності").

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

3. Правові аспекти

В цій сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про концесії";

Закон України "Про державно-приватне партнерство";

Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг";

Закон України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності";

Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не передбачає витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством інфраструктури України та Державним агентством автомобільних доріг України.

Проект Закону погоджено із зауваженнями Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення обговорення з громадськістю.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об'єднань і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону погоджено Державною регуляторною службою України (рішення про погодження проекту регуляторного акта N 74 від 22.02.2018).

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону сприятиме економічному зростанню, та, як наслідок, збільшенню кількості робочих місць.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить збалансувати інтереси зацікавлених сторін, що в свою чергу забезпечить умови для зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації та створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значимих послуг.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ю. Бровченко

Опрос