Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национальной безопасности Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.02.2018 № 8068
Дата рассмотрения: 27.02.2018 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про національну безпеку України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону України "Про національну безпеки України" розроблено на виконання положень Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року N 287. Цією Стратегією передбачено здійснення комплексного вдосконалення законодавства з питань національної безпеки і оборони України, унормування структури і складу сектору безпеки і оборони, системи управління, координації та взаємодії його органів, удосконалення державної системи стратегічного планування, якісне вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над органами сектору безпеки і оборони, посилення парламентського контролю у цій сфері.

Чинне законодавче регулювання відносин у сфері національної безпеки має серйозні недоліки.

Зокрема, Законом України "Про основи національної безпеки України" недостатньо чітко визначена сфера національної безпеки. Як загрози національній безпеці закріплені різні негативні чинники розвитку суспільства та держави, попри те, що їх подолання не може бути забезпечене діяльністю органів сектору безпеки. Також закріплення на законодавчому рівні переліку загроз національній безпеці України та заходів реагування на них не відповідає практикам держав - членів Європейського Союзу та НАТО, ускладнює визначення пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки та вчасну реакцію на зміни безпекової ситуації.

У цьому ж Законі також відсутнє чітке розмежування повноважень державних органів, насамперед органів сектору безпеки, що ускладнює міжвідомчу координацію, зокрема за умов тривалої агресії проти України, яка частково здійснюється у т. зв. "гібридних" проявах.

Невиправданим є розділення законів України "Про основи національної безпеки України" та "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", оскільки забезпечення цивільного демократичного контролю є невід'ємною складовою реалізації державної політики у сфері національної безпеки.

Закон України "Про організацію оборонного планування" забезпечує регулювання планування у сфері оборони. Водночас існує необхідність законодавчого врегулювання планування у сфері цивільної безпеки та його узгодження з процесами планування у сфері оборони. Також потребують нормативного закріплення зв'язок між рішеннями вищих органів державної влади у сфері національної безпеки, діяльністю органів сектору безпеки, спрямованих на їх реалізацію, та виділенням відповідних ресурсів для забезпечення такої діяльності, спеціальні процедури парламентського контролю за процесами планування у сфері національної безпеки.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою проекту Закону є визначення механізмів керівництва у сфері національної безпеки та оборони, унормування структури і складу сектору безпеки і оборони, системи управління, координації та взаємодії його органів, запровадження комплексного підходу до планування у сфері національної безпеки і оборони для забезпечення сталого та ефективного цивільного демократичного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону містить п'ять розділів.

У Розділі I подано визначення термінів, які використовуються у проекті Закону.

Розділ II закріплює правові засади та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони, фундаментальні національні інтереси України, серед яких забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору.

Розділ III визначає засади та механізми цивільного демократичного контролю, повноваження у здійсненні такого контролю законодавчої, виконавчої й судової влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Розділ IV визначає склад сектору безпеки і оборони та правовий статус основних органів, що входять до його складу, а також управління та координацію у сфері національної безпеки.

Розділ V регулює планування у сфері національної безпеки і оборони, визначає основні документи довгострокового планування, зокрема Стратегію національної безпеки України, Стратегію воєнної безпеки України, Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегію кібербезпеки України, Національну розвідувальну програму, також порядок їх формування та реалізації у документах середньострокового та короткострокового планування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є Конституція України, закони України "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", "Про організацію оборонного планування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів України.

6. Запобігання дискримінації

Проект Закону не має положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Правила і процедури, передбачені у проекті Закону, спрямовані на мінімізацію ризиків вчинення корупційних правопорушень, зокрема шляхом чіткого визначення правового статусу органів влади та посадових осіб, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, а також запровадження механізмів парламентського контролю.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття відповідного Закону дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері національної безпеки, сприятиме гарантуванню надійного цивільного демократичного контролю над сектором безпеки і оборони України, зокрема з боку Верховної Ради України та громадянського суспільства, зростанню ефективності координації діяльності органів сектору безпеки і оборони для забезпечення своєчасного та належного реагування на загрози національній безпеці України, покращенню якості управління ресурсами, спрямованими на забезпечення національної безпеки, обмеженню невиправданого дублювання безпекових спроможностей, зниженню корупційних ризиків у процесі матеріального забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони.

 

Заступник Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України

О. Литвиненко

Опрос